29. toukokuuta 2009

Apulaisoikeusasiamiehen päätös lapsipornosuodatuksesta

Tein itsekin aikoinaan kantelun eduskunnan oikeuskanslerille tästä "suodatuksesta", joka sittemmin ohjasi asian oikeusasiamiehen käsiteltäväksi. Samalla oikeusasiamies niputti yhteen kaikki asiasta tehdyt kolmisenkymmentä kantelua.

No, nyt oikeusasiamiehen päätös lapsipornosuodatus-asiasta tulla tupsahti sähköpostiini (ja ilmeisesti kohta myös kotiini). Ei hyvää, muttei nyt mahdottoman pahaakaan, se pitää sanoa. Konkreettiset toimet ja kärkkäät kannanotot puuttuvat ja useita epäjohdonmukaisuuksia löytyy, mutta niin varmasti aina virkamieskirjelmästä tuppaa löytymään.

Käsittelen aluksi Sisäasiainministeriön poliisiosaston (KRP:n apulaispäällikkö Tero Kurenmaa, rikostarkastaja Pekka Vasara, poliisijohtaja Kimmo Hakonen ja ylitarkastaja Pekka Kokkonen) vastineen juttuun ja sen jälkeen vasta apulaisoikeusasiamiehen (Jukka Lindstedt) päätöksen (Dnro 1186/2/09). Mikäli haluatte ko. pumaskat kokonaisuudessaan, pyytäkää niitä sähköpostitse niin lähetän ne teille. Voitte myös onkia niitä muista lähteistä, luultavasti tulevat nopeasti nettiin muuallekin jakoon ja luettaviksi.

Aloitellaanpa sitten...
 • Sisäasiainministeriön poliisiosaston lausunnossa s.5 todetaan, että poliisi ei voi ottaa tarkemmin kantaa siihen, että suodatukseen on laitettu myös täysin laillisia sivuja, koska "tiedossa ei ole kenen tekemään selvitykseen väitteet perustuvat, millä tavalla ja minkälaisin kriteerein mahdollinen selvitys on tehty."
Poliisi siis ei tajua, mitä tarkoittaa ns. "terve järki" kun se ei itse tajua katsoa, mikä sivu ei varmasti ole lapsipornoa. Käsittelin aiemmin blogissanikin eräitä sivuja, joilla todellakaan mitään lapsipornoa ei ole, mutta jotka ovat sensuroitu suodattimella. Poliisin tiedossa on todellisuudessa useita julkisuudessa käytyjä keskusteluja sivuista, jotka ovat suodatuslistalla, vaikkei niillä ole lapsipornoa. Poliisi ei siis yksinkertaisesti vain halua myöntää tekevänsä valtavia virheitä laittaessaan vääriä sivuja suodatuslistaan ja siksi selittelee näin ympäripyöreätä paskaa.

 • Sisäasiainministeriön poliisiosaston lausunnossa s.7 todetaan:"Hakukoneita ei kuitenkaan valita estotoimien kohteeksi, sillä ei voida lähteä siitä, että palvelun tuottaja tietoisesti tuottaisi sellaista kohdennuttua palvelua, jonka tarkoituksena on päästä lapsipornografiasivuille."
Matti Nikin sivustoilla olevalla listalla olevilla sivuilla ei ole lapsipornoa. Sivuston tarkoitus siis ei ole olla sellainen kohdennettu palvelu, jonka tarkoituksena olisi päästä lapsipornografiasivuille. Siltikin se on sensuroitu.

 • Sisäasiainministeriön poliisiosaston lausunnossa s.9 todetaan, että ei ole kunnianloukkaus, että poliisi väittää jonkin nettisivun sisältävän lapsipornoa (vaikka se ei lapsipornoa sisällä).
Tämä on erittäin mielenkiintoista. Koska lapsipornon hallussapito on rikos ja poliisi nimenomaan väittää, että "sivustolla olevat kuvat ovat todisteita lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista", niin mitäpä ihmettä poliisi muuta tekee, kuin väittää sivuston omistajan olevan syyllinen lapsipornon hallussapitoon ja levitykseen?!? Eikö toisen ihmisen perusteeton leimaaminen rikolliseksi siis ole kunnianloukkaus?

Vaikka minä olen vain vaatimaton tavallinen kansalainen, niin totean nyt julkisesti, että poliisijohtaja Kimmo Hakosen nettisivuilla on lapsipornografiaa, eli kuvia, jotka ovat todisteita lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Tämä ei voi olla kunnianloukkaus, koska Hakosen mielestä poliisi voi esittää vastaavia väittämiä kenestä tahansa täysin perusteettomasti, eikä moisten väittämien esittäminen ole rikos, joten ei tämäkään ole.

 • Sisäasiainministeriön poliisiosaston lausunnossa s.10 todetaan:"Lapsipornografian levittämisen estotoimista annetussa laissa itse estotoimia ei kuitenkaan ole rajattu koskemaan vain ulkomaisia palvelimia."
Itse laissa sanotaan selkeästi:"1 § Lain tarkoitus: Tämän lain tarkoituksena on lasten ja heidän perusoikeuksiensa suojaamiseksi edistää toimenpiteitä, joiden avulla voidaan estää pääsy ulkomailla ylläpidettäviin lapsipornosivustoihin."

Mielenkiintoinen tulkinta myöskin. Jos tarkoituksena on estää pääsy vain lapsipornoa sisältäviin sivustoihin, niin miksi Matti Nikin nettisivu on sensuurilistalla, siksikö, että se sisältää linkkejä väitettyihin lapsipornosivuihin? Mikäli tarkoituksena ei ole sensuroida vain lapsipornoa sisältäviä sivuja vaan jotain muutakin, miksei siitä lue laissa mitään?

Mikäli tarkoitus on estää pääsy lapsipornosivuille Nikin sivuilla olevien linkkien kautta, miksi Matti Nikin sivu vielä erikseen pitää suodattaa, koska kaikki siellä julkaistut osoitteet ovat joka tapauksessa suodattimessa muutenkin? Mikäli Nikki jakaa tietoa, jota voidaan käyttää väärin, eikö hänen pitäisi saada syyte ja tuomio siitä jos se on rikollista ja oikeuden poistattaa kyseinen tieto Nikin sivuilta - miten nettisensuuri liittyy tähän asiaan millään tapaa?!? Lapsipornosuodatuslakia ei ole tarkoitus käyttää kaiken laittoman ja väärinkäytettävän tiedon levittämisen estämiseen, vaan ainoastaan lapsipornon saamisen estämiseen. Ei lapsipornosuodatuslailla sensuroida vaikkapa vuotaneita yritysten asiakirjoja tai valtiosalaisuuksiakaan, joten miksi Nikin listaa sitten?

 • Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunnossa s.2 todetaan:"Myöskään eduskunnan lainsäädäntötyö tai lakien perustuslainmukaisuuden tutkiminen ei kuulu oikeusasiamiehen toimivaltaan."
Oikeusasiamies itse ilmoittaa:"Työssään oikeusasiamies seuraa erityisesti, että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat." sekä laki sanoo:"Oikeusasiamies valvoo myös valtioneuvoston, valtioneuvoston jäsenten sekä tasavallan presidentin päätösten ja toimenpiteiden laillisuutta." Mielenkiintoista.

Eivätkö perusoikeudet ole kirjattu perustuslakiin? Eikö se, että perusoikeuksia poljetaan perustuslakiin kuulumattoman sensuurin vuoksi, ole oikeuskanslerille kuuluva asia? Eikö se, että perustuslakia rikotaan, ole laittomuutta? Eikö se, että eduskunta tekee perustuslakia ja perusoikeuksia rikkovan päätöksen ja virkamiehet toteuttavat tätä päätöstä, muka todellakaan kuulu oikeusasiamiehelle? No kenelle se sitten kuuluu?

Jos huomenna eduskunta säätää lain, jonka mukaan kaikki lappalaiset on suljettava keskitysleireihin ja viranomaiset alkavat kuljettamaan ja sullomaan heitä niihin, kenelle asia kuuluu? Minkä tahon kuuluu todeta, että kyseessä on perustuslain rikkominen, ihmisten perusoikeuksien rikkominen ja että kyseinen päätös on laiton ja sitä toteuttavat viranomaiset rikollisia? Eikö todellakaan kenellekään? Ai eduskunnan perustuslakivaliokunnan - eli pukki kaalimaan vartijana?

 • Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunnossa s.5 todetaan:"Keskusrikospoliisin lainmukainen toiminta ei ole perustuslain vastaista ennakkosensuuria."
Tämä lausumus pitää siis sisällään sen olettaman, että lainmukainen asia (siis lakipykälä) ei voi olla perustuslain vastainen. En oikein tiedä, pitäisikö nyt itkeä vaiko nauraa. Kumpi oli ennen, muna vai kana? Entä, miten perustuslain vastainen asia voi olla muka toisaalta lainmukainen?

 • Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunnossa s.6 todetaan: "Keskusrikospoliisilta maaliskuussa 2009 saadun tiedon mukaan sivusto luonnollisesti poistetaan estolistalta, jos havaitaan, että sivustolla ei enää ole lapsipornografiaa."
Mielenkiintoinen toteamus. Koskahan Matti Nikin sivusto poistetaan listalta, koska siinä ei ole, eikä ole koskaan ollut, lapsipornografiaa?

Mitenkähän "havaitaan", ettei sivulla enää ole lapsipornografiaa? Varsinkin kun otetaan huomioon, että (ks. kirjoitukseni alku) poliisin mielestä se, että on havaittu, että suodatukseen on joutunut laillisia sivuja, ei kelpaa, koska poliisi ei tiedä miten ja kenen toimesta tämä havainto on tehty. Kenen tekemä ja mikä havainto sitten kelpaa ja kuka sen määrittelee? Vai onko niin, että muiden kuin poliisin ja oikeusasiamiehen tekemät havainnot eivät kelpaa ja poliisi ja oikeusasiamies itse ei tee asiasta havaintoja? Hienoa virkamiesvittuilua, etten sanoisi.

 • Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunnossa s.6 todetaan myös:"keskusrikospoliisin laatimien luettelojen tulee sisältää vain lapsipornosivustoja...Yleisesti minulla ei ole aihetta epäillä, että keskusrikospoliisi laittaisi estolistalle sivustoja, joissa ei olisi ainakin osaksi lapsipornografiaa.
Niin siis paitsi ne Matti Nikin sivut, sekä ehkä tuhatkunta muuta sivua...just.

 • Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunnossa s.8 todetaan kuitenkin ehkä hieman yllättäen:"Onkin mielestäni sinänsä olemassa perusteita tulkita tilannetta niin, että lakia ei ole tarkoitettu kotimaisten sivustojen suodatukseen."
No niin! Nyt päästiin asiaan. Oikeusasiamies onkin nyt siis sitä mieltä, että kotimaisia sivuja ei ole lain perusteella tarkoitus suodattaa. Kuitenkin poliisi niitä suodattaa nyt ja aikoo suodattaa niitä myös jatkossakin. Miksi? Millä oikeudella? Miksei oikeusasiamies nosta syytteitä poliisiviranomaisia kohtaan virkarikoksesta, jos nämä jatkavat yhä tuota toimintaansa?

 • Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunnossa s.11:"apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske päätti 10.3.2009, ettei syytteen nostamiselle ole perusteita. Tämä perustui siihen, että jälkikäteen ei ollut mahdollista todentaa, mitä kuvaaineistoa estotoimen kohteena olevat sivustot tosiasiallisesti sisälsivät sillä hetkellä, kun A oli luonut niihin linkkejä."
Eli Matti Nikin nettisivujen pitäminen ei ollut rikos, koska ne eivät sisältäneet lapsipornoa, eikä voitu edes osoittaa, että niiden sisältämissä linkeissä olisi ollut lapsipornoa. Jos Nikin nettisivuissa ei ollut mitään rikollista eikä lapsipornahtavaa, niin miksi ne sensuroitiin? Toisaalta, jos niissä olisi ollut, miksei Nikkiä tuomittu?

 • Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunnossa s.11:"Keskusrikospoliisin ratkaisulla merkitä sivusto estolistalle on ilmeisesti varsin usein tosiasiallisesti vaikutusta ainakin sananvapauden eli tietojen (esimerkiksi kuvien) julkistamisen ja vastaanottamisen kannalta. Sillä voi olla merkitystä myös elinkeinovapauteen: kun sivustolle pääsy estetään, ei myöskään siellä mahdollisesti olevia palveluja voida käyttää. Se, että eston (vapaaehtoisesti) toteuttaa teleyritys, ei mielestäni kokonaan poista kytkentää julkisen vallan toimien (eli estolistan laatimisen) ja näiden perusoikeuksien tosiasiallisen toteutumisen väliltä. Vapaaehtoisuuden osalta kiinnittää myös huomiota se, että lain esitöissä todetaan, että liikenne- ja viestintäministeriön tarkoituksena on seurata lain tavoitteiden toteutumista ja jos toivottuja tuloksia ei saada tältä pohjalta aikaan, on ministeriö valmis harkitsemaan velvoittavien lainsäädäntötoimien valmistelun aloittamista."
Tähän ei ole oikeastaan mitään kommentoitavaa. Juuri näin on asian laita. Täsmälleen näin. Hienoa, että edes tämä tuli nyt sanottua julki ja oikeusasiamiehen taholta. Olisi vielä hienompaa, jos tämä johtaisi johonkin, mutta eipä tietenkään johda...

 • Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunnossa s.14:"...olisi perusteita myös sille ratkaisulle, että olisi säädetty estolistalle joutumisen olevan saatettavissa tuomioistuimen arvioitavaksi...Esille nousseet tulkintakysymykset ja niiden vaikutukset estotoimien kohteeksi joutuneille eivät käsitykseni mukaan ole ainakaan kaikilta osin erityisen vähäisiä. Oikeussuojan jättäminen vain viranomaisen itseoikaisun tai kantelumahdollisuuden varaan ei välttämättä ole erityisen tehokasta...Nämä seikat huomioon ottaen ja kun lain soveltamisesta on saatu kokemuksia parin vuoden ajalta, katson olevan aihetta arvioida, tulisiko estotoimien kohteiden oikeusturvaa vahvistaa esimerkiksi säätämällä mahdollisuudesta saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. Pelkän oikeuskäytännön varaan tätä kysymystä ei mielestäni ole asianmukaista jättää..."
Jälleen nappiin oikeusasiamieheltä. Juuri näin. Mutta, mitä käytännössä nyt tapahtuu tämänkin asian suhteen? Ei tietenkään yhtään mitään.

Lopuksi vielä kokonaisuutena yhteenveto ja toimenpiteet apulaisoikeusasiamiehen lausunnosta:

Olen edellä kohdassa 3.3.2 kiinnittänyt keskusrikospoliisin huomiota huolellisuuteen suodatuslistan laadinnassa. Tässä tarkoituksessa lähetän jäljennöksen tästä päätöksestäni tiedoksi keskusrikospoliisille. Muutoin ei käytettävissäni olevassa selvityksessä ole tullut esiin, että keskusrikospoliisi olisi ylittänyt harkintavaltansa tai käyttänyt sitä väärin soveltaessaan lapsipornografian estotoimista annettua lakia. Varsinaiset ongelmat liittyvät pikemminkin itse lakiin. Se on varsin suppea ja monia mielestäni tärkeitä kysymyksiä on edellä todetusti jätetty käytännön soveltajan ratkaistavaksi. Jos laissa ei säädetä jostain asiasta, niin soveltajan harkintavalta yleensä laajenee. Tätä harkintavaltaa keskusrikospoliisin virkamiehet ovat käyttäneet. Puheena olevalla lailla on sinänsä kiistatta hyvä tarkoitus. Lapsipornografian vastustaminen ja sen levittämisen estäminen on erittäin tärkeää. Mielestäni voidaan kuitenkin kysyä, tulisiko erityisesti sananvapauden käytännön toteutumisen näkökulmasta arvioiden laissa olla säännöksiä, jotka turvaisivat nykyistä paremmin estotoimien kohteeksi joutuneiden oikeusturvaa. Viittaan edellä esille ottamiini useisiin tulkinnanvaraisiin kysymyksiin (erityisesti kotimaisten sivustojen asema, suodatuksen tarkkuus ja linkityksen merkitys sekä muutoksenhakuoikeus) ja lain voimaan tulon jälkeen annettuun edellä mainittuun Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukseen. Huomiotani on kiinnittänyt myös EU:n parlamentissa tänä keväänä käsiteltävänä ollut ns. telekommunikaatiopaketti, jonka käsittelyssä yhdeksi keskeiseksi kysymykseksi on noussut se, tulisiko Internetin käyttörajoituksilla olla aina tuomioistuinkontrolli. Pyydänkin liikenne- ja viestintäministeriötä 4.9.2009 mennessä ilmoittamaan, onko sen mielestä edellä esiin tuomani näkökohdat ja mainitsemani eurooppalainen kehitys huomioon ottaen tarvetta uudistaa kyseistä lakia, vai miten sen näkemyksen mukaan edellä esille otetut tulkintakysymykset voidaan muuten saada asianmukaisesti ratkaistuiksi. Muihin toimenpiteisiin asia ei anna aihetta.

Ei hyvältä näytä, muttei aivan mahdottoman huonoltakaan. Oikeusasiamies sentään myöntää, että jotain on pielessä ja asialle pitäisi tehdä jotain. Lukekaa ihmeessä http://lapsiporno.info -sivulta Matti Nikin kommentit oikeusasiamiehen päätökseen. Jos ette pääse ko. sivuille, niin käyttäkää OpenDNS:ää "lapsipornosuodatuksen" kiertämiseen nyt ja jatkossakin. Voitte myös vilkaista aikaisempia kirjoituksiani aihepiiriin liittyen tästä.PS. It-viikossa hyvä juttu siitä, miten EFFI kantelee oikeuskanslerille Matti Nikin saamasta päätöksestä hallinto-oikeudelta olla käsittelemättä hänen valitustaan. Hyvähyvä. Juuri näin pitää toimia.

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

"-- tulisiko Internetin käyttörajoituksilla olla aina tuomioistuinkontrolli"

Kuulostaa vaaralliselta idealta! Tuollainen johtaisi pitkällä aikavälillä sensuurin huomattavaan laajentamiseen muillekin osa-alueille. Tuomioistuimet tavallaan legimitoivat sensuroinnin kansalaisten mielissä.

Jos valtio sensuroi asiallisiakin sivustoja, niin on parempi, että sitä tapahtuu ikään kuin laittomasti - kuin tuomioistuinten siunauksella.

Tuomioistuimen tehdessä sensurointipäätöksen, sillä on tavallaan kansalaisten ylivoimaisen enemmistön tuki. Vähemmistö ei juurikaan uskaltaisi kritisoida päätöksiä - toisin kuin nyt. Tällä kertaa vähemmistö sai todella näkyvästi asiansa esiin vetoamalla siihen, että sensuroinnissa on rikottu lakia.

Tuomioistuimien päätöksillä on huomattavasti enemmän auktoriteettia kuin jollakin KRP:n yksittäisellä ATK-Juntusella, joka tällä hetkellä tekee sensuroinnin. Ihmiset luottavat tuomioistuimiin kuin sokeat kanat.

Tuomioistuinten on varsin helppo sensuroida piraatti- ja uhkapelisivustot. Se voi tehdä päätöksen nopeasti ja suljetuin ovin. Eduskunnan ei tarvitse säätää siitä edes lakia. Nyt, kun KRP sensuroi sivustoja, niin siihen tarvitaan laki - tai muuten kansalaiset nostavat metelin. Uusien lakien laadinta on vaikeaa ja hidasta. Ennen kuin laista edes äänestetään, niin kansalaiset ovat saaneet medioissa äänensä hyvin kuuluviin.