19. marraskuuta 2007

Tehy:n saaman korotuksen kritisointia

Mediassa on hehkutettu pitkin iltaa nyt syntynyttä sopua sairaanhoitajien palkkakiistassa. Mielestäni kuitenkin Tehy on nyt onnistunut tekemään historiallisen, epäoikeudenmukaisen, syrjivän ja jäsenilleenkin huonon ratkaisun. Puhumattakaan nyt syntyneen sopimuksen vaikutuksista veronmaksajiin ja ei-Tehyläisiin sairaanhoitajiin. Puretaanpa Tehy:n jäsenilleen neuvottelema sopimus ja sen vaikutukset osiin, niin näytän missä ongelmat ovat:Sopimus koskee vain Tehyn jäseniä, ei muita sairaanhoitajia

Tehy toisin sanoen rikkoi törkeästi periaatetta "sama palkka samasta työstä". Periaatetta, jota naisasialiikkeet ja tasa-arvoa ajavat tahot (ne ovat kaksi eri asiaa muuten) ovat iät ja ajat vaatineet. Tehy, naisvaltaisena ammattiyhdistyksenä siis murskasi kerralla naisten ruikuttaman "samasta työstä pitää maksaa samaa palkkaa" -teesin. Jatkossa palkkaa ei tule siis sen mukaan, että teet samaa työtä samassa paikassa samaan aikaan kuin kollegasi. Palkkaa voidaan maksaa ihan jonkun muun kriteerin mukaan, esimerkiksi sen, mihin ammattiliittoon kuulut.

Seuraavan kerran, kun joku alkaa puhua (valetta siitä), että miehet ja naiset eivät saa samaa palkkaa samasta työstä, muistakaa sanoa, että kiitos naisvaltaisen Tehyn, Suomessa ei enää makseta samasta työstä samaa palkkaa eri henkilöille.
Muistakaa tämä ja alkakaa itsekin vaatia eri palkkaa työstänne, kuin mitä kolleganne saavat - Tehyhän on jo näyttänyt, että samasta työstä ei tarvitse maksaa samaa palkkaa eri henkilöille! Jos ammattiliitto (etenkin jos Tehy) alkaa valittamaan, että ette te voi saada korkeampaa palkkaa kuin mitä ammattiliittoihin kuuluvat saavat, voitte hienosti todeta, että miten sitten on mahdollista, että ammattiliittoon kuuluvat voivat saada korkeampaa palkkaa kuin ammattiliittoon kuulumattomat...

Tosiasiassa on siis täysin valheellista väittää, että sairaanhoitajat saivat palkankorotuksen. Sairaanhoitajat eivät saaneet euroakaan lisää palkkaa. Tehyläiset sairaanhoitajat ja vain ja ainoastaan Tehyläiset sairaanhoitajat saivat korotuksen palkkaansa. Kaikkiin muihin ammattiliittoihin kuuluvat tai kuulumattomat sairaanhoitajat eivät hyötyneet nyt mitään.Ammattiliittoihin kuulumattomat ovat nyt epätasa-arvoisessa asemassa ammattiliittoihin kuuluvien kanssa

Suomessa ei ole mahdollista neuvotella itse omasta työehtosopimuksestaan esimerkiksi kunnallisella alalla. Työehtosopimusten yleissitovuus estää tämän. Esimerkiksi minä olisin halukas itse neuvottelemaan työehtoni (palkka mukaanlukien) suoraan esimiesteni kanssa. Tämä ei ole mahdollista.
Tehyyn kuulumaton ei voi saada lisää palkkaa, koska ei kuulu Tehyyn eikä hän voi mitenkään neuvotella palkastaan, koska työehtosopimusten yleissitovuus estää sen. Tilanne on täysin mielipuolinen ja vapaata sopimusoikeutta loukkaava.

Muistakaa, että kyse ei ole vapaaehtoisesta sopimisesta eri sopimuspuolten välillä. Jos olisi, tilanne olisikin erittäin hieno. Kyse on siitä, että
Tehy voi sopia työehdoista, mutta sinä et itse voi vaikka et kuuluisikaan Tehyyn. Työnantaja taas ei voi olla valitsematta Tehyn jäsentä työntekijäkseen hänen Tehy-jäsenyytensä perusteella, koska se olisi syrjintää. Tehyn jäsenelle työnantaja ei voi olla maksamatta samaa palkkaa kuin mitä Tehy on jäsenilleen vaatinut. Yksilöllä, joka ei kuulu ammattiliittoon, ei ole mitään tämänlaista suojaa.Ei ole vapaamatkustamista olla kuulumatta ammattiliittoon

Aikaisemmin ammattiyhdistykset ovat neuvotelleet koko alaa koskevat työehtosopimukset. Jonkun mielestä tämä on merkinnyt vapaamatkustusmahdollisuutta niille, jotka työskentelevät alalla, mutta eivät kuulu liittoon. Tällöin unohdetaan, että
liittoon kuulumattomatkin ovat joutuneet työehtosopimusten yleissitovuuden vuoksi hyväksymään liiton neuvottelemat paskatyöehdot.

Tilanne olisikin toinen, jos sen enempää liittoon kuulumattoman työntekijän - kuin liittoon kuulumattoman työnantajankaan ei tarvitsisi noudattaa liittojen neuvottelemia työehtosopimuksia ja niiden yleissitovuutta. Mutta kun täytyy noudattaa. Ammattiyhdistyksellä on semmoinen "oikeus".Tehyn saama korotus on todellisuudessa pieni

Ensimmäisiä asioita, joita eräs kaverini (ekonomi koulutukseltaan) sanoi minulle tänään soittaessaan oli:"Ne tyhmät Tehyn ämmät eivät näköjään osaa laskea". Uutisissa jaksetaan jauhaa siitä, että korotus on historiallisen suuri. 22-28% kun lasketaan mukaan indeksi- ja Tupokorotukset. Mutta, helposti unohtuu, että Tehyn neuvottelema sopimus on nelivuotinen, eikä mikään tänä vuonna voimassa oleva "kuoppakorotus", joka korjaisi pitkään olleen palkkakuopan. Lasketaampa hieman...

