18. heinäkuuta 2018

Helsingin käräjäoikeuden laamanni ei vastaa ja rikkoo hallintolain 8§

Muistanette lähettämäni viestit Helsingin käräjäoikeuden laamani Tuomas Nurmelle järjestyssakkokaustiin liittyen? No, lähetin tänään vielä yhden sähköpostin, koska ei ole kuulunut mitään vastausta. Sähköpostini alla:
Hei! 
En ole saanut vastausta kysymykseeni teiltä vieläkään. Käsittääkseni kohtuullisen vastauksen aika on 14 vuorokautta, joten kiirettä pukkaa kohta, kun on tuo viikonloppukin edessä. Eli kenen puoleen minun sitten pitää kääntyä, jos teidän käräjäoikeuden tuomari toimii yleistä oikeuskäytäntöä ja jopa laki vastaan? 
Muistutetaanpa teitä, mitä sanoo hallintolaki 6.6.2003/434
"8§ Neuvonta
Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen." 
Markus Jansson,
Rauma
En pidättele hengitystä vastausta odotellessa, koska on selvää, että Suomen viranomaiset eivät noudata sen enempää lakeja kuin hyviä hallintomenettelyitäkään. Eivät ainakaan minun tai muiden polttomerkittyjen ihmisten kohdalla. 

13. heinäkuuta 2018

Maksisakko tuli nauhoittamisesta - 1000 euroa!

Ei näille touhuille voi kuin nauraa! Mitja Korjakoff lätkäisi 1000 euron, eli maksimisuuruisen, sakon, koska nauhoitin oikeudenkäynnin ilman lupaa. Kyseessä on todellakin suurin rangaistus, mitä voidaan antaa, eli jos olisin esimerkiksi hyppinyt pöydillä, huudellut herjoja, heitellyt tuoleja tai pöytiä pitkin seiniä tai ulostanut tuomari Korjakoffin naamalle, niin sekään ei voisi määritelmällisesti olla tätä pahempi järjestysrikkomus. Suomessa pahin järjestyshäiriö, minkä voi ikinä tehdä oikeussalissa, on istua hiljaa paikoillaan ja nauhoittaa oikeudenkäynti. Antakaa tuon upota hetken aikaa nuppiinne kun mietitte sitä, miten paljon Suomessa todellakin sananvapautta vihataan!

Kuten jo sanottua aiemmin, tämä sakko ei perustu lakiin vaan on puhtaasti Korjakoffin omasta (perä)päästään repimä persekivun tuotos. Kenellekään muulle ei ole koko Suomessa milloinkaan määrätty moista sakkoa moisesta syystä, vaan päinvastoin, myönnetty, ettei semmoista voi määrätä. Mutta silti minulle sellainen määrättiin. Huppista keikkaa. Tämä on tavallaan hyvää reaaliteettiterapiaa lampaille aiheesta "Onko laki sama Markus Janssonille ja muille" ja "Voiko oikeuslaitokseen luottaa / voivatko viranomaiset tuomita ihmisiä ilman perustetta?". Valitettavasti tuntuu olevan helmiä sioille, koska lampaat eivät torjuntareaktioissaan kykene tätäkään tajuamaan millään ja siksipä ovatkin asiasta hipihiljaa. Edes "kansallismieliset" eivät uskalla tästä asiasta puhua sanaakaan, koska tyhmässä lapsenuskossaan YHÄ luottavat viranomaisiin ja oikeuslaitokseen, eivätkä halua myöntää olleensa ja olevansa yhä väärässä. Syvä hiljaisuus vain on laskeutunut koko tämänkin asian ylle. Hohhoijaa.

Tulen tietenkin valittamaan asiasta hovioikeuteen ja valitus on suurinpiirtein sama, minkä jo tuonne Korjakoffin ignoroimaksi lähetin, mutta sillä erolla, että tulen nimeämään asiassa kuultavaksi tuon lausumassanikin mainitsemani laamannin, joka saa sitten selittää hovioikeudelle, miten asian laita on ja iskeä jauhoja suuhun Korjakoffille. Tuskinpa sekään mitään muuttaa, koska tosiasioillahan ei tunnetusti ole mitään merkitystä, jos Markus Jansson on syytettyjen penkillä, mutta saapahan siitä hieman persekipua lisää aikaan.

Nyt tietenkin enää puuttuu se, että joku päättää perustaa minulle jonnekin nettiin jonkun ketjun, jossa mukamas kerätään minulle näitä sakkorahoja, jotta minut voidaan sitten taas tuomita laittomasta rahankeräyksestä, vaikken ole moiseen mitenkään taaskaan osallistunut. Kun sitten taas siitäkin tulee tuomio, niin ei muuta kuin taas joku perustaa uuden ketjun pystyyn samasta asiasta jonnekin, jne. niin loputon käräjäsuma ja loputon sakkosuma on taattu minulle. Näin tää menee. Eikös ole hieno maa tämä Suomi?9. heinäkuuta 2018

Lausumani järjestyssakkoasiassa

Tämmöinen lausuma lähti matkaan Helsingin käräjäoikeudelle tähän juttuun liittyen. Eikä tämä jää tähän. Odotellaan nyt päätöstä tähän ja sitten tehtailemaan Korjakoffista asianmukaiset rikosilmot jne. mm. virkavelvollisuuden rikkomisesta jne. kun keksii päästään tämmöisiä lakiin perustamattomia turhuuksia ja haaskaa mm. minun aikaani moiseen paskaan.HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS                                                 LAUSUMA

Lähettäjä
Markus Mikael Jansson 
(Tarkemmat yhteystiedot deletoitu)

Asia
Lausuma asiassa R 18/4821 - Järjestyssakon tuomitseminen
29.6.2018 Helsingin käräjäoikeus.

Oikeudenkäyntimaksusta 
(Tarkemmat perustelut oikeudenkäyntimaksun perimättä jättämisestä deletoitu)

Korvausvaatimus
Pyydän oikeutta korvaamaan minulle lausumispyynnön noutamis,
laatimis, tarkastuttamis, lähettämis, jne. kuluina 8 tunnin työpanokseni
mukaan
120€ päätöksen antamispäivästä lukien 30 vuorokauden
sisällä laillisine korkoineen lähettäjätiedoissa mainitulle tilille.

Lausuman kanta
Kiistän käräjätuomari Mitja Korjakoffin määräämän järjestyssakon laillisuuden ja vaadin sen hylkäämistä.

Haluan myös mainita, että käräjätuomari Korjakoff ei ole esittänyt, eritellyt tai edes perustellut mitenkään, mihin lain kohtaan ja millä perusteella hän tarkkaan ottaen perustaa koko järjestyssakon määräämisensä. Järjestyssakko voi perustua vain lakiin, eikä ole osoitettu, että se tässä tapauksessa sellaiseen perustuisi, puhumattakaan, että olisi perusteltu, miksi se perustuisi johonkin tiettyyn määriteltyyn lain kohtaan, joka pitäisi sitten vielä erikseen osoittaa. Tämä tekee myös lausumani antamisesta nähdäkseni kohtuutonta, kun en tarkkaan ottaen edes tiedä, mihin olen lausumassa ja millä perusteella. Järjestyssakko tulee jo pelkästään tältäkin osin hylätä perustelemattomana, perusteettomana ja kohtuuttomana.

Haluan lisäksi mainita, että en myöskään ymmärrä, mitä tarkoitetaan tällä lakiteknistä jargonia pursuavalla toteamuksella lausuntopyynnössä (eikä osannut kukaan Helsingin käräjäoikeudestakaan sanoa, kun asiaa sieltä tiedustelin):
"Jos Te ette ole määräajassa antanut pyydettyä lausumaa tai jos siinä ei selvästi käy ilmi Teidän kantanne niihin kysymyksiin, joista lausuma on pyydetty, käräjäoikeus voi ottaa huomioon kehotuksen noudattamatta jättämisen harkitessaan oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta."
Kuten Korjakoff hyvin on tietoinen, en ehdi tässä ajassa saada oikeusapua itselleni tässä asiassa, joten katson tämän kohdan olevan merkityksetön ja jopa suoranaisesti uhkaus, jossa minua pelotellaan perusteettomasti jollain (MV-lehteen liittyvien tms.?) oikeudenkäyntikulujen maksattamisella, jos en lähetä vastinettani. Sain lausumapyynnön vain oman aktiivisuuteni vuoksi jo 2.7.2018 ja vastaus pitää olla annettuna jo 10.7.2018, mikä on erittäin lyhyt aika ja kohtuutonta siltäkin osin.

Oudoksun myös sitä, että asiasta on ilmeisesti tarkoitus Korjakoffin päättää 11.7.2018, vaikka hän on tietojeni mukaan vielä tuolloin kesälomallaan. Onko Korjakoff jo tehnyt ja kirjannut päätöksen järjestyssakostani ennen kuin hän on saanut minun lausumaani asiaan liittyen? Mikäli näin on asian laita, kyse on törkeästä oikeusturvani loukkaamisesta ja törkeästä menettelytapavirheestä ja sakko tulee jo tälläkin perusteella hylätä.

Tämä kaikki yllä oleva (ja myös alla myöhemmin perusteltu) osoittaa minusta erittäin epäammatillista, normaaleista oikeuskäytännöistä räikeästi poikkeavaa ja jopa rikollista toimintaa tuomari Mitja Korjakoffilta.

Lausuman perustelu
Suullisen käsittelyn taltioinnista sanotaan laissa oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa 30.3.2007/370:
4 luku Suullinen käsittely
21 § Suullisen käsittelyn taltiointi
Muu kuin tuomioistuin saa julkisessa suullisessa käsittelyssä valokuvata, nauhoittaa ja muulla tavoin tallentaa sekä siirtää teknisin menetelmin kuvaa ja ääntä vain puheenjohtajan luvalla ja hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti."

On huomioitavaa, että kyseisen 21§ rikkomisesta ei ole säädetty mitään rangaistusta tai seuraamusta missään laissa. Näin myös asiantuntijat vahvistavat:
"Ongelma on siinä, ettei julkisen oikeudenkäynnin kuvaaminen ole laissa kielletty. Siitä ei voi rangaista. Oikeuden puheenjohtaja voi enintään poistaa kuvaus- tai tallennuskieltoa uhmaavan salista."

Se tosiasia, että nauhoittamisesta oikeussalissa ilman- tai vastoin puheenjohtajan lupaa ei voida rangaista, käy myös ilmi esimerkiksi tästä uutisesta, jossa Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savelaa on haastateltu:
Lännen Median lehdet kertoivat kaksi viikkoa sitten, että maahanmuuttovastainen aktivisti Junes Lokka kuvasi salaa Oulun suurta huomiota saaneen insestioikeudenkäynnin ja julkisti luvatta tekemänsä tallenteet netissä. Videoilla ei näy oikeussalin tapahtumia, mutta keskustelut ovat tallenteilla kuultavissa. Lokka toimi luvatta, sillä oikeuden puheenjohtaja salli kuvaamisen oikeussalissa vain oikeuden istunnon aluksi. Oulun käräjäoikeuden laamannin Antti Savelan mukaan oikeudenkäynnin puheenjohtaja kävi Lokan julkistamat videot läpi ja tarkisti onko niihin tallennettu myös oikeudenkäynnin salassapidettäviä osia.
- Näin ei ole tapahtunut, joten asia on meidän osalta loppuun käsitelty. Meillä ei ole lain mukaan mahdollista alkaa muihin toimenpiteisiin, Savela sanoo.


KYSEISEN OIKEUSKÄSITTELYN TALTIOINTIA KOSKEVAN LAIN RIKKOMISESTA EI OLE OLEMASSA MITÄÄN RANGAISTUSSÄÄDÖKSIÄ. TALTIOIMINEN OIKEUSSALISSA ILMAN LUPAA TAI VASTOIN KIELTOA EI OLE RIKOS, EIKÄ SIITÄ VOIDA ASETTAA MITÄÄN SEURAUSTA TAI RANGAISTUSTA, PAITSI KORKEINTAAN SALISTA POISTAMINEN, MIKÄLI PUHEENJOHTAJA HAVAITSEE NAUHOITTAMISEN KESKEN OIKEUDENKÄYNNIN. JÄRJESTYSSAKKO TULEE TÄTEN HYLÄTÄ.

Järjestyssakosta sanotaan oikeudenkäymiskaaressa 1.1.1734/4:
14.luku asian käsittelystä oikeudessa
6 § (31.3.2006/244)
Tuomioistuimen puheenjohtaja on velvollinen valvomaan järjestyksen noudattamista istunnossa ja antamaan tätä varten tarvittavat määräykset. Puheenjohtaja voi määrätä istuntosalista poistettavaksi sen, joka häiritsee käsittelyä tai käyttäytyy muutoin sopimattomasti.

7 § (31.3.2006/244)
Joka
1) ei noudata puheenjohtajan 6 §:n nojalla antamia määräyksiä,
2) käyttää istunnossa tai tuomioistuimeen annetussa kirjoituksessa tuomioistuimen arvoa loukkaavaa tai muutoin sopimatonta puhe- tai kirjoitustapaa taikka
3) muutoin häiritsee käsittelyä tai käyttäytyy sopimattomasti,
voidaan tuomita maksamaan enintään 1 000 euron suuruinen järjestyssakko.
...
Tuomioistuin määrää 1 ja 2 momentissa tarkoitetut seuraamukset omasta aloitteestaan. Seuraamuksen määrääminen ei estä nostamasta syytettä samasta teosta, jos siitä on muualla laissa säädetty rangaistus. Järjestyssakkoa ja säilöön ottamista koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

Eduskunnan lakivaliokunnan mietintö 1/2006 vp kertoo, missä tilanteissa ko. järjestyssakkoa on tarkoitus käyttää:
"Tuomioistuimen olisi mahdollista määrätä häiritsevästi käyttäytyvälle henkilölle järjestyssakko."

Minun tapaukseeni ei päde 14. luvun 7§ 1. momentissa mainittu puheenjohtajan 6§ nojalla antamat määräykset, koska ne voivat koskea vain oikeudenkäynnin järjestyksen noudattamista koskevia määräyksiä tai salista poistamiskäskyn noudattamatta jättämistä. Järjestyksen noudattaminen tarkoittaa esimerkiksi salissa liikkumista, saliin asettumista, käsittelyn aloittamista, yleisön poistamista salista, käsittelyn päättämistä, puheenvuorojen jakoa ja niin edelleen. Näitä minä en ole rikkonut. Puheenjohtajan määräämä taltiointikielto EI OLE järjestyksen noudattamista koskeva määräys, eli 6§ liittyvä määräys, vaan se on laissakin määritelty täysin eri kohdassa (4. luku 21§), eikä siihen ole edes viitattu mitenkään tässä lain kohdassa. Minua ei ole myöskään käsketty poistumaan ko. salista ko. käsittelyssä, joten poistamiskäskyn noudattamatta jättäminenkään ei päde minuun.

Lienee selvää, että minun tapaukseeni ei päde 7§ 2. momentissa mainittu epäsopivien puhuminenkaan, sillä en puhunut käsittelyssä mitään paria pikaista naapurille kuiskaamista lukuunottamatta, joita puheenjohtaja, tai kukaan muukaan ei edes voinut kuulla ja joista minulle ei edes huomautettu käsittelyn aikana.

Näin ollen ainoa teoreettinen peruste, jolla Korjakoff perustelee käsittämätöntä järjestyssakon määräämistään voinee olla tuo 7§ 3. momentissa mainittu "muutoin häiritsee käsittelyä tai käyttäytyy sopimattomasti". Kiistän tämän tulkinnan: Nauhurin pitäminen päällä taskussani, kun istun paikallani hiljaa, ei voi olla "käsittelyn häiritsemistä", koska mitään häiriötä ei aiheutunut (ja jos olisi aiheutunut, Korjakoff olisi varmasti poistattanut minut salista tai huomauttanut asiasta, mitä hän ei tehnyt).

7§ 3. momentissa mainittu "sopimaton käytös" ei sekään päde minuun, sillä se, että istun hiljaa määrätyllä paikallani päällä oleva nauhuri taskussani ei voi olla "sopimatonta käytöstä". Käytös jo terminä edellyttää aktiivista, sillä hetkellä näkyvää tai kuuluvaa toimintaa, joka vaikuttaa siinä tilanteessa muihin tai on muiden paikallaolijoiden havaittavissa, mitä minun toimintani ei ollut (ja jos se olisi ollut, Korjakoff olisi varmasti poistattanut minut salista tai huomauttanut asiasta, mitä hän ei tehnyt).

Koska käräjätuomari ei edes havainnut toimintaani oikeussalissa oikeusprosessin aikana, toimintani ei voinut olla sen enempää 7§ 3. monentissa määriteltyä käsittelyä häiritsevää, kuin sopimatonta käytöstäkään, sillä käsittelyä häiritsevä tai sopimaton käytös olisi määritelmällisestikin ollut jotain, joka on havaittavissa ja puututtavissa. Oikeudenistunnonaikaisen havainnon ja puuttumisen puute osoittaa, ettei 7§ 3. momenttikaan voi koskea minun tapaustani.

Eduskunnan lakivaliokunnan mietintö 1/2006 vp toteaa selkeästi, että järjestyssakko on tarkoitettu käytettäväksi vain häiritsevästi käyttäytyvän henkilön ojentamiseen. Koska en käyttäytynyt häiritsevästi oikeudenkäynnissä, perusteita järjestyssakon määräämiselle ei ole.

Laki ei tunne rangaistussäädöksiä luvattomasta taltioimesta ja on yleisesti hyväksytty ja tiedossa oleva asia, ettei luvattomasta taltioimisesta seuraa mitään tosiasiallista seuraamusta salista poistamista lukuunottamatta (ja sekin vain jos tuomari huomaa taltioimisen). Olen nauhoittanut salaa ja julkaissut aina kaikki lukuisat oikeudenkäynnit, joissa olen ollut osallisena tai yleisönä, eikä koskaan niistä ole määrätty mitään sanktiota juurikin tästä syystä. Korjakoffin tulkinta asiasta on täysin yleisestä oikeudellisesta linjasta poikkeava, eikä se perustu lakiin. Koska järjestyssakon määräämiseen perusteetkaan eivät siis luonnollisestikaan täyty tapauksessani, tulee järjestyssakko kumota ja oikeuden korvata minulle tähän ajanhukkaan kulunut aikani esittämäni vaatimusten mukaisesti.

Ratkaisusta tiedottaminen
Pyydän, että käräjäoikeus tiedottaa ratkaisustaan minulle sähköpostitse ja kirjallisesti lähettäjätiedoissa mainittuihin osoitteisiin ja liittää mukaan mahdolliset muutoksenhakuohjeet.

