2. huhtikuuta 2019

Oman poliisikuulustelunsa saa tallentaa - vaikka poliisi ei sitä annakaan tallentaa.

Saako oman poliisikuulustelunsa tallentaa vai ei? Kyllä saa. Väännetään jälleen kerran rautalangasta koko kansalle, miksi oman poliisikuulustelun saa tallentaa. Oman poliisikuulustelunsa saa ja kannattaa tallentaa, eikä poliisi saa sitä estää, koska...
 1. Mikään laki ei kiellä sitä. Poliisin toiminnan on perustuttava lakiin, eikä poliisin kulloiseenkin mielivaltaiseen kuvitelmaan tai henkilökohtaiseen haluun jostain asiasta.
 2. Perustuslain 12§ mukaan jokaisella on sananvapaus, eli oikeus mm. vastaanottaa tietoa. Sillä, vastaanottaako tiedon suullisesti, kirjallisesti ja tallentaako sen omaan vaiko tallentimen muistiin, ei voi olla mitään käytännön merkitystä.
 3. OAM 2276/4/13 mukaan asiakas saa tallentaa kaikki viranomaistapaamisensa, eikä viranomaisella ole oikeutta tätä estää.
 4. KKO 1990/36 mukaan oman poliisikuulustelunsa kuvaaminen edes salaa ei ole rikos.
 5. OKV/211/1/2017 mukaan turvapaikanhakijakin saa tallentaa turvapaikkapuhuttelunsa poliisi kanssa.
 6. Sillä, että teoriassa salassapidettävän asian voisi julkistaa ja siten syyllistyä rikokseen, ei voi perustella salassapidettävän asian hallussapitokieltoa, kuten Vaasan hovioikeuden ratkaisu R15/1117:kin toteaa.
 7. Itse tehty tallenne tai muistiinpano kuulustelusta ei ole viranomaisen asiakirja, joten sitä eivät koske mitkään viranomaisen asiakirjoja koskevat säädökset ylipäätäänkään.
 8. Viranomaisen asiakirjan ”salassapito” koskee joka tapauksessa vain sen levittämistä, eikä suinkaan kiellä hallussapitoa tai edes kopioiden tekemistä siitä!
 9. Mikäli kuulustelujen kuvaaminen on kiellettyä, niin on myös muistiinpanojen teko kuulustelusta, kuitenkin niitä olen saanut tehdä ja viedä ne mennessään. Itse asiassa myös kuulusteluissa näkeminen ja kuuleminen on sitten oltava kiellettyä, koska niinkin voin asioista saada tietoa kuulusteluista ja viedä tiedot pääkopassani ulos kuulustelusta. Mikä on se kummastus, joka nimenomaan kamerassa aiheuttaa poliisiviranomaiselle käsittämätöntä persekipua ja halua kieltää juuri vain ja ainostaan kameralla kuulusteluista kerätyn tiedon pois vienti kuulusteluhuoneesta – kun mikään muu tapa kerätä tietoa kuulustelusta ja sen vienti pois kuulusteluhuoneesta ei kerran ole poliisille mikään ongelma?
 10. Viranomainen ei virkatehtävää suorittaessaan voi vedota yksityisyydensuojaan työelämässä, kun kuvattava asia koskee nimenomaan viranomaisen toimia ja on kuvaajan oman oikeusturvan kannalta kuitenkin tärkeä.
 11. On totta, että OVK 603/1/2008 perustelee kuvaamisen kieltämisen oikeutuksen sekä kotietsinnässä, että kuulusteluissa sillä, että ”silloin henkilö voi saada tietoon salassa pidettävää materiaalia” ja "poliisin kuvaaminen loukkaa poliisin yksityisyydensuojaa". Tämä on mielipuolinen päätelmä ja ristiriidassa kaikkien muiden OKV:n, OAM ja KKO:n päätöksien kanssa. Totean edelleen, että ko. materiaan voin saada selville myös silmilläni, korvillani, muistiinpanoillani, joten miksei minua sitten huputeta ja korviani tukita?!? Näinhän pitäisi tehdä, jotten voisi saada selville mitään salassa pidettävää aineistoa. Totean edelleen, että aikaisempaan vedoten, salassapidettävän saaminen tietoon ei ole laitonta, ainoastaan sen julkistaminen laittomasti on, joten tämä perustelu ontuu tältäkin osin. Totean edelleen, että Vaasan hovioikeuden ratkaisu R15/1117 nimenomaan totesi, että sillä, että jotain salaista voisi jäädä nauhalle kotietsinnän kuvaamisessa, ei voi oikeuttaa kotietsinnän kuvaamisen kieltoa. Poliisilla ei voi myöskään olla yksityisyydensuojaa, kun hän virassaan suorittaa virkatyöhuoneessaan tms. virkatehtäväänsä, eikä etenkään jos ja kun kuvaaminen ei kohdistu tietoisesti ja nimenomaisesti häneen vaan sen syy on jokin muu (esim. oman kuulustelun taltiointi oikeusturvan vuoksi). On myös kummaa, jos rikoksesta epäilty ei saisi poliisin yksityisyydensuojan vuoksi kuvata poliisia, mutta turvapaikanhakija saa kuitenkin näin tehdä. Ko. OKV 603/1/2008 on yksiselitteisesti perusteeton ja sisäisesti ristiriitainen ja siten invalidi päätös, eikä sillä voi olla merkitystä, eikä siihen voi vedota.
Siitä vaan sitten nauhoittamaan kaikki omat kuulustelunne. Jos ette minua usko, eikä poliisi teitä ja minua usko, niin tehkää, jos ja kun poliisi teiltä kuulustelunne nauhoittamisenne kieltää, kantelu asiasta oikeuskanslerille tai oikeusasiamiehelle ja viitatkaa näihin perusteisiin (minun kanteluthan sinne on torpattu, eikä niitä edes käsitellä, mutta te voitte toki aina kannella sinne yhä). Jos ja kun saatte sieltä vastauksen, toimittakaa se myös minulle, jotta voin julkaista sen blogissani.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti