21. marraskuuta 2014

Oikeusmurhalaitos päätti viranomaiskäräjät oikeusmurharekisterikeskuksen hyväksi

Kirjoitinkin aikaisemmin, että viranomaiset haastavat toisiaan käräjille kiihotustekstini poistamisesta. Huolimatta vastineestani ja Satakunnan ulosottoviraston kannasta, käräjäoikeus päätti ratkaista asian oikeusrekisterikeskuksen hyväksi. Asia palautetaan ulosottovirastolle "uudelleen täytäntöönpantavaksi" eli toisin sanoen, uhkasakko pyritään nyt ilmeisesti asettamaan minulle, jotta poistaisin kiihotusta herättäneen tekstini netistä. 

Minun pitänee siis seuraavaksi ilmeisesti hukata Googlen tunnukset, jotta en voi sitä netistä poistaa lainkaan edes teoriassa ja katsoa, mitä tästä mielipuolisuudesta sitten seuraa. Jatkuuko juokseva uhkasakko päälläni maailmanloppuun saakka vai mitä tapahtuu. Bloggerissa voi edelleen julkaista, vaikka ei tunnuksia olisikaan, koska voi käyttää sähköpostijulkaisua (lähetän sähköpostia salaiseen osoiteeseen X ja blogger julkaisee sen automaattisesti blogissani).

Sain päätöksen tänään sähköpostilla, joka alla:

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut   Asiassa on kysymys siitä, onko ulosottoviranomainen 
suorittanut käräjäoikeuden tuomiossa määrätyn tekemisvelvoitteen 
täytäntöönpanotehtävän tässä asiassa riittävän tehokkaasti ja 
tarkoituksenmukaisesti sekä erityisesti siitä, olisiko 
ulosottoviranomaisen tullut täytäntöönpanon tehostamiseksi asettaa 
vastaajalle sakon uhka. 


    Ulosottokaaren 1 luvun 19 §:n mukaan täytäntöönpanotehtävät tulee 
suorittaa joutuisasti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti aiheuttamatta 
vastaajalle tai sivulliselle suurempaa haittaa kuin täytäntöönpanon 
tarkoitus vaatii. Ulosottokaaressa on säädetty velallisen suojaksi tietyt 
rajoitukset, joiden puitteissa ulosottomiehen tulee pyrkiä täysimääräiseen 
täytäntöönpanoon. 

    Tekemisvelvoitteen täytäntöönpanosta säädetään ulosottokaaren 7 
luvun 12 - 15 §:ssä. Luvun 14 §:n mukaan tekemisvelvoite voidaan 
erityisestä syystä panna täytäntöön asettamalla vastaajalle sakon uhka. 
Aiemmin voimassa olleen ulosottolain (792/1996) mukaan perusteltuna syynä 
uhkasakon asettamiselle on pidetty sitä, ettei täytäntöönpanosta 
aiheutuvia kustannuksia ilmeisesti saada perittyä vastaajalta 
(Koulu-Lindfors, Ulosotto-oikeus, 2009, s. 389; HE 92/1996 s. 21). 
Oikeuskirjallisuudessa esitetyn kannan mukaan yleistäyttöisen 
tekemisvelvoitteen täytäntöönpano uhkasakon avulla on paikallaan lähinnä 
silloin, kun hakija ei halua itse huolehtia työn teettämisestä 
(Koulu-Lindfors, emt. s. 390). 

    Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 45 b §:n mukaan sananvapauden 
käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 22 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun verkkoviestin poistamis- ja hävittämismääräyksen panee 
täytäntöön ulosottomies ulosottokaaressa säädetyssä järjestyksessä. 
Ensiksi mainittu säännös on tullut voimaan 1.6.2013. Säännöstä koskevasta 
hallituksen esityksestä (HE 2/2013) ilmenee, että käytännössä oli ilmennyt 
epäselvyyttä siitä, mikä viranomainen on vastuussa verkkoviestin 
poistamis- ja hävittämismääräyksen täytäntöönpanosta, ja sen vuoksi 
lainsäädäntöä oli katsottu aiheelliseksi täsmentää täytäntöönpanosta 
huolehtivan viranomaisen suhteen. Koska verkkoviestin poistamis- ja 
hävittämisen kaltaisia tehtäviä voi tulla täytäntöönpantavaksi 
riita-asiassa annetun tuomion perusteella ja koska ulosottokaaressa toisin 
kuin sakon täytäntöönpanosta annetussa laissa on kattavat säännökset 
tekemisvelvoitteen täytäntöönpanosta, lakia säädettäessä on pidetty 
tarkoituksenmukaisena, että täytäntöönpano kuuluu ulosottoviranomaisille. 

    Oikeusrekisterikeskus huolehtii sakon täytäntöönpanosta annetussa 
laissa tarkoitetusta täytäntöönpanosta. Oikeusrekisterikeskuksen 
lausumasta ilmenee, että mainitun lain perusteella sen huolehdittavana 
olevien täytäntöönpanoasioiden määrä on vuosittain noin 80.000 kappaletta. 
Oikeusrekisterikeskus on pyytänyt, että ulosottoviranomainen panisi 
tekemisvelvoitteen täytäntöön asettamalla vastaajalle sakon uhka, eli 
hakija ei tässä asiassa halua itse huolehtia tekemisvelvoitteessa 
tarkoitetun työn teettämisestä. Aiemmin perusteluista ilmenevällä tavalla 
tätä seikkaa voidaan pitää ulosottokaaren 7 luvun 14 §:n tarkoittamana 
erityisenä syynä sakon uhan asettamiselle. Täytäntöönpanotehtävän tehokas 
ja tarkoituksenmukainen suorittaminen edellyttää näin ollen sakon uhan 
asettamista vastaajalle tekemisvelvoitteen täytäntöönpanemiseksi. 


    Ulosottoviranomaisen tulee muutoinkin tehokkaasti käyttää lain 
sille sallimia keinoja täytäntöönpanotoimitusta suorittaessaan 
ulosottokaaren 1 luvun 19 §:n säännös huomioon ottaen. 

    Mitä tulee siihen Janssonin esiin tuomaan väitteeseen, että sakon 
uhan asettaminen saattaisi johtaa hänen kannaltaan kohtuuttomaan 
tilanteeseen, käräjäoikeus toteaa, että uhkasakon asettamisessa ja 
maksettavaksi tuomitsemisessa noudatetaan ulosottokaaren säännösten 
lisäksi soveltuvin osin eräitä uhkasakkolain säännöksiä. Sovellettavat 
säännökset mahdollistavat sen, että eri tyyppisiä, laissa yksilöityjä 
seikkoja voidaan ottaa huomioon uhkasakkoa asetettaessa ja maksettavaksi 
tuomittaessa kohtuuttomien lopputulosten välttämiseksi. 

    Edellä selostetun perusteella Satakunnan ulosottoviraston päätös 
on kumottava ja asia palautettava ulosottovirastoon täytäntöönpanon 
jatkamiseksi. 

Päätöslauselma Satakunnan ulosottoviraston päätös kumotaan. Asia 
palautetaan Satakunnan ulosottovirastoon täytäntöönpanon jatkamiseksi, 
jossa täytäntöönpanossa tulee huomioida perusteluissa lausuttu 
palauttamisen syy.

Lainkohdat   Ulosottokaari 1 luku 19 §, 7 luku 14 §

Muutoksenhaku  Annettiin muutoksenhakuohjeet. 

Käräjätuomari
Liisa-Maija Mikkonen

7 kommenttia:

 1. Vaihda toki blogisi salasana sellaiseksi ettet itsekään voi sitä muistaa. Kannattaa tehdä se hyvissä ajoin ennen kuin uhkasakko asetetaan. Jos tosiaan voit postata blogiin ilman tunnuksia, niin ainahan voit tarvittaessa perustaa uuden blogin ja ilmoittaa lukijoillesi, että mistä se löytyy.

  Vaikka toisaalta olisi mielenkiintoista nähdä sinun taistelevan asiassa siihen asti, että voitat koko jutun, niin silti vielä mahtavampaa on ajatella, miten viranomaisia mahtaa vituttaa, kun eivät kerta kaikkiaan voi asialla mitään, eivätkä myöskään voi rangaista sinua.

  VastaaPoista
 2. Sepä se onkin, kun tätä juttua ei voi voittaa. Se on mahdotonta, koska Suomi ei ole oikeusvaltio. Mutta viranomaisille voi vittuilla ja verovaroja käyttää mielipuolisesti tähän koko paskaan ja juuri niin aionkin tehdä. Jos tämä vituttaa jotakuta, niin haistakaa vittu ja äänestäkää meille sitten systeemi jossa tämmöistä paskaa ei tarvitse sietää (jos ja kun kerran uskotte demokratiaan).

  Mielenkiintoista muuten, että tuo käräjätuomari asuu Laitilassa ja on Laitilan Väri Oy:n varapuheenjohtaja (hänen miehensä on sen puheenjohtaja). Pitäisiköhän käydä visiitillä ja kysellä pomoilta, että millä maalilla pitäisi sensuroida kiihottavat tekstit, kun teillä taitaa olla jotain sen alan erikoisosaamista? Voisi ämmä vähän pelästyä ja syytä onkin.

  VastaaPoista
 3. Ei vittu mitä menoa.

  Olisipa kiva tietää että kuinka monesti musulmaanien kristittyjen tappamiseen yllyttämisestä on tuomittu julkaisija kiihottamisesta? Ai niin ei kertaakaan.

  VastaaPoista
 4. Uhkasakko voidaan kohdistaa vain sellaiseen asianosaiseen, jolla on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta.

  Näin ollen uhkasakko raukeaa.

  (kun ei sitä voi poistaa sitä kirjoitusta...)

  VastaaPoista
 5. Teepä tosiaan sillain, että vaihdat salasanan ja väität ettet itsekään muista sitä. Sitten muutaman kuukauden ajan julkaiset blogiisi viestejä sähköpostin välityksellä.

  Sitten jossain vaiheessa yhtäkkiä muistatkin mikä salasanasi oli ja alat julkaisemaan suoraan bloggerin kautta viestejä.

  Jos viranomaiset puuttuvat asiaan, niin eivät he voi siitä sakottaa, ellei uhkasakko ole edelleen voimassa (periaatteessahan sitä ei saisi edes kohdistaa sinulle, jos hukkaat salasanan)

  P.S. ei tarvitse julkaista tätä viestiä. Voi olla parempi etteivät viranomaiset ala epäilemään, että tekisit tällä tavalla

  VastaaPoista
 6. Niin, pitää testata tuota sähköpostitse julkaisemista ja katsoa, miten tekstit tulevat blogiin kun sitä käyttää. Onhan aina vaarana, että tekstit ja kuvat jne. menevät ns. päin helvettiä kun niitä ei voi moneen kertaan sommitella. Salasanan hukkaaminen käy helposti, koska en todellakaan tiedä salasanaani, ei tarvitse kuin poistaa salasananhallintaohjelmastani niin avot - se on siinä sitten.

  VastaaPoista
 7. Sensuurivastainen libertaari voinee vedota "uskon ja omantunnon" syihin, osoittaessaan kykenemättömyyttä määrätyn sensuuritoimenpiteen suorittamiseen. Määräys kun osuu juuri siihen, mitä henkilö pitää "pyhänä" vertautuen uskontoon ja kulttuuriin.

  Perusoikeusasiaoista voi saada ainaskin pitkää oikeusvääntöä eurooppalaisia oikeusistuimia myöden :)

  VastaaPoista