2. heinäkuuta 2015

Valitukset lähetetty oikeuskanslerille ja käräjäoikeuteen

Viimeistelin ja lähetin molemmat kantelut matkaan. Haistakoot paskat juristeineen, oikeusapuineen ja muineen. Hieman muutettu muutamia juttuja, lisätty hieman juttua ja pointteja, sekä muokattu vielä pikkuisen. Eli hiukan lopulta erilainen kuin tuo aikaisempi versio.

Saas nähdä, mitä seuraa asiaan liittyen tai minulle. Ei varmasti yhtään mitään, muuta kuin lasku käräjäoikeudesta. Mutta näemmepä viranomaisten ympäripyöreää lausumaa vastineena ja ehdottoman varmat todisteet siitä, että suomalainen viranomainen ei ole taaskaan voinut tehdä mitään väärää. Kuten ei koskaan.

Nyt sitten vaan odotellaan vastauksia, joissa saattaa kyllä vierähtää pitkä tovi, koska hyväpalkkaiset byrokraatit ovat pitkillä kesälomillaan vielä pitkän, pitkän, ajan. Mutta joskus se vastaus tulee, sen on pakko tulla. Sitten saamme nauraa ja/tai itkeä.

Kehoitan kaikkia muitakin aina tekemään valitukset jne. viranomaisten mielipuolisista toimista. Ei siksi, että se voisi ikinä mitään suoranaisesti muuttaa, vaan siksi, että silloinpahan ihmiset voivat itse nähdä ja päätellä, miten sairas systeemi meillä Suomessa on. Ja saahan tuossa samalla purkaa tuntemuksiaan ja vitutustaan aika kivasti.
Alla kanteluni Satakunnan käräjäoikeudelle kotietsinnästä:
SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDELLE  
KANTELU KOTIETSINNÄSTÄ (5650/R/23381/14/KEM/1)

TUTKINNANJOHTAJA: M. PELTONEN, RIKOSKOMISARIO (0295449125)
RIKOS: KIIHOTTAMINEN KANSANRYHMÄÄ VASTAAN
KOHDEHENKILÖ: JANSSON, MARKUS MIKAEL (XXXXXXXXXXX)
KOHDEPAIKKA: JANSSONIN ASUINOSOITE
MÄÄRÄYS VOIMASSA: 15.06.2015 - TOISTAISEKSI

VAATIMUKSET: 
  1. KOTIETSINNÄN TOIMITTAMISEN EDELLYTYKSET ARVIOITAVA TUOMIOISTUIMEN TOIMESTA.
  2. PERUSTEETTOMASTA KOTIETSINNÄSTÄ ANNETTAVA HUOMAUTUS TAI MUU SANKTIO SIITÄ PÄÄTTÄNEILLE VIRANOMAISILLE. 
  3. TAKAVARIKOITU MATERIAALI ON PALAUTETTAVA VIIPYMÄTTÄ MINULLE.
  4. MIKÄLI KÄRÄJÄOIKEUS KATSOO VIRANOMAISEN SYYLLISTYNEEN RIKOKSEEN, ILMOITAN, ETTÄ VAADIN HEILLE RANGAISTUSTA JA MAHDOLLISET KORVAUSVAATIMUKSET JNE. TULLAAN ESITTÄMÄÄN ASIASSA MYÖHEMMIN. 

KANTELUN SISÄLTÖ: 
Kotietsinnälle ja takavarikolle ei ole riittäviä perusteita. Katson, että kotietsintä on toteutettu vain yrityksenä pelotella ja kiusata minua viranomaisten toimesta mielivaltaisia pakkotoimia minuun kohdistamalla. Toimet ovat olleet vähintäänkin täysin ylimitoitettuja, luultavasti suoranaisesti laittomia. 
Identtisen nettilinkin (de facto epäilty rikos “kiihottaminen kansanryhmää vastaan”) on julkisesti jakanut internetissä 48 muuta ihmistä ja poliisilla (nettipoliisi Jarno Saarinen ja Varsinais-Suomen poliisilaitos) on heidän kaikkien yhteystiedot, sekä todisteet (kuvankaappaukset jne.) em. linkin jakamisista. Poliisi ei ole kuitenkaan epäillyt ketään heistä rikoksesta, eivätkä viranomaiset ole edes kutsuneet kuulusteluihin ketään näistä 48 ihmisestä, puhumattakaan, että olisivat tehneet heidän koteihinsa kotietsinnät ja takavarikot ko. linkin jakamisesta! Poliisitoimien kohdistaminen vain minuun ja etenkin pakkotoimien kohdistaminen vain minuun on räikeästi perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista toimintaa. Kyseessä on ilmiselvä ajojahti minua kohtaan. Yksistään jo tästäkin syystä kotietsintä on katsottava perusteettomaksi ja kumottava. 
