26. huhtikuuta 2017

Poliisi ei tietenkään tehnyt rikoksia minua kohtaan... :D

Tein jo viime keväällä kasan rikosilmoituksia poliisien sikailuista minua kohtaan (kotietsintä, kohtelu putkatuksessa, tietokoneen peukalointi ja kuulustelujeni kuvaamisen estäminen), jotka julkaisin blogissani viime syksynä. Nyt tuli sitten Sisä-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Minna Pilviön päätelmä, jonka mukaan yksikään poliisi ei ole millään muotoa rikkonut mitään lakia missään asiassa minua kohtaan! Jeps. Kyllä. Luitte aivan oikein.

Julkaisin paperit vasta nyt, kun sain tehtyä kantelun oikeusasiamiehelle asiasta. Kantelen vain tästä kuvaamisen estämisestä nyt ja teen myöhemmin kantelun noista muista jutuista sitten...lukekaa koko pumaska nyt vaan läpi niin näette varmasti itsekin, mitä kaikkea muuta sontaa siellä on, josta on syytä valittaa eteenpäin.

Surkuhupaisaa on minusta, että poliisit kerta kaikkiaan persekipeytyvät aina, kun näkevät kameran. Mikä siinä on? Miksi saan nähdä silmilläni ja kuulla korvillani ja tehdä kynälläni muistiinpanoja vaikkapa kuulusteluistani, mutta jos otankin kameralla kuvan, seuraa mielipuolinen hysteria ja persekipu gestapon toimesta? Häh? Miksi? Mikä siinä on?

Surkuhupaisinta oli lukea asiaan liittyvä poliisien kannanotto, jonka mukaan 24/7 nauhoittavat haalarikamerat poliiseille ovat poliisien itsensä mielestä ok, KUNHAN POLIISI SAA SENSUROIDA SIELTÄ KAIKKI OMAT RIKOKSENSA AINA TARVITTAESSA POIS! Jeps. Jep, luitte aivan oikein, näin sikoja nämä siat oikeasti ovat. Kamerat ovat ok - paitsi jos kameraan voisi tarttua jotain poliisien sikailua, silloin se pitää ottaa pois vaikka väkivaltaa käyttäen poliisirikoksen uhrilta tai vaikka toisilta poliiseilta!EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES

KANTELU KOHDE
Sisä-Suomen syyttäjänviraston päätös 17/381, 3.3.2017.
Kihlakunnansyyttäjä Minna Pilviö
Alkuperäinen asia: Rikosilmoitus R16/5754 (Liitteenä).


KANTELUN TEKIJÄ
Markus Mikael Jansson
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


VAATIMUKSET
1. Oikeusasiamiehen on annettava selkeä lausuma ja saatettava se kaikkien poliisilaitosten ja viranomaisten tietoon, jossa selkeästi ja yksiselitteisesti myönnetään, että poliisin asiakkaalla on oikeus kuvata tai muutoin nauhoittaa hänen omat kuulustelunsa JA kotietsintänsä, eikä poliisilla ole, eikä voi olla, mitään oikeutta, mukaanlukien siinäkään tapauksessa, että joku muu poliisi näin määrää, kieltää ko. nauhoitusta/kuvaamista tai ottaa väkivalloin nauhoitus/kuvaamisvälineitä asiakkaalta pois.

2. Oikeusasiamiehen on kerrottava kantelijalle selkeästi, mitkä ovat kantelijan oikeussuojakeinot siinä tapauksessa, että poliisi joka tapauksessa, laittomasti, kieltää tai estää tai estelee allekirjoittanutta nauhoittamasta tai kuvaamasta omia kuulusteluitaan tai kotietsintöjään tai väkivalloin vie tältä nauhoittamiseen tarkoitettua laitteistoa. Nykyinen vetoaminen ja rikosilmoitusten tekeminen kun ei ole johtanut mihinkään ja yhä edelleen poliisi väkivaltaisesti estää minua kuvaamasta kuulusteluitani, mitä minä voin tehdä käytännössä asialle?!?

3. Oikeusasiamiehen on saatettava tutkittavaksi ja ajettava rangaistusta allekirjoittanutta edellä mainituissa asioissa vastaan rikkoneita viranomaisia, poliiseja, syyttäjää jne. kohtaan, jotta allekirjoittanut saa oikeutta kokemaansa törkeään, jatkuvaan ja järjestelmälliseen sananvapauden loukkaukseensa. Korvausvaatimukset esitän asiassa myöhemmin.


PERUSTELU
Allekirjoittanut teki rikosilmoituksen R16/5754, jossa vaati mm. Rauman poliiseille tuomiota, koska nämä olivat toistuvasti kieltäneet ja fyysisesti estäneet allekirjoittanutta kuvaamasta omaa kotietsintäänsä ja omia kuulusteluitaan. Perusteeksi he esittivät ”esimies kielsi”, sekä epämääräistä selittelyä aina ”en halua tulla kuvatuksi”, ”esitutkinta on salainen” ja ”yksityisyys työelämässä” jne. täysin lakiin todellisuudessa perustamattomia perusteita. Poliisit myös väkivalloin veivät allekirjoittaneen kädestä kameran, kun allekirjoittanut ei suostunut kuvaamista lopettamaan.

Olen perustellut tämän toiminnan laittomuuden ja oikeuteni kuvata omat kuulusteluni jo kattavasti ko. rikosilmoituksessa. Kertaan kuitenkin lyhyesti oikeuteni kuvata poliisikuulusteluni.

1) Mikään laki ei kiellä sitä. Poliisin toiminnan on perustuttava lakiin, eikä poliisin kulloiseenkin mielivaltaiseen kuvitelmaan tai henkilökohtaiseen haluun jostain asiasta.

2) Itse tehty tallenne tai muistiinpano kuulustelusta ei ole viranomaisen asiakirja, joten sitä eivät koske mitkään viranomaisen asiakirjoja koskevat säädökset ylipäätäänkään.

3) Viranomaisen asiakirjan ”salassapito” koskee joka tapauksessa vain sen levittämistä, eikä suinkaan kiellä hallussapitoa tai edes kopioiden tekemistä siitä!

4) Sillä, että teoriassa salassapidettävän asian voisi julkistaa ja siten syyllistyä rikokseen, ei voi perustella salassapidettävän asian hallussapitokieltoa, kuten Vaasan hovioikeuden ratkaisu R15/1117:kin toteaa allekirjoittaneen osalta.

5) Mikäli kuulustelujen kuvaaminen on kiellettyä, niin on myös muistiinpanojen teko kuulustelusta, kuitenkin niitä olen saanut tehdä ja viedä ne mennessään. Itse asiassa myös kuulusteluissa näkeminen ja kuuleminen on sitten oltava kiellettyä, koska niinkin voin asioista saada tietoa kuulusteluista ja viedä tiedot pääkopassani ulos kuulustelusta. Mikä on se kummastus, joka nimenomaan kamerassa aiheuttaa poliisiviranomaiselle käsittämätöntä persekipua ja halua kieltää juuri vain ja ainostaan kameralla kuulusteluista kerätyn tiedon pois vienti kuulusteluhuoneesta – kun mikään muu tapa kerätä tietoa kuulustelusta ja sen vienti pois kuulusteluhuoneesta ei kerran ole poliisille mikään ongelma?

6) Perustuslain 12§ mukaan jokaisella on sananvapaus, eli oikeus mm. vastaanottaa tietoa. Sillä, vastaanottaako tiedon suullisesti, kirjallisesti ja tallentaako sen omaan vaiko tallentimen muistiin, ei voi olla mitään käytännön merkitystä.

7) OAM 2276/4/13 mukaan asiakas saa tallentaa kaikki viranomaistapaamisensa, eikä viranomaisella ole oikeutta tätä estää.

8) KKO 1990/36 mukaan oman poliisikuulustelunsa kuvaaminen edes salaa ei ole rikos.

9) Omassa kodissa toimivien viranomaisten toiminnan kuvaaminen näkyvissä olevalla kameralla ei voi olla missään mielipuolisessakaan tulkinnassa ”salakatselua”.

10) Viranomainen ei virkatehtävää suorittaessaan voi vedota yksityisyydensuojaan työelämässä, kun kuvattava asia koskee nimenomaan viranomaisen toimia ja on kuvaajan oman oikeusturvan kannalta kuitenkin tärkeä.

Allekirjoittanut on nyt saanut siis kuitenkin Sisä-Suomen syyttäjänviraston päätöksen 17/381, jossa kihlakunnansyyttäjä Minna Pilviö selittelee, miksi poliisi muka voisi kieltää kuvaamisen kotietsinnässä ja kuulusteluissa. Pilviön perustelut ovat täysin käsittämättömät ja osoittavat nähdäkseni huomattavaa ammattitaidon puutetta ja kyvyttömyyttä toimia kihlakunnansyyttäjänä.
1) Pilviö ei ole sanallakaan ottanut mitään kantaa, ei edes maininnut koko vastauksessaan OAM 2276/4/13 ja KKO 1990/36 päätöksiä, joihin allekirjoittanut nimenomaan on vedonnut omien kuulustelujen kuvaamisen osalta! Pilviön olisi pitänyt yksityiskohtaisesti perustella, miksi ko. OAM 2276/4/13 ja KKO 1990/36 päätökset muka eivät olisi valideja tässä tapauksessa ja asiassa!

2) Pilviö väittää, että OVK 603/1/2008 perustelee kuvaamisen kieltämisen oikeutuksen sekä kotietsinnässä, että kuulusteluissa sillä, että ”silloin henkilö voi saada tietoon salassa pidettävää materiaalia”. Totean edelleen, että ko. materiaan voin saada selville myös silmilläni, korvillani, muistiinpanoillani, joten miksei minua sitten huputeta ja korviani tukita?!? Näinhän pitäisi tehdä, jotten voisi saada selville mitään salassa pidettävää aineistoa. Totean edelleen, että aikaisempaan vedoten, salassapidettävän saaminen tietoon ei ole laitonta, ainoastaan sen julkistaminen laittomasti on, joten tämä perustelu ontuu tältäkin osin. Totean edelleen, että Vaasan hovioikeuden ratkaisu R15/1117 nimenomaan totesi, että sillä, että jotain salaista voisi jäädä nauhalle kotietsinnän kuvaamisessa, ei voi oikeuttaa kotietsinnän kuvaamisen kieltoa – joten miten se Pilviön mukaan kuitenkin voi oikeuttaa sen sekä kotietsinnässä että kuulusteluissa?!?

3) Pilviö väittää, että poliisit eivät ole tehneet rikosta, koska virkavallan väärinkäyttö ei ollut ilmeistä ja asiat ovat olleet kiistanalaisia ja vaikeasti tulkittavia. Tämä on törkeä valhe. Allekirjoittanut on esittänyt poliisille mm. OAM 2276/4/13 ja KKO 1990/36 päätökset ja perustellut kuvaamisen oikeutuksensa ko. tilanteissa. Viranomaiset ovat siitä huolimatta törkeästi, jatkuvasti rikkoneet allekirjoittaneen oikeuksia kuvata oma kotietsintänsä, omat kuulustelunsa jne. Viranomaisilla olisi ollut aikaa kuukausikaupalla selvittää näitä asioita minun ensimmäisten protestieni jälkeen. Kyse on järjestelmällisestä viranomaisten törkeistä perusoikeuksieni loukkauksista, jota on vieläpä johdettu ylhäältä päin (tutkinnanjohtaja Peltonen, joka on määrännyt, että en saa kuulusteluitani nauhoittaa), joihin syyllistyneet poliisit on saatava rikosoikeudelliseen vastuuseen!

Markus Jansson
Raumalla 26.4.2017Syyttäjänviraston ulostus, josta kantelun tein:

PS. Huomatkaa, että syyttäjä myöntää de facto sivulla 9, että minun tietokoneeni ON KÄYNNISTETTY POLIISIEN TOIMESTA (mitä ei tietenkään saisi tehdä, koska se vaarantaa todisteiden autenttisuuden), mutta pokkana väittää, että se on ihan ok juttu. 

Jännää, miten se viranomaisten mieli muuttuu:
Aluksi lokit paljastivat, että koneeni oli käynnistetty Rauman poliisilaitoksella kun olin itse putkassa. Sitten poliisit selittivät, että lokeissa oli jotain häikkää, joku virhe heidän puolelta, että ei konettani ollut missään nimessä käynnistetty tuolloin eikä muutenkaan. Ja nyt kihlakunnansyyttäjä kuitenkin myöntää, että koneeni de facto oli käynnistetty. Huppista.

PPS. Kaikki nämä tiedostot löytyvät tietenkin myös MEGA:n kansiostani (muut - oikeusmurhajutut - rikosilmot gestaposta ja seuraukset). Ai miksi noin pitkä kansiovyyhti? Koska en usko, että nämä jäävät tähän ja laitan tulevaisuudessa kaikki nämä viranomaissikailut sinne kaikkien katsottaviksi.

19. huhtikuuta 2017

Turussa sattui ja tapahtui 16.4.2017 klo 23!

Joku selkärangaton, yhteiskunnasta syrjäytynyt reppana kävi suorittamassa vandalismia iäkkäiden vanhempieni omakotitalon pihalla, kun olin siellä kahden pienen lapseni kanssa pääsiäistä viettämässä. Kyseessä on joku todella säälittävä tapaus, kun käy vanhusten kotipihalla sipsuttamassa keskellä yötä ja pahoja tekemässä. Eikö mikään ole enää pyhää ja koskematonta näille hampuuseille? Tuleeko mieleen ketään, joka olisi moraaliltaan, tavoiltaan ja toiminnaltaan niin alhaisella tasolla, että kykenisi tuollaiseen toimintaan?

Onneksi asialla ei ole mitään tekemistä ainakaan Olavi Mäenpää -nimisen herrasmiehen kanssa, koska selvästikään pihan turvakameroiden kuvaan ja videoihin ei ole taltioitunut hoikka, partainen ja pälvikaljuinen mies, vaan pikemminkin parraton, vaivalloisesti sipsuttava voipallo. On tietenkin puhdasta sattumaa, että Olavi Mäenpää -nimisen herrasmiehen lähipiiriin kuuluu kuvaukseen ja paremmissa kuvissa myös kasvonpiirteisiin sopiva, kaikkialle Olavi Juhani Mäenpäätä seuraava lakeija Waltteri Mikael Jokinen (ent. Tero Lagren), koska jonkin muun väittäminenhän voisi olla esimerkiksi kunnianloukkausta ko. henkilöitä kohtaan. Eiköhän Suomen ehdottomasti luotettava poliisi ja täysin erehtymätön oikeuslaitos aikanaan anna asiasta "totuuden" julki, kaikkia epäiltyjähän on pidettävä syyttömänä, kunnes "oikeus" toisin todistaa.

Turvakameran kuvaa on ehkä hieman käsitelty rikollisparan identiteettiä suojatakseni ja yksityiskohtia hälventääkseni. Kuvaan on vielä liitetty erikseen ns. disclamer, jotta kaikille käy varmasti selväksi, että turkulainen ex-kaupunginvaltuutettu, ex-eläinsuojeluvalvoja, ex-yksityisetsivä ja seuraavaksi ex-Pro Cultura säätiön puheenjohtaja Olavi Juhani Mäenpää ei missään nimessä, eikä tapauksessa ole millään muotoa mitenkään liittynyt tähän hassuun "yksittäistapaukseen".


Yksittäistapaukseen, koska tämähän ei tietenkään liity mitenkään vastaavankaltaiseen hassuun sattumukseen, joka tapahtui minun luonani Raumalla aiemmin tänä vuonna, tai viime kuukausien aikana saamiini useisiin uhkailuvideoihin. Niin ikäänhän tämä ei tietenkään liity mitenkään saamiini lukuisiin uhkaileviin ja vihjaileviin tekstiviesteihin viimeisten kuukausien aikana Olavi Mäenpäältä, joiden kaltaisia viestejä Olavi Juhani Mäenpää on lähettänyt myös minun vanhemmilleni. Eikä tämä tietenkään liity mitenkään myöskään sellaiseen yksittäistapaukseen, jossa minun asuinalueelleni oli jaettu minusta tehtyjä törkyviestejä autojen tuulilaseihin viime syksyllä...eikä tämä tietenkään liity mitenkään myöskään sellaiseen yksittäistapaukseen, jossa vastaavia törkyviestejä jaettiin asuinalueelleni autojen tuulilaseihin tässä keväällä toisen kerran!

On myös puhdasta sattumaa, että Olavi Juhani Mäenpää ja Waltteri Mikael Jokinen (ent. Tero Lagren) olivat kummatkin paikalla Rauman mielenosoituksessa johon osallistuin ja ennen mielenosoituksen alkua Olavi Mäenpää oli käydä minun kimppuuni kaksi kertaa yleisöstä ja poliiseista huolimatta. Varmasti on myös sattumaa, että Olavi Mäenpää lausui minusta törkeitä valheita (yhdessä Junes Lokkan ja Tiina Wiikin kanssa) useissa eri nettivideoissansa. Tietysti on myös sattumaa, että minun lapsistani on tehty useita perättömiä lastensuojeluilmoituksia ja Mäenpään omien sanojen mukaan "Mustalaisruhtinaan kädet ovat pitkät ja kylmät". Varmasti on myös puhdasta sattumaa, että kyseinen kaksikko (ja vain ja ainoastaan kyseinen kaksikko) Olavi Mäenpää & Waltteri Jokinen (ent. Tero Lagren) olivat seuraamassa oikeusmurhakäräjiäni. Kaikki on tietenkin vain puhdasta sattumaa, vaikka missään kohtaa näitä sattumuksia ei nouse esiin kuin kaksi nimeä...

Tehkää omat johtopäätöksenne. Minä olen jo tehnyt omani. Poliisi ja oikeuslaitos tekee varmasti aikanaan omansa.PS. Miksi Waltteri Mikael Jokinen on vaihtanut nimensä Tero Lagrenista? Eli siis Waltteri Mikael Jokinen = Tero Lagren = Waltteri Mikael Jokinen. Onko menneisyydessä jotain hämärää, jota koetetaan peitellä? Lisätietoja voi pistää minulle esim. sähköpostilla.

18. huhtikuuta 2017

Ja TAAS Facebook-sensuuria...ROTFLOL!

Facebook-profiilini https://www.facebook.com/jansmark on nyt sensuurissa 30 vrk. Ilmeisesti on Facebookin yhteisönormien rikkomista kertoa tosiasioita transuista ja kehoaan sairaalloisesti muokkaavista ihmisistä, joilla on selkeä psykiatrinen sairaus: kehonkuvan vääristymä (ICD-10 mukaan F45.2 Dysmorfinen ruumiinkuvahäiriö tai F64.0 transseksualismi). 

Näinhän tämä menee, totuutta ei saa kertoa millään hintaa, siitä seuraa sensuuria.

Mutta, ei hätä ole tämän näköinen, toinen profiili on otettu taas kerran käyttöön, eli https://www.facebook.com/mmjansson joten sinne nyt sitten vaan. :)-----BEGIN PGP MESSAGE-----

owF9kXs4lGkYxqOEsQhbFBWp1UpzYDCmcpgx05iMmNHMoM1+M8Ycv/nGfN8MM50U
KrXbecs2LKXdRCdE4io5JLaDzqESJRRF0sGotYb2Wl17Xfv+9z7v736e+37e9CnT
J5sYcd/7UH+5E+Wln7ruqRHqo/3cEbXZ64dBM4daQzJtPNbk3e3K8OgYVDYGH1CV
1bTbnBFutXV0f0b+K+Mq2199cVJwoQBl7wsf+DFwjumNyl9LMfqEoRKnxhXyWYWk
PatDdpnH2z1pvoQ62pbHtS8qcspI2rmEulh3ltXU0k9xoJXo26xNjENi6qakqPN/
K7ORrEYTZ7xKwgaXmqbPMQlV+Rpb9dq4Glc/ebdxDyFDSkWnOrkGHT88IIIPl9Pk
g9CRe9fc6rCf2rzMmyy+gfCu9XHuFf0xoQ7nfxgavoy2S+ucBBJ6Eon7VF67N/sm
lze/Y1m5WFIxuBstk5MLZr0ZXJq1wEZWHvNwpSBg772O3g+6PuKrW8UFHcujuuOZ
R1vd42y17Y+q599Etu/8/qXtnRgGaKKsu3LmOf1atxvzun7oQmX325hC9e6jkXgH
5xs7cJ6xoiWblYerTCocOQ/Ox0zONy2K5dbWud9BHdh+4ohHdEDbe8nuhXueLsA2
/3Fu2/x5YSvNMu+l4rqRbB8z/59YmJzmTvQuSuu3XX66nZ1xP4V+9yeqtaXEeCnT
6JbzC4bxnEkODzc0l5bZvmrjdz8R0u8ea0kBft5WftsF77TVFBDr62f01zVyyRbF
uIvvQndNhsNfD1zifPQrv861zRN++LiPXJA+sHA/UL+p/ESVLkpPiAJJ86ofeUv3
N2VhiLU1K1WO13PBjllTeklNAwkWp4tuz0ypzI+ZMXNLb9fAoWef9zqUQSzx2fC1
uojagz10ZWwgBeS8sYndkTrUnlyDcRmWuqXlfMJtG140q1bUcn47e6+d3QUP17N9
Hsc/1lYtzOHaZ6ibkTLMt0qHtPPcoPqsl57WG7cv4xuxcni/ka/OTJnbHLo7uup4
hHd/ds96Z+Gxns71Zf4a8sj0MJXTgva9a2I5h2jopTNqtbn7RnQ347ZM6Ws5TQjQ
El+nOwZWDGce1+prll1XLeWY59DsgmxitU1pvYjTU83WrpKhzGGZ6tyZ7uxN69yW
fddoJLNQmKpTaYMbKlvyKzwisPXzU28EdBTH6XQbauaNOFvbWnWfyEPfLwKPuFlx
nF5k6zQJGP+2Mom1hnhhXuvvDV2ZU70a9k/ztj1FDd58yl6U+1mfdbK1j/ZWPvvQ
g+LX8FRn8A92x6DZor4GI8am1mTTrIjo5cXvs0MT1J2W4Wcy6AX+pdWkhtzSVZ6R
J8Omp1rN3njtbu3dmMrTzzIDLwc/vmLN3NmIN08Prr28v+IWZXGY51rNPcckl7N5
ad3VyZC27uACFkuXTzINLIzeOA07LbnqMUtkzezJLfx1g8m2+09K+sm/u/9SZ+Lz
PKV3ZO6HYwF29kWzIxvWnEbdt9CtLnkXa+OWcvJhFLboAtOc0S5Pqt9lVnAQNV//
Pjr9pPEIMslwcAQ0Hu2Jxfk6AzIpIJATLVGWqBUQIobFatXoRYQgCiIGk5iYiAYB
pVQFSwA5DENytFyAGFCSDBKKv3DwKPg1xBt9hRUQguZDoIGmAnwBD4KkxH9wQ9/4
L0UDhAHBL1oDzhAIgdHeX/UMVCghBJKDgFiG5osmDB5l0XItxpXqwg5SBHmSvENc
YFWIwA9iqRU0adKqxFhaNJ4SR0o0dI5MFCOIQDnBODJeGTcxNnCiE/aKCahaOoGa
AEVBKkTFE0wgDfE049UxiQoWKDFfFONyjEHIAkRSSAHBiBj5T1zheFLD/v53D5Yo
ppgP8UUCQws1T+6rjBdqYLVEEQ/zpWORxTKxXAUKlJDc8GFhwZQgagiN5oxxpob4
+OFwngQvbyzW04/ghcUZ+HBAEw7IJoRRABoFIEODAgxjzAiD/m90khjhQ2L5YgiG
DGsUjI3A4ZmUOJWCnwBEKilULcKlJrLoouVSKYsjZUjwAiBi7JMh+ainr5V4LyDB
L0IB4iECXRpKF5K5WiaHzecDkSBTwofBSF8K3Ss4IjoeIDHY6ng8Q0LQwtI4Oh3y
wXuHsyOEOB6fwcMRkoQSpSWKz1OqEQ6ZzPZj8PzC6csJolBL1N8=
=bK/D
-----END PGP MESSAGE-----

12. huhtikuuta 2017

TAAS Facebook sensuuria - naurettavaa!

Sain https://www.facebook.com/markus.jansson.739 tililleni nyt 7 vrk julkaisuestoa viime blogipostaukseni laittamisesta sinne. Facebook väittää pokkana, että tuo päivitykseni jollain tavalla mukamas rikkoo Facebookin yhteisönormeja... ROTFLOL!

Olisi kivaa päästä kysymään joltain lumihiutaleelta mielensäpahoittajalta, että mitähän kiihottavaa, loukkaavaa tai laitonta tuossa postauksessa muka on? Mikä siinä sai suvakille aikaan mielipahaa, olisi kiva tietää, jotta voisin viljellä sitä sitten kaksinverroin enemmän pitkin nettiä näiden heikkohermoisten lumihiutaleiden kiusaksi. Katsokaa itse, mitä tuossa on muka yhteisönormien vastaista?


