3. marraskuuta 2009

Jos julkinen terveydenhuolto lakkautettaisiin...

Lukaiskaapa kirjoitukseni Turun Sanomien mielipidepalstalta. Yksinkertaistettu, mutta selkokielinen ratkaisu julkisen terveydenhuollon tehottomuuteen ja muihin ongelmiin.

Lyhyesti sanottuna, yksi sosialistisen terveydenhuoltomme ongelmiahan on se, että kenelläkään ei ole oikein intressiä tai kykyä hoitaa sairasta potilasta kokonaisuutta ajatellen järkevästi. Sairaalalle se aiheuttaa vain ikäviä kustannuksia ja työtä kun potilaspaikka täyttyy, eikä potilaan jonossa pitäminen maksa mitään. Työnantajaa ja Kelaa se harmittaa, koska ne joutuvat kuitenkin maksamaan sairaspäivärahoja kun työntekijä ei saa nopeasti tarvitsemaansa hoitoa vaan viruu työkyvyttömänä kotona tai sairaalassa. Kunta säästää yhdellä budjettikaudella rahaa, kun ei investoi uuteen vanhainkotiin vaan vanhukset makaavat sairaalan osastolla passivoitumassa. Yhteiskunnalle se tulee kalliiksi, koska nopea ja tarkoituksenmukainen hoito on kokonaisuutena tehokkaampaa ja halvempaa kuin sairauden paheneminen ja hidas hoitaminen. Potilas itse puolestaan ei useinmiten voi mennä yksityiselle puolelle, koska rahaa ei ole (ja hän on jo veroissa maksanut julkisesta terveydenhoidosta kuitenkin) ja hän saa kärsiä ja odottaa yksinkertaistakin toimenpidettä kuukausimääriä...ja saada huonoa hoitoa tehottomasti ja kalliilla, ilman valinnanvaraa ja vapautta.

Potilasta pompotellaan ja jonotutetaan. Kenelläkään ei ole kokonaisvastuuta hoidosta eikä intressiä huolehtia potilaasta ihan aikuisten oikeasti. Jokainen taho vain koettaa väistellä vastuuta ja säästää rahaa - sillä seurauksella, että kokonaislasku on paljon suurempi ja inhimillinen kärsimys huomattava. Potilaat makaavat jonoissa kärsimässä kuukausimääriä ja erikoissairaanhoidossa ja osastoilla makuutetaan potilaita kuukausikaupalla, koska kunta ei viitsi järjestää jatkohoitoa. Vasen käsi ei useasti edes tiedä, mitä oikea tekee. Vastuu ja laskut menevät niin monelle eri taholle (kunta, asiakas, kela, valtio, sairaanhoitopiirit, terveyskeskukset, yksityiset lääkäriasemat, apteekit, jne.), että kukaan ei tiedä kokonaisuudesta mitään, eikä ketään kiinnosta se edes. Sanonta on, että kun tarpeeksi vastuuta jaetaan, niin jokaisen vastuu oikeastaan katoaa olemattomaksi.

Mikäli koko tämä järjestelmä purettaisiin perustuksiaan myöden, hommaan saataisiin jotain järkeä.

Kun kaikilla olisi vaikkapa kunnan kollektiivisesti kaikille asukkailleen ottama sairaskulu- työkyvyttömyys- kuolemantapaus- ja vammautumisvakuutus, he voisivat hoidattaa itseään missä tahansa yksityisessä lääkäriasemassa tai sairaalassa heitä sattuisi huvittamaan ja jonka he kokisivat hyvänä paikkana. Valtio voisi vaikkapa maksaa osan tästä vakuutuksesta, jotta yksittäisille kunnille ei iskisi liian kova maksutaakka kannettavakseen. 

Kuluttajan itsensä intresseissä olisi tällöin tietysti pyrkiä saamaan hyvää hoitoa mahdollisimman nopeasti ja edullisesti (jos ja kun järjestelmässä olisi jonkinlainen omavastuuosuus). Hän valitsisi hänelle sopivimman hoitopaikan ja ajan - ei sitä, minkä kunnan terveyskeskus hänelle suuressa viisaudessaan soisi antavan. Jos haluaisi vieläkin parempaa, hän saisi maksaa siitä ekstraa. Valinnanvapaus olisi huomattava. Turhia ei kannattaisi sairastella eikä lääkäriin mennä turhanpäiten, koska taas kerran, ne omavastuut, ne omavastuut painaisivat päälle.

Yksityisen sairaalan intressissä ei ole antaa potilaan odottaa hoitoa - koska potilas menisi silloin kilpailijalle hakemaan hoitoa ja rahat jäisivät saamatta. Yksityisellä sairaalalla ei ole myöskään mitään syytä kasvattaa budjettiaan tai tehdä surkeita investointeja, koska silloin kustannukset nousevat ja asiakas valitsee mieluummin edullisemman vaihtoehdon (jos ja kun vakuutuksessa on jonkinlainen omavastuujärjestelmä). Yksityisen sairaalan intressissä on hoitaa potilas mahdollisimman hyvin ja nopeasti, jotta saadaan uusi potilas sisälle (eikä jouduta maksamaan hoitovirheistä korvauksia tai menetetä mainetta kuluttajien silmissä). Yksityisella sairaalalla ei ole myöskään pienintäkään intressiä noudattaa joka 4. vuosi vaihtuvaa poliittista suuntausta tai muutenkaan alistua poliitikkojen ja byrokraattien pompotettavaksi ja kaikkien hullumpien ideoiden toteuttajiksi, kuten nykyisellä, poliittisin perustein johdetulla julkisella terveydenhuollolla on.

Vakuutusyhtiön intressissä olisi sitten puolestaan vahtia, että tarpeettomia hoitoja ei tehdä ja että hoito on hyvälaatuista ja nopeaa. Surkea hoito maksaa näet vakuutusyhtiölle paljon ekstraa. Jos potilas on työkyvytön, vakuutusyhtiön intressissä on saada hänet äkkiä takaisin työkykyiseksi, koska vakuutusyhtiöparka joutuisi maksamaan työkyvyttömälle sairaspäivärahaa tai korvata hänen palkkansa...puhumattakaan, miten paljon vakuutusyhtiölle tulee maksamaan, jos tauti pääsee niin pahaksi, että henkilöstä tulee pysyvästi työkyvytön! Niin, kun on omaa rahaa (eikä rajoittamatonta veronmaksajien rahoitusta kuten julkisella puolella on) kiinni niin sillä on kummallinen vaikutus rahankäytön järkevyyteen näet. Sijoittajat jättävät äkkiä vakuutusyhtiön ja sen osakkeiden kurssi romahtaa, jos vakuutusyhtiö toimii leväperäisesti tai tuhlaa rahojaan. 

Kaikki voittaisivat.


On turha ruikuttaa, että kunnilla ei olisi varaa ostaa moisia vakuutuksia jäsenilleen. Kunnilla on nytkin varaa tehottomaan julkiseen terveydenhoitoon, joten kunnilla olisi varmasti varaa tehokkaaseen, kilpailevaan yksityiseen terveydenhoitoon. Samantasoisen palvelun tuottaminen vapailla markkinoilla on aina tehokkaampaa kuin sen tuottaminen sosialistisesti kunnan- tai valtion toimesta. Tähän sopisi vertaus Trabantin ja Mercedes-Benzin suhteen, toinen on esimerkki sosialistisesta tehokkuudesta, toinen kapitalistisesta.

On niin ikään turha parkua, että köyhillä ei olisi varaa maksaa omavastuuosuuksia sairaanhoidostaan. Köyhillä ei nykyäänkään tuon logiikan mukaan olisi varaa maksaa hoitopäivämaksuja ja käyntimaksuja terveyskeskukseen...niin, Suomessa ei terveydenhoito ole ilmaista asiakkaalle, jos ette ole vielä kuulleet. Tarvittaessa köyhät voisivat saada esimerkiksi toimeentulotuesta lisärahoitusta omavastuuosuuksiensa maksamiseksi.

Varmasti joku keksii, että niin, mutta eihän johonkin korpeen saisi millään täysin varustettua terveyskeskusta vuodeosastoineen ja sydänvalvontayksikköineen. No saisi, saisi ihan varmasti. Sen todelliset kustannukset olisivat toki melkoiset ja ne erääntyisivät sitten toisaalta kunnan maksettaviksi kalliiden vakuutusmaksujen muodossa, sekä kuntalaisten maksettaviksi kalliiden omavastuuosuuksien muodossa. Mutta näinhän sen pitää ollakin. Jos haluaa keskelle korpeen palveluita, joita hädintuskin on kannattavaa tuottaa suuriin kaupunkeihin, niin sitten pitää kaivaa kuvetta. Jos minä haluan mersun, minun on kaivettava kuvetta. Hyvin yksinkertaista. Tämä olisi terve signaali asukkaille siitä, millaista hinta-laatusuhdetta he voivat odottaa saavansa susirajan taakse, eli, miten hankalaa ja kallista sinne on tuottaa palveluita. Jos tämä ei kelpaa, voisivat asukkaat toki muuttaa jonnekin ihmisten ilmoille asumaan tai käydä edes lääkärissä naapuripitäjässä - sairaskuluvakuutushan mahdollistaisi heidän vapaasti valita hoitopaikkansa!

Mutta eihän kukaan myy vakuutusta sairaille ja vanhuksille? No, ei ainakaan halvalla, siksi olisikin ensiarvoisen tärkeää, että kunta ostaisi kilpailuttamalla vakuutuksen kollektiivisesti jokaiselle kuntalaiselleen. Jokaiselle. Kyllä, ihan jokaiselle sama vakuutus. Tarjouskilpailu ja sopimusten määräaikaisuus (vaikka 5v) takaisi, että hinta olisi edullisin mahdollisin. Näin suuren luokan sopimusten määrä varmasti houkuttelisi myös ulkomaalaisia vakuutusyhtiöitä tarjoamaan palveluitaan Suomen markkinoille, mikä entisestään lisäisi kilpailua ja olisi tietysti kuluttajille ja veronmaksajille mieluinen yllätys.

Eikö olisi kamalaa, mitä tapahtuisi kaikille julkisen terveyskeskuksen työntekijöille? Hehän joutuisivat työttömiksi, työpaikat menisivät alta! Niin, he päätyisivät yksityisen sairaanhoitopalvelun palkkalistoille. Jos joku alkaa tästä ruikuttamaan, voin vihjata, että tutkimusten mukaan yksityisellä puolella palkkaus ja työtyytyväisyys on selvästi julkista puolta korkeammalla tasolla. Ottaen huomioon kysynnän ja tarjonnan lain, olisi hyvin todennäköistä, että hoitohenkilöston palkat nousisivat selvästi, koska palvelurakenne muodostuisi markkinaehtoisesti eikä sosialistisesti, kuten nykyään...ja hoitohenkilökunnasta ja hyvästä hoidosta tuntuu olevan Suomessa krooninen pula! Tietysti ongelmaksi tulisi lukuisien sairaalabyrokraattien uudelleenkoulutus ja työllistyminen, koska yksityisellä sairaalalla ei ole mitään intressiä pitää byrokraattista ja raskasta hallintorakennetta kuten julkisella puolella tuppaa käymään. 

Eivätkö kustannukset nousisi pilviin, koska pahat, inhat yksityiset vakuutusyhtiöt ja sairaalat vain tavoittelevat ahneesti voittoja? Avainsana on kilpailu, joka pitää hinnat alhaisina. Jos joku terveysalan ammattilainen ei tätä usko, niin haastan hänet perustamaan oman hoivapalvelun ja katsomaan, miten rikkaaksi saa itsensä tehtyä - en usko, että minun tarvitsee pidätellä hengitystäni. Ajatus siitä, että vastaavasti julkinen taho toimii tehokkaasti, koska sen ei tarvitse tavoitella voittoa, on surkuhupaisa, koska nimenomaan voitontavoittelu yhdessä kilpailun kanssa takaa sen, että toiminta on tehokasta. Ei tehokkuutta voi saavuttaa vain hyvällä tahdolla, jos sellaista edes löytyisi politisoituneesta ja byrokratisoituneesta julkisesta hallinnosta tai terveydenhoidosta. Tehokkuus edellyttää todellista tietoa kustannuksista, joita julkisella puolella ei voi olla koska kustannukset eivät määräydy todellisten hintojen ja kysynnän ja tarjonnan mukaan vaan poliittisin päätöksin. Tehokkuus edellyttää järkevää toimintaa (johon julkisella puolella ei ole mitään intressiä), sekä kykyä tuottaa sitä, mitä halutaan kuluttaa, johon siihenkään julkisella puolella ei ole mitään intressiä, koska se ei toimi markkinaehtoisesti. Tehokkuus edellyttää myös jatkuvaa pelkoa siitä, että kilpailija toimii fiksummin ja vie omat asiakkaat pois, seikka, josta  julkisella puolella ei ole mitään pelkoa, koska kilpailijoita ei käytännössä ole ja toiminta jatkuu poliittisten päätösten vuoksi vaikka yhtään asiakasta ei olisikaan.

Onko täydellistä kilpailua sitten saatavissa vaikkapa johonkin korpeen? Onko sitä tarpeeksi laskemaan hintoja ja aikaansaamaan valinnanvapautta? No, joka paikkaan ei kannata perustaa sydänvalvontaosastoa ja sillä hyvä. Kaikkialle ei tarvita isoja sairaaloita, vaan keikkalääkäri ja kiertävä kotisairaanhoitokin voisi riittää aivan hyvin. Vakuutus mahdollistaisi kuitenkin sen, että hoitoa voisi hakea vaikka toiselta puolen Suomea jos huvittaa. Mutta fakta on, että jos kukaan ei halua korpeen tulla tekemään sairaanhoitajan töitä parilla tonnilla kuussa, niin sitten sairaanhoitajalle saadaan luvan siellä maksaa enemmän, jotta sinne sellainen saadaan. Tätä kutsutaan kilpailuksi: 6000 euroa kuussa sairaanhoitajalle houkuttelee muitakin hoitsuja apajille, mikä puolestaan laskee palkkoja, kunnes löytyy tasapaino sen suhteen, paljonko ollaan valmiita maksamaan "omasta sairaanhoitajasta" ja paljonko pitää maksaa, jotta joku suostuu tulemaan korpeen töihin.

Entäpä sitten vaikkapa onnettomuusuhrit ja kiireellistä hoitoa vaativat potilaat - minne ne oikein vietäisiin vai alettaisiinko niistä tapella jo ambulanssissa? Eiköhän maalaisjärkikin jo sano, miten toimia. Ei potilasta kannata viedä kotisairaanhoitajan vastaanotolle huomenna, jos tarvitaan tehohoitoa tänään. Vakuutusyhtiökin varmasti sanoo sanottavansa, koska ei halua maksaa kuolemantapaus- tai vammautumiskorvauksia potilasparalle. Luultavasti hätätapauksia varten kunta ja kuntalaiset voisivat sopia joistakin riittävän tehokasta hoitoa antavista sairaaloista, jonne tietyltä alueelta kyytiin otetut potilaat kiidätettäisiin tai ehkä vakuutusyhtiö voisi määritellä jopa sellaiset sopimuksessaan.

Esittämä järjestelmähän olisi suorastaan mullistava uutuus, ei voida mitenkään tietää, että se toimisi?!? No, ei nyt ihan, Hollannissa on hyvin samankaltainen järjestelmä olemassa jo tänä päivänä, enkä ole kuullut kenenkään valittavan, että Hollannin terveydenhuolto on jotenkin huonoa tai kallista - päinvastoin.


Sen haluaisin vielä sanoa, että varmastikaan hahmoittelemani systeemi ei olisi täydellinen. Se olisi vielä kaukana todellisesta liberaalista vaihtoehdosta, mutta se olisi silti merkittävä parannus Suomen umpisosialistiseen terveydenhuoltojärjestelmään verrattuna. Kaikille, jotka hakemalla hakevat siitä ongelmia ja pulmatilanteita, heittäisin mietittäväksi, miten paljon ongelmia ja pulmatilanteita nykyinen järjestelmä aiheuttaa? Miten nykyinen, byrokraattinen ja politisoitunut järjestelmä kykenee vastaamaan yhä kasvaviin terveydenhuollon tarpeisiin järkevästi? Onko budjettien paisuttaminen ja jatkuva, todellisuudesta irtautunut kehittäminen ja palvelurakenteiden mielivaltainen muuttaminen "ainoa oikea tie"? Vai olisiko aika tarkastella jotain todellista vaihtoehtoa?

Olen aivan varma, että esittämääni muutosta vastustavat etenkin sosialistit, joiden mielestä jo pelkkä ajatus yksityisestä palveluntuottajasta on kirosana - jostain syystä nämä sosialistit kuitenkin käyvät ilomielin yksityisessä ruokakaupassa ja ajavat yksityisesti tuotetulla autolla joka päivä töihin. Nii-in. Moni pelkää myös työpaikkansa puolesta, jos julkinen terveydenhuolto ajettaisiin alas, mutta mielestäni tämäkin pelko on turha - kokeneet ja hyvät hoitajat ja lääkärit saavat varmasti töitä, mutta huonojen onkin syytä miettiä uranvaihtoa jo potilasturvallisuudenkin puolesta.

Niin, mainitsinko muuten, että itse olen vakituisessa työssä julkisella puolella sairaanhoitajana? Ehkäpä sekin on hyvä mainita, ihan vain vastineena kaikenlaisiin ad hominem - heittoihin, joita varmasti tulen kirjoitukseni vuoksi saamaan niskaani. Kyllä, minäkin olisin yksi niistä sairaanhoitajista, jotka joutuisivat työttömiksi, jos julkinen terveydenhoito lakkautettaisiin. Siltikin kannatan sitä, että julkinen terveydenhuolto lakkautettaisiin viimeistä terveysasemaa ja sairaanhoitopiiriä myöden. Miettikääpä sitä.

27 kommenttia:

 1. Ihan hyvä ehdotus.

  Ongelmia tosiaan voisi tulla pikkupaikkakunnilla, joissa on kannattavinta pitää tasan yhtä terveyskeskusta/sairaalaa, jollainen sielä jo valmiina onkin.

  Tällaisilla paikoilla ongelman voisi kenties ratkaista niin, että sairaalan kiinteistö pidetään kunnan omistuksessa ja se vuokrataan vakuutuskaudeksi vakuutusyhtiölle, joka edelleen vuokraisi sen haluamalleen terveydenhuoltoa tarjoavalle yritykselle.

  Joka tapauksessa tärkeintä on, että varmistettaisiin kilpailun syntyminen.

  VastaaPoista
 2. Eikö USA:ssa ole käytössä ns. vähempiosaisa varten aika lailla hahmottelemasi kaltainen terveydenhuoltojärjestelmä? Siis yksityinen kilpailu, mutta julkinen valta toimii vakuuttajana. Eikä sen tuloksia ole tietääkseni pahemmin
  kehuttu. Pikemminkin päinvastoin.

  VastaaPoista
 3. Sinänsä kannatan tuollaista yksityisellä vakuutuuksella maksettua terveydenhoitoa, mutta ihmettelen tuota väitettäsi ihmisten valinnanvapaudesta tuossa esittämässäsi järjestelmässä. Jos kunta vakuuttaa asukkaansa jollain vakuutusyhtiöllä niin eihän kyseisellä yhtiöllä ole mitään intressiä antaa ihmisille yhtään parempaa hoitoa kuin mitä siinä vakuutussopimuksessa on määritelty.
  Jos esim. joku hoito maksaa rupusairaalassa 1000 € ja huippusairaalassa 2000 € niin vakuutusyhtiöllä ei ole mitään intressiä maksaa sitä 2000 € maksua, vaikka asiakas sinne hyvään sairaalaan haluaisikin hoitoon. Ehdotit tähän ratkaisuksi omavastuuosuutta, mutta omavastuun suuruus pitäisi tuossa kalliimman sairaalan tapauksessa olla yli 1000€, jotta vakuutusyhtiöllä olisi mitään intressiä päästää asiakasta sinne hoitoon. Vai tarkoititko omavastuulla juuri sitä että sen suuruus olisi asiakkaan haluaman hoidon hinta - halvimman mahdollisen hoidon hinta + jotain pientä päälle?

  VastaaPoista
 4. > Eikö USA:ssa ole käytössä ns.
  > vähempiosaisa varten aika lailla
  > hahmottelemasi kaltainen
  > terveydenhuoltojärjestelmä?

  Ei ole. Siellä jokainen ottaa oman yksityisen vakuutuksen ja köyhimmille on valtion vakuutukset. USA:n systeemi on aivan outo, tehoton ja umpisosialistinen, lueppas

  http://www.markusjansson.net/usaterveys.html

  VastaaPoista
 5. > eihän kyseisellä yhtiöllä ole
  > mitään intressiä antaa ihmisille
  > yhtään parempaa hoitoa kuin mitä > siinä vakuutussopimuksessa on
  > määritelty.

  Nimenomaan. Tällä pidetään kustannuksia kurissa.


  > omavastuun suuruus pitäisi
  > tuossa kalliimman sairaalan
  > tapauksessa olla yli 1000€,
  > jotta vakuutusyhtiöllä olisi
  > mitään intressiä päästää
  > asiakasta sinne hoitoon.

  Miksi oletat, että vakuutusyhtiö saa päättää, missä asiakasta hoidetaan? Ei nykyisissäkään sairaskuluvakuutuksissa tuollaista ole, vaan potilas voi mennä hoitoon minne lystää.


  > Vai tarkoititko omavastuulla
  > juuri sitä että sen suuruus
  > olisi asiakkaan haluaman hoidon
  > hinta - halvimman mahdollisen
  > hoidon hinta + jotain pientä
  > päälle?

  Omavastuun määrittelymenetelmiä on useita, joista joku tulisi valita. Esim. X prosenttia hinnasta lääkärinvastaanotoista, Y prosenttia hinnasta erikoissairanahoidosta, Z prosenttia hinnasta kirurgisista toimenpiteistä, jne. jne. Tai X prosenttia + tietty könttäsumma rahaa tms.

