5. syyskuuta 2014

Suomen puolustusvoimien jälleenrakennus, v2.0

Suomen Puolustusvoimat on kaikkea muuta kuin hyvin valmistautunut sotaan. Koulutus ja motivaatio lienee aivan kohdallaan, mutta kaluston ja valmiuskyvyn osalta tilanne on huono. Ei toivoton, mutta huono. Aion seuraavaksi esittää 11-vuotisen suunnitelman puolustusvoimien jälleenrakentamiseksi tasolle, jolla valmius ja kalustotilanne on varmasti riittävän hyvä. Tämän 11 vuoden jälkeen puolustusbudjettia voidaan varmasti supistaa jonkin verran.

Olennaista suunnitelmassani on, että puolustus ei myöskään perustuisi asevelvollisuusarmeijaan, eikä sen kustannuksia piilotettaisi asevelvollisten selkänahasta orjatyön muodossa revittäväksi, vaan sotilaan hommat olisivat enemmänkin elämäntapa, kuten vaikkapa vapaaehtoinen palokunta tai muu sen sellainen toiminta. Tarkoitus ei ole kuitenkaan pitää jatkuvasti hampaisiin asti aseissa valtavaa armeijaa, kuten yleensä "ammattiarmeija"-termiä käyttävät kuvittelevat ja siten pystyvät esittämään "ei-asevelvollisuusarmeijaa" taloudellisesti utopistisena vaihtoehtona. Vapaaehtoiset henkilöt suorittaisivat asepalveluksen ja saisivat siitä sopivan taloudellisen korvauksen itselleen, samalla sitoutuen sotatilanteessa asevoimien käyttöön 20v ajaksi.

Lähtökohtani olisi, että joka vuosi koulutettaisiin 15000-25000 vapaaehtoista miestä ja naista, aivan kuten nykyään koulutetaan varusmiehiä. Saapumiseriä olisi vuodessa kaksi, jotta riittävää valmiutta voitaisiin ylläpitää. Palvelus kestäisi vuoden. Tämän lisäksi ammattisotilaita olisi koko ajan palveluksessa noin 30000 henkilöä (nykyisin on n. 14000). Voimme leikitellä luvuilla ja pohtia vaikkapa, että varusmiesten palkkauskulut olisivat 2500 euroa kuussa ja muun sotilashenkilöstön keskimäärin 3900 euroa kuukaudessa. Tällöin palkkauskulut olisivat yhteensä 2 miljardia euroa vuodessa.

Lisäksi Suojeluskunnat perustettaisiin uudelleen. Ne vastaisivat vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä, avustaisivat liikekannallepanossa ja olisivat nopeasti käytettävissä yllätyksellisissäkin tilanteissa. Suojeluskuntalaisilla olisi omat henkilökohtaiset aseet ja varusteet kotona, sekä tarpeen vaatiessa lisävarustusta ja aseistusta paikallisilla Suojeluskuntataloilla tai vastaavissa paikoissa. Sotatilanteessa ne voitaisiin liittää osaksi paikallisjoukkoja. En laske Suojeluskuntien kuluja tähän yhteyteen, koska se olisi hyvin vaikeaa, kun ei tiedetä, miten suuri innostus jne. kyseiseen toimintaan todellisuudessa olisi. Lisäksi Suojeluskunnat saisivat aseensa ja varusteensa Puolustusvoimilta, joten mitään kalusto- ja koulutuskustannuksia ei käytännössä niiden osalta olisi kuitenkaan.

