24. huhtikuuta 2024

Syrjiikö Kansaneläkelaitos (etenkin) sairaita toimeentulotuen saajia?

Kuten tiedämme, sairas ihminen, joka ei ole saanut kuntoutustukea ja/tai sairaspäivärahaa syystä tai toisesta, ei ole velvollinen- eikä oikeastaan edes oikeutettu - menemään TE-toimiston listoille työttömäksi työnhakijaksi ja nostamaan työttömyyskorvauksia, koska hän ei voi ottaa vastaan työtä lääkärin toteamasta sairaudesta johtuen. Hän on oikeutettu täten toimeentulotukeen (asumislisän ja mahdollisen yli 16v hoitotuen yms. lisäksi) Kelan kustantamana. Mutta, herää kysymys, seuraako tästä syrjivää toimintaa Kelalta?

Mikäli esimerkiksi henkilöllä on varallisuutta tai hänen puolisollaan tuloja, käy helposti niin, että toimeentulotukea ei saa, koska pitäisi olla varaton, toimeentulotuen ollessa todellakin vihonviimeinen keino säilyä hengissä. Työttämällä, siis työttömyyskorvausta saavalla moisia ehtoja ei ole: Ansiosidonnainen ja peruspäiväraha tulevat tilille joka tapauksessa, vaikka varallisuutta olisi omastakin takaa yllinkyllin.

Miksi työtöntä ei vaadita ensin käyttämään omaa omaisuuttaan sosiaalitukea saadakseen, mutta toimeentulotuen saajaa vaaditaan? Miksi työtön on laitettu etuoikeutettuun asemaan, jossa yhteiskunta tukee häntä taloudellisesti, vaikka hän ei taloudellista tukea tarvitse, koska hänellä on omaa omaisuutta tai puoliso elättämässä häntä? Tai kääntäen, miksi toimeentulotuella olevalta vaaditaan oman omaisuutensa käyttämistä loppuun sosiaalituen vastineeksi, kun työttömältä ei vaadita?

Ensinnäkin väite, että toimeentulotuella ei tarvitse kenenkään olla normaalisti, vaan sopii mennä työttömäksi ja päästä tästä etuoikeudesta nauttimaan, ei kelpaa silloin, kun kyseessä on sairas ihminen. Sairaana ei voi mennä TE-toimiston listoille, koska ei voi ottaa vastaan työtä! Miksi juuri sairaita, jotka ovat siis sairaudestaan johtuen vammaisia ihmisiä, eli erityiskohteluun oikeutettu, suojattu vähemmistöryhmä, kohdellaan tällä tapaa, kun terveitä ei kohdella? Miksi suojatun vähemmistöryhmän pitää myydä omaisuutensa tai olla puolisonsa elätettävinä, kun terveiden eli valtaväestön ei samassa tilanteessa tarvitse? Miten tämä ei ole syrjintää vammaisuuden perusteella?

Toiseksi, miksi työttömyyskorvauksella olevan kaikki ansiotulot eivät vähennä suoraan vastaavalla tavalla sosiaalitukea, kuin toimeentulotuella olevalla ihmisellä? Toimeentulotuella oleva ihminen voi tienata yhden päivän työstä vaikka 300 euroa ja se vähentää automaattisesti toimeentulotukea 300 eurolla, eli käteen ei jää euroakaan enempää - työttömällä yhden päivän työ vähentää vain yhden päivän työttömyyskorvausta, eli muutaman kympin ja käteen reilusti yli 250 euroa. Miten tämä ei ole syrjintää työn tekemisen perusteella (ja vammaisuuden perusteella jos ihminen on toimeentulotuella sairautensa vuoksi)?

Kolmanneksi, ylipäätään se, että asetetaan toinen ihmisryhmä (työttömät) eriarvoiseen asemaan toiseen ryhmään verrattuna (perustoimeentulotuen saajat, puhumattakaan jos he ovat vielä vammaisia ihmisiä), on jo itsessään syrjintää: Kaikkia ihmisiä pitää kohdella yhdenvertaisesti toisiinsa nähden, eli jos tuloja ei ole, jolla elää, pitäisi saada sosiaalitukia - ja/tai jos säästöjä on, ne pitäisi käyttää ennen kuin voi saada sosiaalitukia. Pitää kohdella yhdenvertaisesti käytännössä samassa tilassa olevia ihmisiä, eli samaa ihmisryhmää! Miten tämä ei ole syrjintää taloudellisen tilanteen perusteella?

Neljänneksi, miksi, millä oikeudella ja eikö ole syrjintää ylipäätään niputtaa ihmisiä kahteen eri kategoriaan keinotekoisesti, eli työttömäksi ja toimeentulotuella oleviksi (riippumatta siitä ylipäätään, että heitä kohdellaan täten eri tavalla)? Molemmat ihmiset ovat käytännössä samassa tilanteessa: Eivät omilla toimillaan kykene tekemään sellaista työtä sillä hetkellä, että voisivat elää siitä, vaan tarvitsevat yhteiskunnan tukea ihan peruselämiseensäkin. Miten tämä ei ole syrjintää sosiaalisen aseman perusteella?

Perusteluksi ei käy sekään, että työttömältä edellytetään TE-toimiston kursseille menoa ja työn vastaanottamista, toimeentulotuen saajalta ei: Perustoimeentulotuen saajalta voidaan leikata perustoimeentulotukea jopa 20%, jos hän ei näitä kriteereitä täytä - ellei kyseessä ole sairaus jonka perusteella hän ei voi näitä kriteereitä täyttää. Toisin sanoen, yhtälailla TE-toimiston listoilla olevalta kuin perustoimeentulotukea saavaltakin edellytetään kuitenkin molempia asioita, ellei hän ole sairauden vuoksi toimeentulotuella. Jos taas hän on sairauden vuoksi perustoimeentulotuella, niin silloinhan hän ei yksinkertaisesti voi vastaanottaa työtä tai osallistua TE-toimisto kursseille, joten tämä perustelu on kohtuuton ja siten mitätön ylipäätään ja selittää siten itse itsensä.