Ja toinenkin sensuroitava kirjoitus minun sivuiltani Facebookin mukaan löytyi:

Tämä on oikeasti ihan helvetin naurettavaa, säälittävää paskaa! Facebook sensuroi suvakkien käsikassarana minua mielipuolisesti minkä vain ikinä pystyy, mutta minua se ei oikeasti haittaa vittuakaan, koska minulla on 3 muuta Facebook-tiliä valmiina aktivoitaviksi juuri tämmöisen mielipuolisen ajojahdin takia, nyt otan siis käyttöön https://www.facebook.com/jansmark tilini. Ähäkutti suvakit! Vituttaako? Häh? :D

Edelleenkin, ihmiset hyvät, painukaa helvettiin Facebookista! Siirtykää VK:hon. Facebook on suvakkijutku Zuckenbergin tekele, joka on kerta toisensa jälkeen vain tiukentanut "vihapuheen" eli totuuden vastaista linjaansa. Facebookilla ei lisäksi taida edes olla suomenkielistä henkilökuntaa, joten sensuuri tapahtuu kylmästi bottien toimesta, kun tarpeeksi monta suvakkia ilmiantaa saman postauksen. Ei tuollaista paskaa kannata niellä. Älkää olko lampaita. Tehkää tili VK:hon ja siirtäkää aktiviteettinne sinne. Niin minäkin olen tehnyt jo pitkän aikaa, vaikka en kokonaan voi Facebookista siirtyä pois, koska ylläpidän siellä vertaistukiryhmää SEID-sairastuneille...


-----BEGIN PGP MESSAGE-----

owF9kXs0lHkYx5PQjssW2XLklluRGXORW1suzWCYCpN71juvuZnL+5p5Z8bI1iwl
6eISSYVEERvl1mVIia7Edt1V28QxKWWPJBKxhs5Z7Z6zv/9+z+/z/T7P9/ntW2So
rqEWNtjXnvswHP9ZM6lXDZVqYjaxaI1PhzLaicpWrKx2/E777qESG9Qu8s2FtzZe
Jd4rvVr8foqipUH+0J5fZGt296mOffNS/FPvoP0bl6yVdycqs/uLPtygJdV35ZtK
XlLaNQHMaE/03S/jaoU3RhTTuh2aBtxo26dJw2nPm0oEmkamcHjKLptYtaWluFvW
bUd966ptze8kaxrYdSdML2Slr7p+7mL1vtEY+f5mliIsIzr27HofboFxerms5Uxe
5G+py9x8J+sPbgofVuzbYhgvp7jX69yuiOlu76+/44qvPcYZtobkN7JiLx8ty2Pm
3HNjLxHhIoKNJuxvpgmC7/cqagZGho516LlrdqZRMU1aXTrTB/frBJw6hE7ZALY5
FzU1rO7x/3irYCoFxjQ1NMgYfsUPUqb8lTSZhiV1Czr3tqAQW9muENPH0tNAxeuy
7JihlJHujx7rA+CGcsZ47vmJRcauBSck5Q/4A/QsHD45Xrpxe8n0VcWy03k91stk
qPPc4yWns/Q3ENYULgbCyCXVzzq/P/sY0l3xu8HOA6sqchyl/jcb0KSovtoIA3lt
I6f1T7E/kFIcUlHj1cLs6I2oc3ODiQPuSzoexnddsoxp9U4tevP8lIT15Aec9eZD
DI7Ji6hWyY4a58mVk4YJo6ZOV3R6dxDsOo2gsKlLfdsurbMjNUZknFrKT2LAdhqT
FquPphhrvb4w6dbXI1ths/3z2PBB5zYodPHQ3sUZ9kYOeEVzBvGRhf6OhU+NJPjC
Gwmiuk9NfwkNLvcXOeYf3vtFkG3TmrznzDIPs88Tlm1ctl9q6V7vt+b62MblO5d8
HFj+Rf009ePCguSuuuoFyIRjy/NuruiYaXny9OTwwJYxE6qVXkXeFb0N4w8MygKq
PvxiVgAQqlFamTUXbV/lCfaWV1HQT+CH93DLrTT4MYVN134+dwD3jnbtjXwTkVY5
faZq6aMoD3kxZ+TlpUJG5+itkDIi97X2xM5X4fb6J096HpnM8azoiwnUUs83R3J/
bdn17MdmWWOeNrogvr4gO0uu4f7inKFLh4ZNt4BNbRyqLMmIz70u7V8Ja7s7kyZj
IycocHg+FtAnnr4eqlTr747yQbfH1ymlYwty7hckZYpo0cqbvX+oV4YNdmSmyYar
DspNV+k9ruxQejX1+CdNiMchkxxL2fTR0d32Rg9aXe7yj4tt0YzCasNXtW2dpOr3
n8gCTnmwyRGzTmrMk6pdxBLZS71MZmTSSGrk7q63RAAfpJm+YSr3wrrUz+avDxdP
GTv0KgetAxpKX5RaNBeVWF19F+HPTofKgzdvc6gTRVmLv4CGgYPvuMbv97dJh+21
savepplp0A4oIyMtn4Cvitq82/dQUSce3Y+wMomt7Tmkdj6styV1rXNn1Dn1BcgC
1cHi0AQ0zhHrbA5wOQCd76aL0kX5QwhbyBaLZi4sBIHdMBiJRILmAQKOSBgH8IVC
iI/m0xEV6sWFmOyvnHAG/BaizbwKYQhBgxBPRZMAkE6DIM48gcqZ8bWswjAqrcpF
xVPoTGCG/cbUAxZACMTnAWwuGmTN6zzDovmJGEuSRYgn7InzcvKzEIr86K5QsBj2
5SRsk/zkG0EgxnpJVM5UCRtB6IJ5gyBzldkZ5hryvnZU8SH+81AxZx41DwqHRIiI
Rv9XOulcdVYiEtIFmK+KOTlGJQwGWBwIhoQIG/lPXOZcUtUC/3cPuqggNgiBLLrK
QkzjOwsYTKlQHAczhODsMqlsLpsv4tEFEF/1Y5s3ET1Jfr6+5hhzkt86VywW54J3
cnTEubrgHbEqfisg3Qpw54WBASkMcNE8OoYyOwiF/E90LzYCQmy+AySEVGukz7bA
EoKIsSIYjAeoAiIpEQkjSYLJLB8OJziUQ4kj0IHA2U+G+DMzfask4IF410CYR4Bc
yJwAMtM7LDEoNAQEASovKA4U8qjORDJ+U2AEA/CihIgZBEqcS6KQE0smQ+sITltD
AplYGkihYV0SmHECXRRIE4iRUG/vEFcKzXUr2ceFFaCL+hs=
=q+dc
-----END PGP MESSAGE-----

10. huhtikuuta 2017

Hävetkää suomalaiset! Hävetkää!!!


Suomalaisten on taas syytä hävetä vaalitulosta. Mutta eiväthän mokomat idiootit lampaat tietenkään osaa. Eivätkä opi. Eivät vieläkään. Taas sen nähtiin näissäkin vaaleissa, en viitsi lähteä edes perkaamaan vaalitulosta sen enempää, jokainen selkopäinen on sen jo lukenut ja osaa muodostaa omat näkemyksensä siitä ja idiootit - no teille on turha mitään vääntää kun ette kuitenkaan tajua mistään mitään.

Minusta on todella hävytöntä, että esimerkiksi raskaan työn raatajat, kuukausikaupalla jo sään armoilla leiriäkin matuja ja viranomaisia vastaan Helsingissä pitäneet Suomi Ensin sankarit eivät tulleet valituksi valtuustoihin! JOKAINEN näistäkin miehistä ja naisista ansaitsisi paljon enemmänkin kuin valtuustopaikan. JOKAINEN heistä on pistänyt perseensä likoon enemmän kuin kaikki täällä netissä huutelijat yhteensä! Ja missä kiitos? Ei ainakaan kansalta. Ei ainakaan vaaleissa. Näin suomalaiset juntit kiittävät todellista raskasta työtä isänmaan eteen tehneitä pioneereita!

Tuokin sakki on kestänyt kaikkea mahdollista viranomaisten törkeästä vainosta, sisäisiin mädättäjiin ja hajoittajiin asti, joutunut taistelemaan median valheita ja suvakkien möykkää vastaan joka päivä. Ovat matkustaneet pitkin Suomea pitämään mielenosoituksia eri paikkakunnilla, missä ikinä vain on mamutusmokutus räjähtänyt käsiin ja kertoneet avoimesti, rehellisesti ja asiallisesti, missä kunnossa Suomi on ja mitä on tulossa, jos rajoja ei laiteta kiinni ja mamutusmokutukselle stoppia. Mutta ehei, ei toivoakaan vaalivyörystä, joka kaiken järjen ja kohtuuden mukaan heille olisi kuulunut. HÄVETKÄÄ SUOMALAISET! HÄVETKÄÄ!!!

MV-lehti on kiistattomasti herättänyt kansaa kertomalla tosiasioita, joita valtamedia ja poliitikot eivät halua kerrottavan. Sen lukijakunta on kasvanut massiivisesti ja syystäkin. MV-lehti on pahin piikki mädätysmedian ja poliitikkojemme lihassa mitä Suomessa on vuosikymmeniin ollut, todella mullistava ja uskomattomia mahdollisuuksia tarjoava media! Ilja Janitskin vetää tuota laivaa höyrypäisesti eteenpäin viranomaisten jatkuvasti vainosta välittämättä. Kansalla on kerrankin ollut TIETOA asioista, sananvapaus kertoa ja lukea, mitä maassamme todellakin tapahtuu. Mutta onko kansa tehnyt tuolla tiedolla mitään järkevää? No ei tietenkään ole. On luettu ja on kiroiltu ja puristettua nyrkkiä taskussa. Ei muuta. Ei olla osallistuttu mahdollisuuksien mukaan mielenosoituksiin, ei olla allekirjoitettu kasapäin kannattajakortteja esimerkiksi Suomi Ensin! liikkeelle tai Ilja Janitskinin presidentinvaalikampanjaan...Iljalle on toki kortteja tullut, mutta ottaen taas huomioon MV-lehden suosion, tarvittavat kortit olisi pitänyt kaiken järjen mukaan tulla täyteen jo yhdessä päivässä, eivätpä ole tulleet. HÄVETKÄÄ SUOMALAISET! HÄVETKÄÄ!!!

Samaan aikaan sisälle valtuustoon menee kuitenkin mm. Oulussa ikisossupummi pilvenpolttajahamppi, jonka suurinta hupia on levitellä törkeitä valheita muista kansallismielisistä videoissaan (esim1, esim2). Ei jumalauta, mitä pelleilyä! Irvokasta! HÄVETKÄÄ SUOMALAISET! HÄVETKÄÄ!!!

On toki hienoa huomata, että edes jotkut oikeasti nuivat (eivät väärät profeetat), kovasti töitä paiskineet ehdokkaat ovat päässeet läpi, lähinnä Perussuomalaisissa. Esimerkiksi Porissa, Pornaisissa ja Helsingissäkin on tämmöistä ihmettä päässyt tapahtumaan. Toivottavasti näiden henkilöiden voittokulku jatkuu eduskuntaan tai vielä pidemmällekin! Hienoa, että edes pieni ripaus järkeä pääsee eteenpäin. Vaikka kovin pieniä ne silakat ovat joulukaloiksi. Ei näillä muutamilla ehdokkailla Suomea pelasteta. Ei edes heidän kotikuntaansa.

Olenko katkera? En. Olen realisti.

Kun mamutusmokutus tulee sinunkin lähistöllesi ja työntää ympärileikatun ählykullinsa perseraiskatakseen SINUT tai läheisesi, muista, että SINÄ HALUSIT SITÄ...etpä ainakaan tehnyt vittuakaan sitä estääkseen, kun vielä se oli mahdollista. Sitä saa, mitä tilaa. Vassokuu. Varoitettu on, vaihtoehtoja on tarjottu, mutta ei kelpaa. Joten vassokuu vaan, pitäkää hyvänne, kun mamutusmokotus kirjaimellisesti perseraiskaa sinut tai läheisesi! Minua ei enää jaksa kiinnostaa paskan vertaa suomalaisten idioottien lampaiden kohtalo. Odotan ilomielin, kun Suomessakin tapahtuu Tukholman tai Nizzan kaltainen terrori-isku, jossa maahan laittomasti änkenyt, hylkypäätöksen saanut musulmaaniterroristi päättää murhata kymmeniä suomalaisia. En sano, että viattomia suomalaisia, koska viattomia ei 99,99% suomalaisista ole. Nimenomaan 99,99% suomalaista on SYYLLISIÄ nykyiseen tilanteeseen ja siihen, että mamutusmokutus jatkuu vuodesta toiseen entistä hurjempana. Näissä vaaleissa se taas nähtiin.

Ainoat, keitä säälin, ovat ne äärimmäisen harvat suomalaiset, jotka ovat nähneet tämän kehityskulun ja tekevät kaikkensa sitä vastaan taistellakseen - vain tullakseen riepotelluksi, vainotuksi ja hyljetyksi muun yhteiskunnan ja kansan toimesta. Heidän minä en soisi joutuvan mamutusmokutuksen uhreiksi nyt, enkä jatkossakaan. Ymmärrän myös hyvin itsekin, miksi useat heistä eivät halua tehdä järkevintä asiaa, eli lähteä vain pois Suomesta ja jättää tätä maata uppoamaan: Monella on perhe, työpaikka, siteet täällä, eivätkä he halua luovuttaa epätoivoisessakaan tilanteessa, vaan jatkaa taistelua hamaan loppuun asti!

Kuten olen jo aikaisemmin todennut, niin minä pyrin ehdolle 2019 eduskuntavaaleissa Reformissa. Annan vielä yhden henkilökohtaisen tilaisuuden lampaille herätä. Jos ei ääniä tule roppakaupalla ja eduskuntapaikka ei aukea, minä haistatan kirjaimellisesti paskat tälle maalle ja tälle kansalle. Ei minulla ole mitään intressiä jatkaa minkäänlaista tämän maan, yhteiskunnan tai kansan hyväksi toimimista enää sitten sekuntiaakaan pidempään. Olen sitä tehnyt pyyteettömästi jo kohta 20 vuotta, samalla niska limassa ansiotyötä paiskien, kaikki ajojahdit ja suvakkien mölinät kestäen. Kiitokseksi olen saanut vain viranomaisvainoa, oikeusmurhatuomiota ja henkilökohtaiseen elämäänikin koskevaa ns. päälle kusemista. Kaiken kukkuraksi tämä "hieno yhteiskuntamme" järjestelmällisesti kieltäytyy hoitamasta minun työtehtävieni vuoksi ottamastani Pandemrix-rokotteesta puhjennutta vakavaa, invalidisoivaa sairauttani ja antamasta minulle minulle kuuluvaa kuntoutustukea tai sairaseläkettä! Pohja se minunkin säkissäni on. 2019 eduskuntavaalien jälkeen - jos ei kansa vieläkään herää - lupaan, että en aio enää yhtenäkään päivänä tehdä MITÄÄN tämän maan, yhteiskunnan tai kansan eteen, vaan päinvastoin, pyrin vain maksimoimaan oman henkilökohtaisen mukavuuteni ja ansiotasoni, välttelen viimeiseen asti antamasta mitään tälle maalle, yhteiskunnalle ja kansalle, sekä nauran vain kylmän paskamaista naurua, kun kuulen jonkun suomalaisen tulleen matujen raiskaamaksi tai tappamaksi. Sitä saa, mitä tilaa. Vassokuu.

6. huhtikuuta 2017

Laitetaanpa munia eri koreihin

Laitettiinpa munia vähän eri koreihin taas, liittyen nyt tällä kertaa eri nettipalveluihin kirjautumisiin / suojaamisiin kaikenlaisia ilkeyksiä ja myös toki fobbiakin jne. vastaan. Kerron suurinpiirtein miten olen suojautumisen toteuttanut, koska turvallisuuden ei siitä pitäisi kärsiä, koska kaikki on kunnolla tehty ja security by obscurity on paskaa muutenkin...paitsi oikeassa paikassa ja sopivasti annosteltuna (kuten myös disinformaatio btw).

Kannattaa lukea ajatuksella läpi tämä postaus ja soveltaa omalta kohdalta tarvittava määrä oppeja omaan käyttöön. Kannattaa toki myös lukea aikaisempi blogikirjoitukseni "Suojautuminen viranomaisiltakin", ihan vaikka vaan muistin virkistykseksi. Eikä ole pahitteeksi lukea myöskään "Varautumisvinkkejä tulevan varalle" ja "Mitä tehdä jos valtio kytkee netin pois päältä?" -kirjoituksiani. Tietoa on saatavilla netistä asioihin perehtymiseen ja yksityiskohtien hiomiseen, ainakin jos osaa englantia edes kohtuullisesti. Kun suojaukset on kerran laittanut kuntoon, se on sitten siinä ja asian suhteen ei tarvitse pahemmin haaskata enää aikaansa ja vaivaansa, voi olla luottavaisin mielin.

Elikkä, miten suojaan nettisysteemit:
 1. Kaikissa nettijutuissa (sähköposti, Facebook, jne.) oma, pitkä (24-48 merkkiä), satunnainen salasana, jota minä en edes itse mitenkään kykene muistamaan, enkä edes yritä muistaa enkä tietää. Joten edes minut kidnappaamalla ja kiduttamalla eivät aukea nuo salasanat ja nettipalveluni kenellekään ulkopuoliselle mitenkään. :D

 2. Salasanat salasananhallintaohjelmistossa ulkoisella palvelimella vahvasti salattuna, joten niitä ei ikinä edes näpytetä tällä näppäimistöllä mihinkään (paitsi salasananhallintaohjelmiston salasana), eikä säilytetä tässä koneessa koskaan. 

 3. Salasananhallintapalvelimen hakkerointi ei auta hyökkääjää sekään mitään btw, koska ne salasanat eivät koskaan mene sinne eivätkä poistu sieltä salaamattomina, salaus purkautuu vain tietokoneeni muistiin, vain sen verran kuin on silloin tarve kun minä niin määrään.

 4. Salasananhallintaohjelmistopalvelimessa huolella hiottu fyysisesti ja ohjelmallisesti erillään oleva kaksivaiheinen kirjautuminen siltä varalta, että joku kuitenkin jotenkin onnistuisi urkkimaan ko. salasananhallintaohjelmiston salasanan haltuunsa ja pyrkisi sitä kautta ulkoiselta palvelimelta ne varastamaan (esim. tietokoneeni takaportittamalla jotenkin). 

 5. Nettijutuissa(kin) kaksivaiheinen kirjautuminen, joka perustuu fyysisesti erillään olevaan laitteeseen, johon vain minulla on pääsy ja joka taas ei liity yllä mainittuun salasananhallintaohjelmiston kaksivaiheiseen kirjatumiseen mitenkään. Näin ollen, vaikka joku saisi jollain käsittämättömällä tempulla haltuunsa salasananhallintaohjelmistoni sisältämät salasanat selkokielisenä ja jotenkin onnistuisi kiertämään salasananhallintaohjelmistoni kaksivaiheisen kirjautumisen, hän ei SILTI pääsisi nettijuttujeni sisälle mitenkään, koska ei omaa niiden kaksivaiheiseen kirjautumiseen tarvittavia tietoja.

 6. Ansalanka ja hunaja-ansa(t) paikoillaan, joten hyvin pienellä ja huomaamattomalla tempulla (esim. kirjoitankin salasanan X sijaan salasanan Y paikkaan Z tms.) voin lukita tai jopa tuhota vielä kaikki em. semmoiseksi, että niitä ei saa kukaan mitenkään ikinä koskaan auki (mukaanlukien minä)...sitten pitää lähteä varmuuskopioiden hakuun, jotka ovat puolestaan tehty ja salattu ja säilötty ihan muilla systeemeillä.

 7. Varasysteemit tehty tosiaankin pomminvarmaksi, jotta minä pääsen kyllä aina salasanoihini käsiksi kun tarvetta on, eikä pelkoa minun "ulos jäämisestä" ole. Toki varasysteemien käyttöönotto voi viedä hetken aikaa, sille ei voi mitään, se on hinta, joka tästä pitää maksaa.

 8. Ja ehei, ei onnistu "vanhanaikaisten" teko, eli salasanojeni resetoiminen/palauttaminen tms. nettipalvelujen toimesta jollain verukkeella tai ruikutuksella (ja sitten esim. ko palautusviestin kaappaaminen ja hyväksikäyttö jne.). "Palautusvaihtoehdot" on tietoisesti tehty vittumaisen tiukoiksi, esim. puhelinnumeroon jota ei ole enää olemassakaan tai sisältävät kysymyksiä joihin oikeaa vastausta ei ole missään tallessa (ei edes minun nupissani). Toki jos joku palveluntarjoaja niin tyhmä olisi, että vastoin suunnitelmia, sopimuksia ja normeja resetoisi vaikkapa sähköpostini tai facebookkini ja antaisi uudet käyttöoikeudet jollekin toiselle, niin se ei sitten kyllä enää ole minun "vikani", enkä sille voi yhtään mitään tehdä kuitenkaan! Ainiin, katsokaa seuraava kohta, eli voisin kyllä hyvin nopsaan päästä varoittamaan kaikkia ko. asiasta ja ottaa uudet tilit käyttööni ja homma jatkuisi taas...

 9. Ilmoitan blogissani ja kotisivuillani digitaalisesti allekirjoitettuna viestinä kaikki käytössäni olevat nettipalvelut, joten minuksi tekeytyminenkään (valetilit, phishing jne.) ei onnistu, mikäli uhrina ei ole joku täysin idiootti, milloin taas vika ei ole sitten minussa vaan ko. idiootissa, joka ei varmista mikä on minun käyttämäni palvelu ja mikä ei ja milloin hän asioi minun kanssani ja milloin ei.
Eli, summa summarum: 
Vaikka tietokoneeni JA salasananhallintaohjelmistoni JA sen käyttämä palvelin olisivat KAIKKI hyökkääjän hallussa 100%:sti minua vastaan kaikin mahdollisin tavoin ja minun tietämättäni, SILTIKÄÄN hyökkääjä ei pääsisi kirjautumaan sisälle mihinkään nettipalveluihini millään muotoa. Miettikää tuota hetki...alkaako jo mennä paranoidiksi?

Verrataanpa tätä nyt siihen normaalisysteemiin, jossa jampalla on esimerkiksi älypuhelimessa kaikki. Aivan kaikki. Salasanat ohjelmissa sisällä, pankkikirjautumissysteemien vahvistussovellukset, kaikki. Hakkeroit sen älyluurin auki ja sinulla on pääsy kaikkeen, aivan kaikkeen. Tai verrataan hemmoon X, joka on painanut päähänsä kaikki mahdolliset huonot salasanansa ja uudelleenkäyttää niistä osaa jossain muualla, sekä omaa ehkä jonkun yksittäisen härpäkkeen, esim. Yubikeyn tai käyttää tekstiviestivarmistusta palveluihin kirjautumiseen. Arvaat salasanan, pöllit Yubikeyn ja/tai puhelimen tai sieppaat selkokielisenä ilmojen halki lentävän tekstiviestivarmistuksen ja taas on kaikki hakkeroitu levälleen totaalisesti ja peruuttamattomasti.

4. huhtikuuta 2017

Mega käyttöön!


Otin tässä sitten käyttööni myös MEGAn. Tarkemmin sanottuna, se on ollut minulla käytössä jo vuosia lähinnä omien tiedostojeni turvalliseen varmuuskopiointiin MEGASync-ohjelman avulla. Nyt tein kuitenkin varta vasten erillisen "julkisen" tilin sinne, siis semmoisen, jonka sivuilla jaan julkisesti materiaaliani ja josta minut voi myös tavoittaa sähköpostiosoitettani käyttäen (pikaviestittely, tiedostojen jako, jne.). Eli sinne vaan ja lisäämään minut kavereihisi siellä jne. ja kiintoisia tiedostoja jakoon minulle!

MEGA:ssa on erinomaista juurikin turvallisuus, yksinkertaisuus ja huima 50 Gt ilmainen tila, jonka rinnalla kaikki Dropboxin, Google Driven ja OneDriven kaltaiset surkeat vakoilevat ja viranomaisten ulottuvilla olevat pikkupaskalaatikot kalpenevat totaalisesti. Lisäksi esimerkiksi älypuhelimiin saa näppäriä sovelluksia, joilla voi vaikkapa automaattisesti ladata suoraan kaikki puhelimellasi kuvaamasi valokuvat ja videot MEGA:an sitä mukaa kun niitä kuvaat...voitte vain miettiä, mitä hyötyä tästä on nykyisellä sensuurin aikakaudella, kun oikeuksiamme rikkovat viranomaiset koettavat kaikin tavoin esimerkiksi estää meitä kuvaamasta heidän rikoksiaan ja parhaansa mukaan koettavat takavarikoida ja tuhota niistä kertovia todisteita...

Jos ja kun MEGAn seuraava versio toteutuu suunnitelmien mukaan syksymmällä, siirrän sinne luultavasti kaiken muunkin. Ihan kaiken. Blogin, videot, kotisivut, sähköpostin, pikaviestinnän, tiedostojen jaon, jne. kaiken, aivan kaiken ja poista kaikkialta muualta ne kaikki. Koska miksi suotta pitää niitä pitkin nettiä erilaisissa palveluissa sensuurin ja viranomaisten ulottuvissa? Suosittelen muillekin samaa. MEGA:ssa tiedostot ja palvelut säilyvät turvassa viranomaisten sensuurilta ja urkkimisyrityksiltä jo nyt ja tulevaisuudessa MEGA tarjoaa luultavasti vielä paljon, paljon enemmän ja parempaa.

Kannattaa laittaa tuo jakamani kansio kirjainmerkkeihin ja seurata toisinaan, ilmestyykö sinne jotain uutta nähtävää...etenkin jotain semmoista, jota ei voi sensuurin ja muun vuoksi julkaista esimerkiksi Youtubessa, Facebookissa tai Twitterissäkään. Joka tapauksessa sieltä löytyy kaikki Youtubessa julkaisemani videot, blogini sisältö, pgp-avaimeni, jne. varmassa tallessa aina hamaan tulevaisuuteen asti, vaikka mitä tapahtuisi. Ähäkutti.

Ja PGP-allekirjoitettu varmistus vielä MEGA:sta ja tuosta Monerostakin, jotta voitte olla varma, että tämä on todellakin minun viestini... :)

-----BEGIN PGP MESSAGE-----

owF9kXs8k3scx1VyTZHk5KSodRFtsy3b5GiWMctis2ZE9Wxmm12ebc+zzSVRulC9
yKGSLrowTaleXUSKKNGFU4rjVkkhonK6vnToGM7r6JzX6zz/Pb/f+/P5fj7fX4qh
zZSpkzgvD0TufxyCHTTa3DHJbDJl/vdg6ftb+OZ9N4xCfjpZwnHc2sx22rX+gQ6R
ebU8G+DPPGl3ouU6ilSqyFHtPqHz+9aUtmVBPGkLmN1/U27nk3XnhiHn3ZkCIE13
LTe1c6s5NSzhZruye2ZZ4G37kqZW0rFN2r6LfPqs/k91IlXyUV1d1vy599cVL/i8
yyPPoHowwJ8+ILXpNojRHh9eJU4azlBsLhdVptbY1yuGwRXxLqHdiHOpHPeCAGSK
biGJ4Ncw7dgA0OkkPbR8yMTtwak5S+DUt4upmg0eyQaSJITRO61tPDPdbLjwtENj
kz37yKeVtmqRMhFpF8Hu8bynxF8IzLnYF4P1rvBCdOZ1JL+tq/n6JjnW+fmqHY+6
rGoBR2/tqvZFnue+GB44c9/lRVxU0jyXwtRTVKXuWpe1c3D1XOfXkLoHETkjCd8m
Mim1XBKY3Wf4kuOY83xPSuXBozXPA7KsXTSy9qJv5c8E51uMvtMGy/p7hWfvthQ4
DTDCpnLjrVuOZ6yvCofbtKhV27LAFx+bi+P2f+jTGB/9qDSZWUIkLKa6vSIelr9f
z5npezc5l0V7ouiy7wjH3JpxOBOzZ/vboe1d15tnHF06O64uxcbBjry1zbLVHZ1x
D1P1zvkxok04i1G7uw238VQZncKaxs3+da9jUUhM+RFbLAvtd6ay7OoQVFMs/rio
f/L3h23pZ8vqLUKROC0Gj1hLWFJ4SUCKQOjMnAabSdW3JYi0ilJWCjA8a5a78fR7
4t2e5rpiOO7xSxbnQF9jeJntRZMN1LZOYrEifigzkTgpLKXkDDeHTJ3neSznvuyB
sVbRYN5psGyt0YJfnraQTBifbXNvNXe3ZVs8TpI/O0K2TP30tAHXuKOd5FSxqSes
zPLynyvJtdvTBgqW1FomFy1qzaA3GL+pTNj4KkvX1Eggu1OXI2jGFb87YT26iT+H
frmfSn1d5GlYfXNoJ9PmN/dcrYNTXOv7qhrEoYCpRQrq4tOWmh5/6bK+OevS/1jg
+Hlw2r5tvbfe1F/t3DhUXlfYWMJMUOXN/pZphSagxacZeydnVPGSVs82vVzYxDFN
+QBRPj91ylB+vGb7/gbR7k2/KoXt/BDdkdye+7W8gshWhIi/2Mt5y2kddS6JS8Mz
EHnlkaU5ebn4wnO9Jgb1Sst3MsnZJ1kPP9EtgzMovVf8B4cfeaRhssNNY8MyF+W7
JWJtXt3ID/pufme/6ascTbRVff6g5k7Ry0PppWejt045jwjQ5Kxs/5A658IVfks/
Q/RsWddB25hNa1r3XvYKGL5CmjrJlOy9cgfUVdRzLrSyquZ8Vy/dtJLpu81gp4fp
2wZmtG9dgiLctdOqvzl3aeYjE+t4cIq29JJsX4KQVc2cPrn3UBG35mnVvkTr/Ior
hVPMYQP9h0PikBi0K94BkIgBvszdwszCbA0IiyCRWjXyI4RhuTsKpdFokFJAKVZB
UYAMgkAZUsaH9ShZAgpE4xw0Av4IcUduITkII3mgVE/7ADw+FwTFEwR658jxYz02
7oD82wKPJeqVdL4AGFH9YE+SK0EYlEkBkQTJE07IMMIiZbGohT6ObC+5F4a8ws8R
UvnxiWCQWk4VR6/TbKSG4igRZI3emaURwTBfOSESPHYyIY10fKKeZ6+ZgKonZp4A
hYAqWMXl/6tnzNjpqEQF8ZWoccWYHKUXBgFCMSgHIVgE/6euYKypfpX/uwcLM6aI
B/KEfL2FmivDKyMFMZA6Sh4J8cSjlUUSkUwl5StBmf7t1npTvHz8qFQHlIOPnxvR
1RVDwK5AozFEAhbtqucDgZhAQDKhjByIkQMSpJSPoo8GodP+qU4WwTxQJFsOQqB+
jfzREa44JiVCJecpAJaS4hMLc3w0QTShr1gcFCymR+H4AGP0kUHZSKYflTgsoCAy
5FIcSKCJ/WmC1ZxYZjCbxwNYUmYUD5Ky8BQa1psRGgmQ6Wx1JI4eRYiFxBE0GuiG
WxHIZghcuTw615UQLYhSWpjxuEo1HLx6NZtI5xIDab4Eob9+8F8=
=jlUv
-----END PGP MESSAGE-----

30. maaliskuuta 2017

Monero käyttöön!

Kuten ehkä tarkkasilmäisimmät ovat huomanneet blogistani ja kotisivuiltani, minulla on siellä tilinumeroni ja PayPalin lisäksi myös Bitcoin-osoite...ja nyt myös Monero-osoite! Miksi kummassa ja mikä ihme Monero oikein on?

Lyhyesti sanottuna Monero on kryptovaluuttaa, kuten Bitcoin, mutta sillä olennaisella erolla, että siinä missä Bitcoin-siirtoja voi periaatteessa seurata hyvinkin tarkasti (mm. jäljittää, seurata tilin saldoa jne.), niin Monero on käytännössä täysin anonyymi. Moneron siirtoja, tilin saldoa, jne. ei ole mahdollista seurata kenenkään ulkopuolisen millään tapaa. Edes siirron vastaanottaja ei voi seurata, keneltä siirto oikeasti on tullut. Eli systeemi on aivan mahdottoman kätevä ja vittumainen viranomaisten kyttäämistä ja verottajaa vastaan!

Monero on myöskin alkanut kerätä arvoa viime aikoina varsin kiitettävästi. Yhtenä syynä on varmastikin se, että siinä missä viranomaiset ovat alkaneet kiinnostua Bitcoinista ja sen siirroista, sekä pyrkivät ehkä hyvinkin pian tulevaisuudessa rajoittamaan, verottamaan ja seuraamaan niitä, Monerossa mikään näistä ei ole mahdollista nyt, eikä koskaan tulevaisuudessakaan. Monet ovatkin siirtymässä kovaa vauhtia pois Bitcoinista Moneroon juuri tämän anonymiteetin vuoksi. Toinen syy on, että Bitcoin-verkossa siirtojen vahvistaminen on verkon kuormittumisen ja blokkikoosta johtuen alkanut venymään jopa tuntien mittaiseksi.

Onko Monerolle vaihtoehtoja? No, eräs vastaavanlainen kryptovaluutta, DASH, nosti kovaa vauhtia arvoaan aivan viime aikoina (ja on varmasti vetänyt myös Moneron kurssia ylöspäin). DASHissä on kuitenkin eräitä ongelmia Moneroon verrattuna, eikä vähiten se, että DASHin kehittäjä on itse louhinut valtavan määrän ko. kolikkoja sen alkuvaiheessa ja näin ollen tekee kaikkensa rikastuakseen massiivisesti ko. rahoilla...mukaanlukien yrittäen keinotekoisesti pumpata ko. valuutan arvoa ylöspäin keinolla millä hyvänsä. DASHin arvo onkin jo laskemassa kovaa vauhtia alaspäin, joten en suosittele ostamaan sitä senkään vuoksi.

Moneroon, kuten muihin kryptovaluuttoihin, on tarjolla useampiakin erilaisia lompakoita. Viisas laittaa suurimman osan rahoistaan salattuun paperilompakkoon tai muuhun kylmäsäilytykseen, sekä käyttää jotain turvallista lompakkosoftaa tai nettilompakkoa pienempien summien käsittelyyn. Vaihtoehtoja piisaa lukuisia, mutta peruslompakoksi käynee parhaiten ko. virallinen lompakko.

Suosittelen kaikkia lukijoitanikin ostamaan Moneroa, vaikka vain pienen määrän nyt ja tallettamaan sen vaikka tallelokeroon...10v päästä sen arvo voi olla aivan mielipuolinen... Moneroa voi ostaa esimerkiksi näiden ohjeiden mukaan. Omasta mielestäni helpoiten Moneron ostaminen käy hankkimalla Bitcoineja esim. Bittiraha.fi:stä ja sitten vaihtamalla Bitcoinit ShapeShift-palvelun avulla moneroksi.

Monero-osoitteeni:
43aq9Qpm4o8JkLJgCXzRWVccaTmRjcsmT7EJ3DQZfaBMVvf4Mj8zskdJJo645PVQg1bcMb18xgjrcbrvtWCCV9Mb9PJG8hL

21. maaliskuuta 2017

Seppo Lehto (666) ehdolla kunnallisvaaleissa Tampereella!

Kaikki tamperelaiset huomio! Kunnallisvaaleissa on nyt tarjolla useampiakin loistavia ehdokkaita Tampereella, kuten Suomi Ensin! porukasta Marco de Wit (662) ja Mari Kosonen (663), sekä Perussuomalaisten listoilla Olli Heikkilä (443) ja Marko Parkkola (476). Marco ja Mari ovat etenkin tehneet valtavasti upeaa työtä Suomi Ensin! puolesta ja yhä pitävät Suomi Maidania pystyssä Helsingissä rautatietorilla, toki soisi heidän pääsevän kunnanvaltuustoon nyt vaaleissa!

Mutta...mutta...

Ehdolla on myös sananvapaustaistelija, demlaantuneen oikeusjärjestelmän uhri ja kansantaitelija Seppo Lehto numerolla 666! Äänestäkää ihmeessä Seppo Lehtoa ja jos ette tarpeeksi syitä muuten keksi, niin vihjaan, että jokainen ääni Seppo Lehdolle aiheuttaa massiivisen persekipukohtauksen suvakeissa ja mediassa. Seppo Lehto ei tarvitse selittelyä, ei esittelyä, eikä mainosta. Laitan seuraavan videon vain siksi, että se on minusta helvetin hauska ja ajankohtainen yhä tänäänkin.


Muistakaa äänestää Tampereella 666 valtuustoon!


Muistakaa äänestää Tampereella 666 valtuustoon!
15. maaliskuuta 2017

TAAS Facebook-sensuuria niskassa!!!


Kirjoitin vain muutama päivä sitten ongelmista Facebookkini kanssa. Nyt sama ongelma on TAAS ilmentynyt. Aivan naurettavaa paskaa! No, eikun toinen FB-tili käyttöön toistaiseksi taas ja odotellaan tilin aukaisua, sekä kirjoitellaan sen ajan VK:ssa sitten :D.

Erityisen naurettavaksi tämän tekee paitsi tietenkin se, että kyse on samasta ongelmasta kuin viimeksikin, eli joku selkärangaton, sananvapautta vastustava mulkku on merkannut tilini valetiliksi ja tämä ongelmahan juuri ratkaistiin ja tilini todellisuus varmistettiin...niin myös se, että Facebook omien tietojensakin mukaan säilyttää sinne lähettämääni henkilöllisyystodistusta 30vrk, eli heillä pitäisi vielä olla se siellä ja silti he pyytävät nyt uutta!

Jos seuraava asia vituttaa sinua ja tunnet piston sydämessäsi, niin hyvä:
En käyttäisi tätä Facebook-nimistä urkkivaa ja sekoilevaa suvakkien ylläpitämää paskapalvelua, mutta kun massiivinen määrä idiootteja ihmisiä käyttää sitä, eivätkä välitä siirtyä parempaan palveluun, esim. VK:hon tai Diasporaan, niin jotta voin tavoittaa nämä ihmiset ja heidän tärkeät päivityksensä, niin pitää itsekin roikkua tuolla paskapalvelussa. Tämä on tyypillinen esimerkki suomalaisista lampaista, jotka tietävät asian X olevan paskaa, mutta silti käyttäytyvät ikäänkuin asialle ei voisi mitään tehdä, tai eivät ainakaan itse viitsi tehdä yhtään mitään ko. asialle vaan tyytyvät lammasmaisesti kohtaloonsa.PS. "Sattumalta" myöskin VK-tilini on jumissa JA tekstiviestit eivät tunnu pääsevän minulle kunnolla perille JA nettiyhteyteni on palvelunestohyökkäyksen kohteena. Sattumaapa hyvinkin. Varsinkin, kun juuri eilen kirjoitin Facebookissa kavereilleni, miten olen saanut uusia papereita poliisilta, jotka osoittavat poliisin taas kerran väärentäneen tietoja ja nyt tällä kertaa tavalla, josta jäivät kiinni verekseltään (ja nämä tiedot voisivat auttaa minua hovioikeudessa casessani). Jepjep. Muistakaapa, mitä viimeksi kävi kun oli tämmöinen kriittinen hetki minulle...

edit 15.3.2017 klo 17:15:
VK lähti näköjään toimimaan tallennetulla varakoodillani, tekstareita sieltä(kään) en saanut puhelimeeni mitenkään.

11. maaliskuuta 2017

Taas Facebook-sensuuria niskassa - nyt uudella tapaa

Facebook keksi taas mielenkiintoisen uuden tavan sensuroida minut toiselta Facebook-tililtäni:
"Et voi vastaanottaa 2-vaiheisen kirjautumisen koodeja, koska olet poistanut puhelin tiedoistasi, joten emme voi kirjata sinua sisään"....öööhhh...EN OLE poistanut sitä sieltä ja entä sitten vaikka olisin, minulla on yhä U2F käytettävissä ja kertakäyttökoodit, joilla voisin kirjautua sisään?!? Aha, eivät ne kelpaakkaan...?!? Just juu...

Vittu mitä naurettavaa PASKAA facebookin toimesta! Törkeää pelleilyä ja selittelyä sensuurilleen!!!


EDIT: Ongelma selvitetty kun lähetin heille skannauksen henkilökortistani. Joku oli ilmeisesti väittänyt tiliäni feikkitiliksi tms. Siirryin takaisin käyttämään ko. tiliä.

-----BEGIN PGP MESSAGE-----

owFdkXk01GsYx8dWytGVJSVCIUtmzGLt5GZNtuxZsvxmzJjFzG/4/YYZEiERKlvk
lpv1qpBKV7YScqOiwdxEma7CrTTJFlKuQefovv+9z/P5fM/7PG+KuIKYhIh3W4xL
Tq8PdmHD8WGRzTeTVJdc88sd24YCvLJvXhfZ0gIoOxbW+rHdcusCkBMG4jOCj68p
E2+tsk3gmaSa8neifuKINgdcyfPYEwDXs9RLqUW+V+nfokndC22UYVaeq2aI/ItT
8qcFERkD0w5WGsGtMu065z+/EhOhKPmr5Gz17VIJWvCH4jIbtg/Nzkd39tXGEuTU
ZYzmaT4FjfsTn4zVureQshNmVL91helrxu7d5RnzgV1JxTlbHzDTF+1cKq1vUo1F
c/1qdJPqyVVP05zaSks7xiqTqXLZYrbi48m1Fl8s39h46r413t3Y/7xRY/GeACo+
7tpZR2QXz6aE2r+/rYuQPMstSUuX63wome2+HUcqNkcN+d8p9nlSZ9/Udf18fmtf
z/tcvKksqmEInNaOtlIJq55jd8C9CMSzBY7+lMYuqZJUyPaGTXRGjGWLi44OeMKU
jyM12A1qVlXFxeoHN4lWzN8qmTobqVikpzaXXvFRjFxejCtLvcvuiZ/iB03HWeWg
FyacRbcl5certsueoD1G4OXPXMFFgI7nZCLvX4ay3lU+TM82ive6kEFV3dARE133
i7ElebLDfN++QU6RMvvGYHrIm5lxZk1Z+a3uPd1qXzNFpQcn1Wk6mm/y9Nt///Vd
1nVZq8QHIvbN4MjV6papZ+13r7D1tXHUstjDJD29/iDuzj2WRqK4ud8qsMrlinkW
+LyDkunstPt3tHgCelz/eMDtPq/CQxU9Os1RLYXW0ni8BwY6HdVAH2DX7+nWthwP
cg/zRXbicFfpYhljKb1lmSGLCsnVXyTSeNy/Th56dNQbw9WLs/lEtNFOb9VjYo/l
Ne8W0SNIXckYtxs+u2OmdTrwFDLlZUI4a3r3fPnF94hrRuTUmv0q/3wVHPtTIaoA
Z41xaO3vHz/O8v7efGQksWJ4wqnJRyEivc9zNGzR/e9qhCxfwCJcGh3IH58dNIrn
VSv4Wkm7Ze2N0VKd5TS+bHYYQU8WndHtICfnVu+cM84V+GPIaJUdNQdfUd3nZIwC
h93mMhlc8VhioQW/dMZeMWcpVzZVPgugH5ha9MoqebR1HrrPh5cCUw0TzPAtig2V
ZYbnEv5AOLMUlQxfZG1xxcU5F+p1yVzeZNF4UcBjbXQ+ydcmPZ3bofWEp4TxvWhy
KdL81n7Hzm71z4+HJKKSmnuQGP4ILVFdtrjeukAxuHxJ8D2OxcJd5m0U8zjSkIDK
NPI70i65fcz6tYaj21zgNl6JchXfmtIiia14sKneC7PQcUlT9/bB0dPKT/tGp+u/
hQ01XkOVqnNUA9R2einnaLocq+0O1HoVwBWQco2bpTJkN30LDZIqofKYafemXMOs
DGc+yQ1IFGNPLhYXlRSkO1AdM0lbUrOHBbQP/S7m1EpRYxghPGgMEovEGKCN1YBQ
GkBkmElvlt7sAMIUiBLBWr6QYZhphkJFRkYi6UA4jQVRAQYEgQwkgwgLUctQMISy
xkHL4M8QfrkLMUEYSQDpQtoWIBDxIEhbJwiTSWtlIbaWgPwRYYw1FZoekRQYJoav
E+HVyjqHvuYIeS+HdWjE+uR1kA/Igll44v9ew1mtrigsiBiOWjNWdZRQdAfINJAJ
QjAFXpZ/yj0YQgcooasD/9xghoOwMEXYJQtT3CgEkEAmCiMi8AzjcFIIB4qgMkkQ
gbYyMiWUwmDRieEgQ7hhZ2sbC9vDdnZqKDXbw0amaDTGBGtoYIAxNcEaoFe+ggIT
QApDH4RA4WaIKxYa52YTzGISwgCPcBvbKNjbNtLdnnyIRnM/SnOi4oiAq1B1ATgu
QOi6PTABDhMIRdKJKKeVGZzsf2ztPw==
=Edkp
-----END PGP MESSAGE-----

2. maaliskuuta 2017

CFS / ME / SEID tiivis tietopaketti v2.0
SYSTEEMINEN RASITUSINTOLERANSSISAIRAUS (SEID-OIREYHTYMÄ)
eng. Systemic Exertion Intolerance Disease (SEID)
ent. krooninen väsymysoireyhtymä (CFS) / myalginen enkefalomyeliitti (ME)

SEID on vakava, neuroimmunologinen, tulehduksellinen, mahdollisesti pehmyt/sidekudossairauksiin ja suolistosairauksiin kytkeytyvä metabolinen, voimakkaasti perinnöllinen ja invalidisoiva pitkäaikaissairaus, jota sairastaa 0,5-1% väestöstä. SEID on erittäin voimakkaasti potilaan elämänlaatua rajoittava sairaus, toimintakykyä ja pärjäämistä jne. mittaavien mittareiden mukaan se on pahempi kuin diabetes, MS-tauti, syöpä, jne. SEID on myös erittäin huonosti tunnettu sairaus, johon liittyy paljon väärinkäsityksiä. SEID-potilas ei ole masentunut, laiska, kärsi burn-outista tai somatisaatiohäiriöstä. SEID ei ole myöskään ns. ”toiminnallinen sairaus” tai ”luulosairaus”. SEID:iin ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Hyvällä oireiden mukaisella hoidolla ja liitännäissairauksien tehokkaalla hoitamisella SEID-potilaan toimintakykyä voidaan kuitenkin parantaa ja ylläpitää, osalla jopa teoriassa niin paljon, että SEID-diagnostiset kriteerit eivät enää täyty. Nuorilla SEID voi parantua toisinaan jopa spontaanisti, mutta aikuisilla SEID aiheuttaa yleensä pysyvän työkyvyttömyyden, noin 90% yli 3v sairastaneista on pysyvästi työkyvyttömiä. Eläkevakuutuslaitokset ja lääkärit harvoin suostuvat myöntämään edes kuntoutustukia SEID-diagnoosilla, eivätkä välttämättä edes osaa määritellä sille oikeaa diagnoosikoodia (G93.3 virusinfektion jälkeinen väsymysoireyhtymä), vaan potilas leimataan usein psyykkisesti sairaaksi (F48.0 neurastenia), jääden ilman tukea, hoitoa ja seurantaa. Potilas ei välttämättä kykene kuntonsa ollessa huono tulemaan lainkaan lääkäriin ja mikäli potilas on lepäämisensä vuoksi niin hyvässä kunnossa, että pääsee lääkäriin, hän voi näyttää niin hyväkuntoiselta, että lääkäri ei usko hänessä olevan mitään vialla.
”(Institute of Medicine 2015) Raportin keskeinen sanoma on, että krooninen väsymysoireyhtymä on vakava, krooninen, monimutkainen ja monisysteeminen sairaus, joka rajoittaa usein ja merkittävästi sairastuneen elämää...Krooninen väsymysoireyhtymä on todellinen sairaus, ja se voi tehdä potilaasta vuoteenoman...IOM:n raportti kirkastaa väsymysoireyhtymän todelliseksi sairaudeksi ja mahdollistaa tehokkaan hoidon tutkimisen...Potilaat ansaitsevat parempaa, mitä meillä nyt on tarjolla.”- Duodecim-lehti 17/2015
ALTISTAVAT TEKIJÄT
Naissukupuoli, ikä 13-16v tai 28-34v puhkeamishetkellä, yliliikkuvat nivelet, side/pehmytkudossairaudet, fibromyalgia, autismikirjon häiriöt, alhainen verenpaine, endometrioosi, ärtyvän suolen oireyhtymä. Em. oireita tai sairauksia voi löytyä myös potilaan lähisuvusta.

LAUKAISEVAT TEKIJÄT
Usein pitkä ja/tai raju bakteeri- tai virusinfektio (esim. mykoplasma, mononukleoosi, borrelioosi, sytomegalovirus, EBV, jne.), toisinaan vain lyhyt, epämääräinen ”räkätauti”. Myös homealtistus, rokote, fyysinen trauma tai pitkään jatkunut stressireaktio voi laukaista. 