Puolustusvoimien sodan ajan kokonaisvahvuus olisi laskelmissani 350000 sotilasta, plus ehkä 0-50000 sotilaan suuruiset, vanhemmista ikäluokista koostuvat Suojeluskunnat. Laskennallisesti tämä tarkoittaa noin 16 ikäluokan, eli vaikkapa 20-35-vuotiaiden ottamista palvelukseen sotatilanteessa (320000 sotilasta lisää palvelukseen jo rauhanaikana olevien 30000 ammattisotilaan lisäksi, 20000 sotilasta per ikäluokka). Lisäksi jää käyttöön n. 100000 sotilaan reservi, eli ne 36-40-vuotiaat. Ynnä tietenkin sitä vanhemmat henkilöt, jotka haluavat yhtä vapaaehtoisesti tarttua torrakkaan ja jotka eivät jo ole Suojeluskunnissa. Valmiutta voidaan kuitenkin kohottaa monilla eri tavoin, eikä sodan uhan ollessa ilmeinenkään tarvitse jokaisen paikallisjoukkojen sotilaan tai suojeluskuntalaisen kökkiä poterossa torrakko kädessä, vaan he voivat hyvin hoitaa siviilielämän askareitaan kunnes heitä nimenomaisesti ko. alueella tarvitaan. Tuo 350000+50000 sotilasta on todellakin vain laskennallinen maksimimäärä.

Sodan ajan joukkojen määrävahvuudet suurinpiirtein:
  50000 Jääkäriprikaatit (8 kpl)
  50000 Alueelliset joukot, pataljoonat ja komppaniat yms.
100000 Paikallisjoukot (+50000 Suojeluskunnat)
  50000 Ilmavoimat ja ilmapuolustus
  50000 Merivoimat ja meripuolustus
  50000 Erikoisjoukot ja muut ylijohdon alaiset joukot

Minusta on selvää, että maavoimat tarvitsevat vähintään kahdeksan panssaroitua operatiivista prikaatia, joiden kaluston tulee olla huippuluokkaa. Muutamalla heikolla prikaatilla ei yksinkertaisesti ole mahdollista luoda riittävästi voimaa painopistealueille vihollisen lyömiseksi. Alueelliset joukot tarvitsevat myös riittävästi sotilaita ja kalustoa, jotta niillä on riittävä taktinen liikkuvuus sekä tulivoima. Alueelliset joukot joutuvat taistelemaan vihollisen eteneviä joukkoja vastaan niiden päähyökkäyssuunnissa, joten niiltä vaaditaan paljon. Erikoisjoukot ja muut ylijohdon alaiset joukot koostuvat nimensä mukaisesti erikoisjoukoista (sissit sun muut), mutta myös monista suoraan ylijohdolle alistetuista joukoista, kuten suurestä määrästä tykistöä. Ilmavoimien ja ilmapuolustuksen joukkoihin lasken kuuluvaksi myös ilmavoimien maantietukikohtien suojaamiseen kuuluvat joukot, ynnä erilliset ilmapuolustusjoukot (esim. NASAMS-patteristot) omine suojaamisjoukkoineen. Yhtälailla merivoimien ja meripuolustuksen joukkoihin kuuluu laivojen lisäksi meritorjuntaohjuspatteristoja, rannikkojääkäreitä ja näiden tehtävien suojaamiseen kuuluvat osastot. Siksi molempien joukkojen määrä vaikuttaakin ehkä varsin suurelta. Paikallisjoukot ja Suojeluskunnat ovat tehtäviensä luonteen vuoksi kevyemmin varustettuja, eikä niillä ole raskasta tykistöä tai operatiivista liikkuvuutta lainkaan itsellään. Niillä tulivoima lähitaistelussa on kuitenkin suuri.

