27. lokakuuta 2011

Salaliittoteoriaparanoiaa(ko)? Mossad kaappasi Arctic Sean ja katuvalot vakoilevat kansalaisia

Kognitiivinen dissonanssi ja kieltäminen. Nehän iskivät heti päälle. Eihän niin voi olla. Hullua, salaliittohuuhaata, paranoiaa, roskaa. Totuus on kuitenkin tarua ihmeellisempää. Mossad nimittäin taisi sittenkin kaapata Arctic Sea-aluksen (toinenkin lähde) ja käytössä on jo uusia katuvaloja, jotka vakoilevat jalankulkijoita.

Mitäs moisista pikkujutuista. Kyseessähän on varmasti vain yksittäistapaus (x2). Ne voi torjua pois mieltä harmittamasta ja turvallista maailmankuvaa horjuttamasta. Kaikki on hyvin. Mene takaisin katsomaan Salattuja Elämiä.

22. lokakuuta 2011

Tiesitkö, että Suomi sai eilen uuden perustuslain?

Perjantaina, 21.10.2011 Suomen eduskunta hyväksyi Suomen uuden perustuslain. Eroavaisuudet vanhaan perustuslakiin on ilmeiset, etenkin 1§, 54§ ja 55§ osalta.

EU:hun liittyminen aikoinaan rikkoi Suomen perustuslakia, samoin sitä loukkasi toisen kerran Lissabonin sopimus. Kolmas Suomen perustuslain loukkaus tapahtui, kun eduskunta hyväksyi ERVV:n. Nyt sitten vielä neljäs loukkaus tapahtui, kun Ottowillekuusiset ovat muuttaneet Suomen perustuslakiakin. Lisäksi Suomen hallitus on toiminut lain vastaisesti Kreikan rahoittamisessa, sekä tietysti aikaisemminkin, kun se on perustuslakia rikkonut. Lisäksi EU:sta ollaan suunnittelemassa pikapikaa kulisseissa kaikkea Suomen ja suomalaisten etuja ja suvereniteettiä loukkaavaa. Nato-jäsenyyskin lienee vain ajan kysymys, kun puolustusvoimat on ajettu alas.

Suomi on tällä hetkellä Euroopan Unionin osavaltio, jonka korkein lainsäädäntö- tuomio- ja toimeenpanovalta on EU:n epädemokraattisella koneistolla (komissiolla). Suomella ei ole enää omaa valuuttaakaan. Suomi ei täytä itsenäisen valtion tunnusmerkkejä. Suomen esivalta on EU:n ja bankstereiden ohjaksissa kulkevia byrokraatteja ja Ottowillekuusisia, jotka eivät puolusta ja suojele suomalaisten oikeuksia, vaan toimeenpanevat EU:n määräyksiä. Suomen esivalta suojelee ja toteuttaa lisäksi laajamittaista kansallisvaurauden lahjoitusta toisille EU:n osavaltioille, vaikka samalla meidän jälkipolvien maksettavaksi jäävä valtionvelka senkun kasvaa.

Olen sotilasvalassani, kuten monet muutkin suomalaiset, vannonut puolustavani Suomen laillista valtiojärjestystä ja laillista esivaltaa. Koska Suomessa ei ole enää pitkään aikaan ollut laillista valtiojärjestystä eikä laillista esivaltaa, katson sotilasvalani menettäneen merkityksensä.

Mikäli esimerkiksi Venäjä hyökkäisi huomenna Suomeen, minä en asettuisi minkäänlaiseen vastarintaan, päinvastoin. Ryhtymällä yhteistyöhön venäläismiehittäjien kanssa voisi tarjoutua mahdollisuus päästä puhdistamaan Suomen nykyistä valtio- ja virkamiesjohtoa, sekä muutenkin Suomen "esivaltaa". Voi sitä ihanuutta, kun saisi asetella hirttosilmukoita nykyisten ministerien ja virkamiesten kauloihin, tai olla painamassa liipasinta heidän teloitusryhmässään. Niin, Suomella oli muuten autonomian aikaan enemmän itsenäisyyttä kuin mitä meillä nyt on, joten siltäkin osin muutos olisi varmasti positiivisempaan suuntaan.

Eikun miettimään parasta tapaa ja aikaa sotilaspassin polttamiseen vaan. Suosittelen samaa myös muille.

20. lokakuuta 2011

Viestini kansanedustajille huomisesta perustuslakiäänestyksestä

Lähetin alla olevan sähköpostiviestin kaikille kansanedustajille. Suosittelen myös kaikkia blogini lukijoita vetoamaan kansanedustajiin, jotta huomenna, 21.10.2011 eduskunnassa äänestettävä uusi perustuslaki tyrmätään.Arvoisa kansanedustaja. Kun saatte tämän viestin, on edessä äänestys Suomen uudesta perustuslaista.

Olen varma, että teille on etukäteen kerrottu, mitä teidän on äänestettävä. Pyydänkin teiltä paljon, kun ehdotan, että äänestätte sen sijaan oman mielipiteenne mukaisesti ja pyritte huomioimaan seuraavat tosiasiat uuteen perustuslakiin liittyen:

1) Jos Suomen EU-jäsenyys tulee kirjatuksi perustuslakiin, ei EU:sta eroaminen onnistu ilman huomattavaa ponnistelua, vaan vaatii perustuslain muuttamisen. Tämä on merkittävä riski, varsinkin nyt, kun EU ja Euro ovat syvässä kriisissä, joka uhkaa johtaa niiden hajoamiseen.

2) Uudessa perustuslaissa luovutetaan Suomelle kuuluvaa valtaa ylikansalliselle elimelle ja sen ei-demokraattisesti valitulle komissiolle, presidentille ja "ulkoministerille". Kyse on siis Suomen kansalle ja Suomen eduskunnalle kuuluvan vallan antamisesta epädemokraattisiin käsiin.

3) Uuden perustuslain hylkääminen ei mitenkään estä, heikennä tai viivästytä Suomen suhteita EU:hun ja muihin valtioihin. Mitään kiirettä tai tarvetta kyseisen perustuslain hyväksymiselle ei siis ole.

Kiitän teitä, jos voitte uhrata muutaman hetken näiden asioiden ajattelmiselle ja uskallette äänestää oman näkymyksenne mukaan.Terveisin
Markus Jansson,
Sairaanhoitaja (AMK)
Rauma

17. lokakuuta 2011

Oikeuskanslerin vastaus kanteluuni Kiviniemen, Kataisen jne. toimien laillisuudesta Kreikan rahoittamisessa

Facebookista lähteneen keskustelun pohjalta lähetin 14.9.2011 oikeuskanslerille alla olevan kantelun (Dnro OKV/1025/1/2011). Sain tänään postissa vastauksen kanteluuni. Kantelu ratkaisuineen löytynee myöskin piakkoin netistä, Finlexistä.OIKEUSKANSLERINVIRASTO
Snellmaninkatu 1, HELSINKI
PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO

Kantelijan nimi ja osoite:
Markus Jansson
XXX

Minkä viranomaisen, virkamiehen tai henkilön menettelystä on kysymys:
1. Mari Kiviniemen hallitus, erityisesti pääministeri Kiviniemi sekä valtiovarainministeri Jyrki Katainen
2. Jyrki Kataisen hallitus, erityisesti pääministeri Katainen sekä valtiovarainministeri Jutta Urpilainen

Mitä toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä pidätte lain tai velvollisuuksien vastaisena:
1. Suomen valtion kahdenväliset lainat Kreikan valtiolle (2010)
2. Euroopan rahoitusvakausmekanismin (ERVV) perustaminen (2010)
3. Suomen valtion takaus ERVV:n Irlannin valtiolle tarjoamille lainoille (2010)
4. Suomen valtion takaus ERVV:n Portugalin valtiolle tarjoamille lainoille (2011)
5. Suomen valtion takaus ERVV:n Kreikan valtiolle tarjoamille lainoille (2011)

Selostakaa lyhyesti, milloin ja mitä tapahtui:
1. Toukokuussa 2010 Suomi teki päätöksen lainata Kreikan valtiolle noin 1,48 miljardia euroa.
2. Toukokuussa 2010 Suomi osallistui euromaiden päätökseen perustaa Euroopan rahoitusvakausmekanismi (ERVV).
3. Marraskuussa 2010 Suomi takasi ERVV:n Irlanti-lainoja.
4. Toukokuussa 2011 Suomi takasi ERVV:n Portugali-lainoja.
5. Heinäkuussa 2011 Suomi takasi ERVV:n Kreikka-lainoja.

Millä tavoin menettely oli mielestänne virheellinen:
1. PÄÄARGUMENTTI
Valtioneuvoston tulee kaikessa toiminnassaan tarkoin noudattaa lakia (PL 2 § 3 mom.). Tämä pitää sisällään Suomen EU-oikeudelliset velvollisuudet.

Valtioneuvoston edistämät tukipaketit ovat EU-oikeuden vastaisia. Ne rikkovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 125 artiklaa (ns. no bailout –klausuuli), joka kuuluu seuraavasti:”Unioni ei ole vastuussa eikä ota vastatakseen sitoumuksista, joita jäsenvaltioiden keskushallinnoilla, alueellisilla, paikallisilla tai muilla viranomaisilla, muilla julkisoikeudellisilla laitoksilla tai julkisilla yrityksillä on, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta vastavuoroisten taloudellisten takuiden antamista tietyn hankkeen yhteiseksi toteuttamiseksi. Jäsenvaltio ei ole vastuussa eikä ota vastatakseen sitoumuksista, joita toisen jäsenvaltion keskushallinnoilla, alueellisilla, paikallisilla tai muilla viranomaisilla, muilla julkisoikeudellisilla laitoksilla tai julkisilla yrityksillä on, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta vastavuoroisten taloudellisten takuiden antamista tietyn hankkeen yhteiseksi toteuttamiseksi.”

Tämän 125 artiklan soveltaminen kriisimaiden tukipaketteihin herättää useita kysymyksiä. Artiklan tulkintaan liittyen on yleisesti syytä muistaa, että Suomen oikeudesta jossain määrin poiketen, EU-oikeudessa korostetaan päämäärän ja tarkoituksen mukaista tulkintaa (ns. teleologinen tulkintaperiaate). Kyseisen artiklan keskeinen tarkoitus oli Maastrichtin sopimusta neuvoteltaessa luoda sellaiset pelisäännöt, ettei jäsenmailla olisi kiusausta ajautua velkakriisiin, jonka seurauksena syntyisi poliittinen paine ryhtyä unionin ja jäsenmaiden varoilla tukemaan kriisivaltiota.

Tästä johtuen olennaista ei ole se, onko unioni tai jäsenvaltio ottanut juridisesti vastatakseen toisen jäsenvaltion sitoumukset, vaan se, ovatko sitoumukset tosiasiallisesti siirtyneet unionille tai muille jäsenvaltioille.

Kun kyse on lainoista, tosiasiallista vaikutusta voidaan analysoida muun muassa markkinakorkojen näkökulmasta. Yleisten markkinakorkojen mukaiset lainat jäsenmaiden kesken (tai unionin ja jäsenvaltioiden välillä) eivät ole 125 artiklan vastaisia, koska voidaan olettaa, että euromaan lainamarkkinat toimivat kohtuullisen tehokkaasti ja korkotaso heijastaa markkinoiden odotuksia sijoituskohteen riskeistä. Sen sijaan kun on kyse markkinakorkoja halvemmasta luototuksesta, niin on vastaavasti katsottava, että kyse on taloudellisen tuen antamisesta kohdevaltiolle. Tällöin nimittäin jäsenvaltion tukeminen johtaa unionin tai muun jäsenvaltion näkökulmasta taloudellisten riskien kompensoimattomaan kasvuun, jolloin sitoumukset tai osa niistä tosiasiallisesti siirtyvät unionille tai muille jäsenvaltioille.

Käsillä olevissa tapauksissa on kiistatonta, että tukilainat on toteutettu huomattavasti markkinakorkoja alhaisemmilla hinnoilla. Tästä seuraa, että SEUT 125 artiklaa on rikottu.

Vaihtoehtoisesti voitaisiin kenties esittää tulkinta, jonka mukaan jäsenvaltion sitoumukset eivät siirtyisi muille vielä silloin, kun kyseiselle valtiolle annetaan markkinakorkoja edullisempaa luototusta, vaan vasta silloin, kun tällaiseen luototukseen sisältyvät riskit realisoituvat. Tällainen erottelu ei olisi käytännössä mielekäs, koska sen mukaan tukitoimenpiteiden laillisuus riippuisi olennaisesti myöhemmistä tapahtumista, jolloin toimenpiteiden laillisuusvalvonta kävisi lähes mahdottomaksi. Kuitenkin tämä vaihtoehto on eräänlainen minimitulkinta, sillä 125 artiklaa on kiistattomasti rikottu, mikäli markkinakorkoja alhaisemmat lainat myöhemmin osoittautuvat tappiollisiksi.

2. VASTA-ARGUMENTTEJA
Tukipakettien laillisuutta on puolusteltu erilaisilla argumenteilla, jotka eivät kestä kriittistä tarkastelua.
(1) Yhden argumentin mukaan kyse ei ole pelastustoimista, vaan ”normaalista sijoittamisesta”, koska lainoista saadaan käypää korkoa. Tämän väitteen esitti muun muassa silloinen ulkoministeri Alexander Stubb vastauksena Kreikka-lainoihin kohdistuneeseen kritiikkiin. Väite on kuitenkin rahoitusteoreettisesti aivan virheellinen, koska lainoista ei saada markkinakorkoa, vaan sitä huomattavasti matalampaa korkoa, joka ei kompensoi sijoitustappioiden korkeaa todennäköisyyttä.

(2) Toinen argumentti toimenpiteiden laillisuuden puolesta on se, että kriisimaiden väitetään kärsivän hetkellisestä ”kassakriisistä”, ei varsinaisesta velkakriisistä. Tätä tulkintaa on esittänyt muun muassa Valtiovarainministeriö. Tulkinta on kuitenkin epäuskottava, koska kaikki johtavat talousasiantuntijat ovat sitä mieltä, että kriisissä on kyse vakavasta ylivelkaisuudesta, ei hetkellisestä kassakriisistä. Lisäksi on epäuskottavaa väittää, että jäsenvaltiolla voisi ylipäänsä olla kassakriisi, joka ei johtuisi ylivelkaisuudesta. Näin voisi olla ainoastaan silloin, kun jokin ulkopuolinen tapahtuma (esimerkiksi makrotaloudellinen sokki tai sotatila) jäädyttäisi kansainväliset lainamarkkinat niin kokonaisvaltaisesti, että sijoittajia ei yksinkertaisesti löytyisi. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole kyse sijoittajien puutteesta, vaan heidän haluttomuudestaan panna rahojaan ylivelkaisiin maihin, joiden maksukykyyn ne eivät luota.

(3) Kolmas argumentti on, että ERVV:n toteuttamat kriisilainat eivät siirrä taloudellisia vastuita toisille jäsenmaille, koska ERVV on yksityinen osakeyhtiö. Tämä argumentti on virheellinen, koska ERVV toimii vain välikätenä, kun tosiasiallisina lainojen takaajina toimivat euromaat. Lisäksi tämä argumentti ei sovellu kahdenvälisiin lainoihin Kreikalle.

(4) Neljännen argumentin mukaan euromaiden yksimielisesti hyväksymät tukipaketit voitaisiin tulkita implisiittiseksi perussopimuksen muutokseksi: jos jäsenvaltiot yhdessä ryhtyvät perussopimuksen vastaisiin toimenpiteisiin, perussopimuksen katsottaisiin muuttuneen. Väite on kuitenkin oikeudellisesti virheellinen useista syistä, vaikka teoriassa hyväksyttäisiinkin tällaisen ”implisiittisen sopimusmuutoksen” mahdollisuus. Ensinnäkin tukipaketit eivät ole saaneet tosiasiassa unionin jäsenvaltioiden yksimielistä hyväksyntää. Kreikan kahdenvälisten lainojen tapauksessa mm. Slovakia jäi pois lainajärjestelystä: toisin sanottuna se vastusti implisiittistä sopimusmuutosta. Muut lainajärjestelyt eivät myöskään sisältäneet kaikkia unionin jäsenmaita, vaan ainoastaan euromaat, jotka eivät voi muuttaa unionin perussopimusta ilman muiden jäsenvaltioiden hyväksyntää. ERVV:n ohella Irlannin tukeen osallistuivat kahdenvälisillä lainoilla eräät muut jäsenmaat, kuten Englanti, mutta eivät kuitenkaan kaikki jäsenvaltiot. Implisiittisen sopimusmuutoksen argumentti ei siis perustu tosiasioihin.

Toiseksi implisiittinen perussopimuksen muutos olisi kuitenkin mahdollinen vain siinä tapauksessa, että sen toteuttavat toimenpiteet sisältäisivät sellaisia elementtejä, että niiden voitaisiin katsoa täyttävät jäsenvaltioiden kansallisen ratifioinnin edellytykset. Näin ei ole ollut, vaan itse asiassa useimmissa maissa tukipaketit on viety läpi jopa ilman eduskunnan hyväksyntää.

(5) Viidennen argumentin mukaan sääntöjä ei ole rikottu, koska SEUT 122(2) artikla sallii tukitoimenpiteet jäsenvaltion kärsiessä luonnonkatastrofista tai muusta kriisistä, joka ei ole sen hallittavissa. Tämän tulkinnan on esittänyt komissio perustaessaan Euroopan rahoitusvakausmekanismin (ERVM). Kyseisen 122(2) artiklan teksti on kokonaisuudessaan seuraava:"Jos luonnonkatastrofit tai poikkeukselliset tapahtumat, joihin jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, ovat aiheuttaneet tuolle jäsenvaltiolle vaikeuksia tai vakavasti uhkaavat aiheuttaa sille suuria vaikeuksia, neuvosto voi komission ehdotuksesta tietyin edellytyksin myöntää kyseiselle jäsenvaltiolle unionin taloudellista apua. Neuvoston puheenjohtaja antaa Euroopan parlamentille tiedon tehdystä päätöksestä.”

Tätä argumenttia vastaan on huomattava kaksi seikkaa, joiden vuoksi argumentti ei lainkaan sovellu käsilläolevaan kysymykseen.
(i) Ensinnäkin 122 artikla koskee ainoastaan neuvoston päätöstä unionin antamasta taloudellisesta tuesta. Sitä ei siis missään tapauksessa voida soveltaa jäsenmaiden välisiin tukitoimenpiteisiin, kuten Kreikan kahdenvälisiin lainoihin tai ERVV:n antamaan tukeen.
(ii) Toiseksi SEUT 122(2) koskee ennen kaikkea luonnonkatastrofeja; sen soveltaminen valtion velkakriisiin on hyvin kyseenalaista, koska velkakriisi ei ole sellainen ulkoinen tapahtuma ”johon jäsenvaltio ei voi vaikuttaa”. Velkakriisi on valtion itse aiheuttama ongelma. Näin on todennut myös eurooppaoikeuden professori Juha Raitio:”On selvää, ettei Kreikan ylivelkaantuminen ole tapahtunut ilman sen omaa myötävaikutusta, eli siis ERVM:n lainsäädäntöpohja on kyseenalainen.”

Jotta tukitoimenpiteet olisivat vaikuttaneet laillisilta, väliaikaista vakausvälinettä ja vakausmekanismia perustettaessa esitettiin julkisuudessa väitteitä, että eräät jäsenvaltiot ovat joutuneet ”spekulatiivisen hyökkäyksen kohteeksi”. Näin väitti muun muassa Saksan liittokansleri Angela Merkel. Väite on kuitenkin muuttunut täysin epäuskottavaksi, koska aikaa on kulunut yli vuosi, kriisimaiden tilanne on vain pahentunut ja markkinakorot ovat nousseet. Lisäksi argumentti ei missään tapauksessa sovellu jäsenmaiden keskinäisiin tukitoimenpiteisiin, kuten Kreikan kahdenvälisiin lainoihin tai ERVV:n antamaan tukeen.

Mitä toivotte oikeuskanslerin tekevän:
Tukipakettien osalta pyydämme oikeuskansleria tekemään toimenpiteiden lainvastaisuudesta perustuslain 115§:n mukaisen ilmoituksen perustuslakivaliokunnalle ministerivastuuasian vireillepanoa varten.

Tapahtumien tosiasiallisen monimutkaisuuden sekä relevantin EU-oikeuden tulkinnanvaraisuuden vuoksi voidaan esittää, että ministerisyytteen nostamisen edellytykset eivät täyty ainakaan kaikkien tukipakettien osalta (vrt. PL 116 §). Siinäkin tapauksessa toivomme, että kansalaisten oikeusturvan sekä politiikan moraalin säilyttämiseksi oikeuskansleri veisi asian käsiteltäväksi sen edellyttämällä vakavuudella ja vähintäänkin antaisi asianomaisille muodollisen huomautuksen heidän lainvastaisten toimiensa johdosta.

Markus Jansson
Raumalla 14.9.2011Alla on saamani vastaus ko. kanteluun. Jokainen voi tarkistaa itse, miten hyvin oikeuskansleri vastasi esittämiini väitteisiin ja laillisuuskysymyksiin. Käytännössä ei siis mitenkään.

12. lokakuuta 2011

Hankamäki: Euron ja EU:n ruumiinvalvojaiset

Aion taas vaihteeksi harrastaa röyhkeää, luvatonta ja luultavasti jopa tekijänoikeuksia loukkaavaa copy/pastea. Jukka Hankamäki nimittäin kirjoittaa blogissaan oikeastaan aivan täydellisen kattavasti aiheesta "Euro, EU, raha, velka, konkurssi, finanssipolitiikka, pankit, poliitikot, jne.". Tämä kirjoitus pitäisi olla jokaisessa suomalaisessa sanomalehdessä pääuutisena vaikka viikon ajan, jotta lampaat todella tajuaisivat vähän asioita.

Alla siis (minusta) parhaat ja olennaiset palat ko. kirjoituksesta. Lukekaas tarkkaan ja miettikää:
"Yhteiskuntamme pysyy koossa ja ihmiset näennäisesti tyytyväisinä vain siksi, että kansalaiset eivät vielä ymmärrä, miten heitä EU:n riistotaloudessa höynäytetään. Heidän aggressionsa ostetaan pois kalliilla sosiaaliturvalla, joka siirretään tulevien sukupolvien maksettavaksi.
...
Myös pankkien ja valtiovarainministeriöiden ekonomisteille alkaa olla selvää, ettei yksikään Euroopan valtio suoriudu veloistaan huononevan huoltosuhteen, eläkepommin, kallistuvan energian ja EU:n lietsoman maahanmuuton sekä siitä johtuvan sosiaalihuollollisen rasituksen keskellä. Velkoja ei siis ole mahdollista maksaa koskaan takaisin.
...
Inflaatio on pidetty näennäisesti alhaisena tasaamalla valtaviksi paisuneet asuntoluotot useiden vuosikymmenien mittaisille ajanjaksoille, pitämällä kuukausittaiset asumismenot siten hallinnassa ja siirtämällä lainat maksettaviksi tulevaisuuteen. Todellisuudessa myöskään asuntojen materiaalinen arvo ei ole niin suuri kuin niistä riistetään ja maksetaan.

Asuntojen järjetön hintojen nousu on ohjannut asunnon ostajia olettamaan, että he löytävät takapihoiltaan sammioittain kultaa. Asuntojen hinnat tulevat kuitenkin väistämättä romahtamaan, sillä omistusasunnot ovat karanneet palkansaajien ulottuvilta. Espanjassa näin jo kävi, ja Barcelonasta voi tätä nykyä ostaa yksiön kolmellakymmenellä tuhannella, omakotitalon meren rannalta sadallatuhannella
...
Yksityiset liikepankit ovat valtioiden suosiossa ja nauttivat poliittisia erikoisetuja siitä edellä mainitsemastani syystä, että niille on suotu rahanteko-oikeus. Oikeus laskea liikenteeseen rahaa kuuluisi tosiasiassa vain valtioille ja keskuspankeille, jotka takaavat koko rahajärjestelmän.
...
Liikkumavaraa, jonka puitteissa pankit voivat kyseistä mekanismia hyödyntää, kutsutaan kassavarantovaatimukseksi. Jos kassavarantovaatimus olisi esimerkiksi 2 prosenttia, pankit voisivat antaa luottoja 50-kertaisen määrän. Tätä puolestaan kutsutaan rahakertoimeksi. Todellisuudessa muutamien EU-maiden pankeissa ei ole kassavarantovaatimusta lainkaan, eli periaatteessa ne voivat antaa rahaa lainaksi rajattomasti. Tällä tavoin pankit luovat rahaa tyhjästä, ja mitä huonommin valtiot tarkkailevat pankkien antolainausta, sitä enemmän lumerahaa talouteen syntyy.
...
valtioiden kassakirstun vartijat tietävät, ettei kansantaloudessa ole ensinkään rahaa, jos ei ole velkaa. Lähes kaikki kierrossa oleva raha on yksityisten pankkien tiskeillä luotua velkarahaa, joka koostuu lumerahana ulos annetuista lainoista. Mitä enemmän pankeilta lainataan, sitä rikkaampia ihmiset voivat kuvitella olevansa ja sitä varakkaammalta kansantalous näyttää, kunhan se vain hoitaa velkansa. Vallassa olevat nykypoliitikot olettavat siis velkaa tehdessään tekevänsä äänestäjistään rikkaita (lukuun ottamatta tietenkään niitä, jotka elävät tulevaisuudessa eivätkä siis voi vielä äänestää). Kaikki velka on kuitenkin vain eteenpäin siirrettyä verotusta tai inflaatiota.
...
Ne kohtalaisen vanhat ihmiset, jotka ovat pystyneet hankkimaan asuntovarallisuutta, menettävät sen pankeille, sillä rutiköyhät valtiot eivät suoriudu eläkkeiden maksusta. Pankit puolestaan tarjoavat ikääntyneille asiakkailleen käänteisiä asuntoluottoja, joihin turvautuessaan ikäihmiset panttaavat asuntonsa lainaa vastaan. Ihmisen kuollessa asunnon kahmaisee pankki, ja loput vie valtio perillisiä verottamalla. Aivan vastaavasti myös valtioiden omaisuus on jo myyty pois sijoitusomaisuutta ja käyttöomaisuutta myöten, vaikka näin syntyneillä tilapäisillä tuloilla valtiot eivät olekaan pystyneet rahoittamaan pysyviä menojaan.
...
Tapa, jolla esimerkiksi talouskomissaari Olli Rehn on puhunut pysyvän vakausvälineen puolesta ja pahoitellut Suomen kansan tinkimättömyyttä, muistuttaa maanpetturuutta. Juuri sillä tavoin sekä oikeisto, vasemmisto että keskusta ovat innosta kiljuen vaatineet kaikkia maita eurorahasta solmittuun hirttosilmukkaan. Toivottavasti köyttä riittää myös sitten, kun yhteisvaluutasta johtuva katastrofi todetaan tapahtuneeksi ja syylliset vedetään kaduilla ja kujilla hirteen."

11. lokakuuta 2011

Gestapo tietokoneella(si)

Vihdoin ovat myöntäneet, että Saksassa poliisi on käyttänyt jo pari vuotta epäiltyjen tietokoneisiin asennettavia takaporttiohjelmia. Onko tämä sitten jokin ongelma, vai onko hyvä juttu, että Isoveli pääsee vakoilemaan ihmisten tietokoneita - eihän syyttömillä ole mitään pelättävää?

Ihan ensimmäiseksi sellainen pikkujuttu kuin laki. Saksan laki kieltää puhelinliikenteen salakuuntelun ilman nimenomaista tuomioistuimen lupaa (Suomessa poliisi voi kuunnella kenen tahansa puheluita ilman mitään riippumattoman tahon lupaa). Tuolla ohjelmalla on kuunneltu paitsi netin kautta kulkevia puheluita, niin myöskin huonetiloja, joissa tietokone on. Niin ja pystytty myöskin webbikameran avulla tarkkailemaan ko. tiloja. Ilman mitään lupia tietysti. Huppista. Mitäs sitä suotta poliisi lakia noudattamaan, parempi olla samalla viivalla konnien kanssa, eikös vaan?

Toinen merkittävä asia on, että kyseisellä ohjelmalla on ollut mahdollista ladata ja asentaa epäillyn tietokoneelle ihan mitä tahansa halutaan. Toisin sanoen, poliisi voi vapaasti vaikka asettaa raskauttavaa todistusaineistoa epäillyn koneelle "löydettäväksi" kotietsinnän yhteydessä. Kuten arvata saattaa, tuossa on ihan "pikkuisia" ongelmia oikeusturvan kannalta. Pelkkä mahdollisuus siihen, että todistusaineistoa on peukaloitu tai istutettu, riittää yleensä länsimaisissa oikeusvaltioissa kumoamaan syytteet epäiltyä kohtaan, mutta mitäs moisen pikkuseikan noudattamisesta, Isoveli kyllä tietää, mikä on parasta lammaslaumalle.

Kolmas huomioon otettava seikka on, että ohjelma on tietysti ollut buginen paska. Kyseisiä tietokoneita on ollut mahdollista hallita netin kautta oikeastaan miltei kenen tahansa toimesta. Eli, epäillyn koneeseen on voinut myöskin joku muu kuin poliisi murtautua ja tehdä sillä mitä lystää. Ihan pienoinen tietoturva- ja oikeusturvaongelma. Onneksi muut ihmiset ovat kaikki paljon rehellisempiä kuin poliisi, joten moisesta pikkuisesta asiasta ei tarvitse tehdä ongelmaa...tai siis tuota...eikun...

Suomessa poliisi on haluamassa samanlaista ohjelmaa ja laillista oikeuttakin sen käyttöön. Ei hyvää päivää.

Taitaa olla parasta kryptata koko kiintolevy alusta loppuun asti Truecrypt-ohjelmalla, sekä estää viranomaisia pääsemästä fyysisesti käsiksi kyseiseen tietokoneeseen salaa. Myöskin jonkin muun kuin Windowsin käyttö lienee suotavaa, jos haluaa suojella yksityisyyttään poliisin mielivallalta ja lavastuksilta. Poliisi ei näet ole ystäväsi.

2. lokakuuta 2011

Tuhannen unssin paikka ostaa hopeaa ja kultaa - NYT!

Olen pitkään kertonut blogissani kultaan ja hopeaan sijoittamisen mahdollisuuksista, sekä spekuloinut väistämättömän pyramidiponzihuijauksen (jota myös finanssijärjestelmäksemme kutsutaan) romahdusta. Kulta ja hopea ovat erinomaisia, jos eivät suorastaan ainoita mahdollisia, turvasatamia omaisuuden arvon säilyttämiseksi ja kartuttamiseksi tulevassa raha- ja taloushelvetissä. Rahojen makuuttaminen pankkitilillä tai piirongin laatikossa on nyt masokismia, kuten tietysti myös asuntovarallisuuteen "investoiminen" (talouskurimus romahduttaa asuntojen hinnat, vaikka inflaatio asuntojen arvoa näennäisesti tuleekin kasvattamaan).

Viime aikoina monet ovat varmasti hieroskelleet käsiään ja naureskelleet, miten väärässä olen ollutkaan. Kulta ja hopea eivät ole vieläkään lähteneet massiiviseen arvonnousuun vaan päinvastoin, aivan viime aikoina kullan ja hopean arvo on suorastaan "romahtanut".

Tämänhetkiseen "romahdukseen" on kuitenkin olemassa eräitä syitä, jotka päinvastoin todistavat, että finanssijärjestelmän romahdus ja arvometallien nousu on entistä lähempänä. Samalla tämä "romahdus" tarjoaa erinomaisen tilaisuuden iskeä kiinni kultaan ja hopeaan, vaikka niihin ei olisi koskaan ennen sijoittanutkaan euroakaan, koska nyt niiden hinnat ovat alhaalla. Vastaavanlaista "tuhannen unssin paikkaa" ei ole pitkään aikaan tarjoutunutkaan, joten nyt kannattaa ehdottomasti tarttua kiinni - kun vielä ehtii.

Niin, mikä tämän notkahduksen nyt aiheutti?

Useita syitä, joista tärkeimmät lienevät Comexin ja muiden arvometallin (suurimmaksi osaksi paperimetallin) myyjien (keinottelijoiden) tekemät proviikoiden nostot. Kun arvometallien suurimmat myyjät haluavat rajoittaa kauppaa ja/tai kiskoa itselleen entistä suurempia siivuja ostajien selkänahasta, sillä on tietysti vaikutusta kaupan toimintaan. Koska kyseisten arvometallien hinnat jostain käsittämättömästä syystä vieläkin määritellään ko. (paperi)arvometallien myyjien (keinoittelijoiden) mukaan, arvometallien hinta näyttää "laskevan" kautta rantain. Joukkohysteriaa ja massan voimaa siis. Korjaava liike tulee kyllä ajallaan...

Toinen merkittävä syy hinnan notkahtamiselle on, että sijoittajat ovat tarvinneet "käteistä" rahaa maksaakseen pois pörssissä tapahtuneita notkahduksia ja poksahtaneita kuplia. Tällöin on menty "kassakaapille", eli myyty jalometallia äkkipikaa. Tästä seuraa tietysti kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan se, että hinnat painuvat alaspäin.

Kullan ja hopean tilanne on reaalimaailmassa kuitenkin se, että toimitusvaikeudet ja tuotannon kakistelu jatkuvat ja pahenevat kaiken aikaa. Ihan oikeata, fyysistä kultaa fyysisesti asiakkailleen myyvät tahot ovat joutuneet panemaan lappua luukulle, koska varastossa ei ole mitään myytävää - ja toisaalta fyysistä kultaa ja hopeaa ei kannata myydä asiakkaille nyt kun sen hinta on paperikullan ja paperihopean vuoksi laskenut alas. Kohta tilanne voi olla se, että paperikultaa ja paperihopeaa saa vaikka miten paljon, mutta sitä ei saa ikinä lunastettua oikeaksi fyysiseksi tavaraksi, eikä fyysistä tavaraa saa pian enää muualtakaan ostettua itselleen. Kun tässä pisteessä ollaan, syntyy pakostakin merkittävää hintaeroa paperin ja oikean arvometallin välille ja jälkimmäisen hinta voi kasvaa huomattavasti aivan parissa päivässäkin. Kupla puhkeaa ja silmät avautuvat.

Voin lämpimästi suositella juuri lukemaani Michael Maloneyn kirjaa "Rich Dad's Advisors: Guide to Investing In Gold and Silver: Protect Your Financial Future". Kirja on paitsi todella hyvää luettavaa, mutta lisäksi aivan naurettavan edullinen. Sama pätee tietysti myös "Sijoitushopea Suomessa 2010" -teokseen. Kullan ja hopean ostopaikoiksi suosittelen edelleenkin  Silverbankkia ja Hopeatiliä, sekä Tavexia. Näistä kaikista voi ostaa kultaa sekä hopeaa ilman alv:tä (joskin Silverbankin ja Hopeatilin tapauksessa hopean joutuu itse hakemaan Virosta jos haluaa sen fyysisesti haltuunsa).Lisäystä 3.10.2011:
Erinomainen youtube-video tapahtuneesta kullan ja hopean hinnan viimeaikaisesta putoamisesta ja tulevasta "pakko"noususta.