Keskimäärin vaikkapa 24% korotus jaettuna neljälle vuodelle tekee keskimäärin 6% per vuosi. Itse asiassa vähemmän kun korotukset laskevat korotusta korotuksille, mutta ei mennä niin pikkutarkaksi nyt. Kun tästä 6% vähennetään inflaatio, eli about 3% vuodessa, jää korotukseksi noin 3% vuodessa. Tämä tarkoittaa, että Tehyyn kuuluvan sairaanhoitajan peruspalkan (1800 euroa kuussa) ostovoima nousee noin 1800 X 0,03 = 54 euroa kuussa. Mutta ei siinä vielä koko laskutoimitus ole, ei suinkaan...

Jotta kunnat voivat kustantaa nämä palkankorotukset, ne voivat joutua tuntuvasti nostamaan veroäyriään. Kun mukaan lasketaan vielä se, että "työtaistelun" (ei irtisanoutuminen ole työtaistelua vaan irtisanoutumista) seurauksena tehdyt järjestelyt ja jonojen purku maksaa hunajaa, voidaan arvella että verotus nousee ehkä 0,5%. Noin 2000 eurosta, eli hoitsun peruspalkasta korotuksen jälkeen, lasketaan 0,5% niin se on 10 euroa kuussa. Eli se 54 euron ostovoiman nousu per kuukausi tippuukin 44 euroon kuussa kun huomioidaan, että kuntien verotus nousee. Ei siinäkään vielä kaikki.

Mikäli tulot nousevat, niin progressiivuus valtion verotuksessa nousee myöskin. Ja muutenkin joutuu tietty maksamaan enemmän veroa. Jos oletetaan, että korotuksen vuoksi veroprosentti nousisi taas vaivaiset 0,5% tulojen kasvamisen ja progressiivisuuden vuoksi, niin tuo 44 euroa kuussa
ostovoiman lisäys tippuukin sitten jo 34 euroon kuussa. Ja Tehy se jaksoi pitää hallituksen tarjoamaa 30 euroa/kuussa kuoppakorotusta lapsellisena!

Mutta juttu jatkuu vielä tästäkin. On nimittäin väläytelty, että henkilökuntaa lomautettaisiin, jotta hoitajille saadaan maksettua korotukset. Itse asiassa, on mahdollista, että hoitohenkilökuntaa lomautetaan huomattavasti, pitkällä aikavälillä ei ainakaan lisätä. Lomautusajaltahan ei makseta palkkaa, joten jokainen voi miettiä nouseeko hoitajien tulotaso todellisuudessa lainkaan.Naiset maksavat ja kärsivät hoitajien nousevasta palkasta

Tehy pyrkii esittämään itsensä naisvaltaisena ja naisia tukevan järjestönä. Jo edellä mainitsemani 4 kohtaa osoittavat, että totuus on toinen. Palkankorotuksen suuruus, kohdentuminen ja erityisolosuhteet aiheuttavat kosolti ongelmia.

Mikäli terveydenhoitopäiviin ei ole entiseen lailla varaa, naiset kärsivät, koska käyttävät enemmän terveyspalveluita kuin miehet (50% enemmän rahaa kuluu naisten hoitoon kuin miesten). Mikäli kunta lomauttaa henkilöstöä, se tarkoittaa käytännössä naisia (hoitohenkilöstöä, lastenhoitajia, siivoajia, toimistotyöntekijöitä, jne.). Kun "samasta työstä ei tarvitse maksaa samaa palkkaa" -trendi tulee käyttöön, niin työnantajat alkavat hilata naisten palkkatasoa mieskollegoitaan matalammaksi mm. siksi, että äitiysraha jne. nostavat naisten kustannuksia työnantajalle.Tehy ei ole onnistunut ajamaan sairaanhoitajien etuja

Sairaanhoitoalalla työsuhteiden ketjuttaminen, pätkiminen ja määräaikaisuus on ollut ongelma jo 15 vuotta. Tälle Tehy ei ole tosiasiallisesti tehnyt yhtään mitään. Palkkaus on ollut huono eikä sitä ole korotettu selvästi vielä pidempäänkään aikaan. Tälle Tehy on vasta nyt saanut tehtyä hieman jotakin, kun parikymmentä vuotta palkkaus on laahannut valtavasti perässä. Työolosuhteet ylitäysillä osastoilla alimitoitetulla henkilökunnalla ovat olleet ongelmana jo lamasta lähtien. Tälle Tehy ei ole tehnyt vieläkään yhtään mitään. Terveysalan ammattilaisten sekaantuminen uskomuslääkintään rehottaa Suomessa, mustaten todellisten sairaanhoitajien mainetta ja huijaten sairaita ihmisiä. Tälle Tehy ei ole tehnyt vieläkään yhtään mitään.

Ennen tätä työsopimusjupakkaa Tehy laittoi voimaan "ylityö- ja vuoronvaihtokiellon", tarkoituksenaan "painostaa" työantajaa hyvään neuvottelutulokseen. Mikä oli sen vaikutus? Työnantajapuolelle ei mikään, koska ei kuntatyönantajaa oikeasti kiinnosta pätkääkään jos sairaalan osastolla puuttuu jostain iltavuorosta työntekijä ja joku potilas saa huonompaa hoitoa sen vuoksi. Miksi kiinnostaisikaan, ei kuntatyönantaja menetä euroakaan ja kaikesta voidaan syyttää sitä, että "ei ole verovaroja järjestää hoitoa paremmin"... Ylityökielto sen sijaan on aiheuttanut tuntuvia ansiotulomenetyksiä Tehyläisille, koska ylitöistähän maksetaan lisää tuntipalkkaa ja vieläpä korotettua tuntipalkkaa ja kun niitä ei saanut tehdä niin...Tehy epäonnistui tuhannen taalan paikassaan!

Tehyllä olisi nyt ollut loistava tilaisuus korjata terveysalan työntekijöiden ongelmat kerralla kuntoon. Joukkoirtisanoutuminen ja lupaukset hoitajien tilanteen parantamisesta ennen vaaleja käänsivät edun Tehyn puolelle. Sitä etua ei neljän vuoden kuluttua enää ole, kun Tehy seuraavan kerran neuvottelee työehtosopimuksista. Seuraavat 20 vuotta muistetaan, että "tehän juuri saitte valtavan korotuksen", eikä mitään lisäbonuksia enää tipu sairaanhoitoon.

Tehyltä puuttui ns. munaa. Tehyltä puuttui sisua ja päättäisyyttä pistää asiat kuntoon. Tehyltä puuttui sisua vaatia tarpeeksi ja katsoa viimeinen kääntö tai bluffi tässä pelissä. Nyt ainoa mitä Tehy sai, oli painostuksesta katkeroituneita hoitajia, joiden palkankorotus tosiasiassa hupenee inflaatioon ja kasvaviin veroihin tai lomautuksiin...sekä kunnat, jotka tämän pelleilyn varjolla voivat lomauttaa työntekijöitä ja nostaa verojaan tuntuvasti.

Vielä juhlitaan Tehyssä, mutta kunhan nousuhumalan jälkeinen krapula huomenna iskee, voivat esittämäni ikävät tosiasiat alkaa valjeta myös rivijäsenille. Silloin en haluaisi olla Tehyn johtoportaan kengissä.

16 kommenttia:

 1. "Työolosuhteet ylitäysillä osastoilla alimitoitetulla henkilökunnalla ovat olleet ongelmana jo lamasta lähtien."

  Tämä on myytti. Suomessa on nykyään historiallisesti ja muihin maihin verrattuna paljon sairaanhoitajia. Sairaanhoitajien määrä potilasta kohden on nykyään paljon suurempi kuin ennen lamaa. Suurempi osa työstä vaan menee erilaiseen byrokratiaan. Työ ei ole tehokasta.

  Itselläni ei ole kokemusta kuin mielenterveyspuolen hoitajista, mutta ainakaan heillä ei kiirettä ole. 50% työajasta kuluu kahvitellen, netissä surffaillen ja paskaa jauhaen. Heidän ammattiosamiisensakaan ei ole erityisen korkealla tasolla. Ja nyt kun korotuksilla sairaanhoitajien palkat nousevat yhä lähemmäksi sosiaalityöntekijöiden ja psykologien palkkoja niin yhä kannattavampaa on palkata toisia ammattitaitoisempia ammattiryhmiä.

  VastaaPoista
 2. No niin hyvä Markus Jansson.
  Olet oikeassa. Muuta en voi todeta.

  VastaaPoista
 3. Tehyn saama korotus ei ole suinkaan 22, vaan todellisuudessa se on 13.7 prosenttia. Tehy laskee kaikki järjestelyvarat ym. tasokorotukset mukaan, joita ei tule automaattisesti kaikille.

  Järjestelyvaraerät ovat erittäin kieroutunut tapa korottaa joidenkin palkkaa pärstäkertoimen ja nuoleskelun mukaan mitättömällä summalla (0.3% tai 0.5%). Mukaan on laskettu myös kahden prosentin korotus, mikäli hoitajia ei lisätä yli 1300 vuodessa. Sekö on Tehyn tarkoitus, että vanhat jää eläkkeelle ja entistä pienemmällä porukalla täytyy työt luistaa. Paperilla näyttää työn tuottavuudelta. Heh!

  Sopimuskausi on todella pitkä. Samaa Tehyn käyttämää laskentakaavaa käyttäen kaikki liitot voisivat laskea mukaan 4-6 prosentin mahdollisen yleiskorotuksen vuosina 2010-2011, jolloin saataisin esim. Superin sopimukseen lukemat 16-18 prosenttia. Tämä huomioiden Tehyn korotus on todellisuudessa 13.7 + neljästä kuuteen prosenttia = 17.7-19.7. Aika kaukana 28 prossaa.

  Jaanaa on vedetty kuin pässiä narussa ja Jaana vetää nyt Tehyläisiä hoitajia höplästä nauttien vielä heidän arvostustaan hetken aikaa, ennenkuin totuus valkenee. Osalle on jo totuus tullut ilmi, mutta osa ei ollut tajunnut yhtään käyttää aivojaan, vaan tulivat aamulla töihin riemusta kiljuen. Totuus valkeni kyllä heillekin muiden opastuksella.

  Sopimus ei ole mitään siihen verrattuna, mitä kaikkea valmisteluja ja mouhoamista on koko syksy ollut.

  Mielenkiintoista nähdä milloin tehyläiset sekä media hoksaavat kusetuksen ja miten siihen reagoidaan.

  Terv. Hoitaja, muttei minkään liiton jäsen

  VastaaPoista
 4. > Suomessa on nykyään
  > historiallisesti ja muihin maihin
  > verrattuna paljon
  > sairaanhoitajia.

  Ei ole. Vain terveyskeskuksissa on, koska siellä on niin vaikeahoitoisia potilaita ja toisaalta hommat on organisoitu päin persettä.


  > Suurempi osa työstä vaan menee
  > erilaiseen byrokratiaan. Työ ei
  > ole tehokasta.

  Tämä pitää paikkaansa. Jos minä haluan kirjoittaa rapsaan, että potilas sai lääkettä, aikaisemmin riitti että otin kynän pöydältä, avaisin kansion ja kirjoitin siihen. Aikaa meni 10s. Nykyään pitäisi kirjautua tietokoneelle, kirjautua potilasohjelmaan, avata oikea potilaaliohjelma, hakea oikea potilas, hakea potilaan hoitopäivä, hakea hoitopäivä-kohdasta oikea sarake, kirjoittaa siihen annettu lääke...ja sitten tietysti sulkea kaikki em. jotta joku muukin pääsee sinne kirjoittamaan omilla tunnuksillaan. Kaikessa tässä menee oikeasti aivan pahuksesti aikaa turhaan.

  Jonkinmoinen ratkaisu olisi, että jokaisella hoitsulla olisi sovittu "omaläppäri" jota voisi käyttää, jolloin ei tarvitsisi aina mennä tota koko proseduuria läpi. Riittäisi, kun poistaisi työasemasta lukituksen ja voisi kirjata. Mutta kun tietokoneita ei ole tarpeeksi osastoilla eikä jengi osaa niitä käyttää tällä tavalla nin tilanne on mitä on...


  > 50% työajasta kuluu kahvitellen,
  > netissä surffaillen ja paskaa
  > jauhaen.

  Siltä se voi vaikuttaa ulkopuolisesta. Todellisuudessa "kahvittelu" tarkoittaa usein raportin pitämistä ja taukoa, "netissä surffailu" tarkoittaa usein potilastietojen katsomista koneelta ja "paskanjauhanta" normaalia työpaikkajutustelua.

  Ei ne hoitajatkaan voi 8h päivässä olla 100% työtehtävissä potilaiden kanssa. Joskus on onneksi niin rauhallista että voi viettää enemmänkin aikaa potilaiden kanssa. Usein ei.


  > Heidän ammattiosamiisensakaan ei
  > ole erityisen korkealla tasolla.

  Millä perusteella?

  VastaaPoista
 5. > Mielenkiintoista nähdä milloin
  > tehyläiset sekä media hoksaavat
  > kusetuksen ja miten siihen
  > reagoidaan.

  Taidan ainakin omalla työpaikallani valmistautua tuohon tuomalla sinne YKT:n lomakkeita ja papereita liittymistä varten. Hehehee...

  VastaaPoista
 6. "Siltä se voi vaikuttaa ulkopuolisesta. Todellisuudessa "kahvittelu" tarkoittaa usein raportin pitämistä ja taukoa, "netissä surffailu" tarkoittaa usein potilastietojen katsomista koneelta ja "paskanjauhanta" normaalia työpaikkajutustelua."

  en minä ole ulkopuolinen. Olen kyllä ollut töissä mielenterveyspuolella ja kyllä siellä tietokoneella ihmisillä tuntui porno pyörivän useammin kuin potilastiedot.
  raporttiin menee puoli tuntia. mutta kahvihuoneessa on aina useampiakin "päivystämässä".

  ja ainakin vuonna 2000 oecd:n tilastossa suomessa on tuhatta asukasta kohden eniten sairaanhoitajia vertailumaista.
  http://pnykanen.vuodatus.net/blog/666578
  traumaosastolla sairaanhoitajana työskentelvä tätini kertoo, että 80-luvulla oli puolet vähemmän hoitajia, vaikka potilaita oli sama määrä

  mielenterveyspuolen hoitajien ammattitaito ei ole erityisen korkea. He ovat unohtaneet somaattiset taidot, mutta psykologinen tietämys ei ole järin suurta. ainakaan, että se potilastyössä näkyisi. Kyllä siellä pelataan vanhemmilta opituilla kasvatusasenteilla; potilaita hoidetaan ehdollistamalla ja uhkailemalla. lempi sanontoja on, että pitää olla joku roti, ettei mene ihan mahdottomaksi.

  uskon, että on kyllä kiireisiäkin osastoja, mutta mielenterveyspuolella en ole törmännyt. erityisen ylimitoitettu henkilökunta on lasten ja nuorten psykiatrisilla osastoilla, koska rahahanat on herkemmin auki lapsen hädälle eikä mitään voi kieltää lastenosastoilta tai päättäjä on julmuri ja lastensurmaaja.

  VastaaPoista
 7. > Olen kyllä ollut töissä
  > mielenterveyspuolella

  Milloin, miten kauaa ja missä tehtävissä? Itse olen ollut töissä sairaanhoitajana niissä tehtävissä nyt yhteensä viitisen vuotta.


  > raporttiin menee puoli tuntia.
  > mutta kahvihuoneessa on aina
  > useampiakin "päivystämässä".

  Jaa-a. Riippuu paikasta. Jossain paikassa rapsa pidetään yksin uudelle työvuorolle, jotta muut voisivat tehdä muita hommia silloin. Joissain paljonkin porukkaa on rapsalla, jottei vaan mitään jää sanomatta. Puolensa ja puolensa kummassakin.


  > ja ainakin vuonna 2000 oecd:n
  > tilastossa suomessa on tuhatta
  > asukasta kohden niten
  > sairaanhoitajia vertailumaista.

  No, nyt on vuosi 2007. Kannattaa myös huomioida, että sairaanhoitajien tehtävänkuva voi olla hyvinkin erilainen eri maissa. Esimerkiksi monissa maissa hoitaa joku hoitoapulainen hommia, joihin täällä on palkattu sairaanhoitaja. Niin ikään kannattaa huomioida, että Suomessa voi olla tarve suurempi, koska esim. vanhuksia makuutetaan sisätautiosastoilla jossa heidän kuntonsa romahtaa.


  > traumaosastolla sairaanhoitajana
  > työskentelvä tätini kertoo, että
  > 80-luvulla oli puolet vähemmän
  > hoitajia, vaikka potilaita oli
  > sama määrä

  Silloin ei ollut sellaista määrää monimutkaisia laitteita kuin nykyään on, eikä toisaalta tainnut se selviämisprosentti noilla potilaillakaan olla yhtä hyvä kuin mitä se nykyään on.


  > mielenterveyspuolen hoitajien
  > ammattitaito ei ole erityisen
  > korkea. He ovat unohtaneet
  > somaattiset taidot, mutta
  > psykologinen tietämys ei ole
  > järin suurta. ainakaan, että se
  > potilastyössä näkyisi.

  Tämäkin riippuu taas melkoisesti. Nykyään sairaanhoitaja amk tutkinto sisältää paljonkin somatiikan opetusta ja toisaalta lähihoitajan koulutus psykiatriaan on sairaanhoitajan koulutusta selvästi kattavampi. Omakohtaiset kokemukseni kyllä kertovat, että parhainpia ovat juurikin sellaiset mielisairaanhoitajat, jotka ovat olleet ammatissaan vaikka 20-30v.


  > Kyllä siellä pelataan vanhemmilta
  > opituilla kasvatusasenteilla;
  > potilaita hoidetaan
  > ehdollistamalla ja uhkailemalla.

  No, jos toiselta on aivan perustaidot hukassa (ei osaa vaatteita vaihtaa eikä käydä suihkussa) niin mitenkäs sitten? Puhumalla nätistä? Etsää viitsis...viitsisitsä...etsääviitsis?


  > lempi sanontoja on, että pitää
  > olla joku roti, ettei mene ihan
  > mahdottomaksi.

  No tuo pitää kyllä paikkaansa. Psyykkisesti oireileva ihminen tosin hyötyy selvistä rajoista ja rauhasta. Sekasotku ja hälinä sekoittavat entisestään.


  > erityisen ylimitoitettu
  > henkilökunta on lasten ja nuorten
  > psykiatrisilla osastoilla, koska
  > rahahanat on herkemmin auki
  > lapsen hädälle eikä mitään voi
  > kieltää lastenosastoilta tai
  > päättäjä on julmuri ja
  > lastensurmaaja.

  Tästä olen täysin samaa mieltä. Varsinkin, kun noilla osastoilla ei lapsille anneta edes kunnon lääkitystä. Eipä sikäli, eipä niille lapsille kunnon diagnoosejakaan anneta.

  VastaaPoista
 8. 30 vuotta hoitajan olleena en voi muuta sanoa kuin että tietämättömyys paistaa läpi niin paljon, että en jaksa edes kommentoida. Kyllä tuollaisella tekstillä saa karvat nousemaan pystyyn,mutta sitten tajuaa, ettei kannata...

  VastaaPoista
 9. > 30 vuotta hoitajan olleena

  Oletko tosiaan vain puhutko vain soopaa?


  > en voi muuta sanoa kuin että
  > tietämättömyys paistaa läpi niin
  > paljon, että en jaksa edes
  > kommentoida.

  No johan kommentoit.
  Et viitsinyt sitten asiaa ja asiallisesti kommentoida? Millä tapaa muka? Miten? Missä olin väärässä? Häh?


  > Kyllä tuollaisella tekstillä saa
  > karvat nousemaan pystyyn,mutta
  > sitten tajuaa, ettei kannata...

  Jopas on selittelyä kerrakseen. Jos olen jossain kohdassa mielestäsi väärässä niin kerro ihmeessä missä ja millä perusteella. Niinhän se menee.

  Taitaa olla vaan niin, että osuin ikävästi kommentillani etkä halua sitä myöntää ja siksi et vastaa mitään. Eroa Tehystä tuon itsepetoksen sijaan ja liity vaikkapa YTK:hon!

  VastaaPoista
 10. Jatkan vielä keskustelua vanhasta aiheesta, koska tämä nyt sattuu olemaan ainoita aiheita josta minulla on omakohtaista kokemusta nuorella työurallani.

  Olen toiminut mielisairaanhoitajan sijaisena Niuvanniemen sairaalassa. Se on valtion sairaala, joten eroaa merkittävästi kuntien ja kuntayhtymien sairaaloista, joissa olen ollut vain potilaana.

  "> traumaosastolla sairaanhoitajana
  > työskentelvä tätini kertoo, että
  > 80-luvulla oli puolet vähemmän
  > hoitajia, vaikka potilaita oli
  > sama määrä

  Silloin ei ollut sellaista määrää monimutkaisia laitteita kuin nykyään on, eikä toisaalta tainnut se selviämisprosentti noilla potilaillakaan olla yhtä hyvä kuin mitä se nykyään on."

  omakohtaista kokemusta ei ole, mutta tätini selittää väkimäärän kasvun pääasiassa byrokratian kasvulla. puolet hoitajista tekee jatkuvasti vain kirjaamista tai jotain hoitotieteellistä hölynpölyä.

  Itse toimiessani mielisairaanhoitajan sijaisena en saanut kuvaa, että suuri osa hoitajista olisi erityisen ahkeria tai kiireisiä. tietysti vaikeahoitoisten ja kriminaalipotilaiden hoito on kovasti erilaista kuin monet muut. paljon henkilötyövoimaa uppoaa pelkästään yleisen turvallisuuden ylläpitämiseen.

  Minua on useasti palkattu osastoille tekemään ei mitään yhdenkin vuoron keikoille. osastonhoitajat tai ylihoitajat eivät tunnu lainkaan ajattelevan palkkauksen taloudellisia tai mitenkään muuten järjellisiä perusteita palkkaamiseen.

  Valtion sairaalat lienevät erityisen paha esimerkki kilpailun puuttumisen rappeuttavalle vaikutukselle. tavallaanhan on kilpailua kun vanha vaasa ja niuvanniemi kilpailevat kuntien potilaista. käytännössä tämä ei toimi, koska molemmat sairaalat tuntuvat olevan jatkuvasti ylitäytettyjä.

  Niuvanniemen sairaalassa on tällä hetkelläkin käsittääkseni kuusi ylilääkäriä, vaikka minulle on kerrottu, että kaksikin pystyisi tekemään tarvittavat hommat. ainakaan kesälomakaudella se järjestely ei tuota ongelmia. lisäksi ylilääkäreiden määrää lisää heille tungetut turhat byrokraattiset roolit kuten työsuojelupäällikköys tai laatuvastaavan homma. lisäksi on nähty tarpeelliseksi palkata yksi ainoastaan tutkimukseen keskittyvä ylilääkäri.

  huonoa johtamista edesauttaa se, että arvostetaan huomattavasti enemmän muodollisia pätevyyksiä ja julkaistuja artikkeleja kuin hallinnollista osaamista.

  Monen Niuvanniemen ongelman koetaan johtuvan tämänhetkisten johtavien lääkäreiden ja muiden johtajien huonoudesta. valitettavasti näitä virkamiehiä on mahdoton erottaa tekivät he kuinka huonoa tulosta tahansa. sama meininki siis jatkuu aina seuraavien johtajien valintaan saakka, eli tämänhetkisten johtajien eläköitymiseen asti.

  ja silloinkin johtokunta tulee taas painottamaan julkaistujen artikkelien määrää, eikä lainkaan arvioimaan hallinnollista pätevyyttä tai tehokkuutta. uuden johtajan valinta tulee olemaan siis pitkälti arpapeliä.

  Työmoraali hoitaja tasolla on huono. On liikaa hoitajia ja liian vähän tehtävää. On liian vähän vaikutusvaltaa ja vastuuta. Potilaisiin suhtaudutaan negatiivisesti (monet tämän ansaitsevat näin moraalisesti ajatellen, mutta koska ovat sairaita niin eivät koskaan)

  lääkehoito sairaalassa on varmasti maan huippuluokkaa. Mutta hoitajat vittuilevat potilaille ja tekevät ilmeisen vääriä johtopäätöksiä käyttäytymisestä. Myötäelävä ja ymmärtävä hoitaminen on harvinaista.

  muodollista pätevyyttä arvostetaan kohtuuttomasti. Kokenut hoitoapulainen on monesti huomattavasti parempi hoitaja kuin koulusta tuotettu vihamielinen pätevä hoitaja. hoitoapulaisista ollaan silti luopumassa täysin. väärään erityisalaan erikoistunut potilaiden kanssa toimeentuleva älykäs hoitaja ei saa virkaa. Virka annetaan pätevälle on se sitten kuka tahansa.

  Osastonhoitajan ja apulaisosastonhoitajan virkoihin vaaditaan maisterinpapereita, vaikka ennen on tultu toimeen ilmankin aivan loistavasti. Hoitotieteen sisältö on poikkitieteellistä keksittyä hölynpölyä, joka tuntuu enemmänkin hämärryttävän empiirisen kokemuksen ja tutkimuksen arvoa.

  kokeneet hoitajat eivät myöskään hae osaston- tai apulaisosastonhoitajiksi, koska vanhan työehtosopimuksen mukaiset ikälisät ja kokemuslisät antavat paremman palkan kuin uuden aseman ottaminen.

  sunnuntai ja yötöistä kilpaillaan. (niistä on niukkuutta, eli niiden hinta on liian korkea [siis lisät liian isot]) Turvallinen hoito-koulutusta järjestetään sunnutaisin, joten sunnuntaityövuoroihin (tuplapalkala) joudutaan hankkimaan ylimääräisiä työntekijöitä. tämä siksi, ettei kouluttajiksi suostuneet hoitajat menettäisi sunnuntailisiään. (miksi ei olisi järkevämpää maksaa kouluttajille kunnon koulutuslisiä, sen sijaan että joudutaan kouluttajien lisäksi maksamaan myös koulutettaville sunnuntailisiä. vain tähän pystyy julkinen järjestelmä) koulutuksesta pummiminen on hoitajien ammattiharrastus.

  hoitajilla on huono työmoraali. he nukkuvat yövuorot. kun joku hirttää itsenä tai tappaa huonekaverin yövuorossa, niin kansa älähtää ja byrokratia reagoin. byrokratia reagoi määräämällä hoitajat kirjaamaan puolentunnin välein tai valmomaan välittömästi. Hoitajat yhä nukkuvat, mutta heräävät puolta tuntia aikaisemmin, että allekirjoittavat puolentunnin välein papereihin, että potilas nukkui.
  jos potilas on tehnyt itsemurhan tai murhan, niin keksitään lisää byrokratiiaa (kirjaus viidentoista minuutin välein) estämään tulevaisuudessa vastaavat tapahtumat.

  kollegiaalinen suojelu on ainoa, mitä on jäljellä työmoraalista. Työtä ei tehdä potilaiden, esimiesten tai yhteyskunnan hyväksi. työtä tehdään työkavereiden hyväksi. Kun työvuoroni ja sitä myötä hoitovelvollisuuteni kesti yhdeksään asti niin pyrin loikoilemaan osastolla yhdeksään. sitä paheksuttiin ja yleensä sain kuulla noin viisi kertaa, että minun sopisi lähteä jo. Neuvottiin, että jos joutuisin työmatkalla liikennevahinkoon niin soittaisin työpaikalle ja sanoisin, että merkkaisivat että lähdin jo puolelta kotiin, että saisin vakuutuskorvauksen.

  työmoraalin puute levisi kaikkialle. Potilailta katosi tupakkaa, karkkia. potilasruokien syönti on kaikkialla tunnettu väärinkäytös. ja kaikkialla hyväksytty. olen varma, että sinä kokeneena hoitajana halveksit, että paheksun potilasruokien syömistä. menisiväthän ne muuten hukkaan.

  mutta se oikeasti johtaa siihen, että potilaille annetaan mahdollisimman vähän hyviä ruokia ja jälkiruokia, että riittää hoitajillekin. ja johtaa siihen, että hoitajien suosiota tavoittelevat ruokalatyöskentelijät tekevät toistuvasti liikaa ruokaa, että hoitajillekin jää. näin tuhlaten veronmaksajien rahoja. ja lisäten tunnollisten rahoitustaakkaa, kun tunnolliset käyvät ruokalassa syömässä omalla kustannuksella.
  ruokalan ei ole tarkoituskaan olla voitollinen. siksi se ei välitä, että kun se tekee lisäruokaa hoitajien syötäväksi niin se menettää maksavia asiakkaita rehellisten ruokailija-asiakkaiden määrässä.

  Kaikenlaista huonoa olen kohdannut työskennellessäni hoitajana. samaa huonoa on veljeni kohdannut. samaa piittaamattomuutta kun tehdään ratsioita. samaan töykeyttä potilaita kohtaan. Jos vain hoitajat pystyisivät säilyttämään sen nuoruuden viattomuuden jota hoitajakasi opiskeleva veljeni osoittaa. sen että yrittää tehdä parhaansa, eikä vain päästä vähimmällä.

  kunnalliselta puolelta itselläni on kokemusta vain potilaana, mutta nekään kokemukset eivät ole lainkaan lisänneet luottamustani järjestelmän toimivuuteen.

  Uskon, että huonompikin liikemies onnistuisi melko tehokkaasti parantamaan palveluita halvemmilla palvelumaksuilla. jos vain tähän annettaisiin mahdollisuus.

  en tiedä mikä vaivaa lääkäripalveluiden vuokrausta, että miksi kilpailu on niin äärimmäisen kehnoa, että vasta-valmistuneillekin joudutaan maksamaan järkyttäviä palkkioita huonoista tk-lääkärikeikoista. Miten voi olla, että sonkajärveläiselle eurolääkäritöitä tekevälle huonolle aloittelijalle joudutaan maksamaan väitelleen suppean erikoisalan ylilääkärin kuopion palkkaa. kunpa vain nämä tuottavat markkinat joku löytäisi ja tarjoaisi pienille kaukaisille kunnille vähän inhimillisempiä tarjouksia.

  Mutta minä vastustan ajatusta, että olisi moraalinen velvollisuus maksaa suomalaisille "naisaloille" kuten sairaanhoitajille saksalaista palkkatasoa vain sen takia, että saksalaisen sairaanhoitajan palkkataso on lähempänä suomalaisen insinööörin palkkatasoa. ei suomalainen insinöörikään tienaa yhtään enempää saksalaiseen kollegaansa verrattuna kuin suomalainen sairaanhoitaja saksaiseen kollegaansa verrattuna.

  VastaaPoista
 11. Pirun hyvää tekstiä kirjoitit, paljon, paljon asiaa! Kaikkeen en voi kommentoida millään, mutta muutamia kohtia laitoin kuitenkin...


  > puolet hoitajista tekee
  > jatkuvasti vain kirjaamista tai
  > jotain hoitotieteellistä
  > hölynpölyä.

  Valitettavan totta. Kiitos tietotekniikan ja byrokratian.


  > valitettavasti näitä virkamiehiä
  > on mahdoton erottaa tekivät he
  > kuinka huonoa tulosta tahansa.
  > sama meininki siis jatkuu aina
  > seuraavien johtajien valintaan
  > saakka, eli tämänhetkisten
  > johtajien eläköitymiseen asti.

  Hyvä huomio tämäkin. :)


  > Kokenut hoitoapulainen on monesti
  > huomattavasti parempi hoitaja
  > kuin koulusta tuotettu
  > vihamielinen pätevä hoitaja.

  Juuri näin. Itse asiassa monessa paikassa psykiatrisella puolella ainakin sairaala-apulaiset ja siivoajatkin ovat hyvin perillä ja käytäntöä osaavia. Miksi? Koska viettävät paljon enemmän aikaa potilaiden parissa kuin hoitajat.


  > Hoitotieteen sisältö on
  > poikkitieteellistä keksittyä
  > hölynpölyä, joka tuntuu
  > enemmänkin hämärryttävän
  > empiirisen kokemuksen ja
  > tutkimuksen arvoa.

  Aivan. Etenkin, kun ottaa huomioon, miten paljon hoitoalan ammattilaiset uskovat ja käyttävät, sekä jopa antavat kaikenlaisia uskomuslääkintää, ei voi hoitotieteen saavutuksia kyllä kehua.


  > hoitajilla on huono työmoraali.
  > he nukkuvat yövuorot.

  Aika harvinaista tuo lienee. Toisaalta, mitä sitten pitäisi tehdä yöllä? Kulkea pitkin potilashuoneita muutaman minuutin välein ja sitä kautta herätellä potilaita metelillä?


  > työmoraalin puute levisi
  > kaikkialle. Potilailta katosi
  > tupakkaa, karkkia. potilasruokien
  > syönti on kaikkialla tunnettu
  > väärinkäytös. ja kaikkialla
  > hyväksytty. olen varma, että sinä
  > kokeneena hoitajana halveksit,
  > että paheksun potilasruokien
  > syömistä. menisiväthän ne muuten
  > hukkaan.

  Noita varkauksia ei voi kyllä kuin ihmetellä. Itse en ole törmännyt kyllä yhteenkään tapaukseen, jossa rahaa tai tupakoita tms. olisi hävinnyt. Tietysti joskus on vahingossa annettu väärälle ihmiselle väärät tupakat tms.

  Potilasruuista, niin, ne menevät roskiin, joten parempi kait että tulevat hyötykäyttöön eli syödyksi. Monilla hoitoalan työpaikoilla ei lisäksi ole todellisuudessa mahdollisuutta lakisääteiseen ruokataukoon, eli mennä esim. ruokalaan tms. syömään. Ei ehditä ja osastolla pitää olla tietty minimimiehitys. Myöskin työnantaja on byrokraattisuudessaan usein tehnyt niin, että hoitsut eivät edes VOI ostaa ruokaa keittiöltä itselleen.


  > mutta se oikeasti johtaa siihen,
  > että potilaille annetaan
  > mahdollisimman vähän hyviä ruokia
  > ja jälkiruokia, että riittää
  > hoitajillekin.

  No jaa. Toisaalta, esim. psyk puolella ihmisten syömistä PITÄÄ säännöstellä. Ylimääräistä ruokaa ei voi antaa potilaille, koska osa heistä söisi sitä loputtomiin. Sitten ihmetellään, miksi potilaat ovat ylipainoisia jne.


  > Uskon, että huonompikin liikemies
  > onnistuisi melko tehokkaasti
  > parantamaan palveluita
  > halvemmilla palvelumaksuilla. jos
  > vain tähän annettaisiin
  > mahdollisuus.

  Aivan. Kunnallinen/valtion pulju ei ole tulosvastuullinen käytännössä, eikä voikkaan olla. Eikä sen tarvitse olla.

  VastaaPoista
 12. Uskomatonta.. herra kannattaa sananvapautta ja sitten kommenttia "olet taas niitä ihmisiä jotka luulevat tietävänsä kaikesta kaiken ja olevan aina oikeassa" et julkaissut sivullasi. On tämäkin sitten sananvapautta kun et itseäsi kritisoivaa tekstinpätkä tänne laita. Ihan asiallinen kommentti tuo kuitenkin oli.

  Eli turha jauhaa asiasta, jota et kuitenkaan itse toteuta.

  VastaaPoista
 13. > Uskomatonta.. herra kannattaa
  > sananvapautta ja sitten
  > kommenttia "olet taas niitä
  > ihmisiä jotka luulevat tietävänsä
  > kaikesta kaiken ja olevan aina
  > oikeassa" et julkaissut
  > sivullasi.

  Ei sananvapauden käsitteeseen kuulu, että yksityisen henkilön pitää omassa foorumissaan suvaita mitä tahansa. Foorumi on MINUN joten MINÄ päätän mitä sinne tulee ja mitä ei.

  Etkö todella junttina tätäkään tajua? Voit pistää oman foorumin pystyyn ja postata sinne mitä haluat ja niin sen pitääkin mennä.

  VastaaPoista
 14. "No jaa. Toisaalta, esim. psyk puolella ihmisten syömistä PITÄÄ säännöstellä. Ylimääräistä ruokaa ei voi antaa potilaille, koska osa heistä söisi sitä loputtomiin. Sitten ihmetellään, miksi potilaat ovat ylipainoisia jne."

  metabolinen oireyhtymä on todellakin yleinen psykoottisten potilaiden keskuudessa. tämä ei silti tarkoita sitä, että kaikille potilaille pitäisi tarjota minimiannoksia, jotta koipireisiä riittää hoitajillekin.

  "Aika harvinaista tuo lienee. Toisaalta, mitä sitten pitäisi tehdä yöllä? Kulkea pitkin potilashuoneita muutaman minuutin välein ja sitä kautta herätellä potilaita metelillä?"

  Ei ainakaan ole harvinaista Niuvanniemen sairaalassa, vaan käytäntö. minua on pilkattu pyrkimyksistäni pysytellä hereillä koko yötä. On tosiaan järkevää, että yövuorossa ottaisi torkut, ja siten hoitaja olisi virkumpi muun työvuoron aikana. mutta se että voidaan ottaa torkkuja työvuoron aikana (siis olla työvoiman ulkopuolella) lisää epäilyjä siitä kuinka tarpeellista on yövuorovahvuuden suuri määrä. nimenomaan nukkumisen takia on osastojen työvuorovahtuutta pienennetty minimiin eli kahteen hoitajaan. Se ei ole omiaan lisäämään työturvallisuutta kun työskentelee osastolla jossa potilaina on väkivaltaisia murhaajia. Ei ole kovin lohdullista olla työvuorossa osastolla jossa on 25-miespuolista kriminaalia tai vaikeahoitoista potilasta, kun on itse 175cm pitkä 75kiloinen yksilö ja työtoveri saattaa olla samankokoinen ja unessa.

  byrokraattinen järjestelmä vastaa säästötarpeisiin typerällä tavalla ja vähentää kaikkien osastojen hoitajamäärät minimiin, jolloin valtavia väkivaltaisia miespotilaita hoitavalla osastolla on yhtä monta yöhoitajaa kuin neljää bulimiasta kärsivää alle 50-kiloista hoitavalla osastolla.

  "Potilasruuista, niin, ne menevät roskiin, joten parempi kait että tulevat hyötykäyttöön eli syödyksi. Monilla hoitoalan työpaikoilla ei lisäksi ole todellisuudessa mahdollisuutta lakisääteiseen ruokataukoon, eli mennä esim. ruokalaan tms. syömään. Ei ehditä ja osastolla pitää olla tietty minimimiehitys. Myöskin työnantaja on byrokraattisuudessaan usein tehnyt niin, että hoitsut eivät edes VOI ostaa ruokaa keittiöltä itselleen."

  taloudelliset näkökohdat tuskin sallisivat, että ravintola tarjoaa ilmaiseksi ruokaa joka jää syömättä maksavilta asiakkailta.

  ruokatauon minimimiehitykseen aina varaudutaan liikamiehityksellä. silti juuri kukaan ei käytä ruokalapalveluita joita tarjotaan myös viikonloppuisin.

  mikä ruokala pärjäisi tarjoamalla 50% enemmän ruokaa joka ruokailulla kuin maksavat ruokailijat todella saavat syödä.

  VastaaPoista
 15. Propakandaaaa!!?!

  Kylläpä tämä nyt haiskahtaa selvästi siltä, että isommat heput ovat saaneet puhutettua ei-tehyläiset tehyä vastaan. Syöttämällä heille juuri artikkelin kirjoittajan mainitsemia uhkakuvia ja syytöksiä tehyn päälle.
  Olisi hemmettisoikoon kaikki liitot pysyneet mukana. Mikä hemmetin velvollisuus hoitajilla on tehdä maailman tärkeimpiin kuuluvaa työtä näkkileipäpalkalla?? Tehy oli ainut joka vahvasti pysyi mukana ja VAATI kuulemista. Vaikka korotus nyt ei olisikaan tuntuva, niin pysyipähän messissä loppuun asti ja muitutti päättäjiä, kuinka korvaamatonta hoitotyö on!!

  Jokaisella olisi ollut sama mahdollisuus jos liitot olisivat olleet perskatti vähän määrätietoisempia.
  Niin.. ja eihän mikään estä kaikkia liittymästä tehyyn. Jos sitten aletaan uhkailemaan lomautuksilla, leikkaamisilla ja taitteluilla ym. kaikkia koskettavalla, niin saksittaisiin nyt KERRANKIN jostain muusta, kuin terveys- ja sosiaalipalveluista. Kunnillahan olisi rahaa!! Mutta kun sitä rahaa laitetaan mieluummin kulttuuritaloihin ym. herrojen mukavuuksiin + heidän palkankorotuksiin ja työsuhde-etuihin.

  Tässä "taistelussa" nähtiin, kuinka ympäripuhutettavissa ja pilkkaamalla/syyllistämällä toppuuteltavissa me naisenemmistö olemme!

  Todella, vaikkei korotus tunnu missään, niin kiitos, jälleen mieleni virkistyi ja suuttumus avasi silmäni. En aiokkaan erota tehystä.. kerrankin ihan vain PERIAATTEEN vuoksi.

  T. kansalaisiin pettynyt.

  VastaaPoista
 16. Otan vain kantaa osaan kommenteista mitä esim. Niuvan hoitaja kirjoittaa:

  Olen joskus pohtinut tuota muodollista pätevyysasiaa: Tuntuu siltä että vain "vanhemmat" hoitajat pitävät "virkaikää" ainoana pätevyyden määrittelijänä. Miksi käydä kouluja kun pelkästään vuosia lusimalla voi saada ylennyksen.

  Olen joskus pohtinut että kuinka monta vuotta pitää tehdä töitä ruohonjuuritasolla ennen kuin on ns. "oikeasti pätevä" opetus, tutkimus tai esimiestyöhön nimenomaan hoitoalalla.

  Esimerkiksi monella muulla alalla esimies tulee suoraan koulusta ja kukaan ei valita jos se hoitaa hommansa.

  Eikö koulutuksella ja persoonallisilla valmiuksilla todella ole mitään merkitystä? Ei niin kauan kun muistellaan sodanaikaisia juttuja siitä miten ennenvanhaan oli sitä ja ei ollut tätä, vaikka oma ajattelu usein rajoittuu mustana ja valkoisena sen pienen laatikon sisälle, jossa ollaan vietetty viimeiset kymmenet vuodet.

  Onko niin että kokeet konkarit mieltävät saavansa hallinnollisen pätevyyden pelkästään aikansa ruohonjuuritason hommia painamalla. Kokemusta varmasti on hommista en sitä väitä, mutta...

  olen itse työskennellyt näiden "rivistä" nostettujen alaisuudessa aivan riittämiin. Johtamistaitoja ja sitä pientä laatikkoa laajempaa näkemystä ei yleensä sitten todellisuudessa löydykään, joita saa kouluttatumalla. Lisäksi esimerkiksi johtamisessa on paljon asioita, jotka eivät aukea rivihommia tekevälle... vaan sen rivistä nostetunkin on ne ihan uusina kohdattava. Harmi vaan kun ei ole koulutusta pohjalla vaan pitää mututuntumalla yrittää ja siinä paineessa hajoilla henkilöstölle.

  Toistetaan vanhoja aikansa eläneitä perinteitä eikä kyetä kehittämään toimintaa. Henkilöstöjohtaminen perustuu "natsoihin" ei todelliseen henkilöstöjohtamisosaamiseen. Vanhoja jo ajat sitten väsyneitä hoitajakavereita suositaan ja nuorempia toistaiseksi motivoituneita syrjitään. Ollaan sosiaalistuttu liikaa siihen koneistoon, jossa ollaan koko elämä vietetty.

  Tämän jälkeen vielä kehdataan haukkua kaikki muut, varsinkin johtajat ja esimerkiksi tutkimustyö, johon aika lailla koko terveysalan toiminta perustuu. Tämä ei johdu ensisijaisesti siitä että homma ei aina toimi, koska painitaan monimutkaisten asioiden kanssa vaan ensisijaisesti siitä että ei ymmärretä asioita, jotka ovat sen oman pienen laatikon ulkopuolella. Ja vaikka joku joskus yrittäisikin asioita avata ei niitä haluta ottaa vastaan, koska ollaan urauduttu vanhoihin perinteisiin ja muutosvastarinta on aina pop.

  VastaaPoista