30. toukokuuta 2009

911 rakennusten sortumisista taas...

Richard Cage 911 rakennusten sortumisista, katsokaapa ajatuksella...Olen aikaisemminkin kirjoittanut 911 valheista mm. tässä, tässä, tässä, tässä, tässä ja tässä.

29. toukokuuta 2009

Apulaisoikeusasiamiehen päätös lapsipornosuodatuksesta

Tein itsekin aikoinaan kantelun eduskunnan oikeuskanslerille tästä "suodatuksesta", joka sittemmin ohjasi asian oikeusasiamiehen käsiteltäväksi. Samalla oikeusasiamies niputti yhteen kaikki asiasta tehdyt kolmisenkymmentä kantelua.

No, nyt oikeusasiamiehen päätös lapsipornosuodatus-asiasta tulla tupsahti sähköpostiini (ja ilmeisesti kohta myös kotiini). Ei hyvää, muttei nyt mahdottoman pahaakaan, se pitää sanoa. Konkreettiset toimet ja kärkkäät kannanotot puuttuvat ja useita epäjohdonmukaisuuksia löytyy, mutta niin varmasti aina virkamieskirjelmästä tuppaa löytymään.

Käsittelen aluksi Sisäasiainministeriön poliisiosaston (KRP:n apulaispäällikkö Tero Kurenmaa, rikostarkastaja Pekka Vasara, poliisijohtaja Kimmo Hakonen ja ylitarkastaja Pekka Kokkonen) vastineen juttuun ja sen jälkeen vasta apulaisoikeusasiamiehen (Jukka Lindstedt) päätöksen (Dnro 1186/2/09). Mikäli haluatte ko. pumaskat kokonaisuudessaan, pyytäkää niitä sähköpostitse niin lähetän ne teille. Voitte myös onkia niitä muista lähteistä, luultavasti tulevat nopeasti nettiin muuallekin jakoon ja luettaviksi.

Aloitellaanpa sitten...
 • Sisäasiainministeriön poliisiosaston lausunnossa s.5 todetaan, että poliisi ei voi ottaa tarkemmin kantaa siihen, että suodatukseen on laitettu myös täysin laillisia sivuja, koska "tiedossa ei ole kenen tekemään selvitykseen väitteet perustuvat, millä tavalla ja minkälaisin kriteerein mahdollinen selvitys on tehty."
Poliisi siis ei tajua, mitä tarkoittaa ns. "terve järki" kun se ei itse tajua katsoa, mikä sivu ei varmasti ole lapsipornoa. Käsittelin aiemmin blogissanikin eräitä sivuja, joilla todellakaan mitään lapsipornoa ei ole, mutta jotka ovat sensuroitu suodattimella. Poliisin tiedossa on todellisuudessa useita julkisuudessa käytyjä keskusteluja sivuista, jotka ovat suodatuslistalla, vaikkei niillä ole lapsipornoa. Poliisi ei siis yksinkertaisesti vain halua myöntää tekevänsä valtavia virheitä laittaessaan vääriä sivuja suodatuslistaan ja siksi selittelee näin ympäripyöreätä paskaa.

 • Sisäasiainministeriön poliisiosaston lausunnossa s.7 todetaan:"Hakukoneita ei kuitenkaan valita estotoimien kohteeksi, sillä ei voida lähteä siitä, että palvelun tuottaja tietoisesti tuottaisi sellaista kohdennuttua palvelua, jonka tarkoituksena on päästä lapsipornografiasivuille."
Matti Nikin sivustoilla olevalla listalla olevilla sivuilla ei ole lapsipornoa. Sivuston tarkoitus siis ei ole olla sellainen kohdennettu palvelu, jonka tarkoituksena olisi päästä lapsipornografiasivuille. Siltikin se on sensuroitu.

 • Sisäasiainministeriön poliisiosaston lausunnossa s.9 todetaan, että ei ole kunnianloukkaus, että poliisi väittää jonkin nettisivun sisältävän lapsipornoa (vaikka se ei lapsipornoa sisällä).
Tämä on erittäin mielenkiintoista. Koska lapsipornon hallussapito on rikos ja poliisi nimenomaan väittää, että "sivustolla olevat kuvat ovat todisteita lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista", niin mitäpä ihmettä poliisi muuta tekee, kuin väittää sivuston omistajan olevan syyllinen lapsipornon hallussapitoon ja levitykseen?!? Eikö toisen ihmisen perusteeton leimaaminen rikolliseksi siis ole kunnianloukkaus?

Vaikka minä olen vain vaatimaton tavallinen kansalainen, niin totean nyt julkisesti, että poliisijohtaja Kimmo Hakosen nettisivuilla on lapsipornografiaa, eli kuvia, jotka ovat todisteita lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Tämä ei voi olla kunnianloukkaus, koska Hakosen mielestä poliisi voi esittää vastaavia väittämiä kenestä tahansa täysin perusteettomasti, eikä moisten väittämien esittäminen ole rikos, joten ei tämäkään ole.

 • Sisäasiainministeriön poliisiosaston lausunnossa s.10 todetaan:"Lapsipornografian levittämisen estotoimista annetussa laissa itse estotoimia ei kuitenkaan ole rajattu koskemaan vain ulkomaisia palvelimia."
Itse laissa sanotaan selkeästi:"1 § Lain tarkoitus: Tämän lain tarkoituksena on lasten ja heidän perusoikeuksiensa suojaamiseksi edistää toimenpiteitä, joiden avulla voidaan estää pääsy ulkomailla ylläpidettäviin lapsipornosivustoihin."

Mielenkiintoinen tulkinta myöskin. Jos tarkoituksena on estää pääsy vain lapsipornoa sisältäviin sivustoihin, niin miksi Matti Nikin nettisivu on sensuurilistalla, siksikö, että se sisältää linkkejä väitettyihin lapsipornosivuihin? Mikäli tarkoituksena ei ole sensuroida vain lapsipornoa sisältäviä sivuja vaan jotain muutakin, miksei siitä lue laissa mitään?

Mikäli tarkoitus on estää pääsy lapsipornosivuille Nikin sivuilla olevien linkkien kautta, miksi Matti Nikin sivu vielä erikseen pitää suodattaa, koska kaikki siellä julkaistut osoitteet ovat joka tapauksessa suodattimessa muutenkin? Mikäli Nikki jakaa tietoa, jota voidaan käyttää väärin, eikö hänen pitäisi saada syyte ja tuomio siitä jos se on rikollista ja oikeuden poistattaa kyseinen tieto Nikin sivuilta - miten nettisensuuri liittyy tähän asiaan millään tapaa?!? Lapsipornosuodatuslakia ei ole tarkoitus käyttää kaiken laittoman ja väärinkäytettävän tiedon levittämisen estämiseen, vaan ainoastaan lapsipornon saamisen estämiseen. Ei lapsipornosuodatuslailla sensuroida vaikkapa vuotaneita yritysten asiakirjoja tai valtiosalaisuuksiakaan, joten miksi Nikin listaa sitten?

 • Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunnossa s.2 todetaan:"Myöskään eduskunnan lainsäädäntötyö tai lakien perustuslainmukaisuuden tutkiminen ei kuulu oikeusasiamiehen toimivaltaan."
Oikeusasiamies itse ilmoittaa:"Työssään oikeusasiamies seuraa erityisesti, että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat." sekä laki sanoo:"Oikeusasiamies valvoo myös valtioneuvoston, valtioneuvoston jäsenten sekä tasavallan presidentin päätösten ja toimenpiteiden laillisuutta." Mielenkiintoista.

Eivätkö perusoikeudet ole kirjattu perustuslakiin? Eikö se, että perusoikeuksia poljetaan perustuslakiin kuulumattoman sensuurin vuoksi, ole oikeuskanslerille kuuluva asia? Eikö se, että perustuslakia rikotaan, ole laittomuutta? Eikö se, että eduskunta tekee perustuslakia ja perusoikeuksia rikkovan päätöksen ja virkamiehet toteuttavat tätä päätöstä, muka todellakaan kuulu oikeusasiamiehelle? No kenelle se sitten kuuluu?

Jos huomenna eduskunta säätää lain, jonka mukaan kaikki lappalaiset on suljettava keskitysleireihin ja viranomaiset alkavat kuljettamaan ja sullomaan heitä niihin, kenelle asia kuuluu? Minkä tahon kuuluu todeta, että kyseessä on perustuslain rikkominen, ihmisten perusoikeuksien rikkominen ja että kyseinen päätös on laiton ja sitä toteuttavat viranomaiset rikollisia? Eikö todellakaan kenellekään? Ai eduskunnan perustuslakivaliokunnan - eli pukki kaalimaan vartijana?

 • Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunnossa s.5 todetaan:"Keskusrikospoliisin lainmukainen toiminta ei ole perustuslain vastaista ennakkosensuuria."
Tämä lausumus pitää siis sisällään sen olettaman, että lainmukainen asia (siis lakipykälä) ei voi olla perustuslain vastainen. En oikein tiedä, pitäisikö nyt itkeä vaiko nauraa. Kumpi oli ennen, muna vai kana? Entä, miten perustuslain vastainen asia voi olla muka toisaalta lainmukainen?

 • Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunnossa s.6 todetaan: "Keskusrikospoliisilta maaliskuussa 2009 saadun tiedon mukaan sivusto luonnollisesti poistetaan estolistalta, jos havaitaan, että sivustolla ei enää ole lapsipornografiaa."
Mielenkiintoinen toteamus. Koskahan Matti Nikin sivusto poistetaan listalta, koska siinä ei ole, eikä ole koskaan ollut, lapsipornografiaa?

Mitenkähän "havaitaan", ettei sivulla enää ole lapsipornografiaa? Varsinkin kun otetaan huomioon, että (ks. kirjoitukseni alku) poliisin mielestä se, että on havaittu, että suodatukseen on joutunut laillisia sivuja, ei kelpaa, koska poliisi ei tiedä miten ja kenen toimesta tämä havainto on tehty. Kenen tekemä ja mikä havainto sitten kelpaa ja kuka sen määrittelee? Vai onko niin, että muiden kuin poliisin ja oikeusasiamiehen tekemät havainnot eivät kelpaa ja poliisi ja oikeusasiamies itse ei tee asiasta havaintoja? Hienoa virkamiesvittuilua, etten sanoisi.

 • Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunnossa s.6 todetaan myös:"keskusrikospoliisin laatimien luettelojen tulee sisältää vain lapsipornosivustoja...Yleisesti minulla ei ole aihetta epäillä, että keskusrikospoliisi laittaisi estolistalle sivustoja, joissa ei olisi ainakin osaksi lapsipornografiaa.
Niin siis paitsi ne Matti Nikin sivut, sekä ehkä tuhatkunta muuta sivua...just.

 • Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunnossa s.8 todetaan kuitenkin ehkä hieman yllättäen:"Onkin mielestäni sinänsä olemassa perusteita tulkita tilannetta niin, että lakia ei ole tarkoitettu kotimaisten sivustojen suodatukseen."
No niin! Nyt päästiin asiaan. Oikeusasiamies onkin nyt siis sitä mieltä, että kotimaisia sivuja ei ole lain perusteella tarkoitus suodattaa. Kuitenkin poliisi niitä suodattaa nyt ja aikoo suodattaa niitä myös jatkossakin. Miksi? Millä oikeudella? Miksei oikeusasiamies nosta syytteitä poliisiviranomaisia kohtaan virkarikoksesta, jos nämä jatkavat yhä tuota toimintaansa?

 • Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunnossa s.11:"apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske päätti 10.3.2009, ettei syytteen nostamiselle ole perusteita. Tämä perustui siihen, että jälkikäteen ei ollut mahdollista todentaa, mitä kuvaaineistoa estotoimen kohteena olevat sivustot tosiasiallisesti sisälsivät sillä hetkellä, kun A oli luonut niihin linkkejä."
Eli Matti Nikin nettisivujen pitäminen ei ollut rikos, koska ne eivät sisältäneet lapsipornoa, eikä voitu edes osoittaa, että niiden sisältämissä linkeissä olisi ollut lapsipornoa. Jos Nikin nettisivuissa ei ollut mitään rikollista eikä lapsipornahtavaa, niin miksi ne sensuroitiin? Toisaalta, jos niissä olisi ollut, miksei Nikkiä tuomittu?

 • Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunnossa s.11:"Keskusrikospoliisin ratkaisulla merkitä sivusto estolistalle on ilmeisesti varsin usein tosiasiallisesti vaikutusta ainakin sananvapauden eli tietojen (esimerkiksi kuvien) julkistamisen ja vastaanottamisen kannalta. Sillä voi olla merkitystä myös elinkeinovapauteen: kun sivustolle pääsy estetään, ei myöskään siellä mahdollisesti olevia palveluja voida käyttää. Se, että eston (vapaaehtoisesti) toteuttaa teleyritys, ei mielestäni kokonaan poista kytkentää julkisen vallan toimien (eli estolistan laatimisen) ja näiden perusoikeuksien tosiasiallisen toteutumisen väliltä. Vapaaehtoisuuden osalta kiinnittää myös huomiota se, että lain esitöissä todetaan, että liikenne- ja viestintäministeriön tarkoituksena on seurata lain tavoitteiden toteutumista ja jos toivottuja tuloksia ei saada tältä pohjalta aikaan, on ministeriö valmis harkitsemaan velvoittavien lainsäädäntötoimien valmistelun aloittamista."
Tähän ei ole oikeastaan mitään kommentoitavaa. Juuri näin on asian laita. Täsmälleen näin. Hienoa, että edes tämä tuli nyt sanottua julki ja oikeusasiamiehen taholta. Olisi vielä hienompaa, jos tämä johtaisi johonkin, mutta eipä tietenkään johda...

 • Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunnossa s.14:"...olisi perusteita myös sille ratkaisulle, että olisi säädetty estolistalle joutumisen olevan saatettavissa tuomioistuimen arvioitavaksi...Esille nousseet tulkintakysymykset ja niiden vaikutukset estotoimien kohteeksi joutuneille eivät käsitykseni mukaan ole ainakaan kaikilta osin erityisen vähäisiä. Oikeussuojan jättäminen vain viranomaisen itseoikaisun tai kantelumahdollisuuden varaan ei välttämättä ole erityisen tehokasta...Nämä seikat huomioon ottaen ja kun lain soveltamisesta on saatu kokemuksia parin vuoden ajalta, katson olevan aihetta arvioida, tulisiko estotoimien kohteiden oikeusturvaa vahvistaa esimerkiksi säätämällä mahdollisuudesta saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. Pelkän oikeuskäytännön varaan tätä kysymystä ei mielestäni ole asianmukaista jättää..."
Jälleen nappiin oikeusasiamieheltä. Juuri näin. Mutta, mitä käytännössä nyt tapahtuu tämänkin asian suhteen? Ei tietenkään yhtään mitään.

Lopuksi vielä kokonaisuutena yhteenveto ja toimenpiteet apulaisoikeusasiamiehen lausunnosta:

Olen edellä kohdassa 3.3.2 kiinnittänyt keskusrikospoliisin huomiota huolellisuuteen suodatuslistan laadinnassa. Tässä tarkoituksessa lähetän jäljennöksen tästä päätöksestäni tiedoksi keskusrikospoliisille. Muutoin ei käytettävissäni olevassa selvityksessä ole tullut esiin, että keskusrikospoliisi olisi ylittänyt harkintavaltansa tai käyttänyt sitä väärin soveltaessaan lapsipornografian estotoimista annettua lakia. Varsinaiset ongelmat liittyvät pikemminkin itse lakiin. Se on varsin suppea ja monia mielestäni tärkeitä kysymyksiä on edellä todetusti jätetty käytännön soveltajan ratkaistavaksi. Jos laissa ei säädetä jostain asiasta, niin soveltajan harkintavalta yleensä laajenee. Tätä harkintavaltaa keskusrikospoliisin virkamiehet ovat käyttäneet. Puheena olevalla lailla on sinänsä kiistatta hyvä tarkoitus. Lapsipornografian vastustaminen ja sen levittämisen estäminen on erittäin tärkeää. Mielestäni voidaan kuitenkin kysyä, tulisiko erityisesti sananvapauden käytännön toteutumisen näkökulmasta arvioiden laissa olla säännöksiä, jotka turvaisivat nykyistä paremmin estotoimien kohteeksi joutuneiden oikeusturvaa. Viittaan edellä esille ottamiini useisiin tulkinnanvaraisiin kysymyksiin (erityisesti kotimaisten sivustojen asema, suodatuksen tarkkuus ja linkityksen merkitys sekä muutoksenhakuoikeus) ja lain voimaan tulon jälkeen annettuun edellä mainittuun Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukseen. Huomiotani on kiinnittänyt myös EU:n parlamentissa tänä keväänä käsiteltävänä ollut ns. telekommunikaatiopaketti, jonka käsittelyssä yhdeksi keskeiseksi kysymykseksi on noussut se, tulisiko Internetin käyttörajoituksilla olla aina tuomioistuinkontrolli. Pyydänkin liikenne- ja viestintäministeriötä 4.9.2009 mennessä ilmoittamaan, onko sen mielestä edellä esiin tuomani näkökohdat ja mainitsemani eurooppalainen kehitys huomioon ottaen tarvetta uudistaa kyseistä lakia, vai miten sen näkemyksen mukaan edellä esille otetut tulkintakysymykset voidaan muuten saada asianmukaisesti ratkaistuiksi. Muihin toimenpiteisiin asia ei anna aihetta.

Ei hyvältä näytä, muttei aivan mahdottoman huonoltakaan. Oikeusasiamies sentään myöntää, että jotain on pielessä ja asialle pitäisi tehdä jotain. Lukekaa ihmeessä http://lapsiporno.info -sivulta Matti Nikin kommentit oikeusasiamiehen päätökseen. Jos ette pääse ko. sivuille, niin käyttäkää OpenDNS:ää "lapsipornosuodatuksen" kiertämiseen nyt ja jatkossakin. Voitte myös vilkaista aikaisempia kirjoituksiani aihepiiriin liittyen tästä.PS. It-viikossa hyvä juttu siitä, miten EFFI kantelee oikeuskanslerille Matti Nikin saamasta päätöksestä hallinto-oikeudelta olla käsittelemättä hänen valitustaan. Hyvähyvä. Juuri näin pitää toimia.

27. toukokuuta 2009

Perusoikeuksia ja ikätestejä

Ylenanto uutisoi tänään, että poliisi on keskeyttänyt elintasop... turvapaikanhakijoille tehtävien ikätestien tekemisen, koska oikeusasiamiehen mielestä ikätestit ovat perusoikeuksien vastaisia.

Ikätestejä tarvitaan, koska Suomeen on tullut viime aikoina(kin) suuria määriä alaikäisiksi itseään väittäviä kulttuurinrikastuttajia, jotka, lapseksi tekeytyessään saavat vapaalipun Suomeen. Lisäksi nämä yhteiskuntaamme hyödyttävät moniosaajat voivat sitten tuoda koko lopun "perheensä" Suomeen perheenyhdistämisen nimellä kulkevalla prosessilla.

Ylenannonkin jutussa myönnetään, että jopa kolmannes lapseksi itseään väittävista moniosaajista on todellisuudessa täysi-ikäisiä. Siis raavaita miehiä. Todellisuudessa luku on varmasti paljon suurempi, koska ikätestikään ei voi tarkasti määrittää, onko henkilö yli vaiko alle 18-vuotias, vaan se voi lähinnä seuloa "ilmiselvät tapaukset" kuten vaikkapa 25-vuotiaat.

Kulttuuriamme rikastuttavat moniosaajat käyttävät hyväkseen suomalaisten viranomaisten ja poliitikkojen sinisilmäisyyttä ja tietävät tarkalleen, mistä narusta vetää. Nyt oikeusasiamies on viemässä viranomaisilta keinoja suitsia tätä valtavaa sumutusta. Ikäänkuin turvapaikanhakijoiden ja muiden onnenonkijoiden hakemusten käsittelyajat eivät jo muutenkin olisi riittävän pitkiä ja prosessi veronmaksajille ja yhteiskunnallemme käsittämättömän kallista lystiä.

Oikeusasiamies ei ole vaivautunut kertomaan, että viranomaisten mielivaltainen nettisensuuri olisi sananvapautta loukkaavana perusoikeuksien vastaista. Oikeusasiamies ei ole vaivautunut kertomaan, että valitusoikeuden evääminen viranomaisen päätöksestä olisi perusoikeuksien vastaista, koska se riistää kansalaiselta oikeuden saada asiansa oikeusistuimen käsiteltäväksi. Oikeusasiamies ei ole vaivautunut kertomaan, että olisi sukupuolisyrjintänä ja kehon koskemattomuutta loukkaavana perusoikeuksien vastaista, että miehet pakotetaan sukupuolensa vuoksi asevelvollisuuteen tai heidän sukuelimensä silvotaan.

Ei, ei ja ei.

Sen sijaan oikeusasiamies kertoo, että on perusoikeuksien vastaista, että epäillyn rikollisen antamia tietoja tarkistetaan ja hänestä otetaan sen mukaiset testit.

Tämä kertoo mielestäni aika paljon siitä, mikä Suomen viranomaisia oikeasti kiinnostaa ja minkätyyppisistä asioista ja keiden oikeuksista he ovat kiinnostuneita. Ketkä ja mitkä eivät merkitse heille mitään ja keitä paapotaan muiden kustannuksella. Keiden oikeuksia voidaan vapaasti loukata ja keille keksitään tyhjästä oikeuksia joihin vedotaan vain siksi, ettei rikollisia saisi kiinni heidän valheistaan.

26. toukokuuta 2009

Blogivinkki

Löysin taas netistä erään helmen. Oikeus ja kohtuus - kaikessa... -blogi on erinomainen tietolähde yritysten ja viranomaisten laittomuuksiin ja hullutuksiin. Blogista löytyy kasapäin ajankohtaisia asioita ja tapauksia, joissa kuluttajan ja kansalaisen oikeudet ovat vaarassa ja neuvoja siitä, miten kannattaisi toimia. Suosittelen lukemaan ja perehtymään.

25. toukokuuta 2009

Suomen viranomaiset ovat hulluja ja oikeuslaitos läpimätä

Suosittelen lukemaan Tietokone-lehdessä olleen jutun asiaan liittyen, sekä myös Nelosen uutisten jutun. Hieraiskaa silmiänne pariinkin kertaan ja lukekaa uudelleen. Tapaus on niin mielipuolinen ja oikeustajun vastainen, että sitä on mahdotonta käsittää.

Kalevakin uutisoi järkyttäviä uutisia suomalaisen oikeus- ja viranomaisjärjestelmän toiminnasta, josta seuraava lainaus pohdittavaksenne:
Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kansalainen ei voi valittaa tuomioistuimelle siitä, että hänen sivustonsa on päätynyt poliisin sensuuriin. Yleensä kansalaisella on oikeus viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva asia. Estolistoja koskevasta laista puuttuu nyt tämä valitusmahdollisuus.

- Silloin on viety sananvapaus, joka on turvattu perustuslaissa. Viranomainen voi laatia listoja, jotka ovat salaisia, koko prosessi on läpinäkymätön, ja mitään valitusmahdollisuutta ei ole. Sananvapaus on silloin Suomesta poistettu, sanoo professori Arto Karila Nelosen uutisille.

Keskusrikospoliisi myönsi alkuvuodesta, että lapsipornoa suodattaville estolistoille on saattanut joutua sivuja, joilla ei ole enää lapsipornoa.

Suomen viranomaiset ovat jälleen osoittaneet olevansa umpihulluja. Siis täysin sekopäisiä, vailla pienintäkään järjen ja logiikan hiventä. Kun sananvapautta loukkaavalle "lapsipornosuodatus"listalle päätyy täysin viattomia nettiosoitteita, joissa todellakaan ei ole lapsipornoa, niin poliisi ja muut viranomaistahot eivät asialle korvaansa lotkauta. Viranomaisia ei kiinnosta se, että täysin viattomat tahot leimataan täten lapsipornon levittäjiksi viranomaisten toimesta, puhumattakaan siitä, että sananvapautta loukataan törkeästi, kun viranomaiset estävät pääsyn täysin asiallisille nettisivuille! Vain umpihullut viranomaiset voivat toimia tällä tapaa, koska koko toiminta on kaiken terveen järjen ja logiikan vastaista eikä ole selitettävissä millään erehdykselläkään.

Suomen oikeuslaitos puolestaan on niin läpimätä, että ei anna mahdollisuutta edes oikeusteitse vaatia oikaisua vääriin lapsipornosyytöksiin ja perusteettomasti salaiselle listalle päätymisestä. Oikeuslaitoksen mielestä se, että kansalaisen sananvapautta loukataan törkeästi ja hänet leimataan lapsipornon levittäjäksi viranomaisten toimesta ilman mitään todellista syytä, ei ole ongelma, eikä siihen tarvitse puuttua mitenkään. Vain läpimätä, ihmisvihamielinen ja välinpitämätön oikeuslaitos voi tehdä tuollaisen päätöksen.

Suomen viranomaisten ja oikeuslaitoksen mielestä on ok juttu, että sivustoja laitetaan salaiselle listalle ja niihin pääsy estetään, vaikka tiedetään hyvin, että sivustot eivät edes sisällä mitään laitonta materiaalia. Suomen viranomaisten ja oikeuslaitoksen mielestä on ok juttu, että mistään tästä ei voi valittaa eikä mihinkään tämäntyyppiseen päätökseen voi hakea edes oikeusteitse oikaisua, jotta virhe ja vääryys korjattaisiin.

Suomen viranomaiset ja oikeuslaitos siis de facto hyväksyvät viranomaisten mielivaltaisen ja salaisen sensuurin, sekä yksittäisten ihmistenkin perusteettoman leimaamisen lapsipornon levittäjiksi, ilman mahdollisuutta valittaa tai kumota päätöstä.

Tämänlaiset viranomaiset ja oikeuslaitos ei ansaitse mitään kunnioitusta. Se vähäkin kunnioitus, joka minulla on Suomen viranomaisia ja oikeuslaitosta kohtaan ollut, on nyt hävinnyt. Miksi joku hullu ampui torilla juuri ihmisiä? Miksei hän mennyt ampumaan näitä ihmisvihamielisiä, yksilöiden vapautta ja perusoikeuksia polkevia viranomaisia ja oikeuslaitoksemme edustajia?

Näin hullu maa Suomi on. Ei voi kuin kauhistua ja ihmetellä, miten kauan ihmiset oikein sietävät tämän tyyppistä toimintaa. Eivät kaikki ihmiset nyt voi olla niin tietämättömiä tai välinpitämättömiä, etteivät ymmärrä näitä asioita. Se ei vain voi olla mahdollista.

Remember remember the fifth of November
Gunpowder, treason and plot.
I see no reason why gunpowder, treason
Should ever be forgot...

Kun maan omat viranomaiset kohtelevat kansalaisiaan mielivaltaisesti ja heidän perusoikeuksiaan törkeästi loukaten, eivätkä kansalaiset voi edes oikeusteitse saada itselleen oikeutta tyrannimaisia viranomaisiaan vastaan, jäljelle ei enää jää kuin omankädenoikeus. Mitään muuta vaihtoehtoa ei vain yksinkertaisesti ole olemassa. Toivoa sopii, että korkein hallinto-oikeus ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin viimeistään kumoavat tämän umpihullun päätöksen, koska muutoin...

Ari Vatanen puhuu asiaa

Ari Vatanen Iltasanomissa:
Hiilidioksidipäästöjen välttäminen on ehkä stalinismin ohella suurin hype, jonka olen elämässäni kokenut...Tämä on marxilaisuuteen ja Neuvostoliittoon pettyneen vihreän liikkeen keksimää syyllistämistä. Ihmisten syyllistäminen ja maailmanlopulla pelottelu ovat vallankäyttöä...Lämpimiä jaksoja on tullut ja mennyt ihmiskunnan historian aikana.

Taisin juuri löytää oman eurovaaliehdokkaani. :-)

Miksi uskoa jumalaan?

Tähän kaikkeen ei oikeasti ole mitään lisättävää. Lukekaapa läpi ja miettikää asioita ja levittäkää ihmeessä tuota eteenpäin...tiedän, se vie tilaa melkoisesti mutta...22. toukokuuta 2009

Tuulivoima tappaa söpöjä eläimiä

Taiwanissa on paljastunut tapaus, jossa tuulivoimapuiston arvellaan aiheuttaneen vuohien joukkokuoleman. Tuulivoimalan pitämä meteli häiritsi vuohien nukkumista ilmeisesti niin paljon, että ne kuolivat. Tuulivoimalat ovat muutenkin vaarallisia, kuten olen aikaisemminkin kirjoittanut blogissani, tappavat ilmeisesti suurinpiirtein yhtä tehokkaasti per tuotettu kwh kuin hiilivoima.

Miksei punikkiviherituhippihörhöjen mielestä "varovaisuusperiaate" sovellu lainkaan tuulivoiman rakentamisesta ja haitoista keskusteluun? Voiko se liittyä jotenkin siihen, että vihreys on vain uskonto, eikä sen tarvitse siksi edes yrittää esittää loogista?PS. 200000 hittiä kohta blogissani täynnä. :-)

19. toukokuuta 2009

Edustuksellisen demokratian ongelmia

Huolimatta tietyistä demokratiamme eduista, edustuksellisella demokratiallakin on myöskin hintansa. Harva haluaa toki sitäkään edes myöntää, vaan pitää nykyistä yhteiskuntaamme miltei täydellisenä. Mielestäni tuo hinta on kuitenkin erittäin kova ja mikä vielä pahempaa, koko fiasko on täysin tarpeeton, koska parempikin vaihtoehto on olemassa. Olen tavallaan sivuuttanut tätä aihepiiriä useasti kirjoituksissani, kun olen puhunut mm. liberalismista ja sosialistisesta pahoinvointivaltiostamme.

Lähdetään liikkelle siitä, että pohditaan, miten päätökset syntyvät nykyään. Lapsellisesti ajatellaan, että kansan tahto toteutuu ja hyvä niin. Tosiasiassa, kansalta ei kysytä mitään (kerran sukupolvessa järjestettävää kansanäänestystä lukuunottamatta) mihinkään päätökseen tai lakiin. Kansa saa vain valita ne harvat ihmiset, jotka tekevät päätökset. Kansa ei siis päätä itse oikeastaan mitään. Tämä asia tuntuu monelle olevan kovin vaikeata ymmärtää. Kärjistettynä sanottuna kansa on orja, joka voi valita aina muutaman vuoden välein isäntänsä. Orja ei saa päättää omista asioistaan mitään, mitä isäntä ei halua. Ajatus siitä, että orja on vapaa, on siis täysi illuusio, aivan kuin ajatus siitä, että kansa päättää demokratiassa jotain. Ei päätä. Asia voisikin olla eri, jos meillä olisi usein sitovia kansanäänestyksiä tärkeistä asioista, mutta kun ei ole.

Mikä pahempaa, niin itse asiassa, päätökset edes siitä, kuka saa päättää, ei suinkaan tee siis kansa, vaan kansan enemmistö. Tai jos tarkkoja ollaan, niin itseasiassa selvästi pienempikin määrä riittää, riippuen miten suhteellinen vaalitapa ja tuuri sattuu kulloinkin olemaan vaalipäivänä. Voihan toki oppositiossa keikkua ja omata muutaman paikan eduskunnassa, mutta konkreettisesti tarkasteltuna, ei sillä tapaa mistään asiasta voida päättää, vaan enemmistö jyrää aina. Eli pohjimmiltaan alle puolet kansasta (huom. kaikilla ei ole äänioikeutta) päättää, ketkä saavat päättää kaikkien ihmisten kaikista asioista...eipä kuulostakkaan enää kovin mukavalta, kun sitä oikein ajattelee, vai kuinka?

Ongelmana on sitten edelleen se, että päätetään siis kaikkien kaikista asioista. Kaikki siis pakotetaan noudattamaan päätöstä, jonka osan kansasta valitsemat edustajat ovat päättäneet. Eli, pieni joukko (200 kansanedustajaa) ihmisiä siis päättää, mitä kaikkien ihmisten tulee tehdä täysin riippumatta siitä, haluavatko kaikki tai edes kansan enemmistö tehdä niin vaiko eivät. Tätä ihana edustuksellinen demokratiamme on.

Jos tätä asiaa tarkastelee yksilön tai edes vähemmistöryhmien näkökulmasta, niin on täysin yhdentekevää, onko tuo 200 edustajaa valittu vaaleilla, arpomalla tai vaikkapa aristokraattisen sukutaustansa perusteella. Sillä ei oikeasti ole mitään väliä, koska vähemmistö ei pääse koskaan asettamaan 101 edustajaa eduskuntaan tekemään päätöksiä puolestaan. Ajatus siitä, että vähemmistön edustaja saa 1 tai 5 kansanedustajaa on kiva, mutta käytännössä moisella määrällä ei ole mitään merkitystä mihinkään. Vähemmistö on silti altavastaajana ja joutuu noudattamaan kaikkia päätöksiä, joita enemmistöt tekevät heistä ja heidän puolestaan. Edustuksellinen demokratia ei ainakaan ole vähemmistöjen etujen mukaista, päinvastoin.

Yksilön kannalta keisari tai jokin muu diktaattori voi olla käytännössä aivan yhtä hyvä tai huono vaihtoehto kuin kansanedustuslaitos: Kumpaankin yksilö voi ainakin vaikuttaa tasan yhtä paljon eli ei käytännössä mitään. Demokratian kutsumista enemmistödiktatuuriksi tai enemmistön tyranniaksi voi siis pitää aivan perusteltuna.

Keitä edustuksellinen demokratia sitten oikeasti palvelee? Kuka siitä hyötyy? No, kuten edeltä luetun perusteella voitte päätellä, niin nimenomaan kansan enemmistö tai merkittävien ryhmien yhteensovitettu koalitio "hyötyy" teoriassa, koska se voi kokonaisuutena vaikuttaa. (Niin ja tietysti kaikki poliitikot ja byrokraatit hyötyvät suunnattomasti verovaroilla maksetuista suojatyöpaikoistaan.) Tavallaan kansan enemmistö legitimoi omien halujensa toteuttamisen pistämällä pystyyn äänestyksen ja kutsumalla ko. farssia "demokratiaksi"...
"Kun mies vie toiselta auton, kyseessä on ryöstö. Kun saman tekee miesjoukko, puhutaan järjestäytyneestä rikollisuudesta. Kun joukko järjestää äänestyksen ja ottaa auton enemmistöpäätöksellä, sitä kutsutaan demokratiaksi."
- Oskari Juurikkala

Rautalangasta vääntäen voisi todeta, että jos minä tulen parin kaverini kanssa ovesi taakse ja päätämme pitää äänestyksen sinun jääkaappisi sisällöstä, niin olet tuomittu häviämään jääkaappisi sisällön meille kaikille. Voimme toki olla humaaneja ja päättää, että jääkaappisi sisältö jaetaan tasan meidän kaikkien kansalaisten kesken tai jollain jakosuhteella, mutta perusasia ei silti muutu miksikään: Todellisuudessa me ryöstämme jääkaappisi sisällöstä osan itsellemme ja kutsumme tapahtumaa "demokraattiseksi päätökseksi" tai vain yksinkertaisesti "verotukseksi". Älä huoli, voit lohduttautua sillä, että ensi äänestyskerralla voit äänestää toisin ja sillä on aivan yhtä suuri vaikutus kuin mitä sillä oli aikaisemmillakin kerroilla...eli ei yhtään mitään.

Ihmiset eivät tajua näitä asioita, koska eivät uskalla ajatella.

Kokonaan eri asia on puhua siitä, että ihminen antaa mandaatin jollekin toiselle ihmiselle tehdä päätöksiä hänen puolestaan. Monet selittävät, että demokratia toimii juurikin näin, mutta kyseessä on törkeä valhe, koska sellaista oikeutta, mitä sinulla ei ole, et voi antaa kenellekään toisellekaan. Koska sinulla ei kaiken järjen ja kohtuuden mukaan ole oikeutta päättää vaikkapa siitä, mitä oikeudella hankitulla omaisuudellani teen, et sinä voi myöskään antaa kenellekään toiselle ihmiselle, kuten kansanedustajalle, oikeutta päättää siitä asiasta mitään. Sinun oikeutesi rajoittuvat siihen, että voit antaa toiselle ihmiselle oikeuden päättää sinun oman omaisuutesi käytöstä. Edustuksellisessa demokratiassa nimenomaan rikotaan tätä periaatetta ja päätetään, mitä muiden omaisuudella ja elämällä voidaan tehdä. Se on väärin.

Tietysti, juuri siinähän onkin enemmistöjen tai valtaapitävien kannalta koko demokratian houkuttelevuus: Voidaan päättää muiden asioista. Voidaan käyttää toisten rahoja. Voidaan pakottaa toiset tekemään ja elämään, kuten enemmistö tai vallassa olevat haluavat.

Pohjimmiltaan kyse on siis siitä, että enemmistö saa tahtonsa läpi ja voi käyttää hyväksi muita. Valtion velkaantuminen ja eläkeikä ovat tästä hyvät esimerkit. Suuret ikäluokat tukijoukkoineen ovat vallan kahvassa ja pysyvät siellä vielä tovin aikaa, koska heitä on niin helvetisti. Nuoriso on vähemmistönä. Tämä vanhempi porukka junailee asiat niin, että he saavat hyvät eläkkeet ja terveydenhoidon ja maksattavat laskun jälkipolvilla valtavan valtionvelan muodossa, sekä estämällä muita pääsemästä eläkkeelle siedettävään aikaan.

Tästä seuraa kuitenkin surkuhupaista oravanpyörä: Nyt nuorena oleva polvi haluaa tietysti samaa mitä edeltäjänsäkin ja aikanaan tuleekin nousemaan vallan kahvaan (joskaan ikäluokkien pienentymisen vuoksi ei varmasti yhtä vahvaan kuin edellinen sukupolvi). Tällöin politiikka, joka suosii heitä, jatkuu tietenkin. Luultavasti esimerkiksi valtionvelan kasvattamisen muodossa.

Toisaalta, on erilaisia eturyhmiä, jotka liittoutuvat keskenään ja toisiaan vastaan, kukin ajamaan omaa etuaan. Vaikkapa lapsiperheet ja marginaaliryhmät, kuten opiskelijat (joita on niin vähän, ettei heillä ole mitään valtaa mihinkään heitä koskeviin asioihin). Tämä sekoittaa tietysti pakkaa entisestään, muttei suinkaan tee siitä mitenkään "parempaa" tai "oikeudenmukaisempaa". Onhan vain erilainen määrä ryöstäjiä saman uhrin kimpussa, joista yksi haluaa uhrin rahat käytettävän vaikkapa huumeisiin, toinen jaettavaksi kaikkien kesken, kolmas niiden kätkemistä pahan päivän varalle ja neljäs on sitä mieltä, että ei oteta uhrilta kuin osa rahoista. Hyvässä lykyssä koko ryöstötapahtuma muuttuu sekasotkuksi, jossa porukka ryöstää toisiaan minkä ehtii. Tämä sekasotku, eli eri ryhmien eturistiriidat ja lehmänkaupat, maksaa veronmaksajille suuria summia, sekä aiheuttaa valtavasti byrokratiaa ja päällekkäisyyttä.

Paitsi, että eturyhmiä on äänestäjien joukossa, niin eturyhmien vaikutus näkyy vahvasti myös kansanedustajien ja ministereiden taustalla, siellähän ne päätökset tehdään. Yleisesti ottaen tätä kutsutaan korruptioksi, mutta edustuksellisessa demokratiassa sitä kutsutaan vain "eturyhmäksi" tai "tukijoukoksi" tai "rahoittajiksi" tms. Vaikutushan on hyvin pitkälti sama: Saadaan tehtyä päätöksiä tietyn joukon eduksi muiden kustannuksella. Alleviivaan nimenomaan, että muiden kustannuksilla, eihän muuten demokraattista päätöksentekoa tarvittaisikaan, jos jokainen päättäisi omista asioistaan omilla rahoillaan!

Ainiin se korruptio. Suomi on kuulemma maailman vähiten korruptoituneita maita, mitenkähän lienee? Kaipa korruption määritelmäkin on vähän "joustava". Kun ryhmä ihmisiä voi sanella mihin muiden rahoja käytetään ja mitä muiden pitää tehdä, tähän ryhmään kannattaa tietysti pyrkiä vaikuttamaan ulkopuolelta. Siinä missä sijoittajat voivat myydä osakkeensa huonosti kannattavasta tai korruptoituneesta yhtiöstä, kansalaiset eivät oikein voi tehdä samaa valtiolleen ja päättäjilleen. Niin ikään yritys ei voi pakottaa ketään mihinkään, eikä voi saada loputtomasti rahaa tyhmyyksiinsä, kuten valtio voi. Näin ollen korruptio eri muodoissa tuppaa kukoistamaan valtiossa ja kuihtumaan yrityksissä.

Demokratiassa, ainakin nykyisenlaisessa, on myös ongelmana sen tuhlailevuus. Kaikenlaista kivaa ja hauskaa tehdään ja rahoitetaan, ei siksi että se olisi oikeasti tarpeen ja sen käyttäjät olisivat siitä valmiita maksamaan, vaan siksi, että se kuulostaa kivalta ja joku klikki hyötyy siitä. Kun ei käytä omia rahoja eikä tarvitse miettiä siis miten tästä itse hyötyy ja kärsii, tulee käytettyä rahoja kaikenlaiseen turhaan. Valtio ja hallinto ei ole mikään poikkeus tästä. Eturyhmien ajamat tai mediaseksikkäät kohteet saavat kansalaisilta ryöstettyjä verovaroja, kun taas jotkin järkevät kohteet eivät saa, esimerkkinä tästä vaikkapa kulttuurin ja urheilun, sekä maahanmuuttajien tukeminen. Se, mihin rahaa jaetaan, ei riipu todellisesta tarpeesta vaan eturyhmien halusta ja kansan enemmistön kuvitelmista, joten kaikenlaiset trendikkäät hullutukset rahareikinä ovat arkipäivää. Koska rahaa saadaan painokoneista tai kansalta tai lainaamalla määräämättömästi lisää, ei tuhlailulla ole välttämättä mitään rajaa.