TYYPILLISIÄ OIREITA
Liikunta tai muu fyysinen rasitus ei tuota mielihyvää (ns. endorfiinihumala) vaan seurauksena etenkin viiveellä (8-48h) pahoinvointia, uupumusta, särkyä, univaikeuksia, dysautomian ja muidenkin SEID-oireiden pahentumista. Oireiden tulo viiveellä vaikeuttaa rasituksen ja oireiden yhteyden löytymistä. Fyysisen rasituksen jatkaminen tai lisääminen voi pahentaa oireilua ja sairautta sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Rasituksen sieto voi olla hyvin heikko, potilas ei välttämättä kykene samana päivänä käymään suihkussa ja kaupassa uupumatta. Osa potilaista täysin vuodepotilaita, osalla oireet lieviä ja voivat toimia miltei normaalisti, etenkin jos oppineet rajoittamaan toimintaansa ja välttämään liikuntaa. Kuumassa oleminen (esim. sauna) pahentaa miltei aina oireilua potilailla, usein nopeastikin. Voimakas suolan himo erittäin tyypillinen löydös. Muisti- ja keskittymisvaikeudet (ns. aivosumu), pahimmillaan poissaolokohtauksien tai unihalvauksien kaltaiset tilat yleisiä etenkin vaikeasti sairailla. Aistiyli- tai aliherkkyydet tai niiden pahentuminen yleistä. Kipuilu, etenkin jomottava, jäytävä, kylmänväreinen kipu lihaksissa, nivelissä, hermosärkyinä ja uudenlaisina päänsärkyinä tyypillistä. Laajaa ja monimutkaista dysautonomiaa: Pulssi ja verenpaine ei nouse eikä laske normaalisti, usein jopa päinvastoin (pulssi korkea levossa seisten, mutta matala rasituksessa), verenpaine romahtelee etenkin uupuessa, hermosto yliaktiivinen jne. Rytmihäiriöt tavallisia, etenkin iltaisin tai rasituksen aikana tai sen jälkeen. Univaikeudet laajoja, vaikeuksia nukahtaa ja ylläpitää vuorokausirytmiä, usein ”levottomat jalat”-oireilu vaikeuttaa nukkumista entisestään, eikä unilääkkeistä usein mitään apua. Uni ei piristä juuri lainkaan ja potilas kokee usein olevansa parhaimmillaan iltaisin ja heikoimmillaan aamuisin. Usein heikentynyt alkoholin sietokyky. Joskus imusolmukkeiden suurentuminen tai aristaminen, etenkin kaulan alueella. Joillakin potilailla esiintyy pientä kuumeilua tai alilämpöä jatkuvasti, mutta infektiotaudeissa tms. usein kääntyy selvästi alilämmöksi, harvoin korkeaa kuumetta (yli 38C) SEID puhkeamisen jälkeen. Lämmönsäätely voi olla pielessä, sairauden alkuvaiheessa etenkin voi olla ”aina kuuma” ja korkea verenpaine elimistön yrittäessä kompensoida ja lisätä tehoja, toisaalta ääreisverenkierron heikkous voi aiheuttaa kylmiä varpaita ja sormia. Suoliston toiminnan häiriöitä, IBS, ummetusta, ripulia, viljojen sietokyky toisinaan heikko. Silmien auki pitäminen voi olla vaikeaa, silmät usein siristävät.

DIAGNOSTISET KRITEERIT
Potilaalla pitää ilmetä G93.3 täyttymiseksi kaikki seuraavat oireet: 1) Selittämätön ja yli 6kk jatkunut uupumus, 2) Fyysisen rasituksen (pahentama) jälkeen/viiveellä tuleva huonovointisuus/uupumus, 3) Virkistämätön uni. Potilaalla pitää sen lisäksi ilmetä joko: A) Kognitiivisen suorituskyvyn laskua TAI B) Epänormaaliutta verenpaineen suhteen / ortostaattista intoleranssia / POTS tms.

Ennen diagnoosin antamista suljettava pois ja hoidettava mm. borrelioosi, HIV, mykoplasma, sekä aivolisäkkeen vajaatoiminta, anemia, hemokromatoosi, keliakia, kilpirauhasen vajaatoiminta (myös T3), masennus, MS-tauti, uniapnea ja eri lihastaudit (esim. myasthenia gravis). Mikäli em. sairauksia löytyy, mutta niiden hyvä hoito ei poista SEID oireita, myös SEID-diagnoosi (ICD-10: G93.3) tulee asettaa.

EROTUSDIAGNOSTIIKKA
- SEID seurauksena esiintyy usein masennusta, ei ole itse syy oireisiin. Masentunut ei esim. halua liikkua, eikä koe nautintoa asioista, kun taas SEID-potilas haluaa liikkua ja nauttii asioista, mutta ei oireidensa vuoksi pysty liikkumaan, eikä hoitamaan asioitaan. Lisäksi liikunta parantaa tai ainakin ylläpitää masennuspotilaan kuntoa, kun taas SEID-potilaan kunto romahtaa liikunnasta. Masentunut ei myöskään kaipaa sosiaalisia kontakteja, SEID-potilas kaipaa, mutta ei usein jaksa niitä huonosta fyysisestä kunnostaan johtuen.
- SEID pahentaa uniapnean oireita, uniapnea ei kuitenkaan aiheuta esim. rasituksen jälkeistä pahoinvointia ja uupumusta.
- SEID-potilaat kärsivät usein myös autismikirjon häiriöistä ja oireilu voi muistuttaa SEID:ia. Autismikirjon oireilu ei kuitenkaan pahennu liikunnasta (kuten SEID:in) ja autismikirjoisen kokema uupumus helpottaa usein muutamissa tunneissa (toisin kuin SEID-uupumus). Autismikirjon häiriö ja oireet ovat myöskin olleet potilaalla syntymästä lähtien, SEID ei ole vaan puhkeaa myöhemmin.
- Sidekudossairauksien, fibromyalgian ja SEID erotusdiagnostiikka on vaativaa ja usein SEID-potilailla on myös näitä sairauksia. Useissa sidekudossairauksissa ja fibromyalgiassa liikunta ei kuitenkaan pahenna oireita, vaan päinvastoin lievittää niitä. Laaja autoimmuunitutkimus (Pt-AIT-L) on suositeltavaa tehdä.
- Syöttösolutautien (MCAS / MCAD) oireilu hyvin samanlaista, erotusdiagnostiikka vaativaa.
- Pääasiassa lasten PANS/PANDAS oireilussa samoja piirteitä, mutta oireilu yleensä alkanut rokotteen jälkeen (HPV?) ja tarkemmassa tutkimuksessa erottuu omaksi sairaudekseen, usein kuitenkin näiden lisäksi myös SEID voi puhjeta.
- Kilpirauhasen vajaatoiminnassa luonnollisesti oireilu poistuu tai merkittävästi lievittyy lääkehoitokokeilun (T4 tai T3) myötä.

LUOTETTAVIA TUTKIMUSLÖYDÖKSIÄ SEID-POTILAILLA
 1.  Toistettu kliininen rasituskoe (0h, 24h ja 48h) ja siinä selviäminen: Kunto romahtaa SEID-potilaalla toisessa ja etenkin kolmannessa kokeessa, muissa sairauksissa kunto ei yleensä romahda. Potilaan tulisi levätä huolellisesti, mieluiten useita päiviä tai niin pitkään, että uupumusoireilu helpottaa, ennen 0h koetta. IOM2015 mainitsee toistetun kliinisen rasituskokeen yhdeksi tärkeimmäksi diagnostiseksi keinoksi SEID määrittämiseen.
  * Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness (2015), Institute of Medicine. Washington, DC: The National Academies Press, 2015, sivu 82-83. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25695122

 2. Kehon kaikissa soluissa vähemmän toimivia TRPM3-reseptoreita kuin terveillä.
  * Impaired calcium mobilization in natural killer cells from chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis patients is associated with transient receptor potential melastatin 3 ion channels. Clin Exp Immunol. 2017 Feb; 187(2): 284–293. doi:10.1111/cei.12882. T. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5217865/

 3. Veren metabolisissa merkkiaineissa poikkeavuuksia, jopa 96% diagnosointitarkkuus.
  * Metabolic features of chronic fatigue syndrome. E5472–E5480. http://www.pnas.org/content/113/37/E5472.full
  * Metabolic features of chronic fatigue syndrome revisited. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27810961
  * Metabolic profiling indicates impaired pyruvate dehydrogenase function in myalgic encephalopathy/chronic fatigue syndrome. Published in Volume 1, Issue 21 (December 22, 2016) JCI Insight. 2016;1(21):e89376. doi:10.1172/jci.insight.89376. https://insight.jci.org/articles/view/89376

 4. 25 eri peptidin pitoisuuksissa ja suhteissa verestä poikkeavuuksia, yli 90% diagnosointitarkkuus.
  * Humoral Immunity Profiling of Subjects with Myalgic Encephalomyelitis Using a Random Peptide Microarray Differentiates Cases from Controls with High Specificity and Sensitivity. Molecular Neurobiology. doi:10.1007/s12035-016-0334-0 https://link.springer.com/article/10.1007/s12035-016-0334-0

 5. Suoliston bakteerifloorassa poikkeavuuksia. Bakteerifloora köyhä, vajausta etenkin tulehdusta lievittävien bakteerien pitoisuuksissa. PH voi olla epänormaali. Suoliston bakteeriflooran diagnostiikalla jopa 83% diagnosointitarkkuus.
  * Reduced diversity and altered composition of the gut microbiome in individuals with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. doi:10.1186/s40168-016-0171-4. https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-016-0171-4

 6. Sytokiinipitoisuudet (Th-1, Th-2) koholla taudin alkuvaiheessa, alhaalla kun sairastettu yli 3v.
  * High levels of type 2 cytokine-producing cells in chronic fatigue syndrome. (2004),  Clinical & Experimental Immunology, 135: 294–302. doi:10.1111/j.1365-2249.2004.02354.x. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1808936/
  * Distinct plasma immune signatures in ME/CFS are present early in the course of illness. doi:10.1126/sciadv.1400121. http://advances.sciencemag.org/content/1/1/e1400121.full 

 7. NK-solujen toiminnan teho (ei määrä) alhaisempi kuin terveillä, CD4 T-solujen määrä korkeampi ja CD8 T-solujen määrä alhaisempi kuin terveillä myös ns. tappajasolujen alentuma (cd57) yleinen löydös.
  * Low NK Cell Activity in Chronic Fatigue Syndrome (CFS) and Relationship to Symptom Severity. (2015) Cell Immunol 6:348. doi:10.4172/2155-9899.1000348. http://www.amjmed.com/article/S0002-9343(98)00155-7/abstract
  * Screening NK-, B- and T-cell phenotype and function in patients suffering from Chronic Fatigue Syndrome. Screening NK-, B- and T-cell phenotype and function in patients suffering from Chronic Fatigue Syndrome. doi:10.1186/1479-5876-11-68. https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1479-5876-11-68

 8. Selkäydinpunktio: Lymfosyyttien, IL-10, laktaatti, proteiinien pitoisuudet koholla, etenkin rasituksen jälkeen. Li-IgG-Oc ehkä poikkeava.
  * Spinal Fluid Abnormalities in Patients with Chronic Fatigue Syndrome. doi:10.1128/CDLI.12.1.52-55.2005. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC540195/

 9. Ortostaattinen stressitesti, ns. kallistustesti ja/tai POTS-testi: Verenpaine romahtaa SEID-potilailla, pulssi nousee yli 120.
  * Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness (2015), Institute of Medicine. Washington, DC: The National Academies Press, 2015, sivu 107-119. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25695122

 10. Kuvantamiskokeet: 3 teslan MRI, PET tai neuroSPECT voi näkyä samanlaisia löydöksiä kuin MS-taudissa, lisäksi poikkeavuuksia ja/tai paksuuntumista oikean puolen otsalohkon ja ohimolohkon välisessä hermoradassa, tulehdustiloja gliasolujen lähellä, otsalohkon ja aivorungon alueella heikentynyttä veren virtausta ja hidastunutta glukoosiaineenvaihduntaa (etenkin liikunnan aikana tai jälkeen), sekä muita löydöksiä. Löydökset näkyvät sitä voimakkaammin, mitä kauemmin sairautta on sairastettu ja mitä vakavampi se on, parhaiten ja ensiksi ne näkyvät PET/neuroSPECT:ssä ja vasta myöhemmässä vaiheessa 3 teslan MRI:ssä.
  * Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and encephalomyelitis disseminata/multiple sclerosis show remarkable levels of similarity in phenomenology and neuroimmune characteristics. doi:10.1186/1741-7015-11-205. http://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-11-205
  * Right Arcuate Fasciculus Abnormality in Chronic Fatigue Syndrome. doi:10.1148/radiol.14141079. http://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/radiol.14141079
  * Cerebral Blood Flow Is Reduced in Chronic Fatigue Syndrome As Assessed by Arterial Spin Labeling. doi:10.1016%2Fj.jns.2010.11.018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21167506 
  * Observer independent analysis of cerebral glucose metabolism in patients with chronic fatigue syndrome. Neurol Neurosurg Psychiatry 2003;74:922–928. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12810781
  * Neuroinflammation in Patients with Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis: An 11C-(R)-PK11195 PET Study. doi:10.2967/jnumed.113.131045. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24665088

MUITA MAHDOLLISIA TUTKIMUSLÖYDÖKSIÄ SEID-POTILAILLA
- Veriarvoissa: B-CRP voi olla lievästi koholla, hs-CRP parempi indikaattori. fB-Leuk ja B-Diffi-KD (erittelylaskenta) usein poikkeavuuksia, esim. L- ja B-lymfosyyttien määrässä (usein koholla). S-Ferrit ja P-Hb usein poikkeavuuksia, mahdollisesti kuitenkin vielä raja-arvoissa, esim. ferritiini matala, mutta Hb korkea tai päinvastoin, voivat liittyä myös E-MCH, E-MCV, E-MCHC, E-RWR poikkeavuuksiin, mahdollisesti B-vitamiinien imeytymishäiriöiden(kin) kautta. S-Korsol, S-T3r, S-T3-V usein pieniä poikkeavuuksia, joihin S-TBG, S-T3Ab tai S-T4Ab eivät anna selitystä. P-ACTH, S-ALAT, S-ASAT, S-Testo, S-DHEA-S, S-Alb, B-Eryt ja B-HKR toisinaan pieniä poikkeavuuksia. Immunlogisissa tutkimuksissa voi löytyä ”selittämättömiä” pieniä poikkeavuuksi, esim. P-hs-IgA, S-IgE, S-IgG-Sc, P-IgM, Li-IgG-Oc. Laaja autoimmuunitutkimus (Pt-AIT-L) suositeltavaa tehdä joka tapauksessa.
- Ulostetutkimus voi tuoda esille epänormaalin PH:n ja puutteita tulehdusta lievittävien bakteerien määrässä.
- ENMG voi tuoda esille lihasten huonon kunnon ja muita ongelmia.
- Adrenaliinialtistustesti: 30ug adrenaliinia sc, laskee usein pulssia ja verenpainetta SEID-potilaalla.
- EEG:ssä pidentynyttä uneen vaipumisen aikaa, alfa-vaiheen päällekkäisyyttä tai häiriöitä delta-uneen, häiriöitä etenkin uupuneena tai rasituksessa tai sen jälkeen.
- EKG:ssä pieniä muutoksia QT-ajassa (lyhentynyt QT-aika). Rasitus-EKG:ssä rytmihäiriöitä ja muita sydänongelmia, jotka pahentuvat rasituksen lisääntyessä. 
- Pulssi ei välttämättä nouse eikä laske yhtä voimakkaasti kuin normaalilla ihmisellä potilaan (tietoisesti) kiihdyttäessä tai hidastaessa hengitysrytmiään. Pulssi ei välttämättä nouse normaalisti, vaikka henkilö rasittaa itseään.
- Verenpaine yleensä tavanomaista matalampi normaalisti ja etenkin uupumuksen ollessa voimakasta, mutta verenpaine voi olla myös tavanomaista korkeampi potilaan voidessa paremmin (ts. elimistö ”taistelee vastaan”). Verenpaine ei välttämättä nouse fyysisen rasituksen seurauksena (kuten terveellä).
- Happisaturaatio usein normaalia hieman alhaisempi, etenkin uupumuksen ollessa voimakasta ja fyysisessä rasituksessa tai jälkeen.
- Kaulavaltiimot voivat olla ahtaat SEID-potilailla.
- Muita potentiaalisia kokeita, joissa voi löytyä pieniä poikkeavuuksia tai joita voi olla hyvä tehdä muiden sairauksien poissulkuun ovat mm. ACTH-koe, Deksametasoni-koe, PT-hikikoe, TRH-koe, Pt-Gluk-R, Spirometria.

TOIMIVIA LÄÄKINNÄLLISIÄ HOITOMENETELMIÄ
On myös syytä muistaa, että lääkäri voi ja lääkärin tulee hoitaa potilasta kaikin käytettävissä olevin keinoin, ei siis vain niillä, jotka ovat ”yleisesti käytössä”. SEID-potilaalla(kin) on oikeus saada (myös muut) sairautensa ja oireensa asianmukaisesti hoidettua, eikä lääkärillä ole oikeutta kieltäytyä hoitamasta tai seuraamasta potilaan vointia. Tarvittaessa lääkärin tulee ohjata potilas eteenpäin (esim. HAKE), mikäli hänen tietotaitonsa ei riitä tämän hoitamiseen. Ideaalitilanteessa SEID-potilasta hoitaisi fysiatrista, neurologista, infektiolääkäristä, keuhkolääkäristä ja mahdollisesti myös psykiatrista koostuva hoitotiimi yhdessä sosiaali ja/tai vammaispuolen kanssa.
"Valvira ei hyväksy tai hylkää, tai hyväksy ja kiellä hoitomuotoja - mutta Valviran tehtävä on puuttua silloin tilanteeseen, kun potilas saa...sellaista hoitoa, joka on potilaalle selvästi vaarallisempaa kuin itse sairaus...". - Valviran ylilääkäri Markus Henriksson (IL-DOC 8.3.2015)
- ADHD-lääkkeet (metyylifenidaatti jne.) voivat tilapäisesti auttaa etenkin nuorilla, romahduttavat usein kunnon 6-24kk kuluttua.
- Adrenaliini, 20-30ug sc. auttaa nukahtamaan iltaisin ja öisin.
- Anaboliset steroidit (pregnenolone, DHEA, jne.) voivat ylläpitää kuntoa ja estää lihaskatoa.
- Antibiootit (esim. klaritromysiini ja tetrasykliinipohjaiset) ja antiviraalit (ribanoviriini, isoprinosiini, valgansikloviiri, amantadiini) voivat helpottaa oireita hyvin pitkinä kuureina, ilmeisesti vaikuttaen suoliston immuunijärjestelmään ja ehkä myös kroonistuneisiin tulehduksiin.
- Dopamiiniagonistit (Sifrol Depot) voivat joillakin potilailla auttaa huomattavasti oireisiin.
- Gaba-järjestelmään vaikuttavat lääkkeet (Lyrica, Baklofeeni, jne.) voivat lievittää etenkin aistiyliherkkyyksiä.
- Immunoglobuliini- ja immunostimulanttihoidot voivat auttaa suurestikin joitain SEID-potilaita, mutta vaihtelevuus ilmeisesti suurta, Rintatolimod (Ampligen) tehokas suurella osalla (30-40%) SEID-potilaista.
- Ketamiini (matala-annoksinen, kuureina) mahdollisesti hyvinkin tehokas SEID-oireisiin.
- Kilpirauhashormonit voivat auttaa, etenkin jos hormonipitoisuudet ovat alhaiset (mutta yhä rajoissa).
- Kortikosteroidit voivat auttaa, etenkin jos kortisolipitoisuudet ovat alhaiset (mutta yhä rajoissa).
- Masennuslääkkeistä pienet annokset toimivat usein suuria paremmin SEID:ssa. Lähinnä venlafaksiini, duloksetiini ja bupropioni voivat auttaa tilapäisesti tehostamalla sympaattisen hermoston toimintaa, mutta pitkäaikainen käyttö voi romahduttaa kunnon (6-24kk kuluttua). Tratsodoni hyvin siedetty ja etenkin LDN:n kanssa voi helpottaa selvästi oireita, sekä parantaa unen laatua. Mahdollisesti milnasipraani myös hyödyllinen. Trisykliset voivat helpottaa nukahtamista ja lievittää hermosärkyjä.
- Matala-annoksinen naltreksoni (LDN) 1,5mg kolme kertaa päivässä. Annosnosto hitaasti viikkojen aikana. Jotkut kokevat 4,5mg kerran vuorokaudessa annostelun tehokkaampana, joillekin ilta-annos ja joillekin aamuannos sopii paremmin. Teho perustuu mahdollisesti immuunipuolustusta stimuloivaan vaikutukseen ja neurologista tulehdusta lievittäviin ominaisuuksiin.
- Modafiniili helpottaa usein päiväaikaista väsymystä (ei kuitenkaan yleensä uupumusta!) ja ”aivosumua”.
- Nitrosidit voivat helpottaa joillain potilailla, mutta vaarana on verenpaineen romahdus.
- Pyridostigmiini saattaa joillakin potilailla helpottaa oireita.
- Rituksimabi ja syklofosfamidi mahdollisesti hyvinkin potentiaalisia, hoitokokeilut menossa parhaillaan.
- Lisäravinteet yms: B-vitamiinilisät voivat helpottaa aivosumua, probioottivalmisteet suoliston bakteeriflooraa, Ubikinoni Q10 mahdollisesti lievittää oireita suurina annoksina. Myös D-Riboosi, L-Karnitiini, L-Tyrosiini ja magnesium voivat lievittää hieman oireilua.

TOIMIVIA MUITA HOITOMENETELMIÄ
Psykoterapia ja liikunnan vähittäinen lisääminen ei toimi plaseboa paremmin (n. 20% ”hyötyy”, usein tosin vain tilapäisesti), mutta etenkin liikunta pahentaa oireita ja koko sairautta yli puolella SEID-potilaista! Liikunnan lisääminen (ns. GET) ei näin ollen ole näyttöön perustuvaa hoitoa, vaan voi vakavasti vaarantaa potilaan terveyden. PACE-tutkimuksesta on myös löytynyt vakavia puutteita, jotka saattavat sen johtopäätökset hyvin kyseenalaisiksi, on mahdollista, että tosiasiassa liikunnan vähittäinen lisääminen ei käytännössä auta ketään SEID-potilasta. 

- Akupunktio voi lievittää oireita joillakin SEID-potilailla, vaikutus perustuu ilmeisesti samaan kuin LDN:n vaikutus.
- Hapetus happiviiksillä tai ääritapauksessa maskilla, helpottaa yleensä kaikkien SEID-potilaiden vointia.
- Lepo (aggressive rest therapy) ja omaan tahtiin tekeminen tehokkain oireidenhallintakeino: Levätään tarpeeksi, vältetään kaikkea rasitusta, kunnes vointi helpottaa, tämän jälkeen ei ylitetä havaittua toimintakykyä, vaan toimitaan sen rajoitteissa.
- Suolavesi (0,9%), joko juotuna 1-2l/vrk tai iv. Lisää veren volyymiä ja verenpainetta, lievittäen SEID oireita tehokkaasti, mutta vain tilapäisesti miltei kaikilla SEID-potilailla (huom! PAN-suola ei käy tähän tarkoitukseen korkean kaliumpitoisuutensa vuoksi!).
- Psykoterapia voi auttaa potilasta löytämään ja hyödyntämään omia voimavaroja ja tulemaan sinuiksi sairautensa kanssa, mutta itse sairautta tai sen oireita sillä ei voida helpottaa.
- Ulosteensiirto, helpottaa etenkin suolisto-ongelmista kärsiviä SEID-potilaita.
- Viljaton ruokavalio ja/tai luolamiesruokavalio, helpottaa etenkin suolisto-ongelmista kärsiviä SEID-potilaita.
- Sosioekonominen tuki: Kotipalvelut, lastenhoitoapu, kuntoutustuki/sairaseläke, sosiaalietuuksista huolehtiminen jne. vähentävät SEID-potilaan kuormitusta, sekä pienentävät riskiä esimerkiksi masennukseen ja itsemurhaan (itsemurhariski 7-kertainen).Tiivis tietopaketti CFS/ME/SEID liittyen
Tekijä Markus Jansson, versio 2.3.2017. Vapaasti levitettävissä, käytettävissä ja lainattavissa ”ei-kaupallisiin tarkoituksiin”, kunhan alkuperäinen tekijä ja julkaisupäivämäärä mainitaan. Uusin versio ladattavissa aina http://tiny.cc/cfsmatskua.