Samankaltaisten pakkotoimien kohteeksi on kuitenkin äskettäin joutunut ystäväni Junes Lokka, jonka luokse tehtiin kotietsintä 26.6.2015 ja jonka kaikki tietokoneet vietiin, sekä hänet heitettiin putkaan 22 tunniksi. Syyksi hänelle esitettiin “sisäministeriin kohdistetut tappouhkaukset”, vaikka todisteeksi tästä oli esittää vain satunnaisesta Yahoon sähköpostitilistä lähetetty viesti, johon oli kirjoitettu uhkauksen perään lähettäjäksi “Julus Lokka”. Jokainen selkopäinen ihminen tajuaa, että kuka tahansa voi lähettää kenen tahansa nimellä sähköpostia mistä tahansa sähköpostipalvelimelta, eikä moinen nimi viestin lopussa todista mitään - kuin korkeintaan epätoivoisen yrityksen saada aikaan tekosyy viranomaisten ajojahdille. On selvää, että kyseessä on nyt viranomaisten meihin sananvapauttaan netissä käyttäviin kohdistama ajojahti. Surkuhupaisaa ja kuvaavaa on, että Junes Lokkakin on jakanut ko. nettilinkin (de facto epäilty rikos “kiihottaminen kansanryhmää vastaan”) ja poliisilla on hänen tietonsa asiasta, mutta poliisi ei kuitenkaan ole epäillyt Lokkaa tästä rikoksesta, eikä kutsunut häntä kuulusteluihin tästä rikoksesta, eikä tehnyt kotietsintää hänen luokseen tästä rikoksesta! 
Kotietsinnällä on aina oltava todellinen perusteltu syy, selkeä todellinen oletettava hyöty ja kotietsinnän on oltava kohtuullinen ja “vähemmän haitan” periaatetta noudattava toimenpide. Kotietsintä on aina voimakkaasti ihmisen perusoikeuksia loukkaava toimenpide, johon pitäisi ryhtyä vain äärimmäisessä tarpeessa. Tässä tapauksessa kyseistä tarvetta ei ole ollut. Myös takavarikko, jolla viedään henkilön omaisuutta, on voimakkaasti perusoikeuksia loukkaava toimenpide, johon pitäisi ryhtyä vain äärimmäisessä tilanteessa. Tässä tapauksessa kyseistä tarvetta ei ole ollut. 
Perusteluiksi minuun kohdistetulle kotietsinnälle ja takavarikolle on esitetty mm. “Takavarikoitavan esineen, omaisuuden, asiakirjan tai tiedon taikka jäljennettävän asiakirjan löytäminen” (PakkokeinoL 8:2.2), “Sellaisen seikan tutkiminen, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä” (PakkokeinoL 8:2.2) ja “Esinettä, omaisuutta asiakirjaa tai dataa voidaan käyttää todisteena rikosasiassa” (PakkokeinoL 7:1). 
Poliisilla ei ole esittää mitään todisteita, jotka linkittäisivät juuri minun tietokoneeni tai juuri minun kotiosoitteeni väitettyihin rikoksiin. Poliisilla ei ole esittää esimerkiksi teletunnistetietoja, joiden mukaan minun tietokoneeni IP-osoitteesta olisi tehty väitetyt rikokset. Mikäli olen mainittuihin rikoksiin syyllistynyt, olen voinut tehdä sen myös kirjaston tietokoneilta, julkisilta tietokoneilta, kahviloiden tietokoneilta, työpaikaltani, ystävieni tietokoneilta, vanhempieni tietokoneilta, omalta vanhalta älypuhelimeltani (jonka olen hävittänyt jo vuosi sitten), yms. tms. jne. tai toki myös omalta tietokoneeltani esimerkiksi anonyymipalveluiden (tor-verkko, vpn, jne.) kautta, joita käytän säännöllisesti. Käytän internettiä monissa muissakin paikoissa kuin kotonani ja omalla pöytätietokoneellani, kuten varmasti suurin osa kaikista netin käyttäjistä. Näin ollen perusteita kotietsinnälle ja takavarikolle ei ole, koska mitään perusteltua syytä olettaa rikoksen tapahtuneen juuri minun kotonani tai minun tietokoneeltani ei ole. 
Kotietsintä ei voi tuoda mitään uutta todistetta tai materiaalia rikokseen liittyen. Väitetty rikos “kiihottaminen kansanryhmää kohtaan” (sekä myös myöhemmin mainittu “uskonrauhan rikkominen”) ovat tekoina rikoksia, jotka voivat tapahtua vain ja ainoastaan julkisesti, tässä tapauksessa ne ovat tapahtuneet internetissä. Koska teko on tapahtunut internetissä ja poliisilla on jo ennestään todisteet teosta (kuvat, videot, kuvankaappaukset, jne.internet-sivuilta), sekä ne voidaan luotettavasti liittää epäiltyyn (epäillyn blogi, epäillyn Facebook-tili, jne. internetissä), mitään syytä kotietsintään ei ole, eikä voi olla. Tälläkin perusteella kotietsintä on tarpeeton ja perusteeton, tai vähintäänkin ylimitoitettu. 
Mitään, mitä epäillyn tietokoneilta voi löytyä, ei voi myöskään mitenkään auttaa rikoksen tutkinnassa (minun syyllisyyden osoittamisessa), koska minkään em. liittyvän materiaalin hallussapito tietokoneella ei ole rikos. Vain sen julkaisu internetissä (tai muuten) on ja tästä poliisilla on jo olemassa luotettavat todisteet ennestään (niiden perusteella koko tutkinta on alunperin aloitettu), kuten edellä kuvasin. Tälläkin perusteella kotietsintä on tarpeeton ja perusteeton, tai vähintäänkin ylimitoitettu. 
Mikäli em. rikoksiin liittyvää materiaalia tietokoneeltani löytyy, se on voinut myöskin päätyä sinne allekirjoittaneen esimerkiksi netistä sen lataamalla tai muulla tavoin, eikä näin ollen todista, eikä voi todistaa yhtään mitään väitetyn rikoksen suhteen. Ei edes sitä, onko kyseinen materiaali tietokoneen hallussapitäjän tuottamaa tai nettiin laittamaa. Samaa materiaalia löytyy luultavasti satojen, jos ei tuhansien suomalaisten tietokoneilta, koska he ovat siitä kuulleet ja sen koneelleen ladanneet siitä kiinnostuneena, eikä tämä todista mitään heidänkään syyllisyydestä tähän rikokseen, aivan kuten se ei todista minunkaan syyllisyydestä. Tälläkin perusteella kotietsintä on tarpeeton ja perusteeton, tai vähintäänkin ylimitoitettu. 
Huomattavasti vähemmän haittaa aiheuttava toimenpide olisi ollut esimerkiksi se, että poliisi olisi hankkinut teletunnistetiedot, joilla olisi voinut yrittää linkittää nettijulkaisun minun tietokoneeseeni. Tällöin kotietsintää ei olisi tarvinnut suorittaa, takavarikkoja teknistä tutkintaa varten tehdä, eikä haaskata suunnattomasti aikaa, vaivaa ja veronmaksajien rahoja täysin turhaan ja hyödyttömään operaatioon, joka ei voi todistaa mitään itse väitetystä rikoksesta. Yksityisyyden suojan osalta yhden ainoan Facebook-viestin, jossa linkki jaettiin (sama pätee myös “uskonrauhan rikkomiseen” jne. yms. viesteihin) lähettäneen ip-osoitteen selvittäminen ko. palveluntarjoajalta ja sen linkittäminen paikalliselta teleoperaattorilta minun internet-liittymääni olisi ollut täysin merkityksetön ja vähäinen toimi mm. yksityisyyden loukkaamisen kannalta, toisin kuin mitä kotietsintä on. Tämä siis mikäli, edes teoriassa, ko. ip-osoite olisi osoittanut millään tavalla mitään yhteyttä minuun. 
Kotietsinnässä vietiin myös suuri määrä muistikortteja, muistitikkuja, koraani, lehtiä, lippuja ja kamerani. Näidenkään viemiseen ei em. perusteita ole, koska ne eivät voi auttaa rikoksen tutkinnassa tuoden mitään uutta tietoa poliisille. Sen sijaan ne vaikeuttavat vakavasti minun asioiden hoitamista ja päivittäistä toimintaani, mm. yhdellä muistikorteista oli minun sairauteeni liittyviä tietoja, joita olisin tarvinnut lääkärissä käynnilläni. Tämä ei varmastikaan ole “vähäisemmän haitan” periaatteiden mukaista toimintaa. 
Kotietsintä ja takavarikko on aiheuttanut minulle xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Olen ollut näiden oireideni vuoksi hoidettavana välittömästi kotietsinnän (ja kuulustelujen) jälkeen paikallisessa ensiavussa, sekä useita kertoja sen jälkeen psykiatrian poliklinikalla. Olen joutunut syömään rauhoittavaa lääkitystä voimakkaan järkytyksen vuoksi, jonka tämä tapahtuma on minulle aiheuttanut. Perussairauteni (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) oireilut ovat entisestään pahentuneet tapahtuman johdosta. Olen myös syvästi järkyttynyt tietokoneeni viemisen vuoksi, koska tietokone on minun ja lasteni yhteinen ja yhteisessä käytössä ja tietokoneella on kaikki henkilökohtaiset kuvat, videot, jne. mm. lapsistani, eikä minulla ole niistä kaikista varmuuskopioita missään. Pelkään, että tietokone voidaan pahimmassa tapauksessa tuomita menetettäväksi valtiolle rikoksentekovälineenä, jolloin menetän kaikki siellä olevat ainutlaatuiset tietoni ja muistoni. Minun on vaikea ymmärtää, miten tämäkään voisi olla “vähäisemmän haitan periaatteen” mukaista toimintaa. 
Haluan lisäksi huomauttaa, että kotietsintäpäätös on merkitty olemaan voimassa “toistaiseksi”. Tämä tarkoittaa, että poliisi voi ilmeisesti tämän yhden päätöksen perusteella tehdä loputtomasti uusia kotietsintöjä ja takavarikkoja minun kotiini vaikka 20v kuluttuakin. Tämä on täysin mielivaltaista, perusteetonta ja ilmiselvästi myöskin käsittääkseni laitonta: Kotietsinnän pitää olla määritelty alkavaksi ja loppuvaksi johonkin aikaan, eikä se voi olla näin mielivaltaisesti määritelty, ts. annettu poliisille vapaat kädet maailmanloppuun asti toteuttaa kotietsintöjä asunnossani. Tämä “toistaiseksi voimassa oleva kotietsintälupa” aiheuttaa minulle entisestään lisää ahdistusta ja pelkotiloja, koska pelkään poliisin voivan mielivaltaisesti tunkeutua asuntooni koska tahansa, milloin tahansa. Tästäkin syystä päätös pitää kumota. 
Tulen tekemään vielä erillisen kantelun poliisiviranomaisten toiminnasta ko. kotietsinnän aikana ja sen jälkeen minun kiinniottoni ja kuulustelujeni aikana. Vaikka em. asiat eivät liity kotietsinnän oikeutuksen arviointiin, haluan kuitenkin saattaa tiedoksi Satakunnan käräjäoikeudelle, että mm. poliisi esti minua kuvaamasta ja nauhoittamasta kotietsintää, omaa poliisikuulusteluani, ei järjestänyt minulle pyytämääni lääkinnällistä apua, jne. vaikka nimenomaisesti näitä asioita vaadin ja esitin todisteet niiden tarpeellisuudesta. Kyse on todellakin ajojahdista ja viranomaisten vainosta minua kohtaan ja toivon, että käräjäoikeus ottaa tämän seikan huomioon asiaa arvioidessaan, eikä sallia viranomaisten käyttää pakkokeinoja tämän kaltaisen ajojahdin ja “kurittamisen” muotona sen enempää minun kuin muidenkaan ihmisten kohdalla. 
Markus Jansson
Alla kanteluni oikeuskanslerille poliisien toiminnasta ko. päivänä:
OIKEUSKANSLERILLE  
KANTELU POLIISIEN TOIMINNASTA

TAPAHTUMA-AIKA: MAANANTAI 15.06.2015, KELLO 08:00-16:00.
TAPAHTUMAPAIKKA: XXXXXXXXXXXX
POLIISIT: KIMMO HILTULA, RIKOSYLIKONSTAAPELI (0295417782); T. MONTONEN, VANHEMPI RIKOSKONSTAAPELI; J. VIRTANEN, VANHEMPI KONSTAAPELI
UHRI: JANSSON, MARKUS MIKAEL (XXXXXXXXXXX)
 
TOIMENPIDEPYYNTÖ:
  • PYYDÄN OIKEUSKANSLERIA TUTKIMAAN, OVATKO EM.POLIISIT SYYLLISTYNEET KO. TAPAUKSESSA RIKOKSEEN TAI JOHONKIN MOITITTAVAAN TOIMINTAAN, SEKÄ AJAMAAN ASIAAN KUULUVIA SEURAAMUKSIA HEILLE.
  • MAHDOLLISEN RIKOSASIAN OLLESSA KYSEESSÄ TULEN VAATIMAAN EM. HENKILÖILLE RANGAISTUSTA JA KORVAUS- YMS. VAATIMUKSET TULLAAN ESITTÄMÄÄN MYÖHEMMIN.

KANTELUN PERUSTELUT: 
Suorittaessaan kotietsintää, takavarikkoa, kiinniottoani, sekä poliisikuulusteluita em. henkilöt syyllistyivät käsittääkseni lain vastaiseen toimintaan ja hyvien tapojen rikkomiseen minua kohtaan. Esitän tapahtumat, tietääkseni suurinpiirtein aikajärjestyksessä, joissa em. rikkomukset tapahtuivat. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
1) Asuntoni ovikelloa rimputetaan aggressiivisesti klo 8 jälkeen aamulla, oveani lyödään nyrkein sekä postiluukkuani hakataan ja räplätään voimakkaasti, ilmeisesti sieltä yritetään kurkkia asuntooni sisällekin jne. Asiatonta menettelyä, minun ja naapureideni häirintää, sekä minun pelottelua. Lamaannun, enkä uskaltanut ovea edes lähteä avaamaan (olen saanut lukuisia tappouhkauksia, joita poliisi ei ole vaivautunut edes tutkimaan), enkä edes soittamaan hätäkeskukseen apua tms. 
2) Em. poliisit eivät tunnistautuneet poliiseiksi ovikelloa soittaessaan, ovea hakatessaan jne. He tunnistautuivat poliiseiksi vasta kun he jo olivat päässeet asuntooni sisälle (huoltoyhtiön avaimella) myöhemmin. Täysin laitonta toimintaa, poliisin pitää tunnistautua aina ja välittömästi! He olisivat voineet vaikka edes huhuilla postiluukusta tai oven läpi, että “Täällä on poliisi, avaa ovi” tms. mutta sitä he eivät tehneet. Taloyhtiössämme on ovipuhelin alakerrassa, tätäkään ei käytetty lainkaan, mikä entisestään lisää ahdistusta ja tilanteen outoutta: Olisin ovipuhelimesta voinut nähdä edes, ketä asuntooni on pyrkimässä sisälle ja mistä syystä.
3) Jossain vaiheessa ennen kuin poliisit tulevat sisälle asuntooni, saan tekstiviestin puhelimeeni, jossa lukee “POLIISI”, ei mitään muuta. En tiedä lähettäjää, enkä tiedä, mihin ja millä tapaa tämä liittyy, onko poliisi tulossa paikalle nyt vai mitä tapahtuu. Viestistä ei käy ilmi, että sen lähettänyt on (ilmeisesti) oveani hakkaavat poliisit, eikä se, että he olisivat tekemässä kotietsintää jne. tai vaatisivat minua avaamaan heille ovea. 
4) Poliisi nappaa ja sammuttaa videokameran hallustani, jonka olin laittanut kuvaamaan kotietsintää ja asuntooni tunkeutumista juuri hetkeä aikaisemmin. Poliisi ei salli minun kuvata kotietsintää, vaikka siihen minulla on laillinen oikeus. Poliisi vie kameran hallustani väkivalloin, eikä anna sitä takaisin, vaikka kerron heille, että minulla on laillinen oikeus kuvata kotietsintä, eikä heillä ole oikeutta sitä estää. 
5) Ilmoitan poliisille, että haluan ainakin nauhoittaa kotietsinnän, jotta minulla on jotain tallennetta tapahtumista. Poliisi ei anna minun edes nauhoittaa kotietsintää nimenomaisesta pyynnöstäni huolimatta, vaikka kerron heille, että minulla on laillinen oikeus tallentaa kotietsintä, eikä heillä ole oikeutta sitä estää. 
6) Poliisi vie erään muistitikun, vaikka selitän, että siinä on minun terveydentilaani liittyviä papereita joita minun pitää saada viedä lääkäriin kolmen vuorokauden päästä. Poliisi kieltäytyy antamasta, edes sähköpostitse, ko. muistitikulla olevia tiedostoja, joita tarvitsisin lääkärissä käyntiäni varten (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
7) Poliisi vie Yubikeyn, jota tarvitsen kirjautumisessa nettipalveluihin. Poliisi ei välitä, että kyseessä ei ole muistikortti (sinne ei voi tallentaa mitään), vaan vie ko. laitteen, jota ilman en voi kirjautua useisiin nettipalveluihini. Tämä aiheuttaa minulle suuria ongelmia, koska en nyt voi kirjautua useisiin nettipalveluihini, joissa ko. laitetta tarvitaan ja jonka käytön kiertäminen on turvallisuussyistä tehty nimenomaan hyvin vaikeaksi ja hitaaksi! 
8) Poliisi vie kaksi tietokonettani, vaikka ehdotan, että he veisivät vain niiden kiintolevyt, jotta voin hankkia uudet kiintolevyt ja jatkaa tietokoneen käyttämistä. Lupaudun itse irroittamaan tietokoneiden kiintolevyt heille heidän halutessaan, mutta tällä ei ole merkitystä, poliisi vie silti molemmat tietokoneeni. 
9) Poliisi takavarikoi lehtiä, mm. Charlie Hebdo -lehden, vaikka niitä ei lue kotietsintäluvassa eikä niillä voi edes teoriassa olla mitään tekemistä asian kanssa. Ironiaa todellakin, että poliisi takavarikoi ajatusrikoksesta epäillyn kotoa laittomasti Charlie Hebdo -lehden!!! 
10) Minut laitetaan poliisiasemalla pieneen koppiin, jonka lattialla on ulostetta ja seinissä ilmeisesti nuuskaa tms. Patjaa ei ole. Kopissa ei ole mahdollista levätä, eikä käydä pitkälleen, koska sen kova penkki on niin pieni eikä patjaa ole. 
11) Kerron poliisille sairauksistani (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ja siitä, etten ole nukkunut viime yönä lainkaan ja kerron, että minulla on heikko olo ja tarvitsisi päästä lepäämään. Mitään ei tehdä. Ei patjaa, ei siirtoa kunnon putkaan, ei mitään. Olen pakotettu olemaan kovalla pienellä penkillä paskaisessa pienessä kopissa, vaikka olen uupunut ja aivan uninen. 
12) Minua yritetään kuulustella ehkä klo 10 aikaan tms. Kerron poliisille sairauksistani ja niistä johtuvasta aivosumusta, univajeesta, sekä voimakkaasta ahdistuksesta, jonka vuoksi epäilen, etten ole siinä kunnossa, että minua voisi kuulustella ja pyydän lääkärin konsultaatiota. Poliisi ei vastaa mitään, eikä anna konsultaatiota vaan yrittää jatkaa kuulustelua. 
13) Kysyn poliisilta, eikö laki kiellä kuulustelun suorittamista, jos ihminen on sekavassa mielentilassa tai muuten siinä kunnossa, että hän ei ehkä ymmärrä tai pysty vastaamaan asianmukaisesti kuulustelussa. Poliisi ei vastaa mitään suoraan kysymykseeni, eli de facto valehtelee, että ikään kuin laki ei asiasta sanoisi mitään tai olisin väärässä. 
14) Poliisi kieltää minua nauhoittamasta kuulustelua. Esitän poliisille mukanani olleet paperit, joissa on mm. oikeuskanslerin lausunto asiasta, jonka perusteella poliisikuulustelun saa nauhoittaa ja kko:n päätökset, joiden mukaan kuulustelun saa nauhoittaa. Hiltula sanoo, että tutkinnanjohtaja (Peltonen?) on nimenomaisesti kieltänyt kuulustelun nauhoittamisen. Lisäksi Hiltula sanoo, ettei hän halua omaa naamaansa kuvattavan mihinkään. Se, että toistuvasti muistutan heille, että minulta ei voida kieltää laissa sallittuja oikeuksiani, ei edes tutkinnanjohtajan määräyksestä ja että heillä ei ole oikeutta noudattaa laittomia käskyjä, eikä poliisilla ole “oikeutta yksityisyyteen virkatehtäväänsä hoitaessaan”, ei ole mitään merkitystä. Minun ei sallita nauhoittaa omaa kuulusteluani toistuvista pyynnöistäni ja vaatimuksistani huolimatta. 
