23. helmikuuta 2014

Tein oikeuskanslerille kantelun poliisin rikollisesta toiminnasta

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

Viranomainen ja henkilöt:
Poliisi

Menettelyn tai päätösten yksilöinti:
Poliisin suorittama laiton televalvonta ja/tai telekuuntelu,
ilman asianmukaista oikeuden päätöstä. Alkupäivämäärä ei ole
tiedossani, mahdollisesti ainakin vuodesta 2011 alkaen ja
todennäköisesti jatkuu yhä.

Asian kuvaus:
Pyydän oikeuskansleria selvittämään, ketkä poliisit ovat
sekaantuneet tähän tapaukseen ja ajamaan kaikkia heitä vastaan
asianmukaisia syytteitä ja muita rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Helsingin Sanomat uutisoi 23.2.2014
"Suomessa poliisi on pyytänyt useita kertoja puhelimien
sijaintitietoja suoraan Nokian pääkonttorista Keilaniemestä
sellaisissakin tapauksissa, joissa mitään rikosta ei vielä ole
tapahtunut. Lain mukaan poliisi tarvitsisi tietojen hankintaan
käräjäoikeuden päätöksen.
...
Helsingin Sanomien luotettavasta lähteestä saamien tietojen 
mukaan poliisi on pyytänyt Nokialta puhelimien sijaintitietoja
vuosien ajan – paljon ennen Lumia-puhelimia. Nokia on usein
pyyntöihin suostunut, koska se haluaa pitää yllä hyviä välejä
poliisiin. Poliisi tekee näitä pyyntöjä Nokialta hankkiakseen
tietoja ihmisistä mahdollista esitutkintaa varten. Kyse ei siis
aina ole ihmisistä, joita edes epäiltäisiin rikoksista. 
"Perusteeksi riittää rikosten estäminen, eli mitään konkreettista
tekoa ei tarvitse olla tapahtunut, vaan pelkkä poliisin oma 
epäily siitä, että jotain voisi tulevaisuudessa tapahtua, riittää",
sanoo asiasta hyvin perillä oleva lähde.
...
Pyytäessään tietoja Nokialta poliisi on vedonnut poliisilain
pykälään, jonka mukaan sillä on oikeus saada tietoa yrityksiltä
ja yhteisöiltä. Oikeus ei kuitenkaan koske luottamuksellisen
viestinnän tietoja, kuten puhelimien sijaintitietoja, vaan ne
saadakseen poliisilla pitäisi olla käräjäoikeuden päätös.

Muut kantelut ja vireilläolo:
En ole kannellut, mutta kirjoituksen perusteella ainakin
tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio sekä Helsingin yliopiston
rikosoikeuden dosentin Sakari Melander ovat tietoisia asiasta.
 
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti