6. syyskuuta 2015

Yksinkertaiset ja karut ratkaisut maahantunkeutujien torjuntaan


Olen kirjoittanut viime päivinä tätä maahantunkeutujien ongelmaa koskien blogissani (täällä, täällä, täällä ja täällä), myös ongelman ratkaisua sivuten. Ajattelin kuitenkin kirjoittaa vielä yhden kerran siitä, mitä ihan konkreettisesti Suomen viranomaisten pitäisi tehdä, koska heillä selvästikään ei ole mitään hajua siitä. Tai sitten Suomen viranomaisilta vain puuttuu halu toimia, koska heidät on mädätetty ja/tai komennettu hiljaiseksi, jota pidän todennäköisempä syynä. Ei Suomen viranomainen, vaikka onkin tehoton, tyhmä, avuton ja ajastaan jäljessä, sentään voi NÄIN pihalla olla asioista...toivottavasti ainakaan.

Tärkeää olisi, että lista toteutettaisiin kokonaisuudessaan. Muuten systeemiin jää porsaanreikiä, joita tullaan tietenkin käyttämään hyväksi. Tietenkin havaittuihin porsaanreikiinkin tulee paneutua välittömästi ja uudistaa tarpeen mukaan systeemiä, jotta ongelman räjähtämiseltä käsiin vältytään. Paljoa ei kuitenkaan de facto tarvitsisi tehdä. Esittämäni muutokset ovat loppupeleissä varsin pieniä, eivätkä yleisesti ottaen vaadi edes lakimuutoksia Suomeen.

Eli, miten ratkaista nykyinen ja tulevat vastaavat ongelmat?

 1. Rajavalvonta takaisin. Ilman asianmukaisia henkilöpapereita, jotka todistavat sinun olevan EU-kansalainen, ei ole mitään asiaa Suomeen ilman viisumia. Jos lentoyhtiö tai rajan takana oleva toimija päästää hölmöyttään jonkun tänne, hän on niiden ongelma, eikä meidän ongelmamme. Lentoasemille ja satamiin ei suostuta ottamaan maleksimaan näitä ihmisiä yhtään. Tämä on täysin laillista ja mahdollista tehdä, ei edellytä mitään uusia lakeja tai muutoksia mihinkään, vain viranomaisten päätös riittää.

 2. Toisesta EU-maasta tulevat eivät voi Suomen rajalla(kaan) hakea turvapaikkaa, koska heidän tulee Dublinin sopimuksen mukaan hakea sitä ensimmäisestä EU-maasta, johon tulevat. Turvapaikkahakemusta tai vaatimusta turvapaikan saamiseksi jne. ei oteta vastaan rajalla(kaan), eikä huomioida millään muotoa. Myöskään mitään sosiaalietuuksia tai terveydenhuoltoa ei anneta näille ihmisille, siihen ei ole mitään velvollisuutta, koska he eivät ole EU-kansalaisia. Rajaviranomaiset kehoittakoot hakemaan turvapaikkaa jne. siitä maasta, josta ovat Suomeen pyrkimässä tai ensimmäisestä EU-maasta, jonne ovat tulleet. Tämäkään ei vaadi lain muutoksia millään muotoa tms.

 3. Tarvittaessa rajavalvonnan resursseja on lisättävä esimerkiksi kutsumalla palvelukseen reserviläisiä "ylimääräisiin kertausharjoituksiin" rajavartiolaitoksen osalta. Tämäkään ei vaadi mitään lain muutosta, maanpuolustusalueen komentaja voi tehdä tämmöisen päätöksen aivan itsekseen ja se on voimassa toistaiseksi.

 4. Kaikilta turvapaikkaa hakevilta ja niiltä maahan änkeäviltä, jotka eivät voi LUOTETTAVASTI tunnistaa itseään, otetaan sormenjäljet, iiriskuvat ja DNA-näyte tietokantaan ja niille asetetaan tunnusnumerot. Näitä tietoja verrataan muiden EU-maiden ja ulkomaiden viranomaistietokantojen kanssa henkilön jäljittämiseksi ja mahdollisten aikaisempien ja tulevien rikosten ja turvapaikkahakemusten seurannan suhteen. Pelkkä sormenjälki ei riitä, koska osa tulijoista poistattaa sormenjälkensä. Lakimuutosta ei vaadita, mutta se voisi olla tarpeen mahdollisten humanisti-inisijöiden vaientamiseksi.

 5. Kaikilta turvapaikkaa hakevilta ja niiltä maahan änkeäviltä, jotka eivät voi LUOTETTAVASTI tunnistaa itseään, katsotaan ja jäljitetään matkapuhelimen IMEI ja sim-kortin IMSI ja tehdään kansainvälinen jäljitys siitä, missä ko. puhelin ja kortti on ollut. Näin voidaan luoda kohtuullisen luotettava selvitys siitä, missä ko. henkilö on ollut ja mistä tullut ja kuka hän on ja millä asialla. Tämä ei vaadi välttämättä lakimuutosta, koska epäilty rikos voi olla esim. "laiton ihmiskauppa", josta voidaan tuomita yli 6kk vankeutta, jolloin televalvonta on mahdollista.

 6. Mikäli turvapaikkaa hakeva tai muuten maahan änkeävän epäillään syyllistyneen rikokseen (laiton maahantulo, ihmiskauppa, viranomaisen harhauttaminen, jne.) myös hänen puhelimensa puhelutiedot, tekstiviestitiedot ja datatiedot selvitetään, eli suoritetaan televalvonta siihen liittymään ja erikseen vielä siihen puhelimeen (IMEI-perusteella). Näin voidaan selvittää mahdollisia ihmissalakuljettajia ja henkilön kytköksiä toisiin "pakolaisiin" ja terroristeihin. Tämä ei vaadi välttämättä lakimuutosta, koska epäilty rikos voi olla esim. "laiton ihmiskauppa", josta voidaan tuomita yli 6kk vankeutta, jolloin televalvonta on mahdollista. Puhelujen kuunteluun ja tekstiviestien lukemiseen voidaan vaatia lakimuutosta.

 7. Jokainen tulija, joka pääsee Suomen rajojen sisäpuolelle tavalla tai toisella ja väittää olevansa lapsi, tutkitaan ikämäärittelymenettelyillä, jotka sisältävät lääketieteellisen tutkimuksen (esim. luustokuvaus). Nämä tutkimukset ovat (luustokuvauksen sisälten) erittäin luotettavia ja niistä voidaan hyvin tarkasti päätellä henkilön ikä. Mikäli henkilö on alle 18v, joudumme ottamaan hänet säilöön, jos henkilö on yli 18v, hänet voidaan karkoittaa välittömästi sinne mistä on tullutkin (ks. seuraavat kohdat), koska hän on syyllistynyt rikokseen (viranomaisen harhauttaminen) antamalla väärät ikätietonsa.

 8. Muista kuin EU-maista tulevat, turvapaikkaa hakevat otetaan kiinni ja laitetaan turvasäilöön. Tarvittaessa perustetaan aidattuja leirejä, joita vartioimaan kutsutaan reservistä sotilaspoliiseja määrämällä näitä "ylimääräiseen palvelukseen" tai otetaan käyttöön "täydennyspoliisivoimat". Olennaista on, että nämä turvapaikanhakijat eivät pääse kuljeskelemaan ympäri Suomea vapaasti, ennen kuin heidän identiteettinsä on selvitetty ja varmistettu, että he eivät ole ainakaan terroristeja. Tämäkään ei vaadi lakimuutosta, henkilötietojen selvittämiseksi ihminen voidaan ottaa kiinni ja pitää kiinniotettuna.

 9. Mikäli hakijoita tulee vieläkin suuria määriä (ei tulisi), voidaan neuvotella Venäjän kanssa vastaanottokeskusten perustamisesta itärajalle, Venäjän puolelle rajaa tai rajavyöhykkeelle. Toinen vaihtoehto on ostaa vastaavat palvelut esimerkiksi Ranskalta, käyttäen vaikkapa Ranskan Guayanaa tms. hätätapauksessa vaikka jotain Kreikan saarta tms. Tänne kuskataan loput hakijat odottamaan päätöstään. Tämä ei vaadi lakimuutosta Ranskan tai Kreikan osalta, Venäjän osalta mahdollisesti vaatii.

 10. Rikoksiin syyllistyneet (raiskaukset, ryöstöt jne.) tai ne, joiden hakemus paljastuu perusteettomaksi (syyllistyvät maahantulorikokseen ja viranomaisten harhauttamiseen), karkoitetaan pikamenettelyllä siihen maahan, josta ovat Suomeen de facto tulleet. Mikäli ko. toista EU-maata ei muka jostain syystä löydy, karkoitus tehdään heidän alkuperäiseen kotimaahansa tai sitten Venäjälle, Kreikkaan tai Ranskan Guayanaan tms. vastaanottokeskukseen. Mikäli ko. alkuperäinen kotimaa löytyy, mutta sinne ei ole muka turvallista karkoittaa, toimitaan kuten ko. maata ei muka jostain syystä löytyisi ja henkilö saa mennä Venäjälle tai Ranskan Guayanaan tai Kreikkaan odottamaan tuomionsa kärsimistä ja maansa tulemista turvalliseksi. Tämä ei vaadi lakimuutosta Ranskan tai Kreikan osalta, Venäjän osalta mahdollisesti vaatii.

 11. Rikoksiin syyllistyneet (esim. maahantulorikos, viranomaisten harhauttaminen, jne.), jotka karkoitetaan (eli de facto kaikki), määritellään huolellisesti kansainvälisiin tietokantoihin rikollisiksi, joilla ei ole mitään asiaa tulla EU:n alueelle mistään syystä. Tietokantoihin tallennetaan henkilön sormenjäljet, iiriskuvat ja DNA-näyte. Mikäli tämmöinen ihminen päätyy jostain syystä EU:n alueelle, Suomi pesee täysin kätensä hänestä ja mikäli henkilö päätyy Suomeen, Suomi laskuttaa täysimääräisesti tämän henkilön kuluista valtiosta, josta hän on Suomeen tullut. Vaatii lakimuutoksen.

 12. Mikäli henkilö tai henkilöt käyvät ko. kotimaassaan lomalla vapaaehtoisesti, tämä on peruste määritellä ko. maa turvalliseksi ja aloittaa palaukset ainakin ko. henkilöiden ja heidän sukulaisten osalta välittömästi ko. maahan riippumatta mistään muista syistä. Lakimuutosta ei vaadita, mutta se voisi olla tarpeen mahdollisten humanisti-inisijöiden vaientamiseksi.

 13. Vastaanottokeskuksissa tai muuten maahan tulleet, jotka ovat saaneet turvapaikan tms. eivät saa kuin minimaaliset sosiaalietuudet. Pääpaino on sillä, että heidän asunto maksetaan, samoin minimikulut. Raha ei anneta kuin poikkeustapauksissa ja hyvin, hyvin vähän. Voi vaatia lakimuutoksen.

 14. Työntekomahdollisuutta ei anneta ennen kuin ihminen on varmuudella tunnistettu. Tällöin tulijat velvoitetaan työllistämis- ja kuntouttamistoimenpiteiden kohteiksi aivan kuten suomalaiset työttömät, ts. muutaman euron päiväpalkalla töihin esimerkiksi ko. kuntaan, jos eivät itse oikeasti työllisty (kuten eivät). Esimerkiksi maataloudesta löytyy paljon aputöitä, kuten sikaloiden siivoamista jne. joka kelvannee hädänalaiselle pakolaiselle varmasti. Kieltäytyminen työstä johtaa etuuksien leikkaamiseen, kuten suomalaisillakin ja vaikuttaa hyvin negatiivisesti turvapaikka/oleskelulupakäsittelyn lopputulokseen. Ei vaadi lakimuutosta.

 15. Suomeen jäävät - syystä tai toisesta - velvoitetaan oppimaan kieli 5 vuodessa. Missään olosuhteissa yli 5 vuotta Suomessa ollutta ei avusteta veronmaksajien kustantaman tulkin tms. muodossa (ellei ole lapsi tai vammainen) millään muotoa missään tilanteessa. Myös muuta integroitumista edellyttäviä asioita vaaditaan, esim. burkhakielto, yhteisten uimahallivuorojen käyttö jne. tasa-arvoasiat tai karkoituspäätös voi tulla vastaan. Vaatii osittain lakimuutoksia.

 16. Suomeen jäävät - syystä tai toisesta - jotka ympärileikkauttavat tyttö- tai poikalapsensa, tuomitaan poikkeuksetta törkeästä pahoinpitelystä ja pysyvän ruumiinvamman tuottamisesta. Lapset otetaan kiireellisesti ja pysyvästi huostaan ja annetaan tarpeen mukaan esimerkiksi adoptioon suomalaisperheisiin. Vanhemmat, jotka syyllistyvät ko. rikokseen, menettävät jo mahdollisesti saamansa Suomen kansalaisuutensa, turvapaikkansa, oleskelulupansa tms. ja karkoitetaan pikakarkoituksena alkuperäiseen kotimaahansa, tai jos ei mahdollista, siihen maahan, jos ovat Suomeen tulleetkin. Vaatii lakimuutoksen.

 17. Kaikkien viranomaisten toiminta tutkintaa asian osalta. Puolueeton tutkintakomissio laitetaan tutkimaan mamutusmokutukseen liittyviä eturistiriitoja, laiminlyöntejä, salaliittoja ja toimeenpanoja, sekä tietenkin taloudellisia kytköksiä. Tarkoituksen selvittää ja saattaa rikosoikeudelliseenkin edesvastuuseen kaikki ne tahot Suomessa, jotka ovat järjestäneet, tukeneet, edistäneet tai jättäneet hoitamatta velvollisuuksiaan mamutusmokutusvyörytyksen osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sisäministeriössä, poliisijohdossa, rajavartiolaitoksessa, maahanmuuttovirastossa jne. tulee "päitä putoamaan" ja paljon. Ei vaadi lakimuutoksia.

 18. Maahanmuuttoviraston ja muidenkin viranomaisten resursseja lisätään niin paljon, että hakemukset, selvitykset jne. voidaan tehdä nopeasti. Tarvittaessa lakiteitse annetaan lisävaltuuksia ja resursseja tarkempaan tutkimukseen. Maahantunkeutujien hyysääminen loputtomiin on joka tapauksessa kalliimpaa kuin heidän papereidensa käsittelyyn panostaminen. Jokainen euro, joka tähän tarkoitukseen laitetaan, tuo itsensä varmasti moninkertaisena takaisin säästöinä em. kuluista.
Se on siinä. 18 kohtaa on paljon tai vähän, miten asia halutaan nähdä. Mutta se on siinä. Noilla eväin kun lähdettäisiin toimimaan, tämä "ongelma" katoaisi aivan itsestään ja todella nopeasti. Eikä tulisi takaisin. Sitten em. ohjelmaa voitaisiin pyrkiä laajentamaan koko EU:n kattavaksi.

Miltä kuulostaa? Onko nykymeno muka parempi? Onko itselläsi ehdottaa parempaa ratkaisua? Vai hukutaanko maahantunkeutujien tulvaan kuten tähänkin asti - sekä on paras "ratkaisu" tähän ongelmaan?

8 kommenttia:

 1. "Mikäli turvapaikkaa hakeva tai muuten maahan änkeävän epäillään syyllistyneen rikokseen (laiton maahantulo, ihmiskauppa, viranomaisen harhauttaminen, jne.) myös hänen puhelimensa puhelutiedot, tekstiviestitiedot ja datatiedot selvitetään, eli suoritetaan televalvonta siihen liittymään ja erikseen vielä siihen puhelimeen (IMEI-perusteella)."

  Ei rajalla tota varten mitään rikosepäilyjä tarvita. Viranomaisilla on monessa länsimaassa täydet valtuudet tutkia kaikkien rajanylittäjien kännykät/tietokoneet jne ilman mitään hyvä syytä jo nyt. Lisäksi sun pitää pyydettäessä antaa kaikki salasanat vankeuden uhalla, joka monessa paikkaa jatkuu kunnes viranomaiset on saaneet ne salasanat. Tämä koskee siis myös sen maan asukkaita eikä vain ulkomaalaisia.

  VastaaPoista
 2. "...tutkitaan ikämäärittelymenettelyillä, jotka sisältävät lääketieteellisen tutkimuksen.." Ja tämä muuten ei ole ilmaista!

  Miksi noin monen kohdan ohjelma? Meillä on Suomessa ERITTÄIN HUONO taloudellinen tilanne nyt. Väestömme ikääntyy ihan eri suhteessa kuin monessa muussa Euroopan maassa, samaan aikaan työllisyystilanteemme on huono. Eli: huoltosuhde tökkii. Tähän katastrofiin ei ole varaa ottaa YHTÄ AINOAA pakolaista. Ei nyt. Katsotaan joskus myöhemmin uudestaan. Hoidetaan nyt tämä oma kriisi, hoidetaan omat kansalaisemme kunnialla.

  Mitään 18 kohdan ohjelmaa ei tarvita. Tarvitaan kaksi kirjainta, E ja I, ja kyky yhdistää ne. Nollatoleranssi.

  VastaaPoista
 3. Erittäin hieno blogikirjoitus. Kaikki vaan Kuolaan leireille.

  VastaaPoista
 4. Tuo kohta #18 on nyt nimen omaan syynä siihen miksi irakilaisia tulee todella paljon Suomeen. Suomi on nyt turvapaikanhakijjoiden ykkösmaa. Suomessa turvapaikan saa nopeasti.

  VastaaPoista
 5. Mainiota että on valmis lista toimenpiteistä, kun kansa on vallannut Suomen takaisin itselleen.

  Kiitos.

  Sitten vaan toimintaa!

  VastaaPoista
 6. Suomeen tulisi julistaa poikkeustila, koska maahan on tunkeutunut laittomasti kymmeniä tuhansia ihmisiä, joista valtaosaa voidaan ilman parempaa tietoa pitää merkittävänä turvallisuusuhkana. Kaikki päättäjät, virkamiehet ja siviilit, jotka ovat toiminnallaan edesauttaneet laitonta maahantuloa ja suojelleet näitä rikollisia tulisi tuomita kenttäoikeudessa rikollisten suojelusta ja maanpetoksesta. Samalla laittomat maahantulijat tulisi ottaa kiinni ja koota vartioidulle alueelle maasta poistamista varten. Pakoilusta, vastustamisesta tai muista rikoksista pikatuomiot kenttäoikeudessa.

  VastaaPoista
 7. Niin ja jos todetaan että maahantunkeutuja valehtelee asioitaan käännytetään takaisin

  VastaaPoista