Minusta järjestelmän pitäisi olla yhdenvertainen, syrjimätön ja yksinkertainen.

Yksinkertainen systeemi olisi, että koko työttömyyskorvaus poistettaisiin ja ihmiset voisivat ottaa yksityisen työttömyysvakuutuksen työttömyytensä varalle. Samalla säästyisi huimasti verovaroja, vaikkakin osa ihmisistä sitten päätyisi perustoimeentulotuelle. Mutta silloin ei syrjittäisi ketään.

Vaihtoehtona olisi myös toki se, että perustoimeentulotuen saajilta ei edellytettäisi mitään, mitä ei edellytetä työttömiltäkään, eli omaa omaisuutta ei tarvitsisi myydä, eikä puolison tuloilla elää. Tällöin toki verovaroja kuluisi jonkin verran enemmän. Mutta silloin ei syrjittäisi ketään.

Miksei kukaan eduskunnassa, erilaisissa eduskunnan työryhmissä, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolla, eri vammaisjärjestöissä, mediassa tms. ole tajunnut mitään tästä ja nostanut meteliä?


10. huhtikuuta 2024

Yksinkertainen kysymys sähköpostiosoitteista

Kirjoitin 15 vuotta sitten blogissani "Yksinkertainen kysymys salasanoista", kannattaa lukea se. Mutta kysytään nyt vastaavanlainen kysymys sähköpostiosoitteista: Miksi ihmiset eivät käytä kahta eri sähköpostiosoitetta?

On toki kätevää pitää vain yhtä sähköpostiosoitetta, mallia etunimi.sukunimi@gmail.com. Henkilö löytyy helposti, eikä tarvitse muistella käyttäjätunnuksiaan eri paikkoihin, kun tuo toimii siinäkin. Tuossa tavassa on kuitenkin huomattavia tietoturva- ja yksityisyydensuojaongelmia, joita juuri kukaan ei tunnu ymmärtävän. Koska tuo sähköpostiosoite on semijulkinen ja saatavilla helposti kenestä tahansa, sitä on mahdollista käyttää erilaisiin hyökkäyksiin nettipalveluita vastaan mm. "Yleisimpien nettipalveluiden hakkerointi salasana resetoimalla" ja vaikkapa iPhonen spämmäämiseen salasanan resetointipyynnöillä.

Miksi ihmiset eivät käytä tärkeissä palveluissaan ja varmistussähköpostina toista, jotain satunnaisen oloista sähköpostiosoitetta - johon he eivät normaalioloissa koskaan edes kirjaudu sisälle?

Tämä toinen sähköpostiosoite olisi salainen, sitä ei jaettaisi muille, sitä käytettäisiin korkeintaan tärkeisiin palveluihin käyttäjätunnuksena ja palautussähköpostina kaikille palveluille jne. mallia AppleID ja Protonmail jne. Se olisi mallia satunnainen.satunnainen@protonmail.com. Koska kukaan muu ei tietäisi sitä, he eivät voisi edes yrittää hakkeroida sitä. Myöskään eri palveluiden salasanojen resetointi ei onnistuisi, koska yleensä tässä pitää syöttää ko. käyttäjän käyttäjätunnussähköpostiosoite - joka ei olisi hakkerin tiedossa. Lisäksi kaikki resetointiyritykset menisivät tuonne sähköpostiin - ei siis käyttäjän normaaliin sähköpostiin. Koska tuonne sähköpostiin ei kirjauduttaisi normaalisi sisälle lainkaan käyttäjänkään toimesta, voisi sen salasanankin pitää entistä paremmassa turvassa, vaikka vain salatuissa varmuuskopioissa, jonne tehokkainkaan hakkeri ei millään pääsisi käsiksi koskaan. Mikäli käyttäjän sitten pitää oikeasti resetoida salasanansa johonkin palveluun, liittyä uuteen tärkeämpään palveluun käyttäjäksi tai muuta vastaavaa, hän kaivaisi ko. salasanan varmuuskopioistaan tai muusta varmasta piilosta, kirjautuisi ko. salaiseen sähköpostiinsa turvallisella tietokoneella, hoitaisi asiansa ja kirjautuisi sieltä heti ulos. (Luonnollisesti tämä salainen sähköpostitili pitäisi myös olla suojattu kaksivaiheisella kirjautumisella jne.)

Mitä tuonne salaiseen sähköpostiin sitten ei pidä ohjata ja mihin sitä ei pidä käyttää? No, koska sinne ei ole tarkoitus kirjautua sisään kuin poikkeustapauksessa, normaaleja, vähäpätöisiä nettipalveluita kuten keskustelufoorumien käyttäjätunnuksia, ei pidä laittaa sen taakse. Myöskään viranomaisviestintään sitä ei pidä antaa - viranomainen ei muutenkaan sähköpostise mitään tärkeää kerro, korkeintaan laittaa viestin, että viranomaispalvelussa on luettavana viesti tms. Luonnollisestikaan sitä ei pidä käyttää, kun tilaa jotain tavaraa netin kautta tms. Salaista sähköpostia tulee käyttää vain ja ainoastaan palautussähköpostina tärkeisiin palveluihin, sekä käyttäjätunnuksina tärkeisiin palveluihin, ei muuhun.

Tietoturvan- ja tietosuojan taso nousee huimasti tällä yksinkertaisella vinkillä, joten suosittelen ottamaan tämän käyttöön välittömästi.