23. helmikuuta 2014

Tein oikeuskanslerille kantelun poliisin rikollisesta toiminnasta

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

Viranomainen ja henkilöt:
Poliisi

Menettelyn tai päätösten yksilöinti:
Poliisin suorittama laiton televalvonta ja/tai telekuuntelu,
ilman asianmukaista oikeuden päätöstä. Alkupäivämäärä ei ole
tiedossani, mahdollisesti ainakin vuodesta 2011 alkaen ja
todennäköisesti jatkuu yhä.

Asian kuvaus:
Pyydän oikeuskansleria selvittämään, ketkä poliisit ovat
sekaantuneet tähän tapaukseen ja ajamaan kaikkia heitä vastaan
asianmukaisia syytteitä ja muita rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Helsingin Sanomat uutisoi 23.2.2014
"Suomessa poliisi on pyytänyt useita kertoja puhelimien
sijaintitietoja suoraan Nokian pääkonttorista Keilaniemestä
sellaisissakin tapauksissa, joissa mitään rikosta ei vielä ole
tapahtunut. Lain mukaan poliisi tarvitsisi tietojen hankintaan
käräjäoikeuden päätöksen.
...
Helsingin Sanomien luotettavasta lähteestä saamien tietojen 
mukaan poliisi on pyytänyt Nokialta puhelimien sijaintitietoja
vuosien ajan – paljon ennen Lumia-puhelimia. Nokia on usein
pyyntöihin suostunut, koska se haluaa pitää yllä hyviä välejä
poliisiin. Poliisi tekee näitä pyyntöjä Nokialta hankkiakseen
tietoja ihmisistä mahdollista esitutkintaa varten. Kyse ei siis
aina ole ihmisistä, joita edes epäiltäisiin rikoksista. 
"Perusteeksi riittää rikosten estäminen, eli mitään konkreettista
tekoa ei tarvitse olla tapahtunut, vaan pelkkä poliisin oma 
epäily siitä, että jotain voisi tulevaisuudessa tapahtua, riittää",
sanoo asiasta hyvin perillä oleva lähde.
...
Pyytäessään tietoja Nokialta poliisi on vedonnut poliisilain
pykälään, jonka mukaan sillä on oikeus saada tietoa yrityksiltä
ja yhteisöiltä. Oikeus ei kuitenkaan koske luottamuksellisen
viestinnän tietoja, kuten puhelimien sijaintitietoja, vaan ne
saadakseen poliisilla pitäisi olla käräjäoikeuden päätös.

Muut kantelut ja vireilläolo:
En ole kannellut, mutta kirjoituksen perusteella ainakin
tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio sekä Helsingin yliopiston
rikosoikeuden dosentin Sakari Melander ovat tietoisia asiasta.
 
 

18. helmikuuta 2014

Yleisradio ja Jussi K. Niemelä kiihottavat kansanryhmää vastaan?

Olen nyt valveutunut saamastani kiihotustuomiosta. Ajattelin aikani kuluksi ilmiantaa pari väärinajattelijaa eli ajatusrikollista. Kiihottaminen kansanryhmää vastaanhan on ihan jees laki, hyvä juttu, ei rajoita sananvapautta mitään millään tapaa ja lakihan on aina laki eiks jee? Lakihan on lisäksi kaikille sama, joten tietenkin kaikki kiihottajat tullaan Suomen hienossa ja hyvin toimivassa oikeuslaitoksessa tuomitsemaan teoistaan samalla tapaa - oikeushan ei katso pärstäkerrointa eikä poliittisia sidoksia, eihän?

Löysin Yleisradion sivuilta uutisen, jonka mukaan Australiaan tulevia turvapaikanhakijoita "muilutetaan naapurimaiden riesaksi". Siis mitä ihmettä - riesaksi? Turvapaikanhakijathan ovat kultamunia, työtä tekeviä, kulttuuria rikastuttavia yksilöitä, joita ilman mikään länsimainen valtio ei voi pärjätä tulevaisuudessa! Kaikenlainen maahanmuuttohan on vain rikkaus, joka tuo väriä ja värinää maahan. Yleisradio, suomalaisen mamutuksen ja mokutuksen airueena, pitäisi tietää tämä asia eikä pitää turvapaikanhakijoita "riesana" joka vain dumbataan jonnekin pois. Kauhean loukkaavaa ja halventavaa nimittelyä näistä kultamunista, joten lähetin poliisille nettivinkin yhteystietoineen kaikkineen.

Toinen löytöni on Jussi K. Niemelän kirjoitus, jossa hän kirjoittaa:"Nykystandardien mukaan profeetta Muhammad oli pedofiili ja sovinistisika. Muhammad oli pedofilian, sovinismin, väkivaltaisuuden ja impulsiivisuuden ohella täysverinen opportunisti...Historialliset dokumentit paljastavat, että islam on alusta asti ollut suvaitsematon, vallanhimoinen, imperialistinen ja raaka ajatuskontrollijärjestelmä." Nämä jos mikä täyttänevät kiihottamisen kansanryhmää vastaan kriteerit, joten tein nettivinkin poliisille yhteystietoineni kaikkineen. Jussi K. Niemelän pitäisi tietää itse paremmin, hänhän on vastustanut "äärioikeistolaisuutta" ja mm. Jussi Halla-ahoa julkisesti. Nyt hän syyllistyy itse muslimien ja islamin loukkaamiseen todistettavasti tuomion arvoisella tavalla.Odottakaamme nyt, että ko. tahot saavat kutsut kuulusteluihin, syytteet ja tuomiot ko. rikoksistaan. Voimme joutua odottamaan aika kauan, pahoin pelkään...

12. helmikuuta 2014

Teettämisuhka on asetettu päälleni :-)

Sain postitse jälleen papereita liittyen saamaani kiihotustuomioon. Kihlakunnanvouti lähetti minulle seuraavat pari paperia asiaan liittyen. Lyhyesti sanottuna, minun vaaditaan nyt poistavan blogistani kiihotusta herättäneestä blogitekstistäni tietty pätkä tai se uhataan poistattaa minun kustannuksellani sieltä.


Minulle on kuitenkin suotu mahdollisuus tulla kuulluksi asian suhteen. Voitte olla varma, että minä aion tulla kuulluksi. Niinpä hahmoittelin alla olevan vastineen lähetettäväksi ko. taholle:
Päläpäläpälä viralliset muodollisuudet
...
Kiitoksia yhteydenotostanne "Kuuleminen teettämisuhan asettamisesta" -kirjeenne johdosta. Yhteydenottonne on tärkeä meille ja olemme ylpeitä saadessamme palvella Teitä tähän asiaan liittyen. Älkää epäröikö olla meihin jatkossakin yhteydessä, mikäli voimme Teitä palvella jollakin tapaa. Kaikki yhteydenottonne taltioidaan asiakaspalvelumme laadun ja tehtyjen sopimusten todentamiseksi.

Haluaisimme tuoda esille muutaman muotoseikan, joilla voi olla asettamaanne teettämisuhkaa ajatellen ratkaisevia vaikutuksia. Emme usko, että Te annatte tietenkään moisten pikkuseikkojen haitata dogmienne noudattamista, aivan kuten eivät aikoinaan NKVD:n ja Gestapon kätyritkään antaneet minkään pikkuseikkojen häiritä "saatujen ohjeiden" ja "käskyjen" täytäntöönpanoa "lakia noudatettaessa". Olette tässä asiassa aivan yhtä viaton kuin esimerkiksi edellä kuvatut tahot, sillä Tehän vain teette työtänne ja noudatatte määräyksiä, ilman, että teitä voidaan ikinä laittaa teoistanne vastuuseen.

Ensimmäiseksi tahdomme huomauttaa, että käräjäoikeus ei tuomiossaan velvoittanut meitä rangaistuksen uhalla poistamaan kyseisiä tekstejä blogista. Katsomme, että asettamanne teettämisuhkan toteuttamisesta seuraava maksu on käräjäoikeuden rangaistukseen verrattavissa oleva uhkamaksu, siis maksu, jota käräjäoikeus nimenomaisesti ei meille määrännyt. Katsomme, että mikäli aiotte ko. tekstikohdan itse poistattaa, Teidän tulee maksaa siitä aiheutuvat kulut itse, eikä veloittaa niitä allekirjoittaneelta.

Toiseksi muistutamme, että hovioikeuden päätöksen muutoksenhaku on vielä kesken, valituksen tekemisen määräaika umpeutuu 7.4.2014. Katsomme, että sitä ennen kyseisiä kohtia ei missään nimessä voi olla tarvetta poistaa, koska asian käsittely on vielä kesken oikeusasteissa. Itse asiassa katsomme, että koko lähettämänne kuulemiskirje on tässä tapauksessa viraton, koska se pitäisi lähettää vasta, kun muutoksenhaku hovioikeuden tuomioon on umpeutunut.

Kolmanneksi seikaksi haluamme mainita, että blogitekstien sensurointivaatimuksilla rahastaminen ei vastaa yleistä oikeuskäytäntöä. Esimerkiksi eräs tuore oikeustapaus (4/41.osasto 08/2790, Käräjätuomarit Mika Mäkinen ja Pasi Kettula, Asiano: 30.5.2008 R 07/3284), jossa syytetty tuomittiin blogikirjoittelustaan ja jonka blogikirjoitukset määrättiin poistettavaksi. Blogitekstien kirjoittajaa ei määrätty teettämisuhan alaisena poistamaan tuomiolauselmassa määriteltyjä blogitekstejä tai blogeja siten, että hän olisi joutunut itse poistamiskustannukset maksamaan. Ne poistettiin viranomaisten toimesta ja viranomaisten maksamina. On perin omituista, mikäli meiltä veloitetaan tuollaisesta asiasta teettämisuhan asettamisella korvauksia, kun niitä ei esimerkiksi tuossa tapauksessa veloitettu, vaikka oikeus katsoikin toteennäytetyksi, että tuomittu on kyseiset blogikirjoitukset tehnyt! Haluammekin tietää, miten tämä käy yhteen yhdenvertaisen kohtelun kanssa, jota oikeuslaitoksen ja viranomaisten pitäisi toiminnassaan noudattaa? Katsomme, että koska ko. tapauksessakaan tuomittu ei joutunut ko. blogien poistoista viranomaistoimin maksamaan, meilläkään ei voi olla velvollisuutta niistä maksaa mitään.

Neljänneksi seikaksi haluamme tuoda tietoonne, että kyseinen blogi ja kirjoitukset sijaitsevat blogger.com sivustolla. Kyseinen sivusto ei ole Suomen lainsäädännön alainen, eikä sitä kiinnosta vähäisemmässäkään määrin Suomen viranomaisten päätökset, määräykset tai vaatimukset. Voitte siis tehdä oikeuden päätöksellä ja omilla papereillanne aivan kuten me niillä teemme, eli pyyhimme perseemme. Vaikka luulettekin olevanne kaikkivaltiauta, Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille ei teidän valtanne ulotu. Te ja teidän säälittävät paperinne eivät merkitse heille eivätkä minulle yhtään mitään nyt eivätkä koskaan tulevaisuudessakaan, vaikka se aiheuttaisi Teille minkälaisen itkupotkuraivarin tahansa.

Vielä lopuksi haluamme valistaa Teitä kolmella viisaalla sanonnalla, joiden merkitystä Te voitte itse, omassa turvallisessa suojatyöpaikassanne, käskyjen ja pykälien ja byrokratianne takana pohtia. Ihan kaikessa rauhassa ja ajatuksella, mahdollisesti löytäen niistä viisauden, jota lähettämästänne kirjeestä ja koko oikeuden tuomiosta selvästi puuttuu.

“To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize.”

- Voltaire

"If we don't believe in freedom of expression for people we despise, we don't believe in it at all."
- Noam Chomsky 
 
"They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety."
- Benjamin Franklin 

___________________
 Markus Jansson, Rauma

En tietenkään lähetä ko. kirjelmää nyt vielä, vaan vasta viimeisenä päivänä, eli 25.2.2014. Tietenkään kyseisellä kirjelmälläni ei ole mitään merkitystä yhtään mihinkään, koska Suomessa kun syyllinen tiedetään niin rikoskin löytyy. Millään, mitä minä sanon tai jätän sanomatta, ei ole tämän "oikeus"prosessin aikana ollut mitään vaikutusta eikä merkitystä yhtään mihinkään. Ei tälläkään ole, koska Suomi ei ole oikeusvaltio.

6. helmikuuta 2014

Hovioikeus ei edes käsitellyt kiihotustuomiotani

Tuli sitten päätös Vaasan hovioikeuteen tekemästäni valituksesta koskien saamaani tuomiota kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hovioikeus ei ottanut asiaani edes käsiteltäväksi, eli antanut sille jatkokäsittelylupaa. Näin tehden hovioikeuden ei tarvinnut ottaa myöskään mitään kantaa esittämiini huomautuksiin ja väitteisiin, vaan se saattoi pestä kätensä koko asiasta ilman turhaa päänvaivaa. Raukkamaista toimintaa, mutta mitäpä muuta voi olettaa suomalaiselta "oikeus"järjestelmältä.

Moninkertaiset kriminaalit, jotka ovat päivänselvästi syyllistyneet omaisuus- väkivalta- tai seksuaalirikoksiin, saavat jatkokäsittelyt ja tuomionalennukset miltei automaattisesti hovioikeudesta, mutta minä en saa edes käsittelyä, koska syyllistyin ajatusrikokseen. Ajatusrikos on oikeuslaitoksemme mielestä ilmeisesti rikoksista selvin toteennäyttää, eikä lainkaan tulkinnanvarainen, toisin kuin vaikkapa verekseltään kiinnijäänyt ammattivaras, jonka syyllisyyttä ja tuomiota pitää jauhaa kaikissa oikeusasteissa vuositolkulla. En ymmärrä tätä logiikkaa, ehkäpä siksi, ettei siinä ole sellaista. Enkä tätä oikeudenmukaisuutta, ehkäpä siksi, ettei siinä ole sellaistakaan.

Käräjäoikeuden tuomio, 50 päiväsakkoa eli 500 euroa jää siis minulle maksettavaksi. Tähän vielä päälle hovioikeuden "haista vittu" päätöksestä maksettavakseni tuleva oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Sanomattakin on selvää, että en tule näitä sakkoja enkä maksuja maksamaan vapaaehtoisesti, vaan fasistisikojen verikoirat saavat ulosmitata ne tuloistani tai rahoistani, jossa he tietenkin helposti onnistuvat, toki lisää kuluja minulle luoden. Katson, että sakon ja maksun maksaminen vapaaehtoisesti tarkoittaisi niiden legitiimisyyden myöntämistä, enkä näin ollen voi siihen suostua, koska en katso tehneeni mitään rikollista, enkä varsinkaan mitään, minkä pitäisi olla rikos. En aio myöskään poistaa oikeuden määräämiä kohtia blogistani missään tapauksessa, katsotaan, miten blogille käy, sensuroiko Gestapo sen kokonaan. (Ottakaa minuun yhteyttä jos haluatte kopion blogistani jotta voitte laittaa sen uudelleen nettiin sensuurin iskiessä.)

Tässä yhteydessä lienee syytä muistuttaa sakkorahakeräyksestäni, johon voitte lahjoittaa Bitcoineina rahaa anonyymisti sakkojeni ja noiden kulujen maksamista tukeaksenne. Mikäli ette käytä Bitcoinia, voitte aina suorittaa lahjoituksen euromääräisenä tilisiirtona ostamalla Bitcoineja (bitcoin-osoitteeseeni, eli 1tXB9u6pMHo91YbK8kaMXm6SWbe2AYe32) esimerkiksi Bittiraha.fi:stä. Helppoa kuin mikä. (Ja ei, kyseessä ei edes ole laiton rahankeräys.)

Kuten jo aikaisemmin totesin, sakkorahakeräykseni tavoite on saada taloudellista tukea kaikilta niiltä, jotka katsovat viranomaisten ja oikeuslaitoksen toiminnan minua (ja muita sananvapauttaan käyttäviä) kohtaan olevan kohtuutonta ja haluavat auttaa minua asiassa taloudellisesti. Toinen syy keräykseen on ehkä hieman utopistisempi, nimittäin luoda ilmapiiri, jossa sananvapausrikoksista annettavat tuomiot muuttuisivat käytännössä merkityksettömiksi, koska niistä ei joutuisi oikeusmurhan kohteeksi joutunut itse maksamaan käytännössä mitään. Tällöin kuka tahansa voisi käyttää sananvapauttaan vapaasti ilman pelkoa seurauksista, koska vapaaehtoiset maksaisivat tämmöisistä oikeusmurhista tulevat sakot tuomitun puolesta. Sekös jos mikä oikeusjärjestelmää ja viranomaisia vituttaisikin, kun heidän rangaistuskoneistosta tehtäisiin täysin impotentti ja yleisen pilkan kohteena oleva turhake, joka voisi suoltaa mielipuolisia tuomioitaan minkä lystää, mutta niillä ei olisi yhtään mitään vaikutusta mihinkään edes teoriassa, koska tuomittu ei joutuisi "kärsimään rangaistusta" millään muotoa teoista, joiden ei pitäisi rikoksia edes olla.

Mutta palataanpa vielä hetkeksi ruoskimaan tuota hovioikeuden päätöstä tai paremminkin saamaani tuomiota.

Mitä muuta saa 50 päiväsakolla Suomessa tehdä? Onko minun tekoni, nimettömäksi jääneen maahanmuuttajista koostuvan pedofiililauman halventaminen ja uhkaaminen, sekä islamin oppien kertominen julkisesti, yhtä törkeä, halveksuttava ja vahinkoa muille aiheuttava rikollinen teko? Muutamia esimerkkejä rikoksista, joista myös on tullut tuomiona 50 päiväsakkoa:
 1. Mies kuvaa salaa avovaimonsa alaikäistä tytärtä mm. kylpyhuoneessa ja tämän omassa huoneessa.
 2. Kadulla kulkeva ihminen kuolee katolta putoavaan jäähän, koska talonyhtiö ei huolehdi turvallisuudesta ja jään poistamisesta.
 3. Mies kaahailee autollaan huimaa ylinopeutta ruuhkassa ja vaarantaa lukuisten ihmisten hengen.
 4. Potilas kuolee hoitovirheeseen, kun kokematon lääkäri tekee virhearvion.
 5. Lauma eläimiä jätetään hoitamatta ja elää pitkiä aikoja omassa ulosteessaan.
 6. Kymmeniä koiria nälkiinnytetään niin, että osa niistä pitää pikaisesti lopettaa.
 7. SM-tason jääkiekkoilija pahoinpitelee miehen.
Entä minkämoisia julkisia sanomisia, jotka liittyvät esimerkiksi pedofiliaan, seksuaalirikoksiin tai tiettyjen kansanosien toimintaan, ei poliisi vaivaudu edes tutkimaan, syyteharkinnasta, syytteestä tai tuomiosta nyt puhumattakaan?!? Eiköhän noissa nyt pitäisi ainakin kiihottaminen kansanryhmää vastaan tuomion ropsahtaa kun se kerran ropsahti minullekin samantyyppisistä väitteistä? Verratkaapa minun alkuperäiseen kirjoitukseeni näitä tapauksia:
 1. Lapsia ahdistellut maahanmuuttaja kertoo, että hänen kulttuurissaan kyseinen toiminta on normaalia, eli viittaa tietyn kansanryhmän harrastavan aivan yleisesti pedofiliaa.
 2. MTV uutisoi, että pikkulasten lähettäminen seksileirille harrastamaan seksiä aikuisten miesten kanssa on normaalia tietyssä maassa ja kulttuurissa Afrikassa.
 3. Helsinkiläinen Imaami sanoo ajankohtaisohjelmassa, että homot pitäisi islamin mukaan tappaa.
 4. Hamas-johtajan poika kertoo Suomen televisiossa, että kaikista muslimeista, jotka ymmärtävät koraania ja noudattavat Muhammedin oppeja, tulee terroristeja.
Niin, ei tutkintaa, ei syytä epäillä rikosta, ei mitään väärää, ei mitään kansanryhmää kohtaan kiihottavaa...Suomen viranomaisten mielestä. Suomi ei todellakaan ole oikeusvaltio.

Suomessa viranomaiset, etenkin oikeuslaitoksessa, toimivat poliittisesti tarkoitushakuisesti, viis veisaten ihmisoikeuksista, tasa-arvosta ja kohtuullisuudesta. Laista nyt puhumattakaan. Oikeuslaitos ja viranomaiskoneisto on Demlaantunut, politisoitunut (etenkin mokutukseen liittyen) ja on koko oikeuskäsityksen irvikuva. Suomessahan esimerkiksi lapsen raiskaamisesta saa pienemmän tuomion kuin poliitikkojen ja virkamiesten herjaamisesta netissä. Suomen valtio saakin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta massiiviset määrät langettavia tuomioita liittyen juuri oikeudenkäynteihin ja sananvapausasioihin, mutta tietenkään se ei mitään muuta suomalaisessa paskajärjestelmässä. Samasta teosta jää toisaalta kokonaan tuomitsematta tai saa tuomion, riippuen henkilön etnisestä ja uskonnollisesta taustasta tai poliittisista kytköksistä. Sanonta, että kun rikollinen tiedetään niin kyllä rikoskin löytyy, pitää enemmän kuin paikkaansa Suomessa, aivan kuten se piti paikkaansa DDR:ssä tai Neuvostoliitossakin.

Suomalaiset poliisit ja tuomarit ovat selkärangattomia, omantuntonsa mädälle järjestelmälle myyneitä paskahousuja pelkureita ja häpeätahroja, jotka vain "tottelevat määräyksiä" ja "noudattavat lakia" (omalla perverssillä tavallaan), aivan kuten kaikkien totalitarististen valtioiden vastaavat tahot aina perustelevat omaa toimintaansa: Ihmisten vainoamista ja heidän vapauksiensa riistämistä. Muistakaa, että NKVD:n tai Stasin teot eivät olleet laittomia, ne perustuivat kyllä lakiin ja määräyksiin. Aivan kuten viranomaistemme kaikki toiminta yleensä. Mikäli huomenna säädettäisiin laki ja annettaisiin määräys, että lappalaiset pitäisi siirtää keskitysleireihin tai ampua, nämä samat suomalaiset poliisit ja tuomarit tekisivät senkin kyseenalaistamatta ja kapinoimatta.

Toivon hartaasti ja odotan innolla "valkoista maanantaita", jolloin kaikki nämä suomalaiset mätäpaiseet ihmisoikeusrikolliset vedetään kansantribunaalin jälkeen hirteen lyhtypylväisiin. Lupaan olla ensimmäisenä sitomassa solmuja jos vain tilaisuus koittaa. Näille mätäpaiseille ei tule antaa mitään armoa. Eivät he ole armoa antaneet meillekään. Näitä mätäpaiseita ei tule silloin mikään pelastamaan, aivan kuten ei pelastanut Gestapon poliiseja tai keskitysleirin vartioitakaan se, että hekin vain "noudattivat lakia ja määräyksiä". Vääryys on vääryys ja se tullaan aikoinaan korjaamaan, korkojen kera. Nimilistoja on hyvä alkaa keräämään jo nyt, minä ainakin olen jo aloittanut. Osaatte varmasti päätellä, mitä nimiä sinne on viime aikoina kerääntynyt. Suosittelen teitä tekemään samoin.

Italiaisen mafian (ja klingonien!) sanonnan mukaan: Revenge is a dish best served cold.