23. toukokuuta 2007

Koen työnantajani vainoavan minua poliittisista mielipiteistäni johtuen

Osallistuinpa sitten hauskaan keskusteluun parin työpaikkani johtohenkilön ja työsuojeluvaltuutetun kanssa. Jutustelun teema oli:"Miksi Markus Janssonin työsopimusta ei jatketa, vaikka firmalla olisi ilmeisesti tarvetta työntekijöille?".

Koska aikaisemman, kahdenkeskisen keskustelun siteeraaminen netissä voisi poikia kunnianloukkaussyytteet (koska en voi todistaa mitä toinen osapuoli oikeasti sanoi), jätän sen tekemättä. Sanotaan vain lyhyesti, että siinä työsuhteen jatkamatta jättäminen perusteltiin äärimmäisen suorasukaisesti ja selkeästi, ilman epäilyksen häivää mikä oli syy. Tässä jälkimmäisessä keskustelussa asiaa hieman kierreltiin, luultavasti koska läsnä oli (myös) todistajan ominaisuudessa työsuojeluvaltuutettumme.

Uudessa keskustelussamme molemmat työnantajan edustajat olivat kovin vaitonaisia. Toinen "avautui" sentään sen verran, että mainitsi saaneensa tietoonsa (siis kolmannelta osapuolelta, hassua, kahdenkeskisessä keskustelussa hän taisi sanoa jotain muuta), että minulla on ns. päihdemyönteisiä mielipiteitä netissä. Tämä ei hänen mielestään sovi talon linjaan, eikä hän voi uskoa että tämmöiset mielipiteeni eivät vaikuttaisi jotenkin minun koko toimintaani ja että en voisi sitoutua talon päihdelinjaukseen.

Pyysin häntä näyttämään, missä netissä ja mitä sellaisia mielipiteitä minulla muka on, koska kuka tahansahan voi kirjoittaa kenen tahansa nimellä mitä tahansa nettiin. Hän kieltäytyi näyttämästä. Ihmettelin kovasti, että miten voitte olla jatkamatta minun työsopimustani sillä perusteella, että (muka) joku kolmas osapuoli on vain väittänyt minun nettisivuillani olevan jotain päihdemyönteisiä mielipiteitä, vaikka ette (muka) itse ole sellaisia edes lukeneet ettekä sellaisia osaa edes näyttää. Syvä hiljaisuus. Ei vastausta. Eipä tietenkään.

Totesin hänelle, että se, että henkilö olisi sitä mieltä, että esimerkiksi tiettyjen huumeiden kriminalisointi pitäisi purkaa siten, että aikuiset voisivat niitä käyttää ilman rangaistuksen pelkoa, ei tarkoita, että henkilö itse käyttäisi tai kannattaisi kyseisten aineiden käyttöä. Puhumattakaan, että kannattaisi tai ajaisi, että esimerkiksi alaikäiset voisivat ainetta käyttää. Tai, että henkilö ei voisi sitoutua hoitamaan esimerkiksi päihdeongelmaisia lapsia (päihdeongelma ei ole synonyymi päihteiden käytölle eikä lapsi ole synonyymi aikuiselle näet). Mainitsin myös, että tunnen itsekin useita päihdealalla työskenteleviä henkilöitä, joiden mielestä nykyinen päihdepolitiikka on ns. syvältä, eivätkä he ole sen vuoksi mitenkään huonoja sairaanhoitajia, lähihoitajia tai päihdetyöntekijöitä muutenkaan. Aivan kuten eutanasian kannattaminenkaan ei tee hoitajasta tai lääkäristä huonoa työskentelemään terminaalihoidossa olevien potilaiden kanssa. Taas syvä hiljaisuus seurasi.

Totesin myös, että minun työtehtävien hoitamisessa ei ole ollut mitään huomauttamista. Olen hoitanut työni hyvin, enkä missään tapauksessa ole mitään "päihdemyönteisiä kommentteja" heittänyt esimerkiksi asiakkaillemme. Aivan kuten en ole todennut, että vaikka minusta esimerkiksi moottoritiellä voisi hyvin ajaa 160km/h ja nopeusrajoitusta pitäisi nostaa, ei se tarkoita että itse ajaisin sellaista vauhtia tai kehottaisin muita ajamaan, tai että en voisi kuskata vaikka lapsukaista autolla moottoritiellä. Taas seurasi syvä hiljaisuus.

Ilkeä kun olin, totesin myös, että samalla logiikalla pitäisi firman potkia pihalle / olla palkkaamatta kaikki ihmiset, jotka käyttävät alkoholia ja/tai tupakkaa, tai jotka kannattavat sitä, että aikuiset voivat niitä vapaa-ajallaan käyttää. Hekin omaavat samalla logiikalla "alkoholi- ja tupakkamyönteisiä ajatuksia" jotka "varmasti heijastuvat kaikkeen heidän toimintaansa". Alkoholin ja tupakan käyttäminen, myynti ja hallussapito on näet kriminalisoitu alaikäisille. Jos siis kannatat sitä, että aikuinen voi ostaa vaikkapa alkoholia ja käyttää sitä hissukseen vaikkapa kotonaan, samalla logiikalla siis, ilmeisesti, kannatat ja työssäsi edistät sitä, että alaikäiset voivat vetää perskännit ja pilata elämänsä?!? Voiko joku ihan oikeasti uskoa tuollaista sontaa?!?

Vaitonaisempi firman edustaja hoki, että minulla on määräaikainen työsuhde, joten mitään perusteita sen jatkamattomuudelle ei tarvitse edes ilmoittaa. Totesin, että se on totta, mutta koska minulle ON JO ilmoitettu, että perusteena jatkamattomuudelle ovat minun "päihdemyönteiset mielipiteeni", niin ei ole uskottavaa enää väittää, että perusteena olisi vain se, että "töitä ei jatketa sulle". Varsinkin, kun esimerkiksi yksikössä, jossa olen töissä, on syksyllä (kun työsuhteeni olisi katkolla) tulossa äitiyslomansijaisuus, johon joka tapauksessa pitää joku palkata. Ottaen lisäksi huomioon minun ja hänen työtehtävät, kyseinen työ sopisi aivan täydellisesti minulle. Ja muut firman työntekijät ovat toistuvasti todenneet, että "kyllä talossa töitä riittää, mutta ei vaan tekijöitä, koska harvat haluavat olla täällä töissä pitkään".

Ongelmana firman kannalta olisi toki se, että jos minulle annettaisiin uusi työsopimus, niin sen pitäisi olla ns. vakiduuni sitten, koska määräaikaisuuksia on ollut jo minulla ja olen ollut niin pitkään firmassa töissä. Näin demarien ajamat työehtosopimukset ja lait näet määrittelevät. (Hehehehe, kerrankin jotain henkilökohtaista hyötyä niistäkin sopimuksista.) Tunnetusti sosiaali- ja terveysalalla ei haluta antaa vakiduuneja, vaan pidetään työntekijöitä ns. löysässä hirressä, pätkätöissä pätkätyön perään. Useimmilla työntekijöillä ei ole ns. munaa nousta vaatimaan oikeuksiaan. Minulla on.

Minulle myös tehtiin selväksi, että esimerkiksi kannabis on laiton huume. Olipa yllätys tosiaankin, LOL. Heille lienee yllätys se, että "laiton" ja "huume" ovat määrittelykysymyksiä ja tällä hetkellä määrittelyn tekee Suomen laki. Jos joku henkilö ajaa lakimuutosta, jonka seurauksena esimerkiksi kannabista ei enää pidettäisi "laittomana" "huumeena" niin sitten sen jälkeen kannabis ei olisi laiton huume. Lakimuutoksen kannattaminen ei tarkoita, että sen kannattaja olisi rikollinen tai aikoisi tehdä rikoksen. Tämäkin lienee pomoilleni ns. epäselvää.

Asian käsittely etenee seuraavaksi oikeusteitse. Joko riita- tai mahdollisesti jopa syrjintään liittyvänä rikosoikeudellisena prosessina. Nähdäkseni työnantaja on tehnyt kolme räikeästi Suomen laissa kiellettyä tekoa.
1) Ilman työntekijän lupaa kaivanut tietoja työntekijästä ulkopuolisesta lähteestä (netti) ja käyttänyt näitä tietoja arvioitaessa sitä, palkatakko kyseinen henkilö töihin vaiko ei.
2) Syrjinyt työntekijää tämän poliittisten näkemysten vuoksi.
3) Syyllistynyt ns. työsuhteen ketjuttamiseen, koska määräaikaista suhdetta ei jatketa koska siitä seuraisi vakituinen työsuhde jota työnantaja pyrkii välttämään.

On se vaan kuule helvetin kiva, että Suomessa on muka sanan- ja mielipiteenvapaus, eikä sensuroida eikä syrjitä ihmisiä heidän esittämien poliittisten ja muiden mielipiteidensä vuoksi. Herää vain kysymys, onko esimerkiksi Mikko Ellilän viimeaikoina niskaansa saama poliittinen vaino ja minun vainoamiseni jotenkin sattumaa, vai onko takana kenties jotain...


Lisäys 24.5.2007:
Mistä veikkaatte seuraavan lainauksen olevan peräisin?
"...Valtaosalle kannabiksen käyttäjistä ei aiheudu todettavaa fyysistä tai psyykkistä haittaa edes pitkäaikaiskäytössä. Kannabiksen käytön ei ole todettu lisäävän kuolleisuutta. Kannabiksen käyttäjät eivät myöskään ole yliedustettuina liikennekuolemissa...Kannabiksen säännöllinen ja päivittäinen käyttö voi johtaa riippuvuuteen, joka on valtaosin psyykkistä. Mahdolliset vieroitusoireet ovat lieviä...Kannabista kokeilleista noin 10 %:n arvioidaan tulevan riippuvaiseksi siitä. Riippuvuus lienee yhtä yleistä kuin alkoholin käyttäjillä, mutta harvinaisempaa kuin tupakan tai opioidien käyttäjillä. Erään toisen arvion mukaan kannabiksen riippuvuusriski on tuo sama 10%, mutta alkoholin 15%, opiaattien 23% ja nikotiinin 32%...Nuorena aloitettu säännöllinen käyttö haittaa normaalia nuoruusajan kehitystä. Runsaan ja pitkäaikaisen käytön arvellaan lievästi heikentävän henkistä suorituskykyä. Se korjautuu käytön loputtua..."
No, täältähän se on...


Lisäys 24.5.2007:Alkoholi ja tupakka ovat molemmat haitallisempia kuin kannabis. BBC julkaisi Iso-Britannian viranomaisten (Science Select Commitee) teettämän, ensimmäisen tieteellisen analyysin 20 laillisesta ja laittomasta aineesta, jossa määriteltiin niiden haitallisuus. Tutkimuksessa päädyttiin johtopäätökseen, että nykyinen päihteiden kriminalisointi- ja vaarallisuusluokitus perustuu vain historiallisiin olettamuksiin, eikä tieteelliseen tutkimuksen antamaan näyttöön.Lisäys 2.2.2017:
Nauhoitukseni työnantajan kanssa käymästäni palaverista, jossa erottamiseni syy tulee selvästi esille.
Tarkemmin sanottuna kohdasta 19min alkaen tovi, kun henkilöstöpäällikkö puhuu:"Elikkä tuota, silloin puhuttiin nimenomaan siitä, että sä olet julkisesti, meidän jokaisen nähtävissä olevassa foorumissa tuonut sen mielipiteen julki, että miedot päihteet tarvis vapauttaa."