15) Kerron kohdassa 14. mainitut asiat myös kuulusteluvideolle, kun poliisi lopulta sen käynnistää. 
16) Minut heitetään takaisin koppiin ja haetaan ehkä klo 12 aikaan uudelleen kuulusteluihin. Kerron, että olen entisestä ahdistuneempi, koska perusoikeuksiani loukataan selvästi mm. nauhoittaminen kieltämällä ja lisäksi univajeeni pahenee. Pyydän päästä lääkäriin välittömästi. Minulle luvataan lääkäriin pääsy, mutta mitään ei tapahdu vaan kuulustelua yritetään siitä huolimatta, että kerron, etten ole siinä kunnossa, että pystyn moiseen järkytykseni ja vointini vuoksi osallistumaan. 
17) Minut heitetään takaisin koppiin ja haetaan ehkä klo 14 aikaan kolmannen kerran kuulusteluihin. Kerron, että ahdistukseni on lisääntynyt entisestään, olen aivan väsynyt koska en ole nukkunut yhtään viime yönä enkä nyt kopissakaan. Vaadin päästä lääkäriin heti. Jälleen lääkäriin pääsy luvataan, mutta mitään ei tapahdu eikä tehdä asian eteen, vaan kuulusteluani yritetään väkisin jatkaa. 
18) Minut heitetään takaisin koppiin ja jonkin ajan kuluttua luvataan, että pääsen lääkäriin heti, kun olen allekirjoittanut kuulustelupöytäkirjan. Hiltula siis de facto yrittää kiristää minua allekirjoittamaan kuulustelupöytäkirjan kuulustelusta, josta minulla ei ole mitään käsitystä eikä mielikuvaa ja jossa en käsittääkseni edes sanonut mitään - päästääkseen minut lääkäriin! Minua siis kiristetään lääkäriin pääsyllä allekirjoittamaan valheellinen kuulustelupöytäkirja, vaikka olen hyvin sekavassa tilassa!!! 
19) Ilmeisesti tässä vaiheessa minulle tarjotaan patjaa koppiin. En muista, mitä vastaan, mutta patja ei koppiin päädy kuitenkaan. 
20) Kuluu tovi aikaa ja tavaroitani pakataan. Sitten pääsen kopista ulkopuolelle istumaan ja minulle ilmoitetaan, että voin lähteä heti, kun olen allekirjoittanut kuulustelupöytäkirjan. Taas yritetään kiristää allekirjoittamaan valheellinen kuulustelupöytäkirja! 
21) Poliisi yrittää vielä automatkalla (viedessään minut päivystykseen) saada manipuloitua minut myöntämään jotain. En tiedä mitä, en ymmärrä, mitä sanotaan. Poliisi jättää minut päivystyksen eteen ja ajaa pois, edes varmistamatta, että päädyn sisälle asti tai lääkärin vastaanotolle. Kello on jotain 16 aikoihin. 
22) Asiaan liittyen lienee vielä syytä mainita, että itse asiassa en missään vaiheessa päädy lääkärin vastaanotolle. Käyn ilmoittautumassa tiskillä ja minut ohjataan ensiavun puolelle odottamaan lääkäriä, koska hoitaja näkee voimakkaan ahdistukseni. Odotan lääkäriä tunnin verran, jonka jälkeen en kestä enää odottaa, koska ahdistus ja tuskaisuus on niin voimakasta ja kävelen ensiavusta pois. Poliisin olisi pitänyt huolehtia, että varmasti päädyn lääkärin vastaanotolle, koska he tilani aiheuttivat, he estivät minulta lääkärin tapaamisen kiinnioton aikana useista pyynnöistäni huolimatta, he selvästi näkivät voimakkaan ahdistukseni jne. ja he minut päivystyksen oven eteen jättivätkin. Koen, että poliisi on syyllistynyt heitteillejättöön, kun he eivät ole varmistaneet, että todella päädyn lääkärin vastaanotolle. 
23) Pidän mahdollisena, että poliisit yrittävät peitellä tapahtuneita asioita esimerkiksi poistamalla nauhoituksia kameroista ja/tai muista tallentimista, joita asiassa on käytetty. Minun tallenteeni jne. ovat ICT-tutkinnassa, joten en voi luonnollisestikaan itse varmistaa tätä tällä hetkellä millään tapaa. 
Markus Jansson


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti