24. huhtikuuta 2024

Syrjiikö Kansaneläkelaitos (etenkin) sairaita toimeentulotuen saajia?

Kuten tiedämme, sairas ihminen, joka ei ole saanut kuntoutustukea ja/tai sairaspäivärahaa syystä tai toisesta, ei ole velvollinen- eikä oikeastaan edes oikeutettu - menemään TE-toimiston listoille työttömäksi työnhakijaksi ja nostamaan työttömyyskorvauksia, koska hän ei voi ottaa vastaan työtä lääkärin toteamasta sairaudesta johtuen. Hän on oikeutettu täten toimeentulotukeen (asumislisän ja mahdollisen yli 16v hoitotuen yms. lisäksi) Kelan kustantamana. Mutta, herää kysymys, seuraako tästä syrjivää toimintaa Kelalta?

Mikäli esimerkiksi henkilöllä on varallisuutta tai hänen puolisollaan tuloja, käy helposti niin, että toimeentulotukea ei saa, koska pitäisi olla varaton, toimeentulotuen ollessa todellakin vihonviimeinen keino säilyä hengissä. Työttämällä, siis työttömyyskorvausta saavalla moisia ehtoja ei ole: Ansiosidonnainen ja peruspäiväraha tulevat tilille joka tapauksessa, vaikka varallisuutta olisi omastakin takaa yllinkyllin.

Miksi työtöntä ei vaadita ensin käyttämään omaa omaisuuttaan sosiaalitukea saadakseen, mutta toimeentulotuen saajaa vaaditaan? Miksi työtön on laitettu etuoikeutettuun asemaan, jossa yhteiskunta tukee häntä taloudellisesti, vaikka hän ei taloudellista tukea tarvitse, koska hänellä on omaa omaisuutta tai puoliso elättämässä häntä? Tai kääntäen, miksi toimeentulotuella olevalta vaaditaan oman omaisuutensa käyttämistä loppuun sosiaalituen vastineeksi, kun työttömältä ei vaadita?

Ensinnäkin väite, että toimeentulotuella ei tarvitse kenenkään olla normaalisti, vaan sopii mennä työttömäksi ja päästä tästä etuoikeudesta nauttimaan, ei kelpaa silloin, kun kyseessä on sairas ihminen. Sairaana ei voi mennä TE-toimiston listoille, koska ei voi ottaa vastaan työtä! Miksi juuri sairaita, jotka ovat siis sairaudestaan johtuen vammaisia ihmisiä, eli erityiskohteluun oikeutettu, suojattu vähemmistöryhmä, kohdellaan tällä tapaa, kun terveitä ei kohdella? Miksi suojatun vähemmistöryhmän pitää myydä omaisuutensa tai olla puolisonsa elätettävinä, kun terveiden eli valtaväestön ei samassa tilanteessa tarvitse? Miten tämä ei ole syrjintää vammaisuuden perusteella?

Toiseksi, miksi työttömyyskorvauksella olevan kaikki ansiotulot eivät vähennä suoraan vastaavalla tavalla sosiaalitukea, kuin toimeentulotuella olevalla ihmisellä? Toimeentulotuella oleva ihminen voi tienata yhden päivän työstä vaikka 300 euroa ja se vähentää automaattisesti toimeentulotukea 300 eurolla, eli käteen ei jää euroakaan enempää - työttömällä yhden päivän työ vähentää vain yhden päivän työttömyyskorvausta, eli muutaman kympin ja käteen reilusti yli 250 euroa. Miten tämä ei ole syrjintää työn tekemisen perusteella (ja vammaisuuden perusteella jos ihminen on toimeentulotuella sairautensa vuoksi)?

Kolmanneksi, ylipäätään se, että asetetaan toinen ihmisryhmä (työttömät) eriarvoiseen asemaan toiseen ryhmään verrattuna (perustoimeentulotuen saajat, puhumattakaan jos he ovat vielä vammaisia ihmisiä), on jo itsessään syrjintää: Kaikkia ihmisiä pitää kohdella yhdenvertaisesti toisiinsa nähden, eli jos tuloja ei ole, jolla elää, pitäisi saada sosiaalitukia - ja/tai jos säästöjä on, ne pitäisi käyttää ennen kuin voi saada sosiaalitukia. Pitää kohdella yhdenvertaisesti käytännössä samassa tilassa olevia ihmisiä, eli samaa ihmisryhmää! Miten tämä ei ole syrjintää taloudellisen tilanteen perusteella?

Neljänneksi, miksi, millä oikeudella ja eikö ole syrjintää ylipäätään niputtaa ihmisiä kahteen eri kategoriaan keinotekoisesti, eli työttömäksi ja toimeentulotuella oleviksi (riippumatta siitä ylipäätään, että heitä kohdellaan täten eri tavalla)? Molemmat ihmiset ovat käytännössä samassa tilanteessa: Eivät omilla toimillaan kykene tekemään sellaista työtä sillä hetkellä, että voisivat elää siitä, vaan tarvitsevat yhteiskunnan tukea ihan peruselämiseensäkin. Miten tämä ei ole syrjintää sosiaalisen aseman perusteella?

Perusteluksi ei käy sekään, että työttömältä edellytetään TE-toimiston kursseille menoa ja työn vastaanottamista, toimeentulotuen saajalta ei: Perustoimeentulotuen saajalta voidaan leikata perustoimeentulotukea jopa 20%, jos hän ei näitä kriteereitä täytä - ellei kyseessä ole sairaus jonka perusteella hän ei voi näitä kriteereitä täyttää. Toisin sanoen, yhtälailla TE-toimiston listoilla olevalta kuin perustoimeentulotukea saavaltakin edellytetään kuitenkin molempia asioita, ellei hän ole sairauden vuoksi toimeentulotuella. Jos taas hän on sairauden vuoksi perustoimeentulotuella, niin silloinhan hän ei yksinkertaisesti voi vastaanottaa työtä tai osallistua TE-toimisto kursseille, joten tämä perustelu on kohtuuton ja siten mitätön ylipäätään ja selittää siten itse itsensä.

Minusta järjestelmän pitäisi olla yhdenvertainen, syrjimätön ja yksinkertainen.

Yksinkertainen systeemi olisi, että koko työttömyyskorvaus poistettaisiin ja ihmiset voisivat ottaa yksityisen työttömyysvakuutuksen työttömyytensä varalle. Samalla säästyisi huimasti verovaroja, vaikkakin osa ihmisistä sitten päätyisi perustoimeentulotuelle. Mutta silloin ei syrjittäisi ketään.

Vaihtoehtona olisi myös toki se, että perustoimeentulotuen saajilta ei edellytettäisi mitään, mitä ei edellytetä työttömiltäkään, eli omaa omaisuutta ei tarvitsisi myydä, eikä puolison tuloilla elää. Tällöin toki verovaroja kuluisi jonkin verran enemmän. Mutta silloin ei syrjittäisi ketään.

Miksei kukaan eduskunnassa, erilaisissa eduskunnan työryhmissä, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolla, eri vammaisjärjestöissä, mediassa tms. ole tajunnut mitään tästä ja nostanut meteliä?


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti