26. huhtikuuta 2017

Poliisi ei tietenkään tehnyt rikoksia minua kohtaan... :D

Tein jo viime keväällä kasan rikosilmoituksia poliisien sikailuista minua kohtaan (kotietsintä, kohtelu putkatuksessa, tietokoneen peukalointi ja kuulustelujeni kuvaamisen estäminen), jotka julkaisin blogissani viime syksynä. Nyt tuli sitten Sisä-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Minna Pilviön päätelmä, jonka mukaan yksikään poliisi ei ole millään muotoa rikkonut mitään lakia missään asiassa minua kohtaan! Jeps. Kyllä. Luitte aivan oikein.

Julkaisin paperit vasta nyt, kun sain tehtyä kantelun oikeusasiamiehelle asiasta. Kantelen vain tästä kuvaamisen estämisestä nyt ja teen myöhemmin kantelun noista muista jutuista sitten...lukekaa koko pumaska nyt vaan läpi niin näette varmasti itsekin, mitä kaikkea muuta sontaa siellä on, josta on syytä valittaa eteenpäin.

Surkuhupaisaa on minusta, että poliisit kerta kaikkiaan persekipeytyvät aina, kun näkevät kameran. Mikä siinä on? Miksi saan nähdä silmilläni ja kuulla korvillani ja tehdä kynälläni muistiinpanoja vaikkapa kuulusteluistani, mutta jos otankin kameralla kuvan, seuraa mielipuolinen hysteria ja persekipu gestapon toimesta? Häh? Miksi? Mikä siinä on?

Surkuhupaisinta oli lukea asiaan liittyvä poliisien kannanotto, jonka mukaan 24/7 nauhoittavat haalarikamerat poliiseille ovat poliisien itsensä mielestä ok, KUNHAN POLIISI SAA SENSUROIDA SIELTÄ KAIKKI OMAT RIKOKSENSA AINA TARVITTAESSA POIS! Jeps. Jep, luitte aivan oikein, näin sikoja nämä siat oikeasti ovat. Kamerat ovat ok - paitsi jos kameraan voisi tarttua jotain poliisien sikailua, silloin se pitää ottaa pois vaikka väkivaltaa käyttäen poliisirikoksen uhrilta tai vaikka toisilta poliiseilta!EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES

KANTELU KOHDE
Sisä-Suomen syyttäjänviraston päätös 17/381, 3.3.2017.
Kihlakunnansyyttäjä Minna Pilviö
Alkuperäinen asia: Rikosilmoitus R16/5754 (Liitteenä).


KANTELUN TEKIJÄ
Markus Mikael Jansson
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


VAATIMUKSET
1. Oikeusasiamiehen on annettava selkeä lausuma ja saatettava se kaikkien poliisilaitosten ja viranomaisten tietoon, jossa selkeästi ja yksiselitteisesti myönnetään, että poliisin asiakkaalla on oikeus kuvata tai muutoin nauhoittaa hänen omat kuulustelunsa JA kotietsintänsä, eikä poliisilla ole, eikä voi olla, mitään oikeutta, mukaanlukien siinäkään tapauksessa, että joku muu poliisi näin määrää, kieltää ko. nauhoitusta/kuvaamista tai ottaa väkivalloin nauhoitus/kuvaamisvälineitä asiakkaalta pois.

2. Oikeusasiamiehen on kerrottava kantelijalle selkeästi, mitkä ovat kantelijan oikeussuojakeinot siinä tapauksessa, että poliisi joka tapauksessa, laittomasti, kieltää tai estää tai estelee allekirjoittanutta nauhoittamasta tai kuvaamasta omia kuulusteluitaan tai kotietsintöjään tai väkivalloin vie tältä nauhoittamiseen tarkoitettua laitteistoa. Nykyinen vetoaminen ja rikosilmoitusten tekeminen kun ei ole johtanut mihinkään ja yhä edelleen poliisi väkivaltaisesti estää minua kuvaamasta kuulusteluitani, mitä minä voin tehdä käytännössä asialle?!?

3. Oikeusasiamiehen on saatettava tutkittavaksi ja ajettava rangaistusta allekirjoittanutta edellä mainituissa asioissa vastaan rikkoneita viranomaisia, poliiseja, syyttäjää jne. kohtaan, jotta allekirjoittanut saa oikeutta kokemaansa törkeään, jatkuvaan ja järjestelmälliseen sananvapauden loukkaukseensa. Korvausvaatimukset esitän asiassa myöhemmin.


PERUSTELU
Allekirjoittanut teki rikosilmoituksen R16/5754, jossa vaati mm. Rauman poliiseille tuomiota, koska nämä olivat toistuvasti kieltäneet ja fyysisesti estäneet allekirjoittanutta kuvaamasta omaa kotietsintäänsä ja omia kuulusteluitaan. Perusteeksi he esittivät ”esimies kielsi”, sekä epämääräistä selittelyä aina ”en halua tulla kuvatuksi”, ”esitutkinta on salainen” ja ”yksityisyys työelämässä” jne. täysin lakiin todellisuudessa perustamattomia perusteita. Poliisit myös väkivalloin veivät allekirjoittaneen kädestä kameran, kun allekirjoittanut ei suostunut kuvaamista lopettamaan.

Olen perustellut tämän toiminnan laittomuuden ja oikeuteni kuvata omat kuulusteluni jo kattavasti ko. rikosilmoituksessa. Kertaan kuitenkin lyhyesti oikeuteni kuvata poliisikuulusteluni.

1) Mikään laki ei kiellä sitä. Poliisin toiminnan on perustuttava lakiin, eikä poliisin kulloiseenkin mielivaltaiseen kuvitelmaan tai henkilökohtaiseen haluun jostain asiasta.

2) Itse tehty tallenne tai muistiinpano kuulustelusta ei ole viranomaisen asiakirja, joten sitä eivät koske mitkään viranomaisen asiakirjoja koskevat säädökset ylipäätäänkään.

3) Viranomaisen asiakirjan ”salassapito” koskee joka tapauksessa vain sen levittämistä, eikä suinkaan kiellä hallussapitoa tai edes kopioiden tekemistä siitä!

4) Sillä, että teoriassa salassapidettävän asian voisi julkistaa ja siten syyllistyä rikokseen, ei voi perustella salassapidettävän asian hallussapitokieltoa, kuten Vaasan hovioikeuden ratkaisu R15/1117:kin toteaa allekirjoittaneen osalta.

5) Mikäli kuulustelujen kuvaaminen on kiellettyä, niin on myös muistiinpanojen teko kuulustelusta, kuitenkin niitä olen saanut tehdä ja viedä ne mennessään. Itse asiassa myös kuulusteluissa näkeminen ja kuuleminen on sitten oltava kiellettyä, koska niinkin voin asioista saada tietoa kuulusteluista ja viedä tiedot pääkopassani ulos kuulustelusta. Mikä on se kummastus, joka nimenomaan kamerassa aiheuttaa poliisiviranomaiselle käsittämätöntä persekipua ja halua kieltää juuri vain ja ainostaan kameralla kuulusteluista kerätyn tiedon pois vienti kuulusteluhuoneesta – kun mikään muu tapa kerätä tietoa kuulustelusta ja sen vienti pois kuulusteluhuoneesta ei kerran ole poliisille mikään ongelma?

6) Perustuslain 12§ mukaan jokaisella on sananvapaus, eli oikeus mm. vastaanottaa tietoa. Sillä, vastaanottaako tiedon suullisesti, kirjallisesti ja tallentaako sen omaan vaiko tallentimen muistiin, ei voi olla mitään käytännön merkitystä.

7) OAM 2276/4/13 mukaan asiakas saa tallentaa kaikki viranomaistapaamisensa, eikä viranomaisella ole oikeutta tätä estää.

8) KKO 1990/36 mukaan oman poliisikuulustelunsa kuvaaminen edes salaa ei ole rikos.

9) Omassa kodissa toimivien viranomaisten toiminnan kuvaaminen näkyvissä olevalla kameralla ei voi olla missään mielipuolisessakaan tulkinnassa ”salakatselua”.

10) Viranomainen ei virkatehtävää suorittaessaan voi vedota yksityisyydensuojaan työelämässä, kun kuvattava asia koskee nimenomaan viranomaisen toimia ja on kuvaajan oman oikeusturvan kannalta kuitenkin tärkeä.

Allekirjoittanut on nyt saanut siis kuitenkin Sisä-Suomen syyttäjänviraston päätöksen 17/381, jossa kihlakunnansyyttäjä Minna Pilviö selittelee, miksi poliisi muka voisi kieltää kuvaamisen kotietsinnässä ja kuulusteluissa. Pilviön perustelut ovat täysin käsittämättömät ja osoittavat nähdäkseni huomattavaa ammattitaidon puutetta ja kyvyttömyyttä toimia kihlakunnansyyttäjänä.
1) Pilviö ei ole sanallakaan ottanut mitään kantaa, ei edes maininnut koko vastauksessaan OAM 2276/4/13 ja KKO 1990/36 päätöksiä, joihin allekirjoittanut nimenomaan on vedonnut omien kuulustelujen kuvaamisen osalta! Pilviön olisi pitänyt yksityiskohtaisesti perustella, miksi ko. OAM 2276/4/13 ja KKO 1990/36 päätökset muka eivät olisi valideja tässä tapauksessa ja asiassa!

2) Pilviö väittää, että OVK 603/1/2008 perustelee kuvaamisen kieltämisen oikeutuksen sekä kotietsinnässä, että kuulusteluissa sillä, että ”silloin henkilö voi saada tietoon salassa pidettävää materiaalia”. Totean edelleen, että ko. materiaan voin saada selville myös silmilläni, korvillani, muistiinpanoillani, joten miksei minua sitten huputeta ja korviani tukita?!? Näinhän pitäisi tehdä, jotten voisi saada selville mitään salassa pidettävää aineistoa. Totean edelleen, että aikaisempaan vedoten, salassapidettävän saaminen tietoon ei ole laitonta, ainoastaan sen julkistaminen laittomasti on, joten tämä perustelu ontuu tältäkin osin. Totean edelleen, että Vaasan hovioikeuden ratkaisu R15/1117 nimenomaan totesi, että sillä, että jotain salaista voisi jäädä nauhalle kotietsinnän kuvaamisessa, ei voi oikeuttaa kotietsinnän kuvaamisen kieltoa – joten miten se Pilviön mukaan kuitenkin voi oikeuttaa sen sekä kotietsinnässä että kuulusteluissa?!?

3) Pilviö väittää, että poliisit eivät ole tehneet rikosta, koska virkavallan väärinkäyttö ei ollut ilmeistä ja asiat ovat olleet kiistanalaisia ja vaikeasti tulkittavia. Tämä on törkeä valhe. Allekirjoittanut on esittänyt poliisille mm. OAM 2276/4/13 ja KKO 1990/36 päätökset ja perustellut kuvaamisen oikeutuksensa ko. tilanteissa. Viranomaiset ovat siitä huolimatta törkeästi, jatkuvasti rikkoneet allekirjoittaneen oikeuksia kuvata oma kotietsintänsä, omat kuulustelunsa jne. Viranomaisilla olisi ollut aikaa kuukausikaupalla selvittää näitä asioita minun ensimmäisten protestieni jälkeen. Kyse on järjestelmällisestä viranomaisten törkeistä perusoikeuksieni loukkauksista, jota on vieläpä johdettu ylhäältä päin (tutkinnanjohtaja Peltonen, joka on määrännyt, että en saa kuulusteluitani nauhoittaa), joihin syyllistyneet poliisit on saatava rikosoikeudelliseen vastuuseen!

Markus Jansson
Raumalla 26.4.2017Syyttäjänviraston ulostus, josta kantelun tein:

PS. Huomatkaa, että syyttäjä myöntää de facto sivulla 9, että minun tietokoneeni ON KÄYNNISTETTY POLIISIEN TOIMESTA (mitä ei tietenkään saisi tehdä, koska se vaarantaa todisteiden autenttisuuden), mutta pokkana väittää, että se on ihan ok juttu. 

Jännää, miten se viranomaisten mieli muuttuu:
Aluksi lokit paljastivat, että koneeni oli käynnistetty Rauman poliisilaitoksella kun olin itse putkassa. Sitten poliisit selittivät, että lokeissa oli jotain häikkää, joku virhe heidän puolelta, että ei konettani ollut missään nimessä käynnistetty tuolloin eikä muutenkaan. Ja nyt kihlakunnansyyttäjä kuitenkin myöntää, että koneeni de facto oli käynnistetty. Huppista.

PPS. Kaikki nämä tiedostot löytyvät tietenkin myös MEGA:n kansiostani (muut - oikeusmurhajutut - rikosilmot gestaposta ja seuraukset). Ai miksi noin pitkä kansiovyyhti? Koska en usko, että nämä jäävät tähän ja laitan tulevaisuudessa kaikki nämä viranomaissikailut sinne kaikkien katsottaviksi.

6 kommenttia:

 1. Poliisit jäivät nyt siis kiinni valheesta, nyt ei pitäisi olla kenellekään epäselvää, että poliisi Suomessa 20i6/17 saattaa lavastaa kansalaisen (varsinkin maahanmuuttokriittisen), syylliseksi ties mihin. Viittaan tässä Janssonia vastaan esitettyihin lapo-syytöksiin.

  VastaaPoista
 2. On se vaan jännä miten mielipuolisemmaksi noi viranomaisten kirjoitukset muuttuu mitä pidemmälle homma etenee. Eihän näissä ole mitään logiikkaa! Yhdessä kappaleessa myönnetään että lakia on rikottu ja heti perään todetaan että mitään ei ole tehty väärin. Tyypillistä suomalaista hyväveli BS:sää...

  VastaaPoista
 3. Oho! Ei kai se auta muuta kuin täällä mylviä "On homma mennyt hulluksi" ja jatkaa elämää kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. :D

  VastaaPoista
 4. Sellikaverin heroiiniruiskeista arpinen kyrpä lähestyy Markuksen peräreiän limakalvoja miljoonine HI-viruksineen.

  VastaaPoista
 5. Koita jaksaa, viddu mitä jaskaa, oliko joku yllätys? mut hei! kansallisuus mielisyys saa tästä vain lisää virtaa, oikeus noin yleensä voittaa?

  VastaaPoista
 6. Jos Markus lukisi siitä kuinka joku vihervasemmistolaiseksi tms. luokiteltu olisi yhtä vankoin perustein joutunut poliisin vainoamaksi, Markus julistaisi muna pystyssä kuinka sankarillinen poliisi valvoo turvanamme hirveitä terroristeja vastaan.

  VastaaPoista