  Vaihtoehtoja on useita. Luultavasti yhdistelmä prosentuaalisesti kokonaiskustannuksista + könttäsumma per hoitokerta olisi hyvä ratkaisu.

  VastaaPoista
 6. "> eihän kyseisellä yhtiöllä ole
  > mitään intressiä antaa ihmisille
  > yhtään parempaa hoitoa kuin mitä > siinä vakuutussopimuksessa on
  > määritelty.

  Nimenomaan. Tällä pidetään kustannuksia kurissa."


  Jos kunta saa valita missä asukkaansa vakuuttaa, niin kunta vakuuttaa halvimmassa mahdollisessa ja vakuutusyhtiö kusee linssiin. Näin on käynyt esim. yksityisissä vanhainkodissa. Kunta saa palvelut edullisesti, mutta vanhukset pidetään lääketokkurassa.


  "Mutta eihän kukaan myy vakuutusta sairaille ja vanhuksille? No, ei ainakaan halvalla, siksi olisikin ensiarvoisen tärkeää, että kunta ostaisi kilpailuttamalla vakuutuksen kollektiivisesti jokaiselle kuntalaiselleen."

  Ahaa, pidät tuota siis ensiarvoisen tärkeänä. Nyt tulee väkisinkin mieleen, että onko kokoomus saanut iskostettua päähäsi sosialismia? Et taida enää olla libertaari?

  VastaaPoista
 7. > Jos kunta saa valita missä
  > asukkaansa vakuuttaa, niin kunta
  > vakuuttaa halvimmassa
  > mahdollisessa

  Tietysti, niinhän sen pitääkin mennä.


  > ja vakuutusyhtiö kusee linssiin.

  Sopimusrikkomus -> Oikeuteen -> Kuseen.


  > Kunta saa palvelut edullisesti,
  > mutta vanhukset pidetään
  > lääketokkurassa.

  Jos rahaa ei haluta antaa muunlaiseen hoitoon niin siinäpä sitten saadaan tuollaista hoitoa. Kansa saa demokratiassa mitä haluaa ja ansaitsee. Samalla rahalla yksityinen tekee kuitenkin enemmän tai parempaa kuin julkinen.


  > Ahaa, pidät tuota siis
  > ensiarvoisen tärkeänä.

  Niin, nykyään se vaatisi sitä, koska ei nykyistä sairasvakuutusjärjestelmää voi purkaa kuin seinään.

  VastaaPoista
 8. "> ja vakuutusyhtiö kusee linssiin.
  Sopimusrikkomus -> Oikeuteen -> Kuseen."

  Unelmana kiva, realiteettina yhtä todennäköinen kuin lottovoitto. Jos ja kun kunta tai valtio kilpailuttaa ja pisteyttää noita, niin hinta saa suurimman painoarvon. Tarjottu hinta vaikuttaa vakuutusehtoihin, mutta mikäli ehdoille asetetaan "minimiraja", nousevat myös hinnat rajusti.

  On jopa hieman typerää väittää, että yksityisten firmojen etu olisi tässä samansuuntainen kuin sen asiakkaiden. Voiton tavoittelu ja parhaan mahdollisen terveyden tavoittelu ovat eturistiriitoja ja kun kolmesta osaaottavasta osapuolesta kaksi yrittää tehdä voittoa, niin nokkelampi päättelee, miten sille yhdelle käy loppupeleissä. Tätä selittävä peliteoria on huomattavasti kattavampi teoria kuin Smithin yltiösokea "yhden etu on kaikkien etu".

  VastaaPoista
 9. > Unelmana kiva, realiteettina
  > yhtä todennäköinen kuin
  > lottovoitto.

  No on se kumma, kun itselläni ei ole mitään moisia ongelmia omien yksityisten vakuutusteni kanssa.


  > Jos ja kun kunta tai valtio
  > kilpailuttaa ja pisteyttää
  > noita, niin hinta saa suurimman
  > painoarvon. Tarjottu hinta
  > vaikuttaa vakuutusehtoihin,
  > mutta mikäli ehdoille asetetaan
  > "minimiraja", nousevat myös
  > hinnat rajusti.

  Niin. Niin?


  > On jopa hieman typerää väittää,
  > että yksityisten firmojen etu
  > olisi tässä samansuuntainen kuin
  > sen asiakkaiden.

  Et siis lukenut kirjoitukseni perusteluita?


  > Voiton tavoittelu ja parhaan
  > mahdollisen terveyden tavoittelu
  > ovat eturistiriitoja

  Ai millä perusteella muka?


  > ja kun kolmesta osaaottavasta
  > osapuolesta kaksi yrittää tehdä
  > voittoa, niin nokkelampi
  > päättelee, miten sille yhdelle
  > käy loppupeleissä.

  Joka kerta kun käyn kaupassa, kauppias yrittää tehdä voittoa minulla. Kusettaako kauppias? Enkö voi saada yksityisestä kaupasta mitään hyvää ja halvalla?


  > Tätä selittävä peliteoria on
  > huomattavasti kattavampi teoria
  > kuin Smithin yltiösokea "yhden
  > etu on kaikkien etu".

  Voisitko rautalangasta vääntää, MITEN tuo liittyy tähän asiaan ylimalkaisen selittelyn sijaan?

  VastaaPoista
 10. jokaisella on "prepaid" KELA:n hoitobudjetti... priorisoi toimintasi sen mukaan

  VastaaPoista
 11. "> ja vakuutusyhtiö kusee linssiin.

  Sopimusrikkomus -> Oikeuteen -> Kuseen.!"


  Oikeuskäsittelyt on hitaita ja usein on myös vaikea määritellä sopimusrikkomuksia. Tulee vakuutusyhtiölle halvemmaksi kusettaa ihmisiä ja käydä välillä oikeudessa kuin tarjota kunnon palvelua.

  Kaiken lisäksi valtiolla ei ole intressejä käydä oikeustaisteluja kansalaisten puolesta.
  "> Kunta saa palvelut edullisesti,
  > mutta vanhukset pidetään
  > lääketokkurassa.

  Jos rahaa ei haluta antaa muunlaiseen hoitoon niin siinäpä sitten saadaan tuollaista hoitoa. Kansa saa demokratiassa mitä haluaa ja ansaitsee. Samalla rahalla yksityinen tekee kuitenkin enemmän tai parempaa kuin julkinen."


  Kyllä kunta on kilpailuttanut ko. palvelut, mutta tarjouspyynnössä on todella vaikea määritellä tarkkaan millaista hoidon pitäisi olla. asiaan ei auta vaikka tehtäisiin tuhatsivuinen dokumentti miten vanhuksia pitää hoitoo.

  Yksityinen yritys keksii aina jonkin keinon, joka mahdollistaa voittojen käärimisen omaan taskuun asiakkaan kustannuksella. Aina löytyy joku säästökohde, jota ei ollutkaan valtion ja yrityksen välisessä sopimuksessa määriteltynä tarkasti.

  Sitä paitsi ei valtiolla - tai yleensä kellään ulkopuolisella voi olla tietoa siitä millaista palvelua asiakkaat haluavat. Se tieto on vain ihmisillä itsellään. Kyseessä on ns. hiljainen tieto, jota on käytännössä mahdoton kommunikoida.