Yksityinen yritys tai investointipankki ei voisi ikinä toimia tuolla tapaa. Jos se tuhlaisi rahansa trendin mukaan johonkin roskaan, sijoittajat vetäisivät äkkiä rahansa pois ja firma kuihtuisi kokoon. Mikäli yritys ei vastaisi sitä, mitä sen rahoittajat haluavat omilla rahoillaan tehtävän, yritystä ei olisi olemassakaan. Mutta, herää joku sanomaan: Yritys ja valtio toimivat samalla tapaa, rahoittajat, eli valtion tapauksessa veronmaksajat, saavat mitä haluavat!?! Näinhän asia ei ole, koska kaikki ihmiset on pakotettu rahoittamaan vastoin tahtoaan, toisin kuin yrityksessä, johon ketään ei voida pakottaa sijoittamaan mitään ja omat sijoituksensa voi aina rahastaa ulos ja siirtää toisaalle. Vain yritys, joka käyttää rahansa järkevästi tosiasiallisesti hyödylliseen toimintaan, voi pitkänpäälle pysyä pystyssä. Valtio ei käytännössä voi mennä konkurssiin vaikka tuhlaisi rahansa millaisiin hullutuksiin tahansa.

Valtion toiminta on muutenkin tehotonta, koska valtion byrokraatit ja poliitikot eivät voi koskaan tietää, mitä palvelua missäkin paikassa pitäisi tuottaa minkäkin vertaa. Markkinainformaatio ei kulje tehokkaasti. Kunnalliset ja valtion palvelut eivät toimi markkinaehtoisesti, joten ne ja niiden käyttäjät eivät voi suunnitella resurssiensa käyttöä tehokkaasti, on yli- ja alituotantoa ja hinnat eivät vastaa kustannuksia eikä niitä veloiteta palveluiden käyttäjiltä itseltään (jotta nämä miettisivät kaksi kertaa, tarvitsevatko kyseistä palvelua niin kipeästi vaiko eivät). Vanha esimerkki on Neuvostoliitosta, jossa leipä oli kaupassa niin halpaa, että sitä kannatti ostaa ja syöttää eläimille rehuksi...jokainen voi miettiä, millaisia ongelmia ja järjettömyyksiä tuosta seurasi...

Kyse on siis demokratiassa hyvinkin paljon eturyhmistä ja etuoikeuksista. Vaikkapa tuulivoimaa tuetaan kaikkien veronmaksajien rahoista kaikenlaisilla tekosyillä, jolloin kärsijöinä ovat kaikki veronmaksajat ja hyötyjinä tuulivoimatuottajat, sekä välillisesti kunnat jotka tuulivoimaa rakentavat. Tai peruskouluja tuetaan ja maksajina ovat kaikki veronmaksajat ja hyötyjinä ovat suurlapsiset lapsiperheet. Tai terveydenhuoltopalveluita kehitetään ja maksajina ovat taas kerran kaikki veronmaksajat ja hyötyjinä ne, ketkä sairastelevat eniten (eli yleensä naiset ja iäkkäämmät ihmiset). Kaava on aina sama: Kaikki maksavat ja tietyt eturyhmät hyötyvät.

Myönnän, on toki väärin sanoa, että maksajina ovat kaikki veronmaksajat, koska se viittaa, että ikäänkuin kaikki maksavat ja saman verran. Näinhän ei suinkaan ole. Eniten maksavat suurituloiset suhteessa tuloistaan. Kokonaisuutena laskettuna suurinosa tuloista tulee keskiluokalta, koska heitä on niin helvetin paljon. Köyhät maksavat hieman veroja, mutta saavat puolestaan veroilla maksettuja hyödykkeitä paljon enemmän kuin mitä veroja maksavat, eli ovat nettohyötyjiä.

Yksi pahoinvointivaltion propagandistisia utopioita onkin se, että ajatellaan kaikkien olevan nettohyötyjiä. Ajatellaan, että kaikki hyötyvät, kun saavat julkisia palveluita. Tämänkin roskan useimmat ihmiset uskovat silmääkään räpäyttämättä, koska eivät ajattele asioita. Matematiikka on kuitenkin murskaava: Rahaa ei tule tyhjästä. Joku sen maksaa. Kaikki eivät voi olla nettohyötyjiä, koska potti ei kasva tällä tapaa. Se ei ole mahdollista. Tavallaan kansaa siis huijataan uskomaan, että juuri HE ovat niitä, jotka hyötyvät.

Keskiluokkaiset ja heitä rikkaammat voisivat ostaa kaikki tarvitsemansa palvelut itse, heidän rahojaan ei ole mitään järkeä kierrättää maksettuina veroina ja saatuina palveluina. Tällöin itse asiassa melkoisesti rahaa menee haaskuun paitsi ihan byrokratiaan ja kaikenlaisiin talouden säätelyihin ja hullutuksiin, niin myöskin yksinkertaisesti tarpeettomiin asioihin, joita oikeasti keskimääräinen keskiluokkainen ihminen ei tarvitse eikä halua. Köyhät ovat ongelma, koska heillä ei ole rahaa ostaa kaikkia niitä asioita, joita he oikeasti tarvitsevat ja joita he luulevat tarvitsevansa tai haluaisivat. Köyhien auttamiseksi ei kuitenkaan tarvittaisi mitään massiivista pahoinvointivaltiota, vaan yksinkertainen negatiivinen tulovero riittäisi poistamaan tämän ongelman.

Koko systeemin mielipuolisuus ja surkuhupaisuus kulminoituu siihen, että pohjimmiltaan suurin kärsijä on juurikin se tavallinen Matti tai Maija Meikäläinen. Keskiluokkainen suomalainen. Häntä sumutetaan valheilla, lupauksilla ja yhdentekevällä poliittisella jargonilla. Hänen rahojaan ryöstetään kovan moninkertaisen verotuksen kautta ja hänelle annetaan vain osa hänen omista rahoistaan takaisin huonoina ja epätarkoituksenmukaisina julkisina palveluina ja kutsutaan tätä yhtälöä "hyvinvointivaltioksi". Hänen elämäänsä säädellään ja rajoitetaan kehdosta hautaan juurikin niiden byrokraattien ja poliitikkojen toimesta, jotka hän on hölmöyksissään ja tietämättään valinnut asioitaan ajamaan ja tätä kutsutaan "demokratiaksi". Hän luulee, että hän päättää ja voi valita, vaikka todellisuudessa hänellä yksilönä ei ole mitään päätäntävaltaa mihinkään yhteiskunnalliseen asiaan, eikä hän voi mitenkään kontrolloida poliitikkoja ja virkamiehiä. Hän vain ajautuu massan mukana. Kaikki tämä todellakin siis turhaan, koska keskiluokkaiset voisivat ostaa itse tarvitsemansa palvelut, jos verotus ajettaisiin aivan minimiin.
Choose Life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television, choose washing machines, cars, compact disc players and electrical tin openers. Choose good health, low cholesterol, and dental insurance. Choose fixed interest mortage repayments. Choose a starter home. Choose your friends. Choose leisurewear and matching luggage. Choose a three-piece suite on hire purchase in a range of fucking fabrics. Choose DIY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing fucking junk food into your mouth. Choose rotting away at the end of it all, pishing your last in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish, fucked up brats you spawned to replace yourself.

Choose your future.

Choose life.

Sitä, että kansa päättää kaikista jäsentensä asioista on mielestäni vain totuttu pitämään oikeana tapana toimia ja vain harvat uskaltavat kyseenalaistaa tämän toiminnan järkevyyden ja oikeudenmukaisuuden. Tietenkään vallanpitäjät eivät sitä kyseenalaista, koska he hyötyvät siitä. Tukieuroja veronmaksajien pussista kaapivat "yrittäjät" ja köyhät ja muut nettosaajat eivät myöskään halua kyseenalaistaa järjestelmää, joka tuo heille leivän pöytään...onhan parempi elellä tukiaisin kuin joutua kovaan kilpailuun. Rikkaat voisivat kyseenalaistaa järjestelmää, koska maksavat sen laskuja, mutta toisaalta, he voivat rahoituksensa ja eturyhmien kautta saada aikaan päätöksiä ja hyötyjä järjestelmän kautta, toisin kuin yksittäiset keskiluokkaiset, joilla ei ole rahaa ostaa itselleen mieluisia päätöksiä...monet rikkaat toki katoavat ainakin kevyemmän verotuksen piiriin Suomesta.

Historian- ja yhteiskuntaopin tunneilla kouluissa ja kirjoissa kerrotaan paljon erilaisista valtiorakennelmista ja esitetäänkin aivan asiallista kritiikkiä vaikkapa jotain mielipuolisia yksinvaltiaita kohtaan. Kertokaapa, oletteko lukeneet näistä kirjoista mitään kritiikkiä länsimaista edustuksellista demokratiaa kohtaan? Ette varmasti ole. Aivan kuten näissä kirjoissa ja oppitunneilla ei aikanaan mainittu sanaakaan kritiikkiä vaikkapa Neuvostoliittoa kohtaan (vielä tänä päivänäkään ei esim. Kiinan ihmisoikeustilannettakaan kritisoida kuin hyvin maltillisesti). Yhteiskuntakritiikki ja selkeiden, perustavaa laatua olevien ongelmien käsittely on yhä varsin tuntematon käsite. Liiaksi niellään purematta nykytilanne ja keskitytään yksittäisiin asioihin kuten vaikkapa johonkin lakiesitykseen, puuttumatta isompiin asioihin.

Demokratiassa on kuitenkin se yksi erittäin hieno piirre: Kansa saa juurikin sellaisen hallinnon ja lait kuin mitä se ansaitsee. Valitettavasti vain kansan vähemmistötkin "saavat" kaiken tuon "herkun" ja "hyödyn", vaikka eivät sitä haluaisikaan itselleen...

Suosittelen vahvasti katsomaan "Philosophy of Liberty" videon, erinomaisia huomioita nimenomaan demokratiaa vastaan yksilönvapauden puolesta.

12. toukokuuta 2009

Outoa - pankilla enemmän talletuksia kuin luottoja

Kauppalehti kirjoittaa tänään oudoksuen tapauksesta suomalaisessa pankkimaailmassa. Paikallisosuuspankeilla on näet talletusvarallisuutta enemmän kuin mitä niillä on luottoja. Yleensä tilanne on juurikin päinvastoin, eli pankit ovat siis lainanneet rahaa, jota niillä ei ole ollut koskaan olemassakaan.

Jos minä painelen nappuloita tietokoneellani ja lainaan sinulle rahaa, jota minulla ei ole, ja vaadin sinulta korkoja siitä sekä maksamaan tietysti sen kokonaan takaisin, sitä kutsutaan tökeröksi petokseksi. Kun pankki tekee saman, sitä kutsutaan liiketoimeksi. Mitäpä on pankkiryöstö pankin perustamiseen verratuna?

Tämä ikäänkuin eräänlaiseksi muistutukseksi siitä, miten asiat menevät, sekä muistutukseksi siitä, että kas kummaa, voivat ne pankit pysyä pystyssä ja toimia, vaikka ne lainaisivatkin vain rahoja, joita niillä oikeasti on talletuksina.

10. toukokuuta 2009

Vanhuksille kannabista ja muuta

Sirkka Hämäläinen ihmettelee, miksei vanhuksille anneta kipulääkkeeksi kannabista muiden kipulääkkeiden sijaan. Sen haittavaikutukset olisivat ainakin miellyttäviä. Niin ikään Hämäläinen ihmettelee, miksi vanhukset voidaan kaataa sänkyyn kipu- ja rauhoittavin lääkkein, mutta kannabis kielletään.

Hyviä huomioita. Totean itse hieman lisää:

Kannabis lisäksi parantaisi ruokahalua, joka voi joillain vanhuksilla olla kovin heikkoa (toisilla toki tämä vaikutus ei olisi kovin positiivinen, mutta). Ruokahalun parantamisen vuoksi kannabista tulisi erityisesti käyttää syöpäpotilailla. Paitsi kannabista, niin myöskin anabolisia steroideja voisi joissain tapauksissa käyttää, koska ne kohentaisivat heikkokuntoisen vanhuksen(kin) kuntoa tehokkaasti ja nopeasti. On itse asiassa outoa, että niitä ei käytetä huonokuntoisten ihmisten kunnon parantamiseksi muutenkin yleisemmin.

Ettei vain kyse ole taas "aineisiin" liittyvistä tekopyhyydestä? Kannabishan on "huume" ja anaboliset steroidit "voimailijoiden hulluksi tekemiä vaarallisia aineita". Niille, jotka jaksavat jauhaa paskaa kannabiksen vaarallisuudesta, suosittelen miettimään tätä:
..Valtaosalle kannabiksen käyttäjistä ei aiheudu todettavaa fyysistä tai psyykkistä haittaa edes pitkäaikaiskäytössä. Kannabiksen käytön ei ole todettu lisäävän kuolleisuutta. Kannabiksen käyttäjät eivät myöskään ole yliedustettuina liikennekuolemissa...Kannabiksen säännöllinen ja päivittäinen käyttö voi johtaa riippuvuuteen, joka on valtaosin psyykkistä. Mahdolliset vieroitusoireet ovat lieviä...Kannabista kokeilleista noin 10 %:n arvioidaan tulevan riippuvaiseksi siitä. Riippuvuus lienee yhtä yleistä kuin alkoholin käyttäjillä, mutta harvinaisempaa kuin tupakan tai opioidien käyttäjillä. Erään toisen arvion mukaan kannabiksen riippuvuusriski on tuo sama 10%, mutta alkoholin 15%, opiaattien 23% ja nikotiinin 32%...Nuorena aloitettu säännöllinen käyttö haittaa normaalia nuoruusajan kehitystä. Runsaan ja pitkäaikaisen käytön arvellaan lievästi heikentävän henkistä suorituskykyä. Se korjautuu käytön loputtua..."

Sekä tietysti tätä. Heh.

Jos minä itse joutuisin vaikka leikkaukseen tms. hoitoon, niin voisin mieluusti ottaa kannabista särkylääkkeeksi ja ruokahalua kohottamaan, sekä anabolisia steroideja kuntoni parantamiseen. Puhdasta järkeilyä. Vai onko heroiinin sukulaisaineiden käyttäminen ja punttisalilla rehkiminen jotenkin moraalisesti korkeampaa touhua sitten, häh?

8. toukokuuta 2009

SAK hakee takuutyöttömyyttä

Ylenanto uutisoi tänään, että SAK hakee 1500 euron minimipalkkaa Suomeen.

SAK ei tajua, tai ei halua kertoa, että minimipalkka aiheuttaa täysin väistämättä työttömyyttä, koska kaikkien tehtävien ja kaikkien ihmisten työpanoksen arvo ei ole vaikkapa tuo 1500 euroa kuussa.

Mikään taho ei voi palkata ihmistä 1500 eurolla kuussa tekemään työtä, jonka arvo on 1499 euroa kuussa tai vähemmän. Silloin työntekijä tuottaisi firmalle tappiota ja olisi viisaampaa olla palkkaamatta häntä alunperinkään...ja juuri siksihän firmat eivät palkkaisikaan heitä lainkaan ja he päätyvät työttömiksi. Jos minimipalkkoja ja työehtosopimusten yleissitovuuksia ei olisi, jokainen voisi tehdä töitä palkalla, joka vastaa hänen työpanoksensa arvoa, eli käytännössä kaikki halukkaat työllistyisivät.

Työehtosopimusten yleissitovuuskin jo itsessään aiheuttaa työttömyyttä. Paikallinen ja mieluiten henkilökohtainen sopiminen ovat ratkaisu työttömyyteen ja samalla yksilöiden valinnanvapaus kasvaa suunnattomasti. Kun palkat ja työsuhteet voivat joustaa, myös yritykset pystyvät toimimaan paremmin muuttuneissa taloudellisissa tilanteissa.

Valitettavaa on, että työttömyys kipuaa nyt kasvuun ja työttömäksi jääneet voivat lekotella ansiosidonnaisella työttömyysturvalla, jonka maksavat veronmaksajat eli ne, jotka yhä ovat töissä. Näin ollen oikeastaan työttömiäkään ei useasti haittaa se, että he ovat työttömiä, koska elatus on taattu veronmaksajien toimesta.

Tuntuukin vahvasti siltä, että SAK kerää nyt irtopisteitä jokaisesta suunnasta: Hölmöt duunarit kannattavat minimipalkkaa, koska luulevat hyötyvänsä siitä työsuhteen minimiehtojen parantuessa ja "työläisveljen/siskon elintason noustessa pahojen kapitalistien selkänahasta revityllä rahalla". Huonosti tuottavat työntekijät riemuitsevat, koska heidän palkkansa nousisi. Työttömät puolestaan kannattavat ay-liikettä ja vasemmistoa ja vaativat yhä enemmän sosialistien toimia heidän hyväkseen...ja kun työttömien määrä tällä tapaa yhä nousee niin...

Kuka sitten menettää? Kaikki veronmaksajat ja koko talouselämä ja yhteiskunta.

SAK:n ja muidenkin sosialistien kannattaisi opetella edes perustavaa laatua olevat taloustieteen lainalaisuudet, jotteivat tekisi näin naurettavia ja vahingollisia ehdotuksia.

7. toukokuuta 2009

Biopolttoaineista taas...

Tiede-lehti kirjoittaa mm. seuraavaa (lukekaapa koko artikkeli, erinomaista tekstiä):
Miten yhdellä hehtaarilla viljeltyä pinta-alaa tuotetaan mahdollisimman monen kilometrin ajoon riittävä määrä energiaa? Scienceen kirjoittaneiden tutkijoiden mielestä järkevämpää on polttaa biomassa voimalaitoksessa sähköksi, jolla ladataan sähköauton akkuja kuin jalostaa biomassa etanoliksi auton polttomoottoria varten. Uusien laskelmien mukaan sama pinta-ala kuljettaisi autoa 80 prosenttia pitemmän matkan, jos energia muutetaan välillä sähköksi kuin jos se poltettaisiin polttomoottorissa. "Tämä on melko ilmeinen kysymys, kun sen ottaa esille, mutta kukaan ei ollut oikeastaan ottanut sitä aiemmin puheeksi", Carnegie-instituutin johtaja Chris Field sanoi.

Eipä tietenkään sitä ole tarkasteltu eikä otettu esille, koska nykyinen viheruskovaisten taikauskoon perustuva maailmankuva ei siedä kritiikkiä. Maajussit puolestaan haluavat viljellä mahdollisimman paljon biopolttoaineita, koska niistä maksetaan parhaimmat maataloustuet. Viheruskovaiset ovat siis löytäneet biopolttoainehullutuksen kautta liittolaisen mielipuolisen maailmankuvansa ja uskomustensa toteuttamiseen ja molemmat heistä hyötyvät ja veronmaksajat ja kuluttajat kärsivät kun joutuvat koko pelleilyn maksamaan.

Jälleen kerran voidaan todeta, ettei siis nykyisenlaisessa ilmastonmuutos- ja ympäristönsuojelupolitiikassa ole oikeasti yhtään mitään järkeä. Se ei auta siis niihin kuviteltuihin ongelmiin, mitä sillä luullaan helpotettavan. Yleisesti ottaenhan mikään ylhäältä käskytetty suunnitelmatalous ei toimi...Maataloustuethan esimerkiksi eivät muutenkaan auta mitään, vaan luovat täysin naurettavia vääristymiä veronmaksajien kustannuksella ja säätely muutenkin aiheuttaa kaikenlaista hullutusta maataloudessa.

Olen aikaisemminkin kirjoittanut biopolttoainehullutuksesta blogissani, kuten tässä ja tässä.

6. toukokuuta 2009

Muslim demographics

Kiitoksia vinkistä suosittelijalle. Suosittelen katsomaan tämän pätkän ajatuksella.


4. toukokuuta 2009

Polttoainehullutusta taas - kiitos EU tästäkin

Kauppalehti kirjoittaa tänään kohta tulevasta letkujen määrästä polttoaine-asemille. Luvassa on, että nykyiset 2 tai 3 eri sortin polttoainetta korvautuisivatkin jopa 7 eri polttoaineella! Kaikki tämä, koska EU haluaa pakottaa veronmaksajat maksamaan korkeita tukia epäekologiselle ja kalliille biopolttoaineille, sekä ostamaan uusia kalliita autoja, jotka kykenevät käyttämään näitä pseudoekologisia aineita.

Kirjoitin aikaisemminkin jo aiheesta blogissani otsikolla "biopolttoainehullutus", suosittelen lukemaan.

Missään tässä ei ole mitään järkeä. Ei yhtään mitään. Ei, ei ja ei vain ole. Kustannukset kauppiaille ja kansalaisille ovat järjettömät. Puhumattakaan sekavuudesta ja sekoiluista. Koko juttu on täysin mielipuolinen, hyödytön ja typerä EU:n idioottimaisuus.

Mikäli halutaan edistää puhtaampaa autoilua, polttoaineiden oikeanlainen haittavero olisi oikea keino - yksinkertainen ja tasapuolinen. Kuka kuluttaa - se saastuttaa ja se maksakoot. Jos jokin energiamuoto on kallista koska se saastuttaa niin sepä kannustaisikin keksimään ja käyttämään jotain muuta. Ei se sen vaikeampaa ole. Oikeasti.

Jos haluttaisiin todella edistää puhtaampaa ympäristöä autoilun osalta, sekä ehkä irroittautua öljyriippuvuudesta, niin tietysti siirryttäisiin sähköautojen käyttöön ja tuotettaisiin tarvittava sähkö vaikkapa ydinvoimalla. Tämä ei tietenkään käy sen enempää ituhipeille kuin öljy - ja heidän liikekumppaneille eli autofirmoillekkaan, joten joudumme pelleilemään kaikenlaisten biopolttoaineiden ja hybridipaska-autojen kanssa...ympäristö ei pelastu näillä toimin, mutta kuluttaja saa "hyvän mielen" siitä että "tekee jotain hyvää" ja "ympäristö voi paremmin".

Oma vanha Peugeottini muuten kuluttaa viitisen litraa satasella. Vanhemmat ja vähäpäästöisemmät autot ovat kokonaisuutena ekoloogisempikin valinta kuin uusien ja kalliiden autojen käyttäminen on, koska niiden valmistus kuluttaa valtavasti luonnonvaroja ja saastuttaa.PS. Miksi sähköauton pitää maksaa dieselvero? Mitä järkeä siinä on? Miten se kannustaa käyttämään sähköautoja? Ainiin, anteeksi, olin hetken siinä harhassa, että valtio tekisi jotain asioita järkevästi, tavoitteellisesti ja ihan vaan suoraan sanottuna hyvin.

Sananvapauksia ja rikoksia

Ei taaskaan tiedä, pitäisikö itkeä vaiko nauraa. Sananvapauden päivänä, 3.5. Ylenanto uutisoi toisaalla:
Sananvapauden väärinkäytöksestä tehtyjen rikosilmoitusten määrä on lähes kaksinkertaistunut 2000-luvulla,

Toisaalta Ylenanto uutisoi:

Suomi on saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta viimeisen 15 vuoden aikana enemmän langettavia päätöksiä kuin muut Pohjoismaat yhteensä...Kiusallisimpia Suomelle ovat olleet sananvapautta koskevat tuomiot. Viimeksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin huomautti Suomea helmikuussa rikosuutisen kuvitusta koskevassa jutussa. Lisää on tulossa, sillä ihmisoikeustuomioistuin on ilmoittanut ottavansa käsittelyyn yhdeksän Suomen sananvapausasioita koskevaa tapausta.

Suomessa rangaistaan ihmisiä heidän sananvapautensa käyttämisestä (esim. kiihotus kansanryhmää kohtaan, uskonrauhan häiritseminen, kunnianloukkaus, yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen, jne. rikosnimikkeet) ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin puolestaan katsoo, että Suomen valtio - oikeuslaitos käytännössä - puolestaan loukkaa yksilöiden sananvapautta törkeästi ja jatkuvasti.

Olenko minä taas ainut, joka pitää näitä kahta hieman kysymyksiä herättävinä juttuina? Kertovatkohan nämä "jostain" "jotakin"? Vai onko tämä kaikki vain sattumaa?

Onko mitenkään mahdollista, että nämä kaikki kertovat siitä, että Suomessa koko käsitys sananvapaudesta on täysin perverssi ja jo Euroopan ihmisoikeustuomioistuinkin antaa Suomelle sapiskaa kovalla kädellä - mutta juntit poliitikot, byrokraatit ja oikeusjärjestelmä eivät vain opi. Sananvapausrikoksia käytetään Suomessa siis keppihevosena ihmisten hiljentämiseen nostamalla kasapäin syytteitä ja jakamalla ihmisille tuomioita sananvapautensa "väärinkäytöstä"...vaikka Suomen valtio ja oikeuslaitos hyvin tietää, että sen tulkinta sananvapaudesta on täysin kansainvälisen oikeuskäytännön vastainen ja loukkaava. Järjestelmä ei ota opikseen, eikä vapauta sananvapautta.

Vähintä mitä tulisi tehdä olisi, että EIT:n antamat tuomiot otettaisiin tosissaan ja niistä langettavat päätökset saaneet tahot laittaisiin henkilökohtaisesti vastaamaan ratkaisuistaan, esimerkiksi nostamalla virkarikossyytteet oikeuden puheenjohtajia, poliiseja ja syyttäjäviranomaisia vastaan sekä laittamalla heidät henkilökohtaiseen ja täysimääräiseen korvausvastuuseen aiheuttamastaan vahingosta. Voisi tämä pelleily loppua aika äkkiä.

Mikäli jotain radikaalia ei tehdä, Suomi on ja pysyy sananvapauden Valko-Venäjänä.PS. Huomasin juuri Mikko Ellilän loistavan kirjoituksen juurikin tästä asiasta.