Suomen tulisi luonnollisesti irtautua jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan-sopimuksesta välittömästi ja aloittaa jalkaväkimiinojen kotimainen tuotanto pikavauhtia. En ole laskenut hankinnoissa esimerkiksi Suomen miinakaluston päivittämistä, vaikka onkin selvää, että myös esimerkiksi M93 Hornet ja Fire Ant tyyppisiä panssarintorjuntamiinajärjestelmiä tulisi pikaisesti hankkia kasapäin puolustusvoimien tarpeisiin. Muutamalla mallikappaleella ei tee mitään. Suomelta puuttuu nykyisellään kokonaan älykkäät "area deniel weapon" -järjestelmät, jotka etenkin yhdistettynä perinteisiin "tyhmiin" miinoihin ja puolustukseen, luovat helvetillisen yhdistelmän hyökkäjälle. Ne myös vähentävät omien joukkojemme käyttötarvetta ja tappioita, kun viholliseen voidaan tehokkaasti vaikuttaa ilman suoranaista jalkaväen aseiden tulta. Myös epäsuoraan tulenkäyttöön tulisi panostaa älyammusten kuten M982 Excalibur ja SMArt 155 osalta entistä enemmän. (HIMARS-järjestelmä puolestaan tulee alunperinkin varustaa XM29, M30 ja M31 raketein sekä ATACMS-ohjuksin.) Näiden hankinta on kuitenkin melko edullista ja määrät huomioon ottaen voi kestää vuosikausia, joten katson, että nämä voidaan rahoittaa "muut kalustohankinnat" kohtaan varatuilla rahoilla vuosien saatossa. En ole myöskään huomioinut ilmavalvonnan, pioneeritoimnnan ja viestipuolen hankintakustannuksia suurimmilta osin, niidenkin hankinta on suhteellisesti melko edullista ja voi kestää vuosikausia, joten nekin voidaaan helposti rahoittaa "muut kalustohankinnat" kohtaan varatuilla rahoilla vuosien saatossa.

Lukijani varmasti ihmettelee sitä, miksi hankintasuunnitelmassani on useita erilaisia, esimerkiksi ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä, eikö olisi järkevämpää käyttää vain samaa järjestelmää ja ohjusta (esim. NASAMS/AMRAAM) huollon jne. helpottamiseksi? Vastaus on, että kyllä ja ei. Merivoimien, ilmavoimien, ilmapuolustuksen ja maajoukkojen varustus ja huolto toimii kuitenkin kukin omillaan, joten yhteishuollon argumentti ei ehkä ihan päde. Suurin syy käyttää eri järjestelmiä rinnakkain ja päällekkäin on kuitenkin siinä, että näin taataan mahdollisimman suuri toimintavarmuus ns. punaista nappia ja muita vihollisen vastatoimenpiteitä ajatellen. Minkään yksittäisen ohjuksen tai järjestelmän neutraloiva vastatoimenpide ei näin ollen kykene lamauttamaan esimerkiksi koko ilmapuolustusta mitenkään. Ilmapuolustuksen lamauttamiseksi pitäisi kyetä lamauttamaan sekä eurooppalainen Meteor, amerikkalainen ESSM/AMRAAM ja israelilaiset Derby-ohjukset (merivoimien osalta vielä Barak-8-ohjukset ja maavoimien osalta myös Asrad-R järjestelmä). Meritorjuntaohjusten lamauttamiseksi pitäisi puolestaan kyetä lamauttamaan sekä RBS-15mk4 että NSM-ohjukset. Suomi voi kuitenkin vielä onneksi hankkia vapaasti aseistusta kaikkialta maailmasta, koska meitä eivät sido NATO-yhteensopivuus tms. vaatimukset.

Lähdetäänpä yksilöimään tarkemmin, mitä nämä joukot pitäisivät sisällään ja mitä ne maksavat. Olen pyrkinyt luomaan realistiset ja riittävän vahvasti varustetut joukot, huomioiden kaikki suurimmat tarpeet ja kuluerät. Olen käyttänyt parhaita avoimesti saatavissa olevia hinta-arvioita kaluston suhteen. On kuitenkin huomioitava, että osa kustannuksista, kuten ammukset jne. tulee hankittua myös myöhemmin kuin varsinainen kalusto ja tämä on otettu loppukustannuksissakin huomioon. Lisäksi katson, että ilmavoimien uusien hävittäjien hankinta kustannetaan puolustusbudjetin ulkopuolelta. Mikäli näin ei tehdä, muuttuu 11-vuotinen varusteluohjelma toisaalta vain 14-vuotiseksi, joten eipä se suuri ero ole siltikään.


Jääkäriprikaati M16 kokoonpano ja aseistus:
6250 sotilasta + Taistelijan varustus M16.
- Leopard 2A6 panssarivaunu, 36 kpl
- CV9030mk3 rynnäkköpanssarivaunu, 36 kpl
- MT-LBM2 miehistönkuljetuspanssarivaunu, 400 kpl
- Scania kuorma-autoja, 300 kpl
- PzH 2000 panssarikanuuna, 18 kpl
- NEMO krh-järjestelmä, 36 kpl
- HIMARS raketinheitin, 12 kpl
- Eurospike pst-ohjus, 96 kpl (1 kpl per joukkue + 32 kpl erillistä)
- NLAW kertasinko/ohjus, 1024 kpl (2 kpl per ryhmä + 512 kpl erillistä)
- M72 LAW kertasinko, 6000 kpl (1 kpl per sotilas)
- FIM-92F Stinger ilmatorjuntaohjus, 88 kpl (1 kpl per joukkue + 24 kpl erillistä)
- ItPsv15 ilmatorjuntapanssarivaunu, 16 kpl (2 kpl per pataljoona + 8 erillistä)
- Spyder-MR ilmatorjuntaohjus (patteristo), 1 kpl
- Patria MASS kevyt tiedustelulennokki, 12 kpl (2 kpl per pataljoona + 4 erillistä)
- IAI Panther raskas tiedustelulennokki, 2-3 kpl

Jääkäriprikaati M16 tulisi olemaan maavoimien ainoa prikaatityyppi. Prikaati kykenee itsenäisiin sotatoimiin kaikkialla Suomessa. Sitä käytetään painopistealueilla vihollisen hyökkäyksen torjumiseen ja lyömiseen yhdessä muiden joukkojen kanssa. Prikaatin varustus on miltei kokonaisuudessaan aivan tuliterää. Prikaateihin kuuluvat nuorimmat, parhaimmassa kunnossa ja tuoreessa koulutuksessa olevat ikäluokat. Prikaateilla on korkea valmius jo rauhan aikana ja osa niiden sotilaista on sopimussotilaita, mahdollistaen noin pataljoonan suuruisen 24/7 valmiuden mm. virka-aputehtäviin. Prikaati voidaan saattaa täysin taistelukuntoiseksi vuorokaudessa.


Jääkäriprikaatien M16 kalustohankintojen kustannukset:
- 50000 kpl Taistelijan varustus M16 (luotiliivi, pimeänäkölaite, varusteet): 0,5G€
-     188 kpl Leopard 2A6 taistelupanssarivaunu + Trophy omasuojajärjestelmä: 1,9G€

-     188 kpl CV9030mk3 rynnäkköpanssarivaunu + Trophy omasuojajärjestelmä: 0,8G€
-   3200 kpl MT-LBM2 kuljetuspanssarivaunu: 1,6G€
-   2400 kpl Scania kuorma-autoja: 1,0G€
-     144 kpl PzH2000 panssarikanuuna: 1,1G€
-     288 kpl NEMO raskas kranaatinheitinjärjestelmä: 0,9G€
-       96 kpl HIMARS raketinheitin: 1,0G€
-     784 kpl Eurospike pst-ohjus: 0,8G€
-   8192 kpl NLAW kertasinko: 0,3G€
- 48000 kpl M72 LAW kertasinko: 0,05G€
-     704 kpl FIM-92F Stinger it-ohjus: 0,8G€
-     128 kpl ItPsv15 ilmatorjuntajärjestelmä: 3,0G€
-         8 kpl Spyder-MR ilmatorjuntaohjusjärjestelmä: 2,0G€

-       96 kpl Patria MASS lennokkitiedustelujärjestelmä: 0,1G€
-       16 kpl IAI Panther lennokkitiedustelujärjestelmä: 0,3G€
-         8 kpl Prikaatin viesti- ja tilannetietojärjestelmä(t): 0,8G€
= 17 miljardia euroa.


Leopard 2A6 vaunuja hankittiin Suomeen 100 kpl vuonna 2014, joten lisähankintoja tarvitsee tehdä vain 188 vaunun osalta. Kaikki Leopard 2A6 vaunut varustetaan Trophy-aktiivisella omasuojajärjestelmällä sekä ERA:lla, jotta ne on mahdollisimman hyvin suojattu vihollisen panssarintorjuntaohjuksia ja sinkoja vastaan. CV9030mk3 rynnäkköpanssareita Suomella oli ennestään hankittuna n. 100 kpl, joten lisähankintoja tarvitsee tehdä vain 188 vaunun osalta. Myös CV9035mk3 rynnäkköpanssarit varustetaan Trophyllä ja ERA:lla. MTLB-V kuljetuspanssareita on joitain kappaleita ennestään, mutta niiden eliniän voidaan katsoa olevan päättynyt eikä niitä voi laskea mukaan perustettavien joukkojen varustukseen. 
ItPsv15 on Leopard 2A4-vaunun alustalle asennettu ilmatorjuntajärjestelmä, jossa on yhdistetty ASRAD-R ohjus- ja tutkajärjestelmään MANTIS-tykkijärjestelmä. Jokaista ItPsv15-järjestelmää kohden on myös 2 kpl ITO-05M ampumalaitteita. Tällä hetkellä olemassa olevat Leopard 2A4 vaunut tullaan käyttämään ItPsv15 alustoihin. Ennestään varastossa olevat pienet määrät Eurospike, NLAW, M72 LAW, ASRAD-R ja Stingereitä voidaan katsoa jaettavan muille joukoille (paikallisjoukot, erilliset pataljoonat ja komppaniat jne.).


Muiden maavoimien joukkojen (lisä)varustaminen:
- 50000 kpl Taistelijan varustus M16 (luotiliivi, pimeänäkölaite, varusteet): 0,5G€
-   1000 kpl Patria AMV: 1,0G€
-   2000 kpl Nasu: 0,6G€
-   2000 kpl Scania kuorma-autoja: 0,8G€

-       48 kpl HIMARS raketinheitin: 0,5G€
-     400 kpl Eurospike pst-ohjus: 0,4G€
-   6000 kpl NLAW kertasinko: 0,2G€
- 80000 kpl M72 LAW kertasinko: 0,1G€
-     400 kpl FIM-92F Stinger it-ohjus: 0,4G€
-         4 kpl Spyder-MR ilmatorjuntaohjusjärjestelmä: 1,0G€

-       50 kpl Patria MASS lennokkitiedustelujärjestelmä: 0,05G€
-       12 kpl IAI Panther lennokkitiedustelujärjestelmä: 0,2G€
= 6 miljardia euroa.

Muut maavoimien joukko-osastot käsittävät alueellisten joukkojen pataljoonia, komppanioita, sekä ylijohdon yksiköitä ja erikoisjoukkoja jne. Näitä käytetään taisteluun painopistealueilla, sekä vahvistamaan paikallisjoukkoja tarpeeksi katsotuilla alueilla. Joukot varustetaan osittain uudella ja osittain vanhemmalla kalustolla, tarvittaessa ottoteitse mm. kuljetuskalustoa lisää hankkien. Huomattavaa on, että esimerkiksi suurin osa sinällään ajantasaisesta kenttätykistöstämme kuuluu näihin erillisjoukkoihin. Joukkojen varustus ja kokoonpano vaihtelee kuitenkin suuresti tehtävästä ja sijainnista riippuen. Karkeasti arvioiden joukkojen materiaalin määrän ja joukkojen määrän suhteen, niiden aseistus ja varustus, eli tulivoima on noin 1/2 vastaavansuuruisesta jääkäriprikaati M16 joukosta.


Paikallisjoukkojen (lisä)varustaminen:
- 12000 kpl NLAW kertasinko: 0,5G€
- 80000 kpl M72 LAW kertasinko: 0,1G€
-     400 kpl FIM-92F Stinger it-ohjus: 0,4G€
= 1 miljardi euroa.

Paikallisjoukkoja perustetaan kaikkialle Suomeen ja niiden miehistöaines on iäkkäämpää ja hyvän paikallistuntemuksen omaavaa. Niiden tehtävät ovat 1) Liikekannallepanon sekä valtakunnallisesti tärkeiden kohteiden suojaaminen 2) Vartiointi, valvonta, huolto ja opastustehtävät omalla alueellaan muille joukoille 3) Taistelualueiden valmistelu, miinoittaminen, suluttaminen, murrostaminen, linnoittaminen ja taisteluvälineiden varastointi 4) Vihollisen tiedustelu, hidastaminen, kuluttaminen ja sitominen 5) Taistelun jatkaminen omalla alueellaan sissisodankäynnin keinoin kaikissa tilanteissa. Paikallisjoukkojen varustus on pääosin vanhempaa ja ottoteitse otettua, mutta panssarintorjunta ja lähi-it-ohjukset ovat nykyaikaiset. Lisäksi paikallisjoukot saavat "perintönä" muilta joukoilta jäänyttä, vanhempaa kalustoa siltä osin kuin se soveltuu niiden käyttöön.


Ilmavoimien, ilmatorjunnan, sekä meripuolustuksen varustaminen:
- 64 kpl JAS-39 Gripen E/F: 8,0G€ (maksetaan erillisellä rahoituksella)
-    6 kpl Erieye-AWACS: 0,6G€
-  12 kpl NFH-90 meritoimintahelikopteri: 0,6G€
-    8 kpl NASAMS 2-ilmatorjuntaohjusjärjestelmä (ESSM/AMRAAM-ohjuksella): 4,5G€
-  24 kpl Vaasa-luokan ohjusvene: 1,8G€
-    6 kpl RBS-15mk4-patteristo: 1,5G€
= 9 miljardia euroa.


JAS-39 Gripen E/F tulee korvaamaan F/A-18C "Hornet" torjuntahävittäjät vuodesta 2025 alkaen. Pääaseena tulee olemaan Meteor-ilmataisteluohjukset. Hankinta rahoitetaan normaalin puolustusbudjetin ulkopuolelta kuten jo nyt onkin suunniteltu. Gripen on mielestäni paras vaihtoehto Suomelle, koska se on varta vasten suunniteltu toimimaan hajautetuilta maantiekiitoradoilta ja sen huolto ja käyttö on helppoa ja edullista. Erieye AWACS koneet otetaan käyttöön ilmavalvonnan ja taisteluohjauksen tehostamiseksi niin sotatilanteessa kuin myös rauhan aikana. NFH-90 meritoimintahelikopterit kuuluvat samaan sarjaan jo Suomen hankkimien NH-90 kuljetushelikopterien kanssa, mutta nämä versiot on varustettu pelastus- ja meritorjunta tehtäviin. NASAMS 2 ilmatorjuntaohjusjärjestelmillä suojataan sotilaallisesti ja valtakunnallisesti tärkeitä alueita (pääkaupunkiseutu, rauhan ajan sotilaslentokentät, jne.) ja ne pidetään korkeassa valmiudessa 24/7. Osa NASAMS 2 -pattereista ryhmitetään luonnollisesti maavoimien taisteluiden kannalta tärkeille alueille antamaan ilmasuojaa. Huomaa, että NASAMS 2 -järjestelmät on minun versiossani varustettu ESSM/AMRAAM-ohjuksella, jonka kantama ja etenkin pystyulottuvuus on huomattavasti perinteistä AMRAAMia parempi, paikaten nykyisen NASAMS-järjestelmämme akilleen kantapään. Kyseinen ohjus käyttää ESSM-ohjusta jossa on AMRAAM-ohjuksen hakupää. Visioimani "
Vaasa-luokan ohjusvene" tulee korvaamaan vaiheittain kaikki käytössä olevat ohjusveneet. Ohjusveneen aseistuksena on nykyaikainen 57mm tykki, Barak 8-ilmatorjuntaohjukset, NSM-meritorjuntaohjukset sekä sukellusveneentorjuntaan syvyyspommit ja torpedot. RBS-15mk4 ohjuksilla korvataan kaikki nykyisin käytössä olevat meritorjuntaohjuspatteristojen mk3-mallit, niiden eliniän tullessa täyteen. Kyseisillä ohjuksilla kyetään tulittamaan myös kaukana olevia maamaaleja, mikä on hyödyllinen lisä ja tehostaa kaukovaikuttamisen mahdollisuuksia huomattavasti.


Kustannukset kokonaisuudessaan vuositasolla
- Määrittelemäni kalustohankinnat 33 miljardia €, eli 11v hankintoina n. 3 miljardia €/a.
- Muut kalustohankinnