18. syyskuuta 2017

Vastineeni hovioikeudelle julkisesta kehottamisesta rikokseen

Tämmöinen pumaska lähti käräjäoikeudelle, tuomarille ja hovioikeuteen äsken, liittyen tähän valtakunnansyyttäjäviraston kostoon ja siitä seuranneeseen vastineeni ja siitä edelleen seuranneeseen oikeusmurhatuomioon. Muistakaa katsoa myös videosaaliini ko. päivältä (etenkin käräjien nauhoitus). Täysin turhaa tämä tietenkin on, koska Suomi on oikeusvaltiona jo vajonnut DDR:ääkin alemmas ja nämä mielipuoliset demlakoirat ovat kaiken logiikan ja järjen ulottumattomissa. Mutta tulipas tehtyä, niin ei voi kukaan idiootti lammas taaskaan ruikuttaa, että "mikset valita epäoikeudenmukaisuudesta" tms. paskaa.

Nyt sitten vain odottelemaan, mistä minut seuraavaksi päätetään tuomita muuten vaan, tai peräti lavastetaan syylliseksi? Onko veikkauksia? Ei tämä tähän jää, tietenkään.
VAASAN HOVIOIKEUDELLE 
Alioikeustiedot: Satakunnan käräjäoikeus, 14.9.2017, R 17/1331, tuomio 17/135732.
Asia: Julkinen kehottaminen rikokseen.
Valittaja: Markus Mikael Jansson

VALITUS JA VAATIMUKSET
1) Ilmoitan tyytymättömyyteni käräjäoikeuden päätökseen.

2) Pyydän, että jutun käsittely on palautettava käräjäoikeuteen uutta oikeudenkäyntiä varten samoilla minun vaatimuksin, vastinein ja perustein, jotka jo esitin käräjäoikeudessa. 

3) Vaihtoehtoisesti pyydän, että minulle myönnetään asiassa jatkokäsittelylupa. 

4) Mikäli jatkokäsittelylupa myönnetään, katson, että hovioikeus voi tutkia asian ja hylätä syytteeni pääkäsittelyä toimittamatta. Jos pääkäsittely kuitenkin katsotaan välttämättömäksi pyydän saada esittää todistelua asiassa. 

5) Mikäli jatkokäsittelylupa myönnetään, vaadin, että käräjäoikeuden tuomio on kumottava perusteettomana, aiheettomana ja toteennäyttämättömänä. 

6) Mikäli jatkokäsittelylupa myönnetään, mutta tuomiota ei kumota, on vaihtoehtoisesti tuomio laskettava 30 päiväsakkoon tai muutettava suoraan 30 päiväksi ehdollista vankeutta.

7) Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun 9 luvun 1 a §:n nojalla vaadin, että minulle korvataan valtion varoista käräjäoikeuskulut pääkäsittelyn osalta käräjäoikeudessa esittämäni summat. En vaadi erillisiä korvauksia hovioikeuskäsittelystä aiheutuvista kustannuksista, jos hovioikeus ratkaisee asiani kirjallisella menettelyllä tai palauttaa käsittelyn uudelleen käräjäoikeuteen. Jos hovioikeus sen sijaan toimittaa asiassa pääkäsittelyn tulen vaatimaan siellä oikeudenkäyntikulujeni korvauksia tulevassa pääkäsittelyssä esittämälläni tavalla.

8) Olen ollut kuntoutustuella vuodesta 2013 lähtien ja nyt jäänyt vieläpä ilman kuntoutustukea, vaikka olen työkyvytön, joten taloudellinen tilanteeni on todella heikko. Pyydän, että hovioikeus antaa minulle kappaleeni maksutta, kuten käräjäoikeuskin on antanut tätä ennenkin.

PERUSTEET
Pyydän hovioikeutta tutustumaan kaikkeen käräjäoikeudessa ja sitä ennen esitettyyn materiaaliin ja tekemään sen pohjalta uuden kokonaisarvion syytteestäni. Koen esittäneeni olennaiset asiaan liittyvät seikat jo käräjäoikeudessa, joten en lähde niitä tässä yhteydessä syvemmin enää kertaamaan. Käyn kuitenkin läpi muita seikkoja seuraavassa:

Käräjäoikeuden puheenjohtaja ei antanut minun puhua loppuun loppulausuntoani, vaan keskeytti sen vain 2 minuuttia 40s sen alkamisesta. Tämä on törkeää oikeusturvani halventamista, kun minun ei anneta, vaikka itse itseäni puolustan oikeudessa, puhua puolustuksekseni paria minuuttia kauempaa edes loppulausuntoni aikana! Näin myös tärkeät huomioni ja vastaukseni jäivät antamatta ja vaikuttamatta tuomioon, koska en ehtinyt edes kommentoida niitä mitenkään!

Koko oikeudenkäynti kesti alle 15 minuuttia. Tämäkin on törkeä oikeusturvani loukkaus. Koko juttu käsiteltiin hirveällä kiireellä pikapikaa hätäisesti. Ilmeisesti Suomi on vajonnut oikeusturvassaan jo DDR:n alapuolelle, kun ajatusrikollisten oikeudenkäynnit voidaan käydä läpi alle vartissa, tosiasioiden käsittelystä, syytetyn puolustuksista ja muista mitään piittamatta. Koko oikeudenkäynnin näin nopea käynti on vakavasti vaarantanut minun oikeusturvani ja jos tästä syystä asia pitäisi käsitellä joko hovioikeudessa tai käräjäoikeudessa uudelleen.

Oikeudenkäynnin puheenjohtaja olisi lisäksi niin leväperäinen ja hätäinen, että merkitsi sakkotietoihin väärin minun lasteni lukumäärän ja jouduin tätä asiaa selvittämään jälkikäteen omalla kustannuksellani. Oikeuden puheenjohtaja ei edes kysynyt lasteni lukumäärää käsittelyn aikana, mikä entisestään vahvistaa käsitystäni leväperäisestä ja hyvin hätäisestä käsittelystä, joka on vaarantanut oikeusturvani.

Käyn vielä kohta kohdalta läpi käräjäoikeuden tuomiolauselman ja sen perustelut siltä osin, kuin niissä on minulla huomauttamista:


1) "..on neuvottu yksityiskohtaisesti kuinka talon polttaminen parhaiten onnistuu"
Ei merkitse mitään, ei ole rikos, vaan yleisesti tiedossa oleva tosiasia. Vrt. "Jos demlaludetta ampuu haulikolla lähietäisyydeltä, sen lemuavia saastaisia kappaleita lentää pitkin seiniä" tai "Ylinopeutta voi ajaa laittamalla autosta isomman vaihteen silmään ja painamalla kaasupoljinta.". - onko tuonkin sanominen julkisesti rikos? Oikeasti?


2) "Kirjoituksessa vastaanottokeskuksen polttamisen yrittämiseen on suhtauduttu hyväksyvästi ja suorastaan ihailevasti."
Perustelematon väite, tyhjänpäiväinen oletus syyttäjän ja oikeuden taholta. Näinkö huteralla tolalla Suomen oikeuslaitos on, että perusteeton oletus aikaansaa tuomion?

Kyseessä on myös epätieteellinen väite, koska se on falsifioimaton. "...tieteellisiä ovat vain sellaiset väitteet, jotka on periaatteessa mahdollista osoittaa vääriksi jollain havainnoilla ". Tätä käräjäoikeuden väitettä ei ole mahdollista osoittaa mitenkään vääräksi millään havainnolla. Miten oikeus voi perustella tuomionsa epätieteellisesti?


3) "Kirjoituksessa sanamuodossa ei suoraan käsketä tai kehoiteta polttamaan vastaanottokeskusta, vaan käytetään ilmaisua "Jos aiotte"."
Aivan. Joten mikä on rikos? Jossittelu? "Jos aiotte", kuten käräjäoikeudelle lähettämässäni vastineessa totean, edellyttää aikomuksen olevan jo olemassa. Aikomusta, joka on jo olemassa, ei voi "yllyttää". Käräjäoikeus ei ymmärrä suomea.


4) "50 litraa bensaa"
Puhdas heitto, piruilu demlamaisen oikeusjärjestelmämme mielipuolisista tuomioista, kun kerran puolikkaan lasolipullon heittämisestäkin saa samanlaisen tuomion. Nimenomaan viittaus tuohon puolikkaaseen lasolipulloon ja siitä saatavaan tuomioon on tässä se koko lausahduksen ja jutun ydin ja vertailukohta 50 litraan bensiiniä tulee juuri siitä, että sama tuomio tulee, on kyseessä sitten puolikas pullo lasolia tai 50 litraa bensiiniä.


5) "Kirjoituksen julkaisemisen aikoihin vastaanottokeskuksiin oli kohdistettu rikoksia…"
Perustelematon väite, tyhjänpäiväinen oletus, valhe suorastaan. Mitä uhkauksia? Ovatko ne seurausta minun kirjoituksestani? Onko osoittaa yhtään tapausta, että joku olisi minun kirjoitukseni toimesta ryhtynyt toimiin tai ollut oikeasti aikeissa ryhtyä toimiin vastaanottokeskuksia polttelemaan? Ei ole. JK: Matujen itse tekemät rikokset vastaanottokeskuksia kohtaan eivät kelpaa perusteluiksi.


6) "...yhteiskunnallinen ilmapiiri oli aiheeseen liittyen jännittynyt ja kärjistynyt."
Ymmärtääköhän käräjä/hovioikeus, millä tapaa tämmöinen oikeusmurhatuomio "jännittää ja kärjistää" ilmapiiriä oikeuslaitosta kohtaan? Mitäpä, jos joku joku nyt aikoo (huomatkaa sanamuoto) polttaa jonkun käräjäoikeuden tai hovioikeuden, tai siellä toimivan henkilön tästä hyvästä? Syyllistyykö käräjäoikeus nyt itse rikokseen?

Kyseessä on myös epätieteellinen väite, koska se on falsifioimaton. "...tieteellisiä ovat vain sellaiset väitteet, jotka on periaatteessa mahdollista osoittaa vääriksi jollain havainnoilla ". Tätä käräjäoikeuden väitettä ei ole mahdollista osoittaa mitenkään vääräksi millään havainnolla. Miten oikeus voi perustella tuomionsa epätieteellisesti?


7) "...yksityiskohtaisesti neuvotaan tehokas tapa saada vastaanottokeskus syttymään."
Väärin, valhe. En ole "neuvonut" vastaanottokeskuksien polttoon, vaan yleisesti ottaen talojen polttoon. Ja "neuvoa" on väärä termi, kyse on julkisesti ja yleisesti tiedossa olevien asioiden kertomisesta ääneen, vrt. "Jos demlaludetta ampuu haulikolla lähietäisyydeltä, sen lemuavia saastaisia kappaleita lentää pitkin seiniä" tai "Ylinopeutta voi ajaa laittamalla autosta isomman vaihteen silmään ja painamalla kaasupoljinta.".


8) "...ollut omiaan lisäämään riskiä…"
Täysin tyhjänpäiväistä, perusteetonta oletusta. Kyseessä on myös epätieteellinen väite, koska se on falsifioimaton. "...tieteellisiä ovat vain sellaiset väitteet, jotka on periaatteessa mahdollista osoittaa vääriksi jollain havainnoilla ". Tätä käräjäoikeuden väitettä ei ole mahdollista osoittaa mitenkään vääräksi millään havainnolla. Miten oikeus voi perustella tuomionsa epätieteellisesti?


9) "Vaikka kirjoituksen sanamuodossa ei suoraan kehoiteta vastaanottokeskuksen polttamiseen, on kirjoitus kuitenkin asiayhteys, sävy ja kokonaisuus huomioon ottaen sellainen, että se rikoslain 17 luvun 1 §:n tarkoittamalla tavalla houkuttelee rikoksen tekemiseen."
Täysin tyhjänpäiväistä, perusteetonta oletusta. Kyseessä on myös epätieteellinen väite, koska se on falsifioimaton. "...tieteellisiä ovat vain sellaiset väitteet, jotka on periaatteessa mahdollista osoittaa vääriksi jollain havainnoilla ". Tätä käräjäoikeuden väitettä ei ole mahdollista osoittaa mitenkään vääräksi millään havainnolla. Miten oikeus voi perustella tuomionsa epätieteellisesti?


10) "Kirjoitus on myös ollut omiaan herättämään pelkoa ja levottomuutta eli kirjoitus on vaarantanut yleistä järjestystä ja turvallisuutta."
Ketkä ovat pelänneet tai tulleet levottomiksi kirjoitukseni johdosta? Kun puhutaan yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta, olettaisin, että pitäisi osoittaa suuri joukko ihmisiä, jotka voivat perustellusti kertoa, miten he ovat pelänneet tai tulleet levottomiksi juuri tästä nimenomaisesta kirjoituksesta. Yksittäinen henkilö tai edes pieni ryhmä ei kelpaa. Tälläistä ryhmää ei ole esittää, joten väite on perusteeton.

Mikä tahansa televisiouutinen voi ja herättääkin pelkoa ja levottomuutta ihmisissä. Onko Yleisradion, MTV:n, jne. toimittajia syytetty rikokseen yllyttämisestä, koska he ovat aiheuttaneet tosiasioiden julkisella kertomisella yleisössä pelkoa ja levottomuutta, eli siis vaarantaneet yleistä järjestystä ja turvallisuutta? Ei ole. Joten miksi minut on asiasta tuomittu?

Koko väite on muutenkin täysin tyhjänpäiväistä, perusteetonta oletusta. Kyseessä on myös epätieteellinen väite, koska se on falsifioimaton. "...tieteellisiä ovat vain sellaiset väitteet, jotka on periaatteessa mahdollista osoittaa vääriksi jollain havainnoilla ". Tätä käräjäoikeuden väitettä ei ole mahdollista osoittaa mitenkään vääräksi millään havainnolla. Miten oikeus voi perustella tuomionsa epätieteellisesti?
”Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa. Tätä vaativat tuomioistuimen mukaan moniarvoisuus, suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus, joita ilman ei ole kansanvaltaista yhteiskuntaa".- Euroopan ihmisoikeusistuin (Handyside 7.12.1976 A 24)


Markus Jansson
Raumalla 18.9.2017

Nostetaanpa panoksia

Suomen läpidemlaantuneen oikeuslaitoksen mielestä talojen paloturvallisuuden perusteiden kertominen ääneen on yllyttämistä rikokseen, etenkin jos vielä samalla vertailee erilaisista talojen polttamisista seuranneita tuomioita toisiinsa. Tai ainakin silloin, jos kriminaalin nimenä on Markus Jansson. Jos kerran tällä linjalla nyt mennään, niin mennään sitten, selvä se...

Mutta nostetaan kuitenkin vielä panoksia astetta kovemmaksi ja annetaan poliisille, syyttäjille ja oikeuslaitokselle lisää töitä, joita he selvästikin kaipaavat. Kirjoitanpa siis nyt seuraavaa:
Dresdenin terroripommitus oli hieno ja kunnioitusta herättävä ilmestys, mutta toteutus vähän heikko. Ymmärtäkää nyt, että jos aiotte saada asutuskeskuksen tuhottua kunnolla, pitää käyttää fissiopommia (tahi fuusiopommia). Koko asutuskeskus pitää saada kerralla matalaksi ja siviilitappiot tappiin (mallia Hiroshima ja Nagasagi). Parhaiten tämä onnistuu yksittäisellä, hyvin sijoitetulla ja arvaamatta laukaistulla fissiopommilla. Näin asukkaat eivät ehdi suojautua ja paine- ja lämpövaikutus saa tehdä tuhonsa. Suomalaiset S1-luokan väestönsuojat, kun piru vieköön kestävät fissiopommin räjähdyksen miltei vieressäkin, on tärkeää, että väestö ei ehdi suojautua suojiinsa. Vaikka koko asutuskeskusta ei saisikaan tuhottua, seuraava tulipalojen sarja ja jälkisäteily (etenkin pintaräjähdyksessä) tekee alueesta asuin"kelvottoman" pitkäksi aikaa. Koska tuomio on joka tapauksessa sama, terroripommitatteko ilmasta käsin koko kaupungin raunioiksi tuhannella pommikoneella (ei mitään jos satut voittamaan sodan) vai laukaisetteko vain yhden fissiopommin (ei mitään jos satut voittamaan sodan), kannattaa siis samalla vaivalla tehdä jälkimmäinen temppu: Tuomiohan on sama.
Jotta ei nyt suinkaan jätettäisi hommaa näin helpoksi ja pliisuksi, niin nostetaan vielä panoksia vähän lisää toteamalla, että atomipommin valmistusohjeet löytää täältä. Todetaan vielä, että tämän kirjoitukseni julkaisuajankohtaan yhteiskunnallinen ilmapiiri on kiristynyt ja maailmallakin on ihan atomisodan vaara (Korean sekoilut). Tämmöisessä tilanteessa tämmöinen yksityiskohtainen, ohjeita sisältävä kirjoitus on omiaan lisäämään riskiä siitä, että joku rakentaa atomipommin ja räjäyttää sen jossain suomalaisessa asutuskeskuksessa. Vaikka tämän kirjoitukseni sanamuodossa ei suoranaisesti kehoiteta ketään rakentamaan ja räjäyttämään atomipommia suomalaisessa asutuskeskuksessa, on kirjoitus kuitenkin asiayhteys, sävy ja kokonaisuus huomioon ottaen sellainen, että se käsittääkseni rikoslain 17 luvun 1§:n tarkoittamalla tavalla houkuttelee rikoksen tekemiseen. Kirjoitukseni on myös omiaan herättämään pelkoa ja levottomuutta, eli kirjoitus on vaarantanut myös yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Edellä kuvatuilla perusteilla käräjäoikeuden lienee syytä tuomita minut tästäkin kirjoituksesta rikokseen yllyttämisestä. Toivottavasti tuomio on tällä kertaa kovennettua, esimerkiksi maksimituomio 2v ehdotonta, koska nythän sentään yllytetään kokonaisen kaupungin atomipommittamiseen!PS. Tein asiasta itse rikosilmoituksen. Katsotaanpa, mitä seuraa. Kuvankaappaukseni rikosilmoituksestani alla:


PPS. Tuli mieleen, että mahdollisesti myös joukkotuhonnan valmistelu, kiihottaminen kansanryhmää vastaan tms. rikos voi täyttyä. Tästä tulee hauskaa. Jokohan lennän häkkiin?

14. syyskuuta 2017

Yllytyskäräjien tulos - langettava tuomiohan siitä tuli!

En ollut yllättynyt tästä eilisen käräjäoikeusfarssin tuomiosta. Itse asiassa kirjoitin tämän kirjoituksen jo julkaisua vaille valmiiksi tuntikausia ennen tuomion julkistamista, koska oli jo etukäteen tiedossa, että demlamädätetty ajatusrikoslaitoksemme ei voi jättää minua rikolliseksi tuomitsematta, koska VKSV on syytettä minulle hakenut.  Toisaalta, tuskinpa se olisi minua langettavaa tuomiota vaille jättänyt ilman VKSV:täkään, koska koko Suomen "oikeus"laitos on täysin läpimätä ja demlaantunut, kuten ehkä olette jo tajunneetkin.

Maksettavaa tuli 50 päiväsakkoa eli 600 euroa. Mistähän helvetistä minä moiset rahat voin kaivaa kasaan?

Tietenkin haen valituslupaa hovioikeudesta, mutta tuskinpa sitä myönnetään.

Oikeusmurhatuomioni ajoi valtiosyyttäjän ominaisuudessa loistava demlanarttukoira Leena Metsäpelto, hänen lakeijanaan apulaisvaltakunnansyyttäjän demlanarttukoira Raija Toiviainen ja hänen paikallisena demlahuoranaan toimi paikallinen kihlakunnansyyttäjä Arto Mikkonen. Oikeusmurhatuomion tuomitsi demlahuorien sätkynukke käräjätuomari Markku Lindqvist.

(Jos ette muista, mistä tällä kertaa tässä oikeusjutussa on kysymys, niin lukaiskaapa tämä ja etenkin tämä kirjoitukseni.)

Sakkolasku:


Tuomiolauselma:
 
PS. Pitänee jatkossa VOK poltoista kirjoittelun sijaan alkaa heittelemään porukalla useampia polttopulloja vastaanottokeskuksiin, koska siitähän ei toisaalta saa mitään rikosoikeudellisia tuomioita...toisin kuin sellaisista kepposteluista kirjoittamisista...


PPS. Sakkolasku pieneni 750€ summasta 600€, kun korjasivat oikein lasteni määrän (joka vaikuttaa päiväsakkojen summaan). Kiitoksia lämpimästä Turun mustaparralle / Terolle, jotka asian toivat hölmöyksissään ilmi netissä ja minä älysin itsekin tsekata ja vaatia korjattavaksi. Säästitte minulta 150€! :D