15. toukokuuta 2015

Kulttuurimarxismi - mikä se on ja miksi sinun on tärkeää tietää siitä?


Olen itsekin aikoinaan ihmetellyt, kuten ehkä monet muutkin, miksi (kaikkien puolueiden) (viher)vasemmistolaiset kannattavat keskenään niin ristiriitaisia asioita, kuten vaikkapa sukupuolten välistä tasa-arvoa ja islamisaatiota. Olen pitänyt näitä tyyppejä yksiselitteisesti hulluina tai tyhminä, mutta totuus onkin, että he eivät ole kumpaakaan, vaan ainoastaan pirun ovelia. Selitys löytyy kulttuurimarxismista.

Kun vasemmisto ei päässyt valtaan länsimaissa 1900-luvun alkupuolella, se yritti sitä uudelleen toisen maailmansodan jälkeen. Kun toistuvista yrityksistä huolimatta vasemmisto torjuttiin konservatiivien toimesta, se "sai tarpeekseen" vallankumouksen yrittämisestä joskus 1960-luvun lopulla ja muutti taktiikkaansa. Suoran vallankumouksen sijaan se päätti aloittaa pitkän marssin instituutioiden halki ja muokata sitä kautta yhteiskuntaa sellaiseksi, jossa heillä olisi mahdollista menestyä paremmin.

Syntyi Frankfurtin koulukunta ja sen kautta niin sanottu uusvasemmisto, joka verhoi marxilaiset, maolaiset ja stalinistiset aatoksensa mm. ympäristönsuojelun, ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja fasismin vastustamisen kaapuun. Hyviä esimerkkejä tästä ovat mm. (ent.) EU-komisson puheenjohtaja Manuel Barroso, joka oli maolainen ja Vihreiden monitoimitäti Satu Hassi, joka oli stalinisti. Ajankohta ja tarkat toimet olivat toki erilaisia, mutta periaate sama: Vanha kommunistimenneisyys hävitetään ja puetaan uudet vaatteet päälle, uusin ideologioin ja uusin sanankääntein, mutta jatketaan yhä samaan päämäärään pyrkimistä: Valtaan, vasemmistolaista politiikkaa ja maailmankatsomusta toteuttamaan.

Etenkin Vihreissä tämä trendi näkyy valitettavan hyvin, joskin Suomessa monet ovat hypänneet Vihreän Puolueen kelkkaan vasta, kun Neuvostoliitto romahti. Muualla Euroopassa tämä muutos tapahtui jo yleensä paljon aikaisemmin. Ilmeisesti suomalainen erityisasema Neuvostoliiton kyljessä kotikommunisteineen ja suomettumisineen ei pistänyt mitään kiirettä suomalaisten kommunistien näennäiselle takinkäännölle. Yhtä kaikki, valtaosa vanhoista Vihreistä ja koko Vihreän liikkeen perinteistä on peräisin Suomessa(kin) nimenomaan "vanhoilta" kommunisteilta, jotka ovat valkopesseet ideologiansa trendikkäämmäksi vihreydeksi.

Vihreys nousi esille jo aikaisemmin mm. Länsi-Saksassa, jossa se, ilmeisesti Stasin tukemana edisti hienosti kommunistisia pyrkimyksiä. Koska DDR huomasi, että se ei kykene kilpailemaan teollisuustuotannon ja hyvinvoinnin suhteen Länsi-Saksan kanssa, se päätti ryhtyä sabotoimaan niitä. Jos et pysty samaan kuin kilpailijasi, niin sabotoi häntä, jotta hänkin menestyy yhtä huonosti kuin sinä! Mikäpä olikaan parempi keino sabotoida länsimaista hyvinvointia, teollisuutta ja elintasoa, kuin Vihreä liike?!? Voi olla toki puhdasta sattumaa, että Vihreän liikkeen ideologia johtaa länsimaisen hyvinvoinnin ja teollisuustuotannon tuhoon, mutta joka tapauksessa se sopi mainiosti Stasin tarkoitusperiin. Lopputulos ratkaisee.

No, kuten kaikki tiedostavat ihmiset ymmärtävät, mm. yliopistot ovat punavihreytyneet varsin tehokkaasti kuluneiden vuosikymmenten aikana. Aivan kuten Frankfurtin koulukunnan tarkoituksena olikin. Tämän seurauksena yliopistoissa on alettu opettamaan mm. naistutkimusta ja muuta täyttä hömppää ja yliopistoista valmistuneet "journalistit" ja eri alojen opettajat saarnaavat sivulauseissaan kulttuurimarxilaista ideologiaa, osa tietoisesti, osa tiedostamattaan. Tätä kautta vaikutetaan tehokkaasti ihmisten mielipiteisiin ja yhteiskuntaan, pala palalta. Tämä sama punavihreä kulttuurimarxilaisuus on sittemmin levinnyt politiikkaan, jopa niin pahana, että esimerkiksi Ruotsissa yksikään "uskottavana poliitikkona itseään pitävä" ei voi muuta kuin "todeta olevansa feministi" tai Suomessa ei voi muuta kuin "todeta kannattavansa mamutusmokutusta".

Kulttuurimarxistit harrastavat myös paljon orwellilaista uuskieltä, kehittävät uussanoja ja muuttavat olemassa olevien sanojen merkityksiä mielivaltaisesti. Tämän tarkoitus on hämärtää asioiden todellista laitaa, ujuttaa kieleen ja arkeen heidän mädätystään ja normalisoida epänormaaliutta mahdollisimman paljon. "CIS-sukupuolinen", "Moni/uusperhe", "Kulttuurin rikastutus", "Moniosaaja", "Uussuomalainen", jne. ovat kaikki esimerkkejä tästä konkreettisesta ja alitajuisesti vaikuttavasta mädätystyöstä. Lukekaapa Orwellin 1984 ja/tai opiskelkaa, mitä "Newspeak" on ja mitä varten se kehitettiin, hämmästytte todellakin yhtäläisyyksistä nimenomaan sen käyttötarkoituksen ja nykyisen uuskielen suhteen!


Mutta niin, mitä se kulttuurimarxismi oikein on?

Kulttuurimarxismi on yhteiskunnan ja sen jäsenten psykologista(kin) mädättämistä. Yhteiskunnan eri tahoilta yhtäaikaisesti tapahtuvaa tietoista ja tiedostamatonta muutosta, jolla saadaan ihmiset pitämään konservatiivisia arvoja "rasistisina", "fasismina", "suvaitsemattomuutena" ja "vanhanaikaisina". Nämä arvot yritetään korvata keinotekoisilla, vääristyneillä tai suorastaan valheellisilla kuvitelmilla ja asetelmilla. Esimerkiksi, normaali perhe pitää saada tuntemaan olevansa "vanhanaikainen", perheen päänä toimiva työssä käyvä isä saada tuntemaan itsensä "hyödyttömäksi" ja yhteiskuntaa koossa pitävät tekijät (kieli, kulttuuri, etnisyys) hajotettua mamutusmokutuksella. Normaali, ylivoimaisen valtaenemmistön harjoittama seksuaalisuus tuomitaan ja tilalle tarjotaan perversioita ja marginaaliryhmien normalisointia. Samalla rohkaistaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja moraalisesti esimerkiksi avioeroja, yksinhuoltajuutta, siirtolaisuutta ja työttömyyttäkin, sekä tietenkin erilaisia seksuaalisia perversioita.


Kulttuurimarxismi yritti esimerkiksi Vihreiden johdolla jo 1970-luvulla laillistaa pedofilian. Pedofilian laillistamisen puuhamies Daniel Cohn-Bendit on nykyään europarlamentin Vihreiden ryhmän puheenjohtaja. Samanlaisia, tällä kertaa insestin laillistamisen kaapuun ajettuja teemoja on ollut viime aikoina esimerkiksi Saksassa ja myös Suomessakin. Ja juurikin, kyllä, arvasitte oikein - kulttuurimarxistien eli Vihreiden ja Vasemmistoliittolaisten toimesta! (Toki, pitää muistaa, että tässä kohdin esimerkiksi islamisaation ja Vihreiden "edut" käyvät yksiin, koska islamhan sallii pedofilian.)

Kulttuurimarxismin tarkoitus on nujertaa yhteiskuntaa koossa pitävät voimat, kuten ydinperhe (isä, äiti ja heidän biologiset lapsensa), heteroseksuaalisuus, sukupuoliroolit, kansallisvaltiot, omintakeinen kulttuuri ja vaurastuminen. Nämä ovat näet konservatismia, eli juuri ne tekijät, jotka ovat estäneet vasemmistoa pääsemästä valtaan, koska ne ovat vahva vastavoima vasemmistolaiselle ajattelulle.  Ei omaan rooliinsa ja elämäänsä tyytyväinen nainen tarvitse feminismiä mihinkään. Ei omaa kieltään ja kulttuuriaan rakastava tarvitse vieraita kieliä ja kulttuureita yhtään mihinkään. Ei terveen itsetunnon omaava mies tarvitse valtiota eikä muita ihmisiä tai tahoja sanelemaan hänen elämäänsä pätkän vertaa. Toimiva teollisuus ja talous pitää kaikki riippumattomina ja taloudellisesti turvattuina työpaikoissaan. Mutta kun yhteiskunnan jäsenet tehdään kulttuurisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti riippuvaisiksi valtiosta (esim. ilmastonmuutosuskonnon nojalla ja byrokratian ja verotuksen avulla tehty teollisuuden ja talouden alasajo ja työttömyyden kasvu) ja kulttuurimarxilaisella mädätyksellä yhteiskuntaa koossa pitävät voimat on nujerrettu ja yhteiskunnassa vallitsee riippuvuus valtiota kohtaan ja miltei sosiaalinen ja moraalinen anarkia, uusvasemmisto eli kulttuurimarxilaiset ovat voittaneet ja he ovat de facto päässeet tai pääsemässä valtaan!No missä ovat todisteet sitten? Eikö tämä ole vain vainoharhaista salaliittoteoriaa?

Todisteet ovat silmiesi edessä. Yhteiskunnassamme läsnä, joka päivä, kaikessa, jatkuvasti. Lue historiaa Frankfurtin koulukunnasta. Lue tietoja kulttuurimarxismista. Huomaa, miten hyvin ne täsmäävät yhteen juuri sen kanssa, mitä silmiemme edessä tapahtuu koko ajan! Et voi olla näkemättä yhtäläisyyttä ja syy-seuraus-suhteita, jos vähänkin vaivaudut asiaan perehtymään.

Yksi hyvä esimerkki todisteista on jo aikaisemmin mainitsemani kulttuurimarxistien kannattamien asioiden ristiriitaisuus. Siihen on olemassa aivan looginen selitys, joka todistaa osiltaan kulttuurimarxismin olemassaolon, tarkoitusperät ja keinot siihen pääsemiseksi. Maahanmuutto, ympäristönsuojelu, vähemmistöjen "oikeudet" ja muut ovat nimittäin todellakin vain KEINOJA näille kulttuurimarxisteille, eivät suinkaan päämääriä. Juuri tässä moni tekee virhetulkinnan, minäkin aikoinaan, kun luulee, että esimerkiksi Vihreiden päämääränä on tehdä Suomesta monikulttuurinen viherutopia, jossa teollisuutta ei edes enää ole. Ei se ole Vihreiden päämäärä. Se on vain Vihreiden KEINO päästä valtaan (toteuttamaan sosialismia)!!!

Tämä selittää sen, miksi nämä kulttuurimarxistit (puolueesta riippumatta) kannattavat keskenään täysin ristiriitaisia asioita, kuten vaikkapa seuraavia:
 • Kasvihuonekaasupäästöt on saatava alas - mutta ydinvoimaa ei saa rakentaa.
 • Metsät on suojeltava - mutta puut poltettava energiaksi.
 • Saaristomaisema on turvattava sähkölinjoilta - mutta täytettävä tuulivoimaloilla.
 • Työpaikkaa pidetään ihmisoikeutena - mutta yritykset ajetaan kuralle ilmastonmuutosuskonnolla, verotuksella ja byrokratialla.
 • Hyvinvointia pidetään tärkeänä - mutta ihmisten elintasoon suhtaudutaan linkolalaisittain paheena.
 • Naisten oikeuksia kannatetaan - mutta naisvihamielistä islamisaatiota edistetään.
 • Työperäistä maahanmuuttoa halutaan - vaikka työttömyys on jo ennestään korkea.
 • Kulttuurirelativismia edistetään - mutta länsimainen kulttuuri on "paskaa".
 • Rotuja ei ole olemassakaan - mutta rotusyrjintä pitää ehdottomasti tuomita.
 • Sukupuoli on vain sosiaalinen konstruktio - mutta sukupuolen muuttaminen kirurgin veitsellä on tervettä ja suorastaan ihmisoikeus (verovaroin, tietysti).
 • Puhutaan sukupuolten tasa-arvosta - mutta miesten vaatimuksille tasa-arvosta nauretaan.
 • Lasten hyvinvointia halutaan edistää - mutta sallittaisiin insesti ja pedofilia.
 • Yksilönvapautta kannatetaan - mutta rikkaat pitää ryöstää verotuksella.
 • Mielipiteiden vapautta ja tasavertaisuutta paasataan - mutta ajatusrikolliset pitää heittää vankilaan tai julkisesti nöyryyttää.

Toistan vielä, jotta varmasti kaikille tulee selväksi: Nämä itsestäänselvät ristiriidat, joita nämä kulttuurimarxistit eivät tietenkään suostu koskaan tyhjentävästi selittämään, eivät ole kulttuurimarxisteille mikään moraalinen tai käytännöllinenkään ongelma, koska niillä ei ole loppupeleissä heille mitään merkitystä. Ne eivät ole heidän tavoitteitaan. Ne ovat vain KEINOJA päästä tavoitteeseen, eli valtaan.

Mikä tahansa keino tai menetelmä kelpaa ja niitä voidaan tarpeen tullen muuttaa. Mikään ei ole pyhää. Vain päämäärä on pyhää. Päästä valtaan ja saada yhteiskunta muutettua sosialistiseksi helvetiksi. Ikuisiksi ajoiksi.Mutta hetkonen, kysyt, eikä näin ole jo nyt tapahtunut?

AIVAN. Juuri täsmälleen näin on jo nyt tapahtunut. Meillä on vallassa niin poliitikkoina, virkamiehinä kuin tuhansina ja taas tuhansina valtion ja kuntien tyhjäntoimittajina juurikin näitä kulttuurimarxisteja. Heitä on kasapäin Yleisradiolla ja muualla mediassa. Heidän lakeijoitaan vielä runsaammin. He ovat onnistuneet toiminnassaan. He ovat de facto vallassa jo nyt. Meidän yhteiskuntamme on jo nyt ajautunut heidän haltuunsa, eikä se ole suinkaan sattumaa. Se on pitkäjänteisen mädätystyön tulosta, Frankfurtin koulukunnan kulttuurimarxismin lopputulosta!

Kaiva tietoa asiasta netistä. Lue. Ota selvää. Huomaat, että kaikki tässä kertomani pitää paikkaansa. Sinun ei tarvitse kuin ottaa selvää tosiasioista ja vetää niistä yksinkertainen johtopäätös, sekä avata silmäsi ja katsoa ympärillesi. Moni käsittämättömyys - kuten juuri tuo ristiriitaisuus - avautuu aivan uudella tapaa, kun otat huomioon kulttuurimarxilaisuuden ja tarkastelet yhteiskuntaamme ja sen toimintaa siitä vinkkelistä käsin. Se voi olla varsin maailmankuvaa avartava kokemus.


Lisäys 23.10.2017:
*************************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************************
PS. Facebook-ryhmä "Kulttuurimarxismin kukkaset" ja eräitä hyviä linkkejä juttuihin, joissa on jo käsitelty kulttuurimarxismia, lukaiskaapa:
http://rauta-aika.blogspot.fi/2012/04/frankfurtin-koulukunnan.html

37 kommenttia:

 1. ERITTÄIN hyvä kirjoitus. Tärkeä asia pähkinänkuoressa. Sarastus-lehden kanssa höpisin, ja sanoin että voisin tulostaa artikkeleitanne ja jaella kadulla, koska tämmöset tekstit ei tavoita sitä viimosta tiettyä prosenttimäärää ihmisistä joilla ei ole nettiä tai seuraavat vain ylen uutisia. Tämä teksti lähtee katujakeluun myös, kiitos, kaima

  VastaaPoista
 2. Kiitos paljon tästä tekstistä. Olenkin jo pitkään odottanut vastaavaa.

  VastaaPoista
 3. Pitkälti samaa mieltä; erityisesti tuo lista ristiriitaisista tavoitteista on riemastuttava. Mutta mitä nuo kulttuurimarxistit oikeasti sitten tekisivät sillä vallalla. No, onhan tässä vielä mahdollista muuttaa systeemejä vaikkapa maahanmuuton osalta Ruotsin suuntaan. Siinä on kyllä helvettiä ihan nokko.

  VastaaPoista
 4. Mitäkö kulttuurimarxistit tekevät sillä vallalla?

  No juuri sitä, mitä nyt on tehty. Sosialismia, säätelyä, yksilönvapauksien loukkauksia, poliisivaltiota, kyttäystä, lisää veroja, vielä lisää säätelyitä, byrokratiaa, ihmisiä riippuvaiseksi valtiosta, mainitsinko jo lisää säätelyä, jne. Siis sosialismiahan ne rakentavat koko ajan.

  Varmasti osa nauttii myös tuosta mädätyksestä, kun saavat tuhota vihaamiansa arvoja ja häpäistä ja saattaa tukalaan asemaan niitä kannattavia ihmisiä.

  Vallasta tässä on kysymys.

  VastaaPoista
 5. Ootteko kuulleet? "COMMON PURPOSE"

  https://www.youtube.com/watch?v=bE9kX1Ip0c4

  VastaaPoista
 6. Kyse ei ole enää vallasta tai mistään päämäärästä. pointti on siinä että K-markkien aivopesemät nuoret eivät tiedä mitä haluavat. tunnen nämä parikymppiset naiset ja hupparipäiset pojat. heille on aivopesty että joku asia on oikein. he vain seuraavat tyhjin katsein tätä mädätystä.

  VastaaPoista
 7. Se valta niin. Oikeasti minun on hiukan vaikea nähdä sitä, mikä motivoisi vähänkään laajemmat joukot suomalaisia itseisarvoisesti tuommoseen "Sosialismia, säätelyä, yksilönvapauksien loukkauksia, poliisivaltiota, kyttäystä, lisää veroja, vielä lisää säätelyitä, byrokratiaa..." Kyllä kai nuo ovat pikemminkin keinoja saavuttaa jokin pyhittävä päämäärä - eivätkä siis päämäärä itse.

  VastaaPoista
 8. Lisäisin tuohon vääristelylistaan natsit. Vihervasurit ja media väkisin vääntää natseista oikeistolaisia, vaikka kansallissosialistit vaativat sosialismia, eli olivat äärimmäisen vasemmistolaisia.

  VastaaPoista
 9. Sellainen huomio tuohon, että "Rotuja ei ole olemassakaan - mutta rotusyrjintä pitää ehdottomasti tuomita" parin vertailuna olisi parempi "- mutta valkoihoinen on paha ihminen pelkästään ihonvärinsä perusteella".
  Rotusyrjinnän tuomitseminen ei sinällään ole ristiriidassa rotujen olemattomuuden kanssa. Esimerkiksi vaikka en usko jumalan olemassaoloon, voin tuomita jumalan nimissä tehdyn sukupuolielimen silpomisen tai pilapiirtäjän murhan.

  VastaaPoista
 10. Markus tämä on paras kirjoituksesi mitä olet koskaan kirjoittanut.

  Olin itse tullut monissa kohdin ja myös kokonaisuudessa samanlaisiin lopputuloksiin vihersaastojen toimintaa järkeillessäni.

  Kuitenkaan en ole pystynyt tätä kokonaisuutta näin objektiivisesti sisäistämään.

  Tämä on kirjoitus, mikä pitäisi saada jokaiseen mahdolliseen ja mahdottomaan paikkaan levitettyä, tosin jo aivopesty massa tulee tämän tyrmäämään salaliittoteoriana.

  J. Da Silva

  VastaaPoista
 11. Mulla olis tästä enemmänkin kritisoitavaa, mutta tulin tänään kirjoittaneeksi tämän vastineen:

  http://anarkisti.vuodatus.net/lue/2015/05/ss-joukot-soivat-luomua-totuus-vihreasta-liikkeesta

  VastaaPoista
 12. > "Sosialismia, säätelyä,
  > yksilönvapauksien loukkauksia,
  > poliisivaltiota, kyttäystä, lisää
  > veroja, vielä lisää säätelyitä,
  > byrokratiaa..." Kyllä kai nuo ovat
  > pikemminkin keinoja saavuttaa jokin
  > pyhittävä päämäärä - eivätkä siis
  > päämäärä itse.

  Sosialisteille nuo ovat nimenomaan se päämäärä. Pitää saada määrättyä kaikesta valtion toimesta. Pitää saada ryöstää rikkailta rahat pois. jne. Siihenhän sosialistit uskovat, että valtion pitäisi toimia juurikin tuolla tapaa.

  Sen sijaan sosialismiin ei kuulu mitään feminismihöpötyksiä, ympäristönsuojelua jne. Siksi ne ovat ne keinot, eivät tavoitteet itsessään.

  VastaaPoista
 13. > Lisäisin tuohon vääristelylistaan
  > natsit. Vihervasurit ja media
  > väkisin vääntää natseista
  > oikeistolaisia, vaikka
  > kansallissosialistit vaativat
  > sosialismia, eli olivat äärimmäisen
  > vasemmistolaisia.

  Tämä on totta ja hyvä pointti. Tätä harrastetaan toki muuallakin, esimerkiksi Venäjällä, jossa ei koskaan puhuta "natseista" vaan aina "fasisteista"...koska jos puhuttaisiin natseista, niin siitähän voisi jollekin tulla ikävästi mieleen kansallisSOSIALISTIT ja eihän sellainen väärä ajatus nyt saa rahvaan mieleen tulla... :D ;)

  VastaaPoista
 14. > Mulla olis tästä enemmänkin
  > kritisoitavaa, mutta tulin tänään
  > kirjoittaneeksi tämän vastineen:
  >
  > http://anarkisti.vuodatus.net/lue/
  > 2015/05/ss-joukot-soivat-luomua-
  > totuus-vihreasta-liikkeesta

  Vastasinkin sinulle jo tästä Facebookissa. Koeta nyt tajuta jo, että sillä, ketkä vihreitä olivat joskus ja mistä vihreys on lähtöisin, EI OLE MITÄÄN MERKITYSTÄ TÄMÄN KESKUSTELUN KANNALTA. EI MITÄÄN. EI, EI ja EI MITÄÄN MERKITYSTÄ.

  En minä kerro tässä jutussa vihreyden historiaa ja alkujuuria. Minä kerron, mitä kaikkea uusmarxistit käyttävät KEPPIHEVOSINAAN, eli minkä kaiken kaapuun he VERHOAVAT omat todelliset tavoitteensa. Vihreys on vain yksi kaapu ja harhautus muiden joukossa, jota kulttuurimarxistit käyttävät. Ja sillä, mitä se vihreys on ollut alunperin, ei ole tämän seikan kanssa MITÄÄN TEKEMISTÄ.

  Juu, natsit olivat oikeita vihreitä ja nämä nykyiset pellet ovat vain vihreydellä ratsastavia kulttuurimarxisteja. Mitä tässä nyt on niin vaikeaa sinulle ymmärtää?!?

  VastaaPoista
 15. Tämä nainen blokissaan käsitteli aihetta v.2011
  http://takkirauta.blogspot.fi/2011/03/repressiivinen-toleranssi-eli-kuinka.html

  Myös tutkija ja dosentti Juha Ahvio pureutuu ja selittää mistä Kulttuurimarxismi tulee

  https://www.youtube.com/watch?v=hq9gt4k6ANc

  VastaaPoista
 16. Meillähän on jo kulttuurimarksisitinen valtio olemassa, nimittäin Ruotsi. Vanha kulttuurivaltio, Euroopan valloittaja on kuihtunut aivopestyksi, naiviksi sopulilaumaksi, joka korahtelee kuolinkouristuksissaan islamismin ja punavihreän aatteen saastuttamana.
  Poliitikkojen älykkyydestä voidaan olla montaa mieltä, mutta naapurimaassa heitä voidaan kuvata lähinnä harhoissa eläviksi mielenvikaisiksi.

  Hyvä blokaus joka tapauksessa.

  VastaaPoista
 17. Blogin pitäjä voisi laittaa tämän linkin näytille jos se ei ole täällä entuudestaan. Linkin juttu käsittelee samaa aihetta. Onko muuten tuttu linkki?

  http://rauta-aika.blogspot.fi/2012/04/frankfurtin-koulukunnan.html

  VastaaPoista
 18. Toinen mikä liittyy kulttuurimarxisteihin tai ylipäänsä vasemmistoon on Israelin vastustus, joka on osa sen amerikkalais-/länsivastaisuutta. Se yhdistää vasemmistolaisia ja islaminuskoisia.

  Tiedän tasan yhden vasemmistolaisen joka on myönteinen israelia kohtaan, eli Ari Rusila. Hän onkin poikkeusyksilö.

  Israel pistää hanttiin ja se ei käy islamille että joku kehtaa vastustaa sitä. Puhumattakaan että onnistuu torjumaan aggressiot. Sillä on korkea puolustusbudjetti henkeä kohti sekä ydinase, n. 400 ydinkärkeä mikä on selvä pelote. Islamin mukaan Israelin alue on vääräuskoisten hallussa ja siksi Israel tulee hävittää. Tuon alueen tulee olla islamilaisen hallinnon alaisuudessa, sillä ei ole merkitystä minkä niminen alue siellä on. Jokainen alue, joka on joskus ollut islamilaisen hallinnon alla, tulee aina olla islamilaisen hallinnon alla. Islamin motiiveihin nähden sillä ei ole merkitystä vaikka Israelin alueella olevilla muslimeilla sujuu paremmin kuin islamilaisten maiden muslimeilla. Israelin alueen muslimit saavat asua, tehdä työtä, opiskella, käydä moskeijoissa, muutoin elää elämäänsä, tms.

  Kulttuurimarxilaiset ja ylipäänsä vasemmistolaiset ovat ateisteja joten he eivät tajua uskonnon merkitystä tai kieltävät sen. Heidän mielestä kyseessä on luokkasota, jossa kapitalisti on juutalaiset ja sorron kohteena ovat arabit. Lisäksi he olettavat että kyseessä on poliittinen, kansallinen, taloudellinen, sotilaallinen tai maa-alueeseen liittyvä ongelma. Mutta uskonnolla ei ole mitään tekemistä sen kanssa. He kieltävät sen kategorisesti. He eivät myönnä sitä että islaminuskoiselle jokainen sota on uskonsota, missä tahansa, miten tahansa ja milloin tahansa.

  Heitä harmittaa se että Israel on länsimainen demokratia ja 1977 alkaen markkinatalousmyönteisempi kuin sitä ennen. Israel on Lähi-idän ainoa demokratia, suhtkoht hyvin pyörivä talous ja siellä on naisilla samat oikeudet kuin miehillä.

  VastaaPoista
 19. Kiitoksia linkeistä! Lisään ne juttuun! :D

  VastaaPoista
 20. Olen jättänyt pitkän kommentin, jossa tietyin varauksin hyväksyn Markus Janssonin pääpointin Kaukisen natsien vihreyttä käsittelevään blogiin.

  http://anarkisti.vuodatus.net/lue/2015/05/ss-joukot-soivat-luomua-totuus-vihreasta-liikkeesta

  VastaaPoista
 21. Hei, jos hyväksyt edellisen kommentin ei ole tarve julkaista sitä anonyymiä kirjoitus, jonka lähetin aiemmin. yst terv Mikko Paunio

  VastaaPoista
 22. Kiitos Markus kun lisäsit nuo mainitsemani linkit: Takkirauta ja Juha Ahvion videon. Heräämäisiä näköjään tulee päivä päivältä.

  Kuten tuossa takkiraudan linkissä kerrotaan, kuinka marxistit ovat jymäyttäneet ja pitävät liberaaleja narreina, tässä pieni ote Vihreiden ja vasemmiston agendasta: "Keinona tässä tulee käyttää klassista liberalismia, sen ideaaleja - ja tavoitteena tulee olla liberalismin haltuunotto."

  Eli kansantajuisesti: eleet ja kielenkäyttö on kuin liberaalien, mutta sisältä ollaan patamustia kommunisteja. Tähän halpaan ja vedätykseen ovat liberaalit menneet. Olisiko aika herätä?.

  Muutos on tulossa. Suomeen on saatu liberaali konservatiivi presidentti Sauli Niinistö ja nyt tuleva hallitus. Myös Englanti näyttää suuntaa ja kohta tulee muuten Saksakin. Ehkä euroopalla on vielä tulevaisuus.
  http://takkirauta.blogspot.fi/2013/12/konservatiivinen-manifesti.html

  VastaaPoista
 23. Tuohon mainioon ristiriitalistaan vielä avioliittolain näkökulmasta:

  - Ajetaan sukupuolineutraalia avioliittolakia tasa-arvoisuuden nimissä, vaikka laki ei ole tasa-arvoinen (sulkee pois esimerkiksi monen henkilön avioliitot)
  - Sama asia toisin sanottuna: Laille annettu nimi "tasa-arvoinen avioliittolaki", vaikka se ei ole tasa-arvoinen
  - Perustellaan sukupuolineutraalia avioliittolakia ihmisoikeuksilla, vaikka esim. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on todettu, että nykyinen avioliittolaki ei ole ihmisoikeuksia syrjivä
  - Edelleen perustellaan sukupuolineutraalia avioliittolakia ihmisoikeuksilla, vaikka laki tarkoittaisi lasten ihmisoikeuksien rikkomista (lapsen oikeus omiin vanhempiinsa kielletään)
  - Lakia perustellaan sellaisilla "tieteellisillä" tutkimuksilla, jotka eivät täytä tieteellisen tutkimuksen kriteereitä (tutkimusaiheena millainen kasvuympäristö samaa sukupuolta olevat parit ovat lapselle)
  - Lakia perustellaan tieteellä, mutta (ainakin Amerikassa) käytännössä on estetty vapaa tieteen tekeminen: ei saa julkaista tutkimustuloksia, jotka ovat vastoin kulttuurimarksilaisten agendaa

  PS. Uuden avioliittolain kumoamiseksi on perustettu kansalaisaloite - kulttuurimarksismin etenemistä voi hidastaa allekirjoittamalla: www.aitoavioliitto.fi

  VastaaPoista
 24. Teksti pitää päällisin puolin paikkansa ja on totta, että poliittisen korrektiuden alkuperä on Frankfurtin koulukunnassa, joka oli eräs reformistinen vasemmistolaisblokki (siitä termi "kulttuurimarxismi"). Muistuttaisin kuitenkin, että koulukunnan jäsenet olivat lähes kaikki juutalaisia ja ko. blokkia voikin kritisoida myös sionistisen liikkeen ja ideologian kannalta.

  Ehdotan tutustumaan Gilad Atzmonin teoriaan juutalaisesta sekulaarista identiteetista, joka tarkastelee miten ns. marginaali-identiteetti muodostuu ilman häiritseviä rotupohdintoja. Myös ranskalainen filosofi Alain Soral (entinen marxisti, nykyinen meta-poliittinen toimija) on kirjoittanut aiheesta.

  Soralin ja Atzomonin teorioista yhteenvetona todettakoon, että poliittinen korrektius on itsesensuurin keinoin totalitarismiin pyrkivä ideologia, joka on hajoittanut työväestön oikeuksia ajavan ex-vasemmiston erilaisiin blokkeihin, joiden on loputtomiin tarkoitus tapella toisiaan vastaan. Lopulta globalistinen finanssikapitalismi kerää voitot ja sulattaa kansallisvaltiot harmaaksi massaksi, jota voitaisiin kutsua vaikkapa uudeksi "humanismiksi".

  http://www.egaliteetreconciliation.fr/Le-politiquement-incorrect-comme-ideologie-de-resistance-au-mondialisme-1440.html

  VastaaPoista
 25. Jos oletetaan, että nuo mainitsemasi ristiriitaisuudet ovat todella olemassa vihreiden ja vasemmistolaisten ideologiassa, niin miten siitä seuraa, että he sitä kautta pääsevät valtaan toteuttamaan sosialismia?

  T:Masa

  VastaaPoista

 26. https://endzog.wordpress.com/2014/05/20/the-jew-world-order-explained/


  “We Jews, we, the destroyers, will remain the destroyers for ever. Nothing that you will do will meet our needs and demands. We will for ever destroy because we need a world of our own…”

  – Maurice Samuels, You Gentiles. 1942.

  Tässä se on kaikessa lyhykäisyydessään mihin kulttuurimarxsismilla ja muulla pyritään juutalaiset haluavat oman maailman ilman valkoista israelin kansaa ja muita valkoisia.Kannattaa katsastaa who is esau edom.

  VastaaPoista
 27. Hieno kirjoitus jossa niin moni asia pitää paikkaansa. Varsinkin tuo että jos et pysty johonkin mihin joku toinen, niin sabotoi kaikin keinoin tuon toisen työtä ja elämää, jotta hänestä tulee samanlainen surkimus kuin sinusta itsestäsi. Juuri omalle ammattialalleni -kuvataidealalle- tämä sopii erinomaisesti ja juuri tämän pelin kohteeksi olen itsekin joutunut ja siitä kärsimään.

  VastaaPoista
 28. olen entinen venäjän trolli joka teki katutyötä.

  itse jouduin puolivahingossa häpeälliseen toimintaan jonka tarkoitus on jengiyttää, ja valmistella ryhmiä jotka muutetaan tulevaisuudessa separatisti liikehdinnäksi.
  Venäjälle ei pitkään ole riittänyt vain netissä trollailu vaan on jalkauduttu häiritsemään ihmisiä. Nämä ihmiset ovat ovelasti kerätty valtiolle katkerista varattomista joita osin
  kiristetään ja lahjotaan.
  Heitä löydetään varsin paljon venäjämielisten ja lahjottujen sosiaalivirkailijoiden avulla. Painostus on levinnyt median ja toimittajien lisäksi kommenttipalstoilla päivittäin vaikuttavien tavisten painostukseen ja täällä on pari vuotta käytetty todisteita jättämätöntä tekniikkaa kuin jenkeissä, eli pienin 20-100GHz repuissa autoissa kannettavin mikroaaltokojein osoitellaan ihmisiä kaupungissakin, ja esimerkiksi osoitellaan nipistävällä mikrosäteellä toimittajia vatsaan ja uhataan lapsettomuudella; moni median väestä jo kirjoittaa mitä ei haluaisi.
  Valittettavasti mikrosäteily ei ole rakettitiedettä ja moni nuori youtubessakin virittelee näitä magnetroneja

  VastaaPoista
 29. Tulisi pyytää korkeakoulutettujen ihmisten suunnitella pieniä kojeita joilla voi kuvantaa ja todistaa kyseistä häirintää mutta sitä kehittää aivan liian harva. Jenkeissä laitteilla on jo kysyntää, siellä on tubessa jo tuhansittain "gang stalking" videoita koska ihmisiä häiritään kyseisellä tavalla.

  (Huomioikaa että painostukseen valitut uhrit ovat psygologisesti profiloituja valittuja varattomia ja todella yksinäisiä vaikka olisivatkin hyviä tyyppejä, ja heitä on helpompi suostutella ja kiristää kuin teitä isänmaallisihenkisiä.)

  Näin kirjoitin muualle:
  Venäjämielisille, vuosia sitten tarkoituksella sosiaalialalle värvätyille henkilöille on annettu tehtävä löytää varattomia asunnottomia, ja niistä kirjoituskykyisiä häiriköintikykyisiä, ja heille annetaan asuntoja tietyistä venäjämielisten vahtimista asuntoyhteisöistä, ja myöhemmin parempi asunto
  venäjämielistettäviltä alueilta jos he sitoutuvat venäläiseen naiseen, johon heitä painostetaan. Heitä kiristetään ja lahjotaan.
  Nämä venäläiset naiset ovat aidosti motivoituneita ja heille on luvattu lapset talo ja suomen kansalaisuus ja heille opetetaan joukolla suomen kieltä. Minä olin yksi noista tytöistä ja siihen liittyy pyramidityyppinen toiminta jossa käymme vuoroin piristämässä lahjottuja ketjutettavia värvättyjä.
  Värvättävän häirittävän kohteen naapuriasuntoihin on sijoitettu. Toisesta asunnosta

  mikrosätein osoitellen heidän ei anneta nukkua, ja siihen lisätty (oikea) vaino liittyy myöhempään tilanteeseen jossa venäjämielisen psykiatrin on helppo todistaa uhrin faktat harhoiksi, eikä kukaan lahjomaton lääkärikään usko uhria. Tässä tilanteessa lääkäreille ohjatut kysymykset koskevat vainoa ja unettomuutta josta he toivovat uhrin puhuvan, ja he saattavat näyttää unohtavan että mainitsit joitain fyysisiä akuutteja kipuja.
  Nämä mikrosäteet ovat syy sydänkuolemiin oulunseudulla - he tekevät sitä nukkuvalle, sammuneelle, ja pitkältä kuntolenkiltä palaavalle - hänen rasittunutta sydäntä häiritään mikrosätein eikä se kye kunnolla
  lepäämään kun säteet häiritsevät hermostoa sydämen ja selkäytimen alueella.Sammuneen, kiristykseen suostumattoman ihmisen sydäntä häiritään tämän nukkuessa. Todisteita ei jää.
  Nämä isommat laitteet häiritsevät motoriikkaa päähän osoitettuna ja muut värvätyt ovat puhuneet aiheutetuista kolareista, ja hukkumisista, joista ei jäänyt todisteita
  rikollisuudesta.Jos asuntoyhteisöä lähestyy poliisi yms niin laitteet ovat määrä siirtää rapussa tai parvekkeen kautta toiseen myös venäjän hallitsemaan asunttoon.
  Heillä on myös poliisissa pari miestä joita kiristetään ilkeästi joten joistain asioista he saavat tiedon.
  He jatkuvasti yrittävät saada miehiä Elisaan töihin, ja heitä kiinnostaa ulospäin menevien tietojen manipulointi ja eritoten mil.fi ja eduskunta.fi osoitteisiin sähköposteihin menevät viestit. Postissa venäjämielinen mies välillä pystyy tutkia mitä postia eräät saavat.
  He vaihtavat miehiä joita liikuskelee kohteen ympärillä reppussa kannettavien mikroaalto-magnetronien kanssa. He vaihtavat miehiä myös koska akut loppuvat.
  Bussissa istuessasi heitä voi olla useita. He osoittelevat usein vatsaan, he haluavat énnen sanallista uhkailua yrittää saada uhrin sairaalaan mikrosäteilyllä väliaikaisesti tuotetulla kivulla; toivovat uhrin luulevan että on pahoja sappikiviä, tai häikkää maksassa. Nämä valinnat siksi että on vain tiettyjä elimiä joissa tämä korkea mikrosäteily suuremmin nipistää.
  Sairaalassa ei toistuvasti löydetä sairautta, se lisää luottamuspuutetta ja ellei uhri valita kohtaamastaan vainosta,
  uhrille tullaan sanomaan että vaino laantuu jos tämä hankkii jollain verukkeella itsensä psykiatriselle osastolle. Tämä luo turvaa rikollisille. Vasta tämän jälkeen uhrille kerrotaan tietoa jolla
  suostutellaan trolli häiriköinti vainoamis työhön.
  He näkevät yläkerrasta alakertaan tarkalla lämpökameralla, ja sovellus tulkitsee sormiliikkeesi tai he katsovat nauhoituksen hidastettuna - ei tarvita edes hakkerointia. Tässä venäjän asuntokauppojen syitä

  VastaaPoista
 30. He tekevät myös aktiivista tekaistua rasismia propagandana, esimerkiksi "suomiradikaalit" ryhmään on ujuttautunut muutama heistä ja he tönivät maahanmuuttajia yms. He yrittävät kaveerata häirittävää henkilöä ja esittää maahanmuuttajille että hän olisi näiden rasistien kaveri. Sen jälkeen he yrittävät kerätä maahanmuuttajia kostamaan tälle uhrille.Toinen suuri hyöty venäläismielisille on että moni sota-alueelta karkuun lähtenyt saadaan nyt maassamme tiettyyn mielentilaan kun he ovat mukana jengityyppisessä toiminnassa jonka joskus tulevaisuudessa on tarkoitus muuttua separatisti liikehdinnäksi.
  Tämä on todellinen tarkoitus asialle jota asiasta tietämättömät kaiken disinformaation keskellä kutsuvat "gang stalk" nimellä keskustelupalstoilla ja teitä yritetään pitää turvantunteessa ajattelemassa että venäjää kiinnostaa vain operaatiot kaukana suomesta, mutta häiriköintiryhmien pomoilta kuulee täällä on pitkään yritetty horjuttaa poliisia ja ottaa otetta siitä. Ne hommas (painosti) mulle suomalaisen miehen mutta se eros musta ja mä lähdin koko touhusta. tai ei siitä kai ikinä pääse...

  VastaaPoista
 31. No kyllä oli levottoman yksinkertaistavaa ja asenteellista yhteyksien vetelyä, eipä voi muuta näin lyhyesti sanoa.

  Paras (ja ainoa) "todistus" läpeensä ideologis-asenteellisille käsityksille ja väitteille saadaan, kun vedetään monomaanisen ideologiset viholliskuvalasit silmille ja tarkkaillaan niiden kautta kaikkea ympäröivää kulttuuria?

  Hallelujaa...

  VastaaPoista
 32. Hyvä kirjoitus!!!!!! Tuohon ei meikäläinen keksi lisää sanottavaa, vaikka mielestäni minulla riittää pilvin pimein meilipiteitä. Kaikki oli asiaa!

  VastaaPoista
 33. Kaikken selvimmin kulttuurimarxistien ristiriitaisuus tulee esiin siinä, että vastustetaan globalisaatiota (=vapaakauppaa), koska se tuhoaa paikalliset kulttuurit. Sitten kuitenkin samanaikaisesti halutaan tuhota paikalliset kulttuurit sekoittamalla ihmiset keskenään. Todennäköisesti tuossa vapaakaupan vastustuksessa onkin kyse siitä, että halutaan estää ihmisiä vaurastumasta, koska silloin ihmiset eivät olisi niin riippuvaisia valtiosta. Vapaakauppa myös yleensä johtaa siihen, että. Kaikki ylimääräinen sosialismi ja sääntely pitää purkaa. Se olisi kovin vahingollista kulttuurimarxistien tavoitteelle.

  Voisit tehdä tästä hyvän analyysin blogiisi ja mv-lehteen :)

  VastaaPoista
 34. "Israel pistää hanttiin ja se ei käy islamille että joku kehtaa vastustaa sitä. Puhumattakaan että onnistuu torjumaan aggressiot."

  Israel itse on aloittanut kaikki sodat mitä "sitä vastaan" on käyty. Erityisen härskisti vuonna 1967 iskemällä Egyptin ilmavoimia vastaan.

  Siionistiset terroristit myös ottivat ensimmäisenä käyttöön mm lentokonekaappaukset.

  Israel on Lähi-Idän pahin roistovaltio eikä se ole ihan pieni saavutus siltä (kyseenalainen kuitenkin.). Voit puhua mitä puhut mutta IsraHell kohtelee palestiinalaisia arabeja kuin eläimiä ja valtaa jatkuvasti heidän alueitaan ja perustaa laittomia siirtokuntia. Ohessa on sellainen 22 min videopätkä miten "oikeusvaltio" IsraHell oikeastaan on

  https://www.youtube.com/watch?v=iSZ_qak5Aa8

  Siionistiset miljonäärit kuten Schiff muuten aikanaan rahoittivat sekä Saksan natsismia ja Venäjän bolsevismia.

  VastaaPoista
 35. "Tässä se on kaikessa lyhykäisyydessään mihin kulttuurimarxsismilla ja muulla pyritään juutalaiset haluavat oman maailman ilman valkoista israelin kansaa ja muita valkoisia.Kannattaa katsastaa who is esau edom."

  Juutalaisista isoin osa muuten ei ole seemiläisiä. Keskiajalla khazareiksi kutsuttu turkkilaissukuinen kansa kääntyi juutalaisuuteen ja siirtyi myöhemmin Eurooppaan. Valtaosa juutalaisista nykyään on khazareiden jälkeläisiä, ei Abrahamin. Ks esim Arthur Koestlerin työt aiheesta.

  VastaaPoista
 36. Tätä lukiessa tuntuu, että blogin kirjoittaja on vain yhden näkökulman ihminen.

  VastaaPoista