Markus Jansson
Raumalla 9.7.2018

Laamanni vastasi ja väistää vastuunsa

Sain vastauksen Helsingin käräjäoikeuden laamannilta lähettämääni sähköpostiin Mitja Korjakoffin määräämään järjestyssakkoon liittyen. Sepäs onkin hauskaa luettavaa. Alla saamani viesti:
Viite: Sähköpostiviestinne 5.7.2018 (kantelu Mitja Korjakoffin toiminnasta) 
Käräjäoikeuden tuomarit ovat lainkäyttötoiminnassaan riippumattomia. Allekirjoittanut ei voi puuttua yksittäisen tuomarin vireillä olevassa lainkäyttöasiassa tekemiin ratkaisuihin. 
Kirjoituksestanne ilmenee, että olette jättämässä käräjäoikeudelle lausuman ja että ratkaisu asiassa on ilmoitettu annettavaksi 11.7.2018. Asiassa ei antamienne tietojen perusteella siten näytä tehdyn sellaista ratkaisua, josta voisitte kannella tai valittaa. Kun asia on ratkaistu, voitte halutessanne saattaa asian siinä annettavan muutoksenhakuohjauksen mukaisesti valitusteitse hovioikeuden käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. 
Kirjoituksenne ei anna puoleltani aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Tuomas Nurmi
laamanni
Ja tämmöisen viestin lähetin vielä vastapalloon ja odotan mielenkiinnolla vastausta:
Hei! 
Eli siis ette tee mitään, vaikka olette nyt tietoisia, että tuomarinne toimii mitä ilmeisemmin yleistä oikeuskäytäntöä ja lakia vastaan? Mielenkiintoista. 
Osannette siinä tapauksessa varmastikin kertoa, kenen puoleen minun pitäisi kääntyä, kun tuomari toimii yleistä oikeuskäytäntöä ja lakia vastaan teidän tuomioistuimessanne? Kuka siitä sitten vastaa ja miten? 
Markus Jansson
PS. Kannattaa lukea Helsingin käräjäoikeuden työjärjestys, jossa todetaan selvästi etusivulla:"Laamanni valvoo oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta tuomioistuimen ratkaisuissa." Jokainen voi miettiä, kuuluukohan siten laamannin toimenkuvaan valvoa, että oikeusperiaatteita noudatetaan yhdenmukaisesti ja voiko laamanni sulkea silmänsä siltä, että taas kerran laki on Markus Janssonille eri kuin mitä se on muille suomalaisille?

5. heinäkuuta 2018

Sähköpostini Helsingin käräjäoikeuden laamannille Mitja Korjakoffin sooloiluun liittyen

Lähetin alla olevan sähköpostin helsingin käräjäoikeuteen ja osoitin sen laamanni Tuomas Nurmelle. Odotan mielenkiinnolla, josko saan mitään vastausta ja jos, niin mitä. Kysehän on tästä mielipuolisuudesta.
Tervehdys 
Osallistuin yleisönä käräjäoikeuden istuntoihin 26-27.6.2018 (R 18/4821), joissa tuomarina oli Mitja Korjakoff. Nauhoitin salaa taskussani olleella nauhurilla kyseiset istunnot ja julkaisin ne myöhemmin. Tämä on toki vastoin tuomarin ohjeita ja lakia, mutta laki ei tunne asiassa mitään rangaistussäädöksiä. Pikaisenkin nettikatsauksenkin pohjalta löytyy lukuisia artikkeleita, joista käy ilmi, että vaikka oikeudenkäynnin salaa nauhoittaa vastoin puheenjohtajan määräystä, asiassa ei voida antaa mitään rangaistusta tai seuraamusta. Näin ovat useat ihmiset tehneet vuosikaudet ja asia on myönnetty ongelmaksi, koska laki ei anna mahdollisuutta minkäänlaiseen rangaistusseuraamukseen. Ainoa seuraamus voi olla salista poistaminen, tai mikäli moiseen ei suostu, tällöin järjestyssakko, mutta tämäkin vain, mikäli tuomari huomaa toiminnan ja huomauttaa siitä oikeudenkäynnin aikana. Minun osaltani näin ei ollut, vaan Mitja Korjakoff määräsi minulle järjestyssakon jälkikäteen, 28.6. koska ei salissa kyseistä toimintaani huomannut.  
Kyseinen minulle määrätty järjestyssakko on siis ilmeisen laiton ja Korjakoffin pitäisi tämä asia tietää kyllä. Olen luonnollisesti antamassa asiasta virallisen lausuman 10.7. mennessä Helsingin käräjäoikeudelle, mikäli ko. sakkoa ei sitä ennen peruta perusteettomana ja laittomana. 
Toivon, että otatte pikimiten asian puheiksi Korjakoffin kanssa ja ojennatte ja ohjeistatte häntä perumaan kyseisen sakon ja toimimaan jatkossa lakia noudattaen. 
Tiedän, että Korjakoff on parhaillaan kesälomalla, mikä tekeekin erittäin mielenkiintoiseksi sen seikan, että hänen pitäisi kuitenkin antaa päätös järjestyssakosta 11.7. siis yhä ollessaan kesälomallaan! En käsitä, miten tämä voi olla edes teoriassa mahdollista, ellei sitten Korjakoff ole tässäkin asiassa rikkomassa lakia, eli toisin sanoen jo kirjoittanut ja pistänyt sakon jo tosiasiallisesti eteenpäin ENNEN kesälomalle lähtöään. Tämä tarkoittaisi, että kyseessä on jo vakava oikeusturvani ja oikeusperiaatteiden rikkomus, mikäli minulta pyydetään lausumaa asiassa, josta on jo tosiasiallisesti tehty Korjakoffin taholta päätös tätä ennen! Toivon, että selvitätte myös tämän asian ja ryhdytte asiassa sen vaatimiin oikaisu- ja kurinpitotoimiin Korjakoffia vastaan, mikäli tämäkin asia osoittautuu paikkaansa pitäväksi. 
yst. terveisin
Markus Jansson,
Rauma

1. heinäkuuta 2018

Järjestyssakko tulossa oikeudenkäynnin nauhoittamisesta - vain minulle!

Sain tänään (kyllä, sunnuntaina) soiton haastemieheltä. On kuulemma järjestyssakko määrätty ja asiaan liittyvää paperihommaa (eli vastaanotto ja valitus) pitäisi sitten hoitaa. En ole vielä ehtinyt moista hakemaan, mutta oletettavaa on, että järjestyssakko on tullut Ilja Janitskin oikeudenkäynnin nauhoittamisestani.

Lakihan sanoo:
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa 30.3.2007/370

4 luku Suullinen käsittely
21 § Suullisen käsittelyn taltiointi
Muu kuin tuomioistuin saa julkisessa suullisessa käsittelyssä valokuvata, nauhoittaa ja muulla tavoin tallentaa sekä siirtää teknisin menetelmin kuvaa ja ääntä vain puheenjohtajan luvalla ja hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti.
Lain rikkomisesta ei ole kuitenkaan olemassa rangaistussäädöstä, eli vaikka tuota lakia rikkoo, ei syyllisty mihinkään rikokseen ks. esim. tämä ja tämä. Toki, eihän kukaan väitäkään minun syyllistyneen tarkkaan ottaen rikokseen, kyseessähän on järjestyssakko. Mutta mikä on järjestyssakko?

Lakihan sanoo:
Oikeudenkäymiskaari 1.1.1734/4

14.luku asian käsittelystä oikeudessa
6 § (31.3.2006/244)
Tuomioistuimen puheenjohtaja on velvollinen valvomaan järjestyksen noudattamista istunnossa ja antamaan tätä varten tarvittavat määräykset. Puheenjohtaja voi määrätä istuntosalista poistettavaksi sen, joka häiritsee käsittelyä tai käyttäytyy muutoin sopimattomasti.
7 § (31.3.2006/244)
Joka
1) ei noudata puheenjohtajan 6 §:n nojalla antamia määräyksiä,
2) käyttää istunnossa tai tuomioistuimeen annetussa kirjoituksessa tuomioistuimen arvoa loukkaavaa tai muutoin sopimatonta puhe- tai kirjoitustapaa taikka
3) muutoin häiritsee käsittelyä tai käyttäytyy sopimattomasti,
voidaan tuomita maksamaan enintään 1 000 euron suuruinen järjestyssakko.
Eli järjestyssakko voidaan määrätä vain, jos 
A) Ei noudata puheenjohtajan järjestyksen noudattamista varten antamia määräyksiä. 
B) Ei poistu salista kun puheenjohtaja sitä vaatii.
C) Käyttää sopimatonta kieltä.
D) Muutoin häiritsee käsittelyä tai käyttäytyy sopimattomasti.

Mikähän noista sopii mukamas salaa nauhoittamiseeni?
A) Nauhoittaminen ei riko järjestyksen noudattamista varten annettuja määräyksiä, ts. "Istukaa tuonne, olkaa hiljaa siellä takarivissä, jne.", koska se ei liity oikeussalin järjestykseen mitenkään. Toki jos juoksen ympäri oikeussalia nauhoittamassa, se rikkoo järjestystä, mutta näinhän minä en tehnyt.
B) Minua ei ole pyydetty poistumaan oikeussalista.
C) En käyttänyt sopimatonta kieltä oikeussalissa.
D) En muutoin häirinnyt käsittelyä, enkä käyttäytynyt sopimattomasti. Jos joku keksii, miten taskussani tai repussani ollut nauhuri voi, kenenkään edes tietämättä, häiritä järjestystä tai käyttäytyä sopimattomasti niin kertokaa ihmeessä.

Summa summarum:
Oikeudessa ei saa nauhoittaa tai kuvata ilman puheenjohtajan lupaa. Jos tätä rikkoo, puheenjohtaja voi poistaa salista sen havaittuaan ja jos tätä ei noudata, voi tulla järjestyssakko (tai jonkin tulkinnan mukaan ehkä jopa heti jos rikkoo järjestystä). Rikosoikeudellista seuraamusta ei ole. Rangaistusta ei ole.

Joten mihin lakiin perustuen minulle on voitu määrätä järjestyssakko?PS. Miksei Junes Lokkalle määrätty järjestyssakkoa, kun hän kuvasi oikeussalissa ilman lupaa? Onko taas kerran Markus Janssonia kohtaan aivan eri lain tulkinta ja muoto kuin mitä muita ihmisiä kohtaan on? Vai onko kyse vaan todella hämärän tuomarin Mitja Korjakoffin mielivallasta?

27. kesäkuuta 2018

Ilja Janitskin käräjien salaa tehdyt nauhoitteet

Nauhoitin salaa oikeussalissa Ilja Janitskin oikeudenkäynnin viimeiset kaksi päivää, joissa olin läsnä. Tuomari voi kieltää kuvaamisen ja nauhoittamisen (kuten kielsikin), mutta kuvaaminen tai nauhoittaminen ei silti ole laitonta, eikä siitä voi saada mitään jälkikäteisseuraamusta (niitä voi saada ainoastaan, jos oikeussalissa alkaa häiriköimään oikeudenkäynnin aikana). Sananvapauden vuoksi julkaisen nämäkin nauhoitukset kaikille kuunneltavaksi. Muista myös katsoa videolähetykseni noilta päiviltä.

LISÄYSTÄ: Jotkut ovat ivallisesti todenneet, että "nauhoitteet voi tilata käräjäoikeuden kansliasta kuka vaan". Kyllä voi, mutta kyseiset nauhoitteet EIVÄT sisällä mitään muuta kuin henkilöiden ns. kuulemiset (todistaja, vastaaja, jne.), eli hyvin, hyvin pienen otoksen siitä, mitä koko oikeussalissa on esitetty ja puhuttu! Koko oikeussalissa käytävää keskustelua ei nauhoiteta mihinkään, eikä sitä voi myöskään mistään tilata (kyllä, tämä on todella vakava oikeusturvaongelma, mutta ei mikään ihme siten Suomessa). Tämän(kin) vuoksi on aina syytä nauhoittaa vähintäänkin kaikki omat istunnot.

25.6. 2018 Aamun käsittely

Lue myös Tiina Keskimäen oikeussalista suorana kirjoittama selostus hänen VK-seinältään.

25.6. 2018 Iltapäivän käsittely

Lue myös Tiina Keskimäen oikeussalista suorana kirjoittama selostus hänen VK-seinältään.

26.6.2018 Aamun käsittely

Lue myös Tiina Keskimäen oikeussalista suorana kirjoittama selostus hänen VK-seinältään.

26.6.2018 Iltapäivän käsittely (valitettavasti nauhoitus loppuu kohtaan, jossa yleisö pyydetään poistumaan salista Iljan lääkärintodistuksen käsittelyn ajaksi, tämän jälkeen käsittely jatkui vielä tovin aikaa).

Lue myös Tiina Keskimäen oikeussalista suorana kirjoittama selostus hänen VK-seinältään.

24. kesäkuuta 2018

Ilja Janitskin oikeusmurhapaikalla

Kuten kaikki MV-lehteä seuranneet ovat varmasti huomanneet, Ilja Janitskin oikeusmurhaaminen on täydessä käynnissä Helsingin oikeusmurhatalolla. Olen kommentoinut asiaa vain lyhyesti muutamalla viime videollani, koska en näe tässä mitään uutta enkä ihmeellistä. Minusta on selvä, että Ilja ja kumppanit oikeusmurhataan ja bonuksena seuraa vielä erinäköistä viranomaisvittuilua ja massiiviset vahingonkorvaukset maksettavaksi. En ole mitenkään yllättynyt tai tyrmistynyt, eikä kenenkään selkopäisen ihmisen pitäisikään olla: Demlaaminen ja oikeusmurhaaminen on nykyään normi väärinajattelijoille, kuten esimerkiksi Seppo Lehdon tapauksesta ja minun tapauksestani voitte havaita.

On suorastaan surkuhupaisaa, miten Seppo Lehdon oikeusmurha sai niin vähän julkisuutta, kuten minunkin juttuni. Ketään ei tuntunut kiinnostavan asioiden todellinen laita ja esitetyt todisteet, sekä yleinen kommentti oli tyyliin:"No onhan se väärin, mutta hei, se on Seppo Lehto!". Kuulin tämmöistä uskomatonta soopaa lukuisten kansallismielistenkin suusta ja kuulen yhä. Kuten myös kuulen eri vivahteilla minun oikeusmurhastani. Idioottien mielestä oikeusmurha on ok, kunhan sen uhrina on "sopiva" henkilö.  Idiootit eivät ymmärrä, että jos joku voidaan oikeusmurhata, kaikki voidaan oikeusmurhata ja oikeusvaltion periaatteisiin eivät oikeusmurhat ylipäätäänkään kuulu lainkaan!

Toinen yleinen heitto, jota olen saanut kuulla oikeusmurhajuttuihin liittyen on:"Kyllä se jotain teki, ei muuten tuomiota tulisi". Ihmisillä on niin käsittämätön luotto suomalaisiin viranomaisiin ja oikeuslaitokseen, että he joko torjuvat mielessään koko oikeusmurhan mahdollisuuden, tai sitten keksivät mitä ihmeellisempiä selityksiä asioille, jottei heidän tarvitse myöntää oikeusmurhaa tapahtuneeksi. Mikä tahansa viranomaisen mielipuolinenkin väite on suomaloisten mielestä totuus ja kun vielä oikeus nuijaansa kopauttaa, on kyseessä ehdoton, absoluuttinen jumalan sana - tosiasioista viis!

Vasta nytkö kansa herää, kun Ilja Janitskin ja kumppanit oikeusmurhataan? Vai eivätkö vieläkään suomaloiset tajua, millaisessa maassa elämme (esim. tämä ja tämä)? Eikö suomaloisia edes kiinnosta, millaisessa maassa nykyään elämme ja miten läpimätä virkamieskoneisto ja oikeuslaitos meillä on?!? Nähtävästi ei kiinnosta. Englannissa Robinsonin oikeusmurha sai kadut täyteen mielenosoittajia ja mellakoita. Suomessa ei Iljojen, Astojen, Seppojen ja Markusten oikeusmurha kiinnosta kuin kourallista ihmisiä.

Iljan oikeusmurha lähenee nyt loppuaan, huomenna ja ylihuomenna pitäisi olla viimeiset käräjäpäivät Helsingin oikeustalolla. Olen tuolloin paikanpäällä seuraamassa tilannetta ja osoittamassa tukeani Iljalle. Kannattaa seurata Twitter-tiliäni, jonne pistän päivityksiä ja suoria lähetyksiä oikeusmurhapaikalta. Myöhemmin laitan videot vielä erikseen videot-osiooni, sekä liitän blogipostaukseeni.


Iljan toiseksi viimeinen oikeusmurhapäivä


Iljan viimeinen oikeusmurhapäiväPS. Mikä on sinun säälittävä tekosyysi olla tulematta paikalle, kun minäkin, vakavasti sairaana ihmisenä toiselta puolen Suomea tulen tänne?

19. kesäkuuta 2018

Videoni nyt ja aina jatkossakin - näihin ei sensuuri iske!

Videot-sivut avattu, jonka kautta löydätte ja voitte katsoa kaikkia nykyisiä ja vanhoja videoitani. Kaikissa videoissa ei ole vielä tarkkaa kuvausta, mutta tulossa on... Näihin ei sensuuri iske nyt, eikä jatkossakaan. Ei tule bännejä, eikä ilmiantoja, ei mitään. Siinäpä ovat ja pysyvät maailman loppuun asti ja lisää tulee koko ajan.

Jewtube voi minun puolestani suksia vittuun - fiksummat tekevät asiat vähän paremmin!

KKO päätös tuli ja muutakin hassua sattui

Tulihan se odotettu päätös sieltä: Eivät ota valitustani käsittelyynsä. Hassua, että muuan poliisin vasikka osasi kertoa päätöksen tuloksen ja sen saamispäivän jo yli viikko sitten. Niin ikään hassua, että heti päätöksen saamiseni jälkeen alkoivat hassut tietokone- ja puhelinongelmat. Katsokaapa videoni asiasta.


Alla ko. puljusta sähköpostiini tullut lappu. Paperit tullevat postissa varmaan muutaman päivän kuluessa.


24. huhtikuuta 2018

Ähäkutti täällä ollaan taas!

En aio jatkossa Youtubeen streamata tai videoita laittaa, vaan hoidan livelähetykset jatkossa Periscopessa/Twitterissä, kuten viime aikoina olenkin tehnyt ja videot ovat katsottavissa suoraan mega.nz kautta, niin eipä iske sensuuri enää koskaan meikäläiseen. Mega.nz videoita varten teen vielä sivun kotisivuilleni ja/tai bloggeriin, jotta ne löytyvät näppärämmin kuvauksineen sitä kautta nyt ja aina tulevaisuudessakin. Mutta tuollainen jewtuben tili nyt sitten on ihan vaikkapa kommentoimista ja persekipujen aiheuttamista varten.


-----BEGIN PGP MESSAGE-----

owF9k3tUE2caxgG5CBahIG5BQKC2pWJzv6KlJJkk3IJAIAi1q5M4SYYkMyEZAoEA
BURWRVnAcpFStwotUvCCVnDPqSKrtCgqLCoWlAIBublU1KK1XjZB9hjbs50/Zs55
v9/zXp55v522HkvsrJOHyuM/60siP7E3jFo7+Zxc/UKR3EAATlmd/cnOWUR9Im1b
Vpla1Nai/k9tbP5vJxxcJ0+7ECdJU3uHCj80Htt90Vl0419LQ706AvPu6o3N11LG
3zs15z9jG+VW/8s9z6Ebzmuv9td7vHENWccrG4RCnW+N1xqULZk8PZgdQhNrbqx7
+HnPv5vLjrgKW3vcEsF//EXv9WDn+AQbOGSEcmmVFe6+PtPxihHv1Qp2Q9f1OSDa
A/xYl9/afcvr5p2SmYFbO/L/tuaNFb1ij5yB5x1ey0S9IRvf7fPs6s1hsJeReg2C
6QsHtP1fyQoPzyVnzevP0Bsv89nMZK43uzrp2vnM7dElVrauP5ecGE6mH29vCFj5
5KTiisPT9Y7am6uKrmtKBI8PHUmUbhju00ys6Q0YbXIvSVNFXTiSaUNodhjzBBVz
kxuvNV5q9DrQtqvNSY4+H6hCyJDzxNCpOrn7mHV3niuvxy6Qqqq3tvGRX9qd+quv
wVX/hfXc3nsvBrCcB+2yMMfWz551BEuH/T/9hArfvuHCp3ZrznALltvXTuVHXLkz
wQU4Adqg3qMo3DwaX7fL7t7K0K3ns8/jNpQ9uR/CXJHz+EW5Mxcf7R90UrgfmQ1J
EPWe6A3dNx+XWqkI+mh0bd2k0d5YnFg9PORoS7g0VwDaCYtDDi5HQxIfed7/eyod
fOupzeXtd3FuI90qTfA+q48NuZcZUs7601lQmc/MVrcSvUuz/V8T5WNc95XGhzsi
ivdv5hadWXvx9HdLpbwPfrhwqLugl9NqtaXLcKRvQzXHYeyuMi88CawXqe80qdml
LQdruZcfu5zrm5muaF/xT/+SXZ3vnrt5NnH6wGbixZHvG776NibEN6Nbm7DHBpra
/k3S8rudAfElPUNLeo8+wJOe5eFOHn6x62puwKzfxp+Bxh3Za8JLRjOarObzBpuv
zv/m6zGetWlV99NSZd7mFtHXxU42hsGe2eW/Gu3O5cu+S2kJBt4Zv/rew/uzMbaf
Oqqnnp1zK7hnnxdgU2j74db+t3YuWcon7Kg2TJ+g1lypZFXcbvh6uLTQc/Ix290b
MS6zmvD+wrSvb2qyy0uFjsajOd+MKFeEIoJuhyrc6rLAp8cenW2KbJ9ieETOM6/P
tP5QLhEAnNaWqm5Njf0jnzpb/o98a1UWvIeZu5cdVF+7dFBxGx8wW+M6WcAQqjKO
01L6W6NXXaT9UqM2VFa778WFdA0EB00cBBzWFj8i0QOPFbVnJwx3NtYFTs8pphxD
Oiq8lRVjnx9TNPcrlc/u5F45RZ2Jygz7sbxvJG6zr0uI0BM6YN1R6mTY/9P3l4a7
vmz7xP/43Je8yrnnKTrx7nHvjwa/zSMWdtrtmZCsXP9mE2XLmGBd+ojdGKVKVCWU
1ZRmHY43dlYO7FuTOZ/bbFuEWZkfEgVHwZEIRIYfqFSAEOLs5OwUiWKwFtalBTs7
yTFMHYzHp6en41SgRpGmTQERrRZFcAiEmVG2EpXBi5zWBL4OiU2nWjWK4SSoykxz
eEI/vJ+Aa3oJueGAhU4i1UphRAki2/4gApSwDsLBqAW9bTGED31ZT7VY0IzzQAkk
RlGFBW7uXroYNmfFm3Gz8k8Q1auc/59ZKI7737R0MtPcgACSgabirzkRqtagGIqo
QFiJk8gt7DKxOCQT/zbPX8RSs0hsari/Ni0cYqJCnTpMkZGQviUsmcLdxk43Z46B
NLBWgqqh382m1krUOEyHf90MvFkSnw5jGKSxEGAvIxYDWLonirRAdZZjWkBJaBqW
Jv59F/qX0QWJRA4iCKTEJ3ASJbAcildppGwyxt9CTItTxWgosoXehKBcgapRLQZj
f/BL9tIq8wb8qZGmCWEljKSpII15QaIBLosXHhZmWjBeOINKZDAoZCqBQCCRiSTq
goWgPgZUWnSuBvVqUIlTQXjBQh1BxKs5IzV6NYZqQDmoBOUpKIylKbQQZukljOhx
Egl+sTkJCi/ogI18rokCBDqaIDaSh1IzqFISH2HKEvhUbjSVo2DyGYBGSpctrAuK
mHr3C9wkiHvfJKKQwVRmrFpFQRkRiqgIGWdTZlyiSCIB41VxKRKtKp7OjSADsclS
kC0Q6aQUQQojU6vYFhGB0ijUGFGsjCiWCMRERoYsRePsJBFrdFgihyNiCsTMmAg+
Qx614AI/5gNQB8IqCIH9tKjG9E0ZUyrMF5lEZnCoXCaPxqJzCTQqgUslEegsHp1J
BchUJpnMYxFodA6X5BeIqsD3TdeNBbBobIDIJpBILDqJxWSTAYDAZlKYTDIRYLLI
AI1HZhJpfoGv/hyM+CEgBsM62JTgvw==
=NG6w
-----END PGP MESSAGE-----

21. huhtikuuta 2018

Hurjaa sensuuria ja hurjia uhkauksia

ROTFLOL! Youtube sulki koko kanavani!

Noniin, vihdoinkin tapahtui se, mitä olin jo pitkään odottanut. Sananvapautta vastustavien pelkureiden tehtailemien perättömien ilmiantojen vuoksi meni koko Youtuben tili kiinni. Puff sanoivat kaikki sinne lataamani videotkin sitten. Ällös huoli, videothan ovat toki katsottavissa ja ladattavissa Megasta (osittain myös VK:sta) ja tulevat aina olemaankin, pois ne eivät netistä katoa nyt, eivätkä koskaan, ikinä, mitenkään. Ähäkutti.

Jossain vaiheessa voin ladata myös jonkun sopivan sovelluksen ja massaladata ne kaikki takaisin jollekin Youtuben tilille ihan persekipua aiheuttamaan ja ilmiantoja keräämään. Prosessi on kuitenkin varsin nopea ja simppeli toteuttaa, senkun jättää tietokoneen yön yli niitä latailemaan, sillä lähetykseni ja videoni ovat varmassa tallessa ihan omalla kovalevyllänikin.

Pitänee myös tehdä jossain vaiheessa, ihan persekipua luodakseni, erillinen sivu tänne bloggeriin tai omille kotisivuilleni, jonne laitan kuvaukset kaikista videoistani, sekä suorat latauslinkit Megaan (josta niitä voi myös katsoa suoraan, jos on ladannut Chromeen Mega.nz lisäosan!). Näin videot myös löytyvät jatkossa sieltä yhtä helposti, kuin mitä ne ovat löytyneet Youtubesta. Toki videoni löytyvät VK:sta vaivattomasti jo nyt tilini lisäksi myös hakusanoilla jne.

Kansallismielisten muutto pois Facebookista ja Youtubesta senkun kiihtyy ja hyvä niin. Mitä enemmän kansallismielisten tilejä suljetaan näistä palveluista, sitä vähemmän on intressejä edes yrittää käyttää niitä ja siirtyä kokonaan muualle. Itsehän olen jo livelähetyksiä pitänyt Periscopessa pitkään, vaikka katselenkin yhä muita palveluita tuohonkin tarkoitukseen.

Erästä mustapartaa lainatakseni: Minä en vaikene! :D

19. huhtikuuta 2018

Suomi tarvitsee puhdistuksen

Suomi tarvitsee totaalisen puhdistuksen, nämä asiat eivät mieltä osoittamalla, äänestämällä tai vetoomuksia ja valituksia tekemällä muutu miksikään. Suomessa pitää kylmästi vain tappaa tai keskitysleirittää käytännössä koko nykyinen virkamieskoneisto, poliitikot, median edustajat ja tuomarit. Nämä tahot pitävät valtaa ja jatkavat tätä mielipuolisuutta ja törkeyttä jatkossakin, eivätkä suostu koskaan luopumaan vallastaan, eikä niiden toki tarvitse, koska heillä on valta suojella ja pitää toisiaan vallassa. Suomi tarvitsee puhdistuksen. Siihen suomalaisista ei vain valitettavasti vielä ole, ihmisillä menee vielä liian hyvin ja suomalaiset ovat vielä liian lampaita aseelliseen vastarintaan.

Edit: Video poistettiin Youtubesta, kuten arvelinkin, mutta on tietenkin katsottavissa yhä esim. täällä VK:ssa ja sen voi myös katsoa tai ladata Megasta.

Kauan kestää Youtubella vastavalituksen käsittely...

Muistanette, kun eräs hampuusi sai erään videoni ilmiannettua Youtubesta sillä seurauksella, että minulta meni taas liveoikeudet toviksi. No, valitin tietenkin tuosta päätöksestä. Yleensä valitus on tutkittu parissa päivässä. Nyt on mennyt jo kohta kuukausi, eikä Youtuben suvakkisensuurit ole vieläkään osanneet päättää, onko valitukseni aiheellinen vaiko ei. Tämä alkaa olla jo surkuhupaisaa.

Toisin sanoen, enää Youtube ei edes viitsi kuunnella vastavalituksia ja mutinoita siitä, että se on tehnyt emämunauksen. Vastavalituksia ei edes vaivauduta käsittelemään. Youtuben sensuuri siis senkun kiristyy ja kiristyy. Onneksi on aina Periscope, jossa voi streamata niin paljon kuin haluaa, ilman sensuuria.


18. huhtikuuta 2018

Vangitut eivät Suomessa saa tarvitsemiaan lääkkeitä

Ilja Janitskin lääkkeiden evääminen ei ollut yksittäistapaus vaan osa ns normaalia kidutuskäytäntöä Suomessa. On törkeä ihmisoikeusloukkaus, että kiinniotetut tai vankiloissa olevat vangit eivät saa lääkärien heille määräämiä lääkkeitä. Suomessa vangeille ei mm. anneta ns kolmiolääkkeitä kuin äärimmäisen poikkeuksellisissa tilanteissa. Miten vankiloiden lääkärien ja hoitajien moraali kestää tämän tyyppisen vankien kiduttamisen? Miksei mikään taho puutu tähän törkeään käytäntöön?

9. huhtikuuta 2018

Taas vaihteeksi FB-bänniä

Tulipa taas 30vrk Facebook bänni. Tällä kertaa sanasta "dindu". Ilmeisesti tuo hassu sana on jotenkin rasistinen tai syrjivä. Voivoivoi ja voi. Meni minuutti elämästäni kun vaihdoin taas tiliä FB:ssä ja homma jatkuu.


-----BEGIN PGP MESSAGE-----

owF9U3lUU3caFVHQ2Ci4Io4QAZEwkH17lANkh2CQTbaK+PLI8rK9kI1FqvUAFuQw
igVLAQcUbKWEOmAxVLFaxdJOkSJUBEtbRFBhREcHEHuIZxLAmk7P9PfH+53znXu/
+937+17Rsg2Oyx1SvtOiyvuSyb865Y44oIrxnq/8vZ5VVCUpO0OK1ujM9GPFM9/X
lIy91xwTmPI0ed/ZGWem4GTPhaZ2x9bSwfp/0ctqFOc03i7FUbH9ta1dX/5lqPIx
SoC7Rz+Rxhv8fGvr6Kscnm9edVFkRp8mYGnkFAXIeGba5Oh86T6ypfVQOfqXzdVN
1+mGPSNLjSGlR65OfmiaJfpxos8PQkVV0rMy+Ya+NeWd8i3ytBb+4wGlF16tehny
cKLnMFhL9Y/84cPZpRWXO/0+Y6/t+uEObtoVT5qN2YYHpwujz2sfNT9fKV/vEFSY
Mbi8UOKFPbM+7VNjplvlqZf7Ox+Gik9fLvvo6upmVqfXqbbJ0u3mIcsVeg0ae2QO
P8lsrbsUtUdOPJb2C1FNXhEDJa1imV3kqGqP+/1bDk6M1Tay63I2ClJB5MnpDqeX
X/iXCzP3leyojmxbkcfsHmnTsU9F7Nq+0p9pVDm3P3A7KSXuCAm4WEHIOmB56C0L
n/3kuMdbq96tx3o/6cLkBJ99EDb8Y//BpNa1d/vHabL8u9Tlws3KUejBkxdc7/KN
pjO0yVuakwUlPEPftdmZ+6fS5orzz9cITswkXTEMDnePHCj6KqzX3TLUsRct2+s7
5O6J0T4QkMeUo1fNjb6GnzZfYFx0KGru6D83nNyImbh+s7dX1HXkg58P95+t+nrD
DFEZ7+jeNeL7KqBDFBxUPTNH/9vo9g8QH/5xh/y3XAdSdja7RY0HNJ8eTbWYnntM
5E1+URQKzR2S9YXkr35cu6MM6dnKPu0FX4uadi+cLXAwB25asnXV7fbb+2MtrinH
Mmsu5r4dktKR43Kr8PjQwXDT5Jik61BYA3bsUvk7l+5aAljnKJYZjUNp3abpqIZU
vHyw4p4MHRe64qWwxJSXcHltV/EB9rU0mm/bjXXmx7tuFogYc+4/OoX6jBCiErc1
3gBN/tf/6v/dt/v4or2HVrtn+7m5Hm05rkz4pJ7a+f2Lgr+LG0X0lS1vrxvwHA1t
uOLJSd9i1GP215SsMz+61f7idsr9lvfW5OX6f/ysp7K6z4tXWDIyJXBBYeVplVVH
Vxfsz0bpagK4ycekZ6Cp+n13Wr+JHfpn21OnROfPHS0C0rQJd+Gbm73Rzti6+mfj
QavW36rwIXrS+zuXT8UrUh8OxGf8ew9DG4Ite2c4S+Mi7waQdz2eHrg4+G1XqQ+7
rMyUagn+euXlR0v/835uy3r0AKr304lx8nOnhuth7dqPE5lVV/0CHSodm0gRa8bP
8YND878Cen03/vxTy1H+vZ7dO8d9/Jqaniyb8hDTsj860WHEI6kYWSi4q7SWl3tX
RjDf2cpp3/hrq9ww3e92J3A3+ukw9qaHCXumYQlE+ccN17omc3hou4sq+MvP3ufn
gId7O05iTtTfPtot7W5aFqhfYjsyvV6jC8LjVaBWYdDJQbVOh6hxIiUi1WkQPQ5C
VGgUGsXmxWHwGCHX+onjRnCC0KjXPEiik8BqJahO/wOJo4SNYhyM2KHTF0v4sAU9
1aKgDc4DIbEIQRR28MzMTJxksWzrirfBbcw/gaje9Pz/mHlx3Gu3dDJgG0AoloJW
8d8lEabRInpErQJhJQ6SvWmpsmJx6hy8N29bAlPDJLGoEdt0hggxgMQZNeGKrN2Z
aeEpFG46K9PWOVqshXUQohH/jzeNDtLg9Eb878PA2yjxmbBeL9baEfQLFTsD9ukl
RNpBjfY27UDJiEFvEL2eYnGI7IXiPAPCL6IXqDZOHChTIBpEp4f1fwhHupCL7bn/
NDWrHVgJqw0qsda2DVEcLpMXER5u3SZeBINKZDAoZCqBQCCRiSTqfF5gdjSotDOk
AbM1oBKnEuOF8zpCwRtTkdpsjR7RgjJQCcrkCKw3KHRivX1wsDobB/1mDULgeR5n
F59rRXGERpowJpKHULOoEhJfDUh386ncKCpbAfAZHK2ELp3fDURtnR3jlySMxVpJ
FDKYAcRoVBSEIVDsFEjZSTmxiQkQBMarYuWQThVP5wrInJgUCcgSJhglFKGckaNT
pAsECI1CjU6IkRJFkFBEZGRJ5Vo0ChJpjfpENjsBEIqAaAGfIds5nwI/OhA0grBK
rIYxOkRrveWjSgVs1SeRGWwqF+DRmHQugUYlcKkkAp3JowNUDpkKkMk8JoFGZ3NJ
GD9EBWKt/xaTw6SxOEQWgURi0klMgEXmcAgsgAIAZCIHYJI5NB4ZINIwfm9eDlZj
1KAeho2wtcF/AQ===dMBQ
-----END PGP MESSAGE-----

Identiteettivarkautta, katupartiointia ja tilauksia tekeviä hampuuseja27. maaliskuuta 2018

Arto Laurin jauhotus

Arto Lauri esitti taas kerran sekavia valheitaan videossaan, tällä kertaa minusta (2min 50s kohdalta eteenpäin). Ajattelin nyt lyödä jauhot suuhun tälle törkeälle valehtelijalle ja ydinvoiman vastustajalle, jota useat ihmiset oikeasti uskovat hänen ilmiselvistä huuhaajutuistaan ja jatkuvasta valehtelustaan huolimatta. Arto Lauri ei tiedä ydinvoimasta yhtään mitään ja valehtelee aivan koko ajan aivan kaikesta.

Siltä varalta, että video sensuroidaan Youtubesta, muista, että voit aina katsoa sen täältä tai ladata sen täältä.

PS. Arto Laurin mainitsema videoni on poistettu Youtubesta sensuurin vuoksi, mutta on edelleen katsovissa esimerkiksi https://vk.com/video331519824_456239465 ja ladattavissa https://mega.nz/#!odwWgbhQ!3dQAcv8u1_sfqExM8MsEL0NlXKc0zq0m9GQoZUugAiY

26. maaliskuuta 2018

Taas lähti Youtuben liveoikeudet - Mennään Periscopeen sitten vaan!

Että tämmöistä taas. Mikä laulaen tulee se viheltäen menee sanotaan. Niin kävi taas Jewtuben oikeuksilleni tämmöisen perättömän ilmiannon vuoksi. Ei muuta kuin takaisin Periscopeen vain streamejä pitämään, ihan kiusallakin. Kokeilen kyllä ja otan ehkä tulevaisuudessa käyttööni jo aiemmin kansallismielisissä piireissä mainitun https://dlive.io -palvelun, se vaikuttaa todella lupaavalta!

Epäilen, mutta en voi tietenkään tietää, että ilmiannon takana olisi muuan videostani persekipeytynyt, oman elämänsä sarjarikoksilla ja ulosotoilla tuhonnut, muiden ihmisten tietoja jatkuvasti tietyllä foorumilla levittelevä herrasmies. Kyseinen herrasmies itse levittelee muiden elämää pitkin nettiä julki, mutta ilmeisesti aina kun hänen omaa "ei niin tahratonta" elämäänsä hiemankin sorkkaistaan, seurauksena on rikosilmoitus poliisille ja suunnaton persekipu. Raukka mikä raukka, totaalinen paskahousu, sanon minä. Tulee ihan muuan edesmennyt toinen herrasmies mieleen btw.

Jätetään henkilön nimi ja identifioivat tiedot ihan kiusallakin sanomatta, jottei henkilö suotta haaskaa viranomaisten aikaa taas uusilla rikosilmoituksilla minusta. Persaukisen ulosottovelkaisen taparikollisen juopon kun on helppo tehdä uusia ja uusia oikeusjuttuja kenestä tahansa, koska saa aina itse ilmaisen juristin hoitamaan soppaa puolestaan, eikä voi koskaan joutua mitään maksamaan, kun maksukykyä ei ole, eikä tule koskaan olemaankaan. Toisin kuin minulla.

22. maaliskuuta 2018

Lapoa oli mutta tuomiota ei tullut

Hmmm...mielenkiintoista. Neljä kuvaa, jotka määritelmän mukaan ovat lapoa, koska kohde todistettavasti alle 18v kuvien ottamishetkellä, mutta ei tuomiota hallussapitäjälle.
"Kyseessä oli tapaus, jossa noin 35-vuotiaan kuopiolaismiehen tietokoneelta löytyi tallennettuna neljä epäilyttävää, lapsipornoon viittaavaa valokuvatiedostoa... Oikeus hylkäsi syytteen, koska Maroney oli syyskuussa 2016 liki 21-vuotias...vuodetut kuvat oli otettu Maroneyn ollessa alaikäinen...Maroneysta ei tiedetä vuodetun aikuisena otettuja alastonkuvia.
 – Vastaaja väitti, että kuvissa oleva nainen oli yli 18-vuotias. On toki mahdollista, että kuvat on otettu nuorempanakin. Mutta tämä (asian todistaminen) ei kuulu minulle. Näyttö ei riittänyt, käräjätuomari toteaa IS:lle."
Veikkaanpa, että hommassa oli kyse siitä, että Europol antoi tai ei antanut Suomen poliisille oikean tai väärän IP:n, jonka perusteella sitten poliisi teki kotietsinnän ja takavarikon väärän ihmisen luokse. Mutta koska kotietsintä oli jo tehty, piti kovasti koettaa osoittaa kohteella olevan lapoa, joten poliisi väkisin kaivamalla kaivoi esille neljä kuvaa, jotta voisivat perustella kotietsinnän ja takavarikon, sen sijaan, että olisivat myöntäneet mokanneensa. Erona toki minun tapaukseeni se, että tuossa jutussa käräjäoikeus pisti hommalle stopin, eikä poliisin vainon uhri joutunut suurempaan liriin. Ja toki toisena erona se, että minäpä toki kantelin poliisista ja kirjoittelin totuuksia nettiin, joka saattoi ehkäpä hieman vaikuttaa siihen, miten asioita "tulkitaan" oikeudessa ja poliisissa.

Onhan näitä toki muitakin vastaavia juttuja. Suomessa voi 17-vuotiaan pornokuvia ja kohtauksia, siis lapsipornoa, vapaasti levittää, jos on Yleisradio. Kyseinen video oli myös Yle Areenassa katsottavissa. Jos on yksityishenkilö, voi joutua vaikeuksiin, jos on vittuillut poliisille, vaikkei levittäisi tai pitäisi hallussaan oikeasti mitään. Olisi kyllä mielenkiintoinen koe tehtävänä: Mitäpä, jos henkilö tallentaisi vaikkapa tuon Ylenkin useasti näyttämän videon digiboksiinsa tai tietokoneelle, olisiko se silloin lapon hallussapitoa vaiko ei? Veikkaan, että riippuisi taas kerran ns. pärstäkertoimesta.

21. maaliskuuta 2018

PolPo tuhosi kaikki todisteet keskeneräisessä oikeusjutussani

PolPo tuhosi koko kiintolevyni sisällön, samalla tuhoten kaikki todisteet koko ns. lapocaseen liittyen! Tämä siis, vaikka tuomio ei ole lainvoimainen, tyytymättömyys on ilmoitettu hovioikeudelle ja valituslupa lähetetty KKO:lle kuten pitääkin. Kun nyt kaikki todisteet kiintolevyn sisällöstä on tuhottu, mitään poliisin tai minun väitteitä kiintolevyn sisältöön liittyen ei voida enää mitenkään todentaa mihinkään suuntaan. Toki oikeusvaltiossa tämä tarkoittaisi, että syyte ja tuomioni kumottaisiin syyttömyysolettaman mukaisesti, sekä poliisi saisi helvetilliset moitteet todisteiden tuhoamisesta kesken oikeusjutun, mutta koska tämä on Suomi, niin asiat eivät tietenkään mene näin. 

Kun poliisi jää jatkuvasti kiinni törkeistä valheista (muista myös tämä ja tämä, sekä toki vastineeni käräjäoikeuteen, hovioikeuteen ja KKO:lle) ja lavastuksesta, se tuhoaa taas kerran kaikki todisteet asiasta. Näinhän poliisi teki myös salanauhurini sisällölle, koska sieltä olisi kuulunut, ketkä tietokoneeni kimpussa hääräsivät, kun olin putkatettuna ja tietokoneeni käynnissä Rauman poliisiasemalla. Ei mitään uutta siis tältä osin.

Video myös Megassa, jos se sattuisi jostain "hassusta" syystä häviämään Youtubesta.

20. maaliskuuta 2018

Janssontuubi - PolPo Forever - Lähetys josta ei meinannut tulla loppua

Tämä mielipuolinen Hangouts bugi-lähetys alkoi tällä lähetyksellä ja jatkui tällä lähetyksellä.  Vasta tämän jälkeen pääsimmekin sitten varsinaiseen lähetykseen, joka alla:


Tämän lähetyksen kanssa vaikutti olevan kyseessä jonkinlainen loputon stream, jota en pysty lopettamaan, koska Hangoutsista puuttuu tämän streamin osalta kokonaan "go offline" painike (Hangouts väittää minun olevan "offline", mikä ei pidä paikkaansa). Hangoutsista poistuminen tai sen katkaisu katkaisee vain video/kuvayhteyteni ja stream jää sinne pyörimään itsekseen maailmanloppuun asti. Voin toki aina liittyä sinne yhä uudestaan, mutta en voi silloinkaan lopettaa ko. streamiä. :D

Onneksi stream sentään loppui kuin taikaiskusta, kun se oli kestänyt 3h 48min.

14. maaliskuuta 2018

Janssontuubi jatkuu Youtubessa

Ajattelin jatkaa Youtuben käyttöä ainakin koeluontoisesti, koska sitä kautta on tullut tavoitettua selvästi suurempi yleisö, kuin mitä milloinkaan Periscopen kautta. Pitää tunnustaa, että hieman juksasin tai ylireagoin, kun kerroin poistavani kaikki videoni Youtubesta, syy oli looginen: Sain 2 (perätöntä) varoitusta Youtubesta (tiedätte kyllä, kenen ilmiannoista) ja jos olisin saanut tuolloin kolmannenkin, koko tilini olisi pysyvästi poistettu sieltä videoineen kaikkineen. Piti pitää äärimmäisen matalaa profiilia. Kun nuo varoitukset ovat nyt vanhentuneet ja sitä kautta myös liveoikeudet on palautettu, niin eikun jatkamaan toimintaa. Ihan vaikka vain persekipua aiheuttaakseni.

En voi mitenkään suositella Youtubea, en ainakaan ensisijaiseksi kanavaksi. Valitettavasti videoita katsovat, herättelyä kaipaavat suomaloiset lampaat eivät kuitenkaan tuppaa löytämään niitä muualta. Kannattaa muistaa, että kaikki videoni ovat aina ladattavissa Megasta ja mikäli asennat selaimeesi Mega.nz lisäosan, voit katsoakin niitä suoraan Megan kautta.

Tervetuloa takaisin seuraamaan lähetyksiä jne Youtube-kanavalleni:

10. maaliskuuta 2018

Paloturvallisuudesta puhuminen on rikokseen yllyttämistä - kaupungin atomipommitukseen kehoittaminen ei ole!


Kuten varmaankin muistitte, heti kun kerroin blogissani saaneeni käsittelyluvan ns. lapojuttuuni hovioikeudesta, niin seurauksena oli valtakunnansyyttäjänviraston kosto, että muka paloturvallisuudesta puhuminen ja polttelutuomioista vittuilu olisi rikos. Tästä sain sitten tuomion, josta valitin, koska käsittely oli farssi ja hovioikeus antoi asiasta valitusluvan ja nyt odottelemme mihin se käytännössä sitten johtaa.

Nostin kuitenkin panoksia ja samoin sanankääntein ja lausahduksin, mitä todettiin rikokseen yllyttämiseksi, puhuin kokonaisen kaupungin atomipommittamisesta yhden talon polttamisen sijaan. Koska halusin vielä hieman koettaa kepillä jäätä, niin laitoin mukaan vielä atomipommin rakennusohjeet. Eikös tämä jos mikä ollut sitten myös rikokseen yllyttämistä ja jopa joukkotuhontaan yllyttämistä?

No ei ollut. Tänään tuli paperit poliisilta. "Kehotus tai houkuttelu on rangaistavaa vain, jos kehotus tai houkuttelu aiheuttaa vaaran, että sellainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään tai muuten selvästi vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta." Aha. Eli rakennusten paloturvallisuudesta puhuminen siis aiheuttaa moista vaaraa tai vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta - mutta atomipommituksesta puhuminen ja atomipommin rakenteluohjeiden antaminen ei aiheuta moista vaaraa eikä vaaranna yleistä järjestystä ja turvallisuutta? Aha. Selvä tämä sitten.
Muistakaa jatkossa hyvät ihmiset: Älkää kommentoiko rakennusten paloturvallisuutta, voitte saada tuomion...sen sijaan vihjailkaa joukkotuhonnalla, joukkotuhoaseilla, siviilien massateurastuksilla ja jakakaa joukkotuhoaseiden valmistusohjeita - se ei ole rikos!

24. helmikuuta 2018

Lääkinnällinen varautuminen

Tein vajaa pari vuotta sitten postauksen ja videon "parannusehdotuksia väestönsuojiin", nyt ajattelin jatkaa samassa preppaushengessä toisella videolla liittyen lääkinnälliseen varautumiseen. Video on nivottu yhteen kolmesta eri osasta ja käsittelee käytännön tasolla sitä, mitä erilaisia välineitä, lääkkeitä ja tarpeita olisi kaikilla syytä olla sekä kotonaan, että mukana ja mistä saa hyvää tietoa niiden käyttöön opetteluun. Video on myös katsottavissa VK:sta, sekä luonnollisestikin ladattavissa megasta.

19. helmikuuta 2018

Videot vs. Levosen ja hovioikeuden "totuus"

Olen lukuisia kertoja selittänyt videoillani, blogissani ja somessa, miten oikeus ja poliisisetä Levonen valehtelevat ja vääristelevät asioita jutussani. Kannattaa esimerkiksi lukea käräjähovi- ja kko-valitukseni läpi, niin saa asiasta oikein hyvän kuvan, sekä vilkaista asiaa koskevaa faq-osioitani. Samanlaisiin vääristelyihin ja paskanheittoon minua kohtaan olen törmännyt toki eräiden ns. "kansallismielistenkin" taholta (1, 2, 3, 4, 5), sekä suvakkien yms. haaskalintujen.

Ongelmana on ollut, että en ole vääntänyt ihan kaikkea tähän lapocaseen liittyvää rautalangasta, eivätkä kaikki ole yksinkertaisesti jaksaneet perehtyä asiaan, eivätkä esimerkiksi kuunnella oikeussalin nauhoituksia läpi tai edes kahlata vastineitani alusta loppuun. Yritän nyt vastata tähän ongelmaan edes jossain määrin. Kaikkea en voi käydä läpi ratakiskoa vääntäen. Koostin tässä kuitenkin muutamia videoita keskeisistä asioista, jotka todistavat, että paskanpuhuja tässä casessa en ole minä, vaan muuan herra Levonen ja hovioikeus, jotka jäävät aivan selvistä valheista ja vääristelyistä kiinni. Olen toistuvasti sanonut, että osoittakaa te, missä minä valehtelen tai vääristelen asioista, enkä ole tähän päivään mennessä sellaisesta saanut mitään todistetta vastaani. Voitte miettiä ihan itse, mikä kumma voi olla motiivina siihen, että minä puhun tästä jutusta totta aina ja kaikkialla ja viranomaiset ja oikeus valehtelee? Miettikääpä.

Katsokaa nämä videot ajatuksella läpi. Liitän nämä vielä KKO valitukseeni liitteeksi, näin viimeisenä jättöpäivänä, heh.

Windowsin lokitiedostot voi polttaa rompulle ilman, että niiden aikamääreet muuttuvat - poliisisetä Levonen ei muka osaa tai voi!
Tästä koko lavastuksen paljastamiseni lähti liikkeelle: Havaitsin saamistani tietokoneeni lokitiedostoista, että niiden mukaan tietokoneeni oli ollut päällä, kun minä olin ollut putkatettuna ja tietokoneeni poliisin huostassa. Lisäksi poliisi oli manipuloinut tietokoneeni lokeja 9kk tämän jälkeen. Levonen ryntäsi äkkiä selittämään, että nämä havaintoni johtuvat siitä, että hän on joutunut käsipelin muokkaamaan tiedostojen aikamääreitä ja on vahingossa laittanut ne väärin. Hän selitti, että ikäänkuin ei olisi mahdollista suoraan kopioida ko. lokeja tietokoneelta rompulle ilman, että niiden aikamääreet muuttuisivat - hän vihjasi (myöhemmin oikeudessa), että aikamääreet muuttuisivat rompulle polttohetken aikamääreiksi. Onko todellakin näin asian laita? No ei tietenkään ole! Levonen valehtelee minkä ehtii! Minäkin pystyn aivan helposti kopioimaan ko. lokit ilman, että niitä täytyy peukaloida yhtään ja aikamääreet pysyvät aivan kunnossa. Miksi Levonen ei muka pystyisi? No tietenkin pystyy. Tosiasiallinen syy hänen selittelylleen on, että lokeista paljastui poliisin minun tietokoneeseeni suorittama lavastus ja Levosen piti keksiä jokin hätävale sitä selittämään, sekä manipuloida äkkiä lokitiedostot "parempaan kuntoon" sitä lopullisesti peittääkseen. Katsokaa video kokeestani VK:n seinältäni tai lataa se omalle koneellesi.

Bleachbit ja/tai CCleaner puhdistavat thumbcachen vaivatta ja ilman jämätiedostoja
Katso ko. video VK:n seinältäni tai lataa se omalle koneellesi. Video on todiste siitä, miten Bleachbit ja/tai CCleaner puhdistavat thumbcachen virheettömästi, jäljelle ei jää mitään itse thumbcachen sisälle, kuten ei myöskään mitään outoja a, b, c, d, e, f, g, jne. tiedostoja. Poliisisetä Levonen väitti  kuitenkin oikeudessa, etteivät kyseiset ohjelmat toimi oikein ja jättivät ehkä jotain lapoa koneelleni, kun olisin sellaista muka joskus katsellut. Oikeus meni ja uskoi Levosta ja näin oikeus samalla uskoi selityksen siitä, miten takavarikoidun koneeni thumbcachekansiosta saattoi silti löytyä lapoa sisältävä hämärä "d" tiedosto. Selkopäinen oikeus olisi stopannut koko prosessin jo tähän pisteeseen, koska kyseinen päätelmä on yhtä looginen kuin "tietokone pyyhki ram-muistin sammutessaan, meillä on ram-muistin sisältö täällä esittää teille" tai "epäillyn huumetesti osoitti negatiivista, mutta meilläpä on täällä positiivinen huumetesti". Ei, ei ja ei.

"d"-tiedosto on käsittämätön ja selittämätön löydös - viittaa lavastukseen
Väännän nyt rautalankaa: Tuollaista "d"-tiedostoa ei siellä pitäisi olla, oli koneella katsottu lapoa tai ei, oli thumbcachea pyyhitty tai ei. Mitään cachekuvia ei jää missään olosuhteissa mihinkään "d" tiedostoon, vaan pelkästään thumbcache-tiedostoihin. Kuitenkaan lapoa ei löytynyt thumbcache-tiedostoista, vaan vain ja ainoastaan tuosta "d"-tiedostosta. Kyseinen  "d"-tiedosto ei voi olla peräisin thumbcachesta, sen pyyhinnästä, tai normaalista Windowsin toiminnasta, joten mistä se sitten on peräisin? Levonenhan itsekin myönsi, että kyseinen löydös oli täysin outo, jonkamoiseen hän ei ole koskaan törmännyt, katso ko. video VK:n seinältäni tai lataa se omalle koneellesi. Ainoa looginen selitys on lavastus, koska mitään syytä, eikä selitystä sille, miksi tuollainen tiedosto(t) olisivat tuolla, ei yksinkertaisesti ole! 

Win.ini tiedosto ei muutu käynnistettäessä esim. rompulta - Levonen valehteli
Katso ko. video VK:n seinältäni tai lataa se omalle koneellesi. Video on todiste siitä, miten tietokoneen käynnistäminen toiseen käyttöjärjestelmään (rompulta) ei muokkaa alkuperäisen kiintolevyn sisällä olevia tiedostoja, kuten esim. win.ini tiedostoa...toisin kuin miten poliisisetä Levonen väitti sen tekevän. Ko. tiedoston kaikki atribuutit ja sisältö ja kryptografinen tiiviste ei itse asiassa muutu miksikään useidenkaan käynnistysten jälkeen. Levonen siis valehteli asiasta ja luultavasti siis koko "kokeestaan", jolla muka "selvitti", ettei tietokonettani "voi käynnistää ilman että siitä jää todisteita", vihjaten näin, ettei sitä muka oltu käynnistetty poliisin toimesta kun olin putkassa, tai muutoinkaan sen sisältöä manipuloitu. Jäljelle jää tällöin vain todisteet siitä, että tietokoneeni nimenomaan oli käynnistetty kun olin putkassa ja/tai sitä oli muutoin myöhemmin manipuloitu!

Hovioikeus tuomitsi minut, koska Levonen muka tutki tietokoneeni ko. tiedostojen muuttumisen varalta - Ei tutkinut
Surkuhupaisinta itse asiassa on, että Levonen ei hovioikeudessa väittänyt tarkistaneensa MINUN tietokonettani ko. muutosten varalta, vaan kertoi tehneensä testin jollain testitietokoneellaan. Eli tavallaan tämä on nyt sitten tuplamoka ja tuplakusetus: Levonen valehteli, moiset tiedostot eivät muutu ja hovioikeus erehtyi kun se väitti, että Levonen oli muka tarkistanut minun tietokoneeni ko. muutosten varalta. Vaasan hovioikeuden tuomiolauselmassa minut näet tuomittiin sillä perusteella, että Levosen väitetään tarkistaneen ko. tiedostot koneeltani ja todenneen, että ne eivät olleet muuttuneet, joten tietokonettani ei oltu voitu käynnistää esim. ulkoiselta rompulta sen sisällön manipuloimiseksi. Katso asian todistava video VK:n seinältäni tai lataa se omalle koneellesi.

Hovioikeuden tuomioni perustuu siis valheeseen siitä, mitä Levonen sanoi. Ja Levosen sanominen puolestaan perustuu hänen keksimäänsä toiseen valheeseen. Ei tälle voi kuin nauraa. Valheita valheen päälle ja tässä on teille kiistattomat todisteet asiasta.PS. Muistakaa myös, että poliisi manipuloi aina todisteita tietokonerikosjutuissa Suomessa.

16. helmikuuta 2018

Valitukseni KKO:lle ns. lapocasesta


Tulipas vihdoinkin tämäkin tehtyä. En ole toiveikas, koska on käynyt täysin selväksi, millainen vitsi Suomen oikeuslaitos on. Katsotaan, mitä tästä seuraa. Omasta mielestäni olen hyvin perustellut asiani ja KKO:n pitäisi ottaa näihin juttuihin kyllä nyt kantaa, mutta...niin. Tässä se nyt sitten on. Seuraavaksi sitten EIT:hen valitus asiasta, heh.

Kaikki ko. tiedostot löytyvät ladattavina Google Drivesta tai Megastani "KKO" kansion alta. En laittanut kaikkia liitetiedostoja sinne, koska ne on jo aikaisemmin julkaistu täällä tai noissa pilvipalveluissa, laitoin ainoastaan ne, joita ei ole aiemmin julkaistu.