  Jotta esim. vanhustenhuolto voisi toimia kunnolla, niin vanhuksilla itsellään pitäisi olla mahdollisuus vaihtaa hoitopaikkaa. Tämä edellyttää sitä, että vanhus voi itse päättää mihin hänen rahansa virtaa. Rahalla äänestäminen on ainut tapa ilmaista "hiljainen tieto".

  Tällöin paskayritykset menisivät konkurssiin. Nykyään ei mene koska kaikki vanhainkodit saavat rahansa kunnilta tai valtiolta. Vaikka vanhuksilla onkin jonkinlainen vapaus valita vanhainkotinsa, niin todellista kilpailua ei markkinoilla ole.


  Väitteesi, että samalla rahalla yksityinen tekee enemmän tai parempaa kuin julkinen ei aina pidä täysin paikkansa. Asioita ei ole mitenkään helppoa verrata, koska arvotus on subjektiivista.

  Päälle päin yksityiset vanhainkodit näyttävät todella hyviltä paikoilta vanhuksille, mutta vanhusten pitäminen lääketokkurassa on niin paha asia vanhuksen itsensä kannalta, että kunnan omistama vanhainkoti on usein parempi paikka. Kukaan muu kuin vanhus itse ei voi tietää millaista on elää jatkuvassa lääketokkurassa.  Sosialismin ja kapitalismin yhdistelmä on pahin mahdollinen.

  VastaaPoista
 12. "> Unelmana kiva, realiteettina
  > yhtä todennäköinen kuin
  > lottovoitto.

  No on se kumma, kun itselläni ei ole mitään moisia ongelmia omien yksityisten vakuutusteni kanssa."


  Omalla rahalla maksamasi vakuutus on ihan eri asia kuin valtion kustantama.

  VastaaPoista
 13. > Oikeuskäsittelyt on hitaita ja
  > usein on myös vaikea määritellä
  > sopimusrikkomuksia. Tulee
  > vakuutusyhtiölle halvemmaksi
  > kusettaa ihmisiä ja käydä
  > välillä oikeudessa kuin tarjota
  > kunnon palvelua.

  Vaihda "vakuutusyhtiö" tilalle "terveyskeskus" tai "kunta", niin näet mitä nykysysteemi tuo. Toki sillä PIENELLÄ erolla, että vakuutusyhtiö ei voi haaskata rahojaan oikeusjuttuihin tai se menettää asiakkaansa kilpailijoilleen, jotka toimivat tehokkaammin. Kunta senkun nostaa veroäyriään tai ottaa velkaa.


  > Yksityinen yritys keksii aina
  > jonkin keinon, joka mahdollistaa
  > voittojen käärimisen omaan
  > taskuun asiakkaan
  > kustannuksella.

  Jeps ja hyvä niin.


  > Aina löytyy joku säästökohde,
  > jota ei ollutkaan valtion ja
  > yrityksen välisessä sopimuksessa
  > määriteltynä tarkasti.

  Missä helvetin sopimuksessa?


  > Sitä paitsi ei valtiolla - tai
  > yleensä kellään ulkopuolisella
  > voi olla tietoa siitä millaista
  > palvelua asiakkaat haluavat. Se
  > tieto on vain ihmisillä
  > itsellään.

  No sen vuoksi onkin hyvä, että ihmiset saavat itse päättää ja valita, eikä kunta kollektiivisesti pakkotuota kaikille jotain X:ää.


  > Nykyään ei mene koska kaikki
  > vanhainkodit saavat rahansa
  > kunnilta tai valtiolta.

  Nimenomaan.


  > Väitteesi, että samalla rahalla
  > yksityinen tekee enemmän tai
  > parempaa kuin julkinen ei aina
  > pidä täysin paikkansa.

  Pitää 100% paikkansa. Aivan itsestäänselvä asia.

  VastaaPoista
 14. > Omalla rahalla maksamasi
  > vakuutus on ihan eri asia kuin
  > valtion kustantama.

  Aijaa, millä perusteella muka?
  Valtion kustantamassakin olisi jokin omavastuu, joten ei se mikään "ilmainen" ole kenellekkään.

  VastaaPoista
 15. Esitit Markus hyvän mallin terveyspalveluiden järkeistämiseksi. Kaikki tässä saamasi kritiikki kohdistuu muuhun, kuin itse yksityistämiseen. Kun sinä annoit ehdotuksen, vaativat kriitikot lähestulkoon valmiita vakuutuskirjaluonnoksia vakuutusyhtiön ja kunnan väliltä.

  Hienointahan siinä on, että mallisi toimii sellaisenaan tai sitä voidaan tarvittaessa muuttaa melkein mihin suuntaan tahansa ja se on silti nykyistä parempi.

  VastaaPoista
 16. Omalla rahalla maksamasi vakuutus on ihan eri asia kuin valtion kustantama.

  Hehheh... tuo oli hyvä. Totta ihmeessä omalla rahalla maksettu vakuutus on eri asia, koska se on aina maksaja joka päättää. Julkinen terveydenhuolto on jo romahtanut, kaikki jotka ovat sen kanssa tekemisissä myöntävät asian. Kun vihreyden nimissä teollisuuskin on siirretty Kiinaan, niin rahoituspohjaa ikääntyvän väestön terveydenhuoltoon ei enää ole.

  Vielä 70-luvulla puhuttiin, että Suomi on ns. sekatalous, eli ei sosialistinen eikä kapitalistinenkaan. Sekataloudessa valtio tuottaa joitain palveluita ja toisia ei. Ei ole mikään luonnonlaki, että palvelut, jotka valtio tuottaa, olisivat laadultaan tai hinnaltaan parempia kuin vapailla markkinoilla tuotetut. Vaikuttaisi pikemmin olevan juuri toisinpäin, sillä esimerkkejä keskusjohtoisen suunnittelun huonoudesta on paljon enemmän kuin markkinatalouden ongelmista.

  Kiitos Markus tuosta Hollannin wikipedia-vinkistä, hyvin mielenkiintoinen.

  VastaaPoista
 17. "No on se kumma, kun itselläni ei ole mitään moisia ongelmia omien yksityisten vakuutusteni kanssa."
  Sanopa joskus vakuutusyhtiössä vaikka urheiluvammaan, että "se on oireillut", niin alat ymmärtämään. Omien kokemusteni mukaan vakuutusyhtiöt ovat äärimmäisen lahjakkaita keksimään keinon maksuvastuun siirtämiselle.

  > Jos ja kun kunta tai valtio
  > kilpailuttaa ja pisteyttää
  > noita, niin hinta saa suurimman
  > painoarvon. Tarjottu hinta
  > vaikuttaa vakuutusehtoihin,
  > mutta mikäli ehdoille asetetaan
  > "minimiraja", nousevat myös
  > hinnat rajusti.

  Niin. Niin?

  Et sitten tajunnut, että kunnat ja valtio valitsevat aina halvimman vaihtoehdon. Laatua saa varmasti halvalla. Minimirajan määrittely on taas kilpailun rajoittamista ja se nostaa hintoja.

  > Voiton tavoittelu ja parhaan
  > mahdollisen terveyden tavoittelu
  > ovat eturistiriitoja

  Ai millä perusteella muka?

  Yliopistollisissa sairaaloissa tutkimusrahoja on periaatteessa käytettävissä loputtomasti. Jos yksityinen sairaala kokee, että vakuutuskatto tulee vastaan, mutta hoito on vielä puolitiessä, niin miten uskot sen vaikuttavan potilaan saamaan hoitoon? Vähemmistötapauksia varmasti, mutta tällä hetkellä asia on ainakin hoidettu.

  "Joka kerta kun käyn kaupassa, kauppias yrittää tehdä voittoa minulla. Kusettaako kauppias? Enkö voi saada yksityisestä kaupasta mitään hyvää ja halvalla?"
  Voit ostaa kaupasta euron leipää ihan niin paljon kuin haluat ja kauppias hyötyy siitä. Mutta jos tarvitset 600€ magneettikuvauksia kahdeksan kappaletta ja sinulla on rahaa ja vakuutusta vain tonnin verran, niin uskotko, että yksityinen sairaala ottaa sinut sisään?

  Toimialakohtaisia erityispiirteitä on turha lähteä yleistämään jollain ruokakauppaesimerkillä.

  "Voisitko rautalangasta vääntää, MITEN tuo liittyy tähän asiaan ylimalkaisen selittelyn sijaan?"
  Yksinkertaistaen: Smithin teorian mukaan sairaalan tai vakuutusyhtiön etu johtaa loppupeleissä kaikkien etuun. Huomaa se, että he ovat suurin yksittäinen toimija, jolla on valta määrätä edun laatu. Yksittäinen potilas ei tätä voi tehdä.

  Peliteoriassa jokaisen osapuolen yksilöllinen etu otetaan huomioon ja kuten aiemmin selitin, yksilöllinen etu on tässä hyvin erilainen jokaisella toimijalla. Tästä tulee eturistiriita, jota yritit tuossa tekstissäsi ohittaa ja on selvää, ettei lopputulema ole kaikille miellyttävä.

  Nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä kaipaa uudistusta, sitä en kiistä. Mutta se, että se annettaisiin täysin yksityisten yritysten käsiin, ei olisi edes teoriassa mahdollista toteuttaa tasa-arvoisesti. Tämä on todistettavissa niissä maissa, joissa julkinen terveydenhuolto on ajettu alas kokonaan tai lähes kokonaan. Chilessä on maailman hienoimmat sairaalat, mutta jopa 20% väestöstä ei ikinä pääse sairaalaan, ellei hyväntekeväisyysjärjestö järjestä hoitoa.

  VastaaPoista
 18. "> Oikeuskäsittelyt on hitaita ja
  > usein on myös vaikea määritellä
  > sopimusrikkomuksia. Tulee
  > vakuutusyhtiölle halvemmaksi
  > kusettaa ihmisiä ja käydä
  > välillä oikeudessa kuin tarjota
  > kunnon palvelua.

  Vaihda "vakuutusyhtiö" tilalle "terveyskeskus" tai "kunta", niin näet mitä nykysysteemi tuo. Toki sillä PIENELLÄ erolla, että vakuutusyhtiö ei voi haaskata rahojaan oikeusjuttuihin tai se menettää asiakkaansa kilpailijoilleen,


  Ei menetä asiakkaitaan, koska valtio on asiakas tässä sinun ajamassa mallissa. Itsehän sanoit, että valtio hankkisi kaikille vakuutuksen samasta yhtiöstä.

  Yksityiset yritykset, jotka saavat rahoituksen valtiolta ja palvelevat yksityisiä kansalaisia ilmaiseksi, eivät kovinkaan helpolla menetä valtion tukea. Esimerkkinä yksityiset vanhainkodit yms. Poliitikot suojelevat kyseisiä yrityksiä pientä suojelurahaa vastaan. Sinä haluat edistää tällaista kusetusta, koska kannatat, että valtio hankkii vakuutukset kansalaisilleen.


  "> Yksityinen yritys keksii aina
  > jonkin keinon, joka mahdollistaa
  > voittojen käärimisen omaan
  > taskuun asiakkaan
  > kustannuksella.

  Jeps ja hyvä niin."


  Ymmärrätkö mitä tarkoittaa voittojen kääriminen asiakkaan kustannuksella? Jokainen normaalijärkinen ymmärtää sen siten, että yritys kusettaa asiakkaita ja siksi saa valtavat voitot.


  "> Aina löytyy joku säästökohde,
  > jota ei ollutkaan valtion ja
  > yrityksen välisessä sopimuksessa
  > määriteltynä tarkasti.

  Missä helvetin sopimuksessa?"


  ITse sanoit, että valtio hankkisi kaikille vakuutuksen.


  "> Sitä paitsi ei valtiolla - tai
  > yleensä kellään ulkopuolisella
  > voi olla tietoa siitä millaista
  > palvelua asiakkaat haluavat. Se
  > tieto on vain ihmisillä
  > itsellään.

  No sen vuoksi onkin hyvä, että ihmiset saavat itse päättää ja valita, eikä kunta kollektiivisesti pakkotuota kaikille jotain X:ää.


  Sinun ehdotuksessasi valtio hankkii vakuutusyhtiöstä kaikille sairausvakuutuksen. Vakuutusyhtiöllä on varsin paljon valtaa päättää miten potilaita hoidetaan. Toki potilaat voivat aina omasta pussistaan kustantaa hoidon. Sitä vakuutusyhtiö ei kiellä. Sama pätee myös nykyiseen tilanteeseen. Vaikka meillä onkin julkinen terveydenhuolto, niin kovin moni ei ole valmis maksamaan ihan itse koko summaa.

  Sinä kannatat, että valtio kollektiivisesti hankkii kaikilla paskavakuutuksen kusetusfirmasta X.


  "> Nykyään ei mene koska kaikki
  > vanhainkodit saavat rahansa
  > kunnilta tai valtiolta.

  Nimenomaan.


  Ja sinä haluat laajentaa saman mallin terveydenhuoltoon. Vakuutusyhtiö saa rahansa valtiolta ja sillä on luonnollisesti oikeus päättää mitä se korvaa ja mitä ei.


  "> Väitteesi, että samalla rahalla
  > yksityinen tekee enemmän tai
  > parempaa kuin julkinen ei aina
  > pidä täysin paikkansa.

  Pitää 100% paikkansa. Aivan itsestäänselvä asia."

  Ei varmana pidä! Kyseessä on subjektiivinen näkemys. Moni vanhus vaihtaisi mielellään yksityisestä vanhainkodista julkiseen, jos vaihtaminen olisi helppoa. Yksityisissä pidetään vanhuksia niin kauheassa lääketokkurassa. Toki yksityinen muilta osin voittaa julkisen palvelun 100-0. Lääketokkurassa eläminen on kuitenkin monelle niin kauheaa, että asuisi paljon mieluummin julkisesti rahoitetussa vanhainkodissa.

  Yksityinen yritys, joka saa rahansa valtion kautta, näyttää yhtäkkiä toimivan kauhean paljon paremmin kuin julkinen laitos, mutta tällainen yksityinen yritys voi kusettaa asiakkaitaan, koska asiakkaat eivät itse maksa palvelusta. Jos olet vähänkään lukenut taloustieteitä, libertaristista aineistoa, niin tiedät oikein hyvin, että tällainen sosialismin ja kapitalismin sekoitus johtaa usein todella törkeään riistoon.

  VastaaPoista
 19. "> Omalla rahalla maksamasi
  > vakuutus on ihan eri asia kuin
  > valtion kustantama.

  Aijaa, millä perusteella muka?
  Valtion kustantamassakin olisi jokin omavastuu, joten ei se mikään "ilmainen" ole kenellekkään"


  Oletko todellakin noin hoopo? Juurihan selostin pitkät pätkät siitä mitä vaikutuksia on tällaisessa tilaaja-tuottajamallissa, jossa palvelun maksaa joku muu kuin asiakas itse. Käypä vaikka katselemassa yksityisiä vanhainkoteja, joissa vanhukset on lähestulkoon vegetatiivisessa tilassa.

  On ihan eri asia hankkia vakuutus itse, koska silloin voit vaihtaa toiseen vakuutusyhtiöön, kun itse maksatkin sen. Jos valtio hankkii sinulle vakuutuksen, niin et voi vaihtaa sitä ja valtiolla ei ole kauheasti intressejä seurata mitä vakuutusyhtiö tekee. Kaikenlisäksi kuvioissa liikkuu suojelurahaa vakuutusyhtiön ja poliitikoiden välillä.

  VastaaPoista
 20. > Totta ihmeessä omalla rahalla
  > maksettu vakuutus on eri asia,
  > koska se on aina maksaja joka
  > päättää.

  Ei, vaan molemmat yhdessä.


  > Julkinen terveydenhuolto on jo
  > romahtanut, kaikki jotka ovat
  > sen kanssa tekemisissä myöntävät
  > asian. Kun vihreyden nimissä
  > teollisuuskin on siirretty
  > Kiinaan, niin rahoituspohjaa
  > ikääntyvän väestön
  > terveydenhuoltoon ei enää ole.

  Jepulis. Täysromahdus tulee 10-15v kuluttua, kun suuret ikäluokat kirmaavat sairaala- ja vanhustenhoitoon.


  > Vaikuttaisi pikemmin olevan
  > juuri toisinpäin, sillä
  > esimerkkejä keskusjohtoisen
  > suunnittelun huonoudesta on
  > paljon enemmän kuin
  > markkinatalouden ongelmista.

  Exactly.

  VastaaPoista
 21. > Et sitten tajunnut, että kunnat
  > ja valtio valitsevat aina
  > halvimman vaihtoehdon. Laatua
  > saa varmasti halvalla.
  > Minimirajan määrittely on taas
  > kilpailun rajoittamista ja se
  > nostaa hintoja.

  Mitä ihmettä selittelet? Tietysti kunnan pitää määritellä sen vakuutuksen ehdot ja minimirajat, muuten vakuutus maksaa täysin mielipuolisesti. Toki, voisihan asukas halutessaan ostaa vaikka ekstravakuutuksia tai lisiä tuohon vakuutukseen.


  > Yliopistollisissa sairaaloissa
  > tutkimusrahoja on periaatteessa
  > käytettävissä loputtomasti.

  Mikä onkin ongelma.


  > Jos yksityinen sairaala kokee,
  > että vakuutuskatto tulee
  > vastaan, mutta hoito on vielä
  > puolitiessä, niin miten uskot
  > sen vaikuttavan potilaan saamaan
  > hoitoon?

  Mikä ihmeen vakuutuskatto? Ihan hyvä toki, ettei kaikkea hoitoa anneta vaan mietitään myös kustannuksiakin ja hyötyjä ja haittoja. Vakuutusyhtiö saa sitten miettiä itse, kannattaako maksaa työkyvyttömyydestä korvauksia potilaalle lopun ikää vaiko investoidakko hoitoon hieman enemmän. Vakuutusyhtiöllä on OMA INTRESSI saada potilas kuntoon, kunnalla ei nykymallissa ole.

  Miten muuten arvelet julkisen sairaalan tekevän, jos määrärahat ovat loppu tai niin pienet, ettei voida investoida vaikkapa tutkimuksiin ja henkilökuntaan?


  > Voit ostaa kaupasta euron leipää
  > ihan niin paljon kuin haluat ja
  > kauppias hyötyy siitä. Mutta jos
  > tarvitset 600€
  > magneettikuvauksia kahdeksan
  > kappaletta ja sinulla on rahaa
  > ja vakuutusta vain tonnin
  > verran, niin uskotko, että
  > yksityinen sairaala ottaa sinut
  > sisään?

  Jos sinun pitää ostaa leipää eikä sinulla ole rahaa sitä ostaa, antaako kauppias sitä sinulle ilmaiseksi? Ei. Joten? Ja edelleenkin, mistä helvetin "vakuutusta vain tonnin verran" oikein puhut?!?


  > Huomaa se, että he ovat suurin
  > yksittäinen toimija, jolla on
  > valta määrätä edun laatu.
  > Yksittäinen potilas ei tätä voi
  > tehdä.

  Yksittäinen potilas voi valita sairaalan, minne menee itseään hoidattamaan. Kilpailuttaa ja vertaillakin. Hänellä on valta valita, ei sairaalalla. Nykyään ei ole mitään valinnanvapautta, vaan kunnan terveyskeskus päättää miten ja paljollako hoidetaan ja koska.


  > Mutta se, että se annettaisiin
  > täysin yksityisten yritysten
  > käsiin, ei olisi edes teoriassa
  > mahdollista toteuttaa tasa-
  > arvoisesti.

  Kun jokaisella on vakuutus, joka korvaa hoitoa, niin kyllä se on tasa-arvoista. Nykyään tasa-arvoa ei ole, koska köyhät joutuvat tyytymään terveyskeskuksen pakkopullahoitoon ja rikkaat voivat hoidattaa itseään missä haluavat.


  > Tämä on todistettavissa niissä
  > maissa, joissa julkinen
  > terveydenhuolto on ajettu alas
  > kokonaan tai lähes kokonaan.

  Aijaa, kuten Hollannissa vai?

  VastaaPoista
 22. > Ei menetä asiakkaitaan, koska
  > valtio on asiakas tässä sinun
  > ajamassa mallissa.

  Menettää, koska silloin vakuutusyhtiön kustannukset kasvavat suurten korvausten vuoksi eikä se kykene voittamaan tarjouskilpailua. Etkö osaa lukea?


  > Itsehän sanoit, että valtio
  > hankkisi kaikille vakuutuksen
  > samasta yhtiöstä.

  KILPAILUTTAMALLA VAIKKA 5v VÄLEIN!


  > Ymmärrätkö mitä tarkoittaa
  > voittojen kääriminen asiakkaan
  > kustannuksella? Jokainen
  > normaalijärkinen ymmärtää sen
  > siten, että yritys kusettaa
  > asiakkaita ja siksi saa valtavat
  > voitot.

  Näinhän ruokakauppias, hampurilasketju, vaatekauppa, autokauppias, jne. kaikki tekevät sinusta. Ainoa oikea ratkaisu voi sinusta siis olla vain sosialismi, jossa valtio omistaa ja tuottaa kaikki palvelut. Hohhoijaa.


  > Sinun ehdotuksessasi valtio
  > hankkii vakuutusyhtiöstä
  > kaikille sairausvakuutuksen.
  > Vakuutusyhtiöllä on varsin
  > paljon valtaa päättää miten
  > potilaita hoidetaan.

  Ei, vaan se asia määritellään kunnan ostamassa sopimuksessa, joka kilpailutetaan vakuutusyhtiöillä. Etkö lue yhtään mitä kirjoitetaan?


  > Sinä kannatat, että valtio
  > kollektiivisesti hankkii
  > kaikilla paskavakuutuksen
  > kusetusfirmasta X.

  Ei, vaan että kunta määrittelee sopimuksen, jonka pohjalta terveydenhoitokuluja korvataan ja sitten kilpailuttaa tuon sopimuksen vakuutusyhtiöillä ostaakseen sellaisen vakuutuksen määräajaksi kuntalaisilleen. Et siis lue yhtään mitä kirjoitetaan.

  Sinusta kunnan pitäisi itse rosvota verovaroja ja pakkotuottaa paskat terveyspalvelut jäsenilleen itse, eikä valinnanvapautta ja kilpailua saisi olla. Kannatat umpisosialismia.

  VastaaPoista
 23. > Juurihan selostin pitkät pätkät
  > siitä mitä vaikutuksia on
  > tällaisessa tilaaja-
  > tuottajamallissa, jossa palvelun
  > maksaa joku muu kuin asiakas
  > itse.

  Ehdottamassani järjestelmässä asiakas maksaa itsekin mm. omavastuun. Sinun mielestäsi kunnan sosialistisesti tuottamassa mallissa sitten asiakas maksaa itse kaiken vai?


  > Käypä vaikka katselemassa
  > yksityisiä vanhainkoteja, joissa
  > vanhukset on lähestulkoon
  > vegetatiivisessa tilassa.

  Onko näiden yksityisten vanhainkotien asukkaiden hoito maksettu yksityisellä sairasvakuutuksella, vaiko suoraan kunnan kassasta? Mitenkähän on? Ymmärrätkö, mitä eroa on sillä, että yksityinen vakuutusyhtiö kilpailun kautta huolehtii rahoituksesta ja myöskin ehkä määrittelee hieman hoitoa ja sillä, että kunta sokeasti antaa maksusitoumuksia tai rahaa jollekin puljulle X vanhusten hoitamiseksi?


  > Jos valtio hankkii sinulle
  > vakuutuksen, niin et voi vaihtaa
  > sitä ja valtiolla ei ole
  > kauheasti intressejä seurata
  > mitä vakuutusyhtiö tekee.

  Se on sitten taloustarkastajien ongelma, jos heitä ei kiinnosta, minne kunnan rahat menevät. Jokainen asiakas eli kuntalainen varmasti kiinnittää huomiota vakuutukseensa kun huomaa mitä se tarkoittaa ja mitä vakuutusyhtiö siitä tuumaa.


  > Kaikenlisäksi kuvioissa liikkuu
  > suojelurahaa vakuutusyhtiön ja
  > poliitikoiden välillä.

  Sosialismissa vasta korruptio kukoistaakin.

  VastaaPoista
 24. > Jos valtio hankkii sinulle
  > vakuutuksen, niin et voi vaihtaa
  > sitä ja valtiolla ei ole
  > kauheasti intressejä seurata
  > mitä vakuutusyhtiö tekee.

  mj:"Se on sitten taloustarkastajien ongelma, jos heitä ei kiinnosta, minne kunnan rahat menevät. Jokainen asiakas eli kuntalainen varmasti kiinnittää huomiota vakuutukseensa kun huomaa mitä se tarkoittaa ja mitä vakuutusyhtiö siitä tuumaa."

  Tämä voi kyllä oikeasti olla ongelma. Vakuutusyhtiön kanssaa ongelmia, mutta valtiota ei kiinnosta, koska vakuutus on halpa. Toki se, että myös esim työkyvyttömyyseläke tulee samasta yhtiöstä ehkäisee ongelmia.

  Vakuutusyhtiön haluja palvella ihmisiä voisi parantaa vaikka niin, että yksityinen ihminen saisi verovähennyksiä ottamastaan valtion vakuutusta korvaavasta vakuutuksesta ja sopimuksessa valtion ja vakuutusyhtiön kanssa tällaiset yksikseen vakuutusyhtiötä vaihtavat olisi hinnassa huomioitu.

  VastaaPoista
 25. > Toki se, että myös esim
  > työkyvyttömyyseläke tulee
  > samasta yhtiöstä ehkäisee
  > ongelmia.

  Nimenomaan. Niin ja koska ne muutkin korvaukset tulevat sieltä. Ai ei vakuutusyhtiö suostu maksamaan lääkärinkäyntiä influenssaa varten? Okei, no, seuraavaksi joutuu maksamaan keuhkokuvat, antibioottikuurit ja erikoislääkärin konsultaation. Kyllä yhtiö äkkiä oppii, jos ei tuota tajua.

  Anyway, vakuutusyhtiön intressissä on AINA saada asiakas terveeksi, paitsi jos se maksaa mielipuolisesti. Tällöinkään kuitenkaan vakuutusyhtiö ei voisi kieltäytyä maksamasta korvauksia, koska sopimus on sopimus. Tällöin intressissä olisi myöskin pitää asiakas terveenä ja edesauttaa terveyttä ja aikaista diagnosointia jne. Nykyään moista intressiä ei oikeasti ole.


  > Vakuutusyhtiön haluja palvella
  > ihmisiä voisi parantaa vaikka
  > niin, että yksityinen ihminen
  > saisi verovähennyksiä
  > ottamastaan valtion vakuutusta
  > korvaavasta vakuutuksesta

  Monimutkaista. Lopputuloksena olisi luultavasti, että kaikki paitsi köyhimmät ottaisivat tuon vakuutuksen ja kunnan ostamalle vakuutukselle jäisivät vain köyhät ja todella sairaat, jolloin tämän vakuutuksen hinta per nuppi nousisi valtavasti. Parempi vaihtoehto on se, että jokainen voi ottaa itsenäisesti lisävakuutuksia tuon kunnan ostaman vakuutuksen päälle tai sen sivuun.

  VastaaPoista
 26. "Lopputuloksena olisi luultavasti, että kaikki paitsi köyhimmät ottaisivat tuon vakuutuksen ja kunnan ostamalle vakuutukselle jäisivät vain köyhät ja todella sairaat, jolloin tämän vakuutuksen hinta per nuppi nousisi valtavasti."

  Mahdollista toki. Mikäli verovähennys ei kattaisi kokonaan valtion/kunnan vakuutuksen arvoa, niin julkinen kassa silti säästäisi, vaikka julkisen vakuutuksen hinta kasvaisi.

  Toki vakuutusyhtiön palveluhaluja kasvattaisi sekin, että vakuutukset otettaisiin kuntakohtaisesti ja kunnat sitten näkisivät vähän vaivaa vertailla, että missä kunnassa asiat vakuutusyhtiön ja ihmisten välillä ovat sujuneet.

  VastaaPoista
 27. > Mahdollista toki. Mikäli
  > verovähennys ei kattaisi
  > kokonaan valtion/kunnan
  > vakuutuksen arvoa, niin julkinen
  > kassa silti säästäisi, vaikka
  > julkisen vakuutuksen hinta
  > kasvaisi.

  Niin no, mikä tahansa menetelmä, jossa vakuutuksia kilpailutetaan olisi luultavasti parempi kuin nykysysteemi. Kunhan ei hommata mitään "kaikki hoidetaan hinnalla millä hyvänsä" vakuutusta, jolloin tietysti yksityinen puoli voisi rahastaa sumeilematta ja ihmiset käydä jokaista pikkuvaivaakin hoidattamassa huippukalliilla ilman omavastuuta jne.


  > kunnat sitten näkisivät vähän
  > vaivaa vertailla, että missä
  > kunnassa asiat vakuutusyhtiön ja
  > ihmisten välillä ovat sujuneet.

  Niin no, ne vaalithan ovat joka 4. vuosi, kyllä siinä olisi varmasti yksi vaaliteema...

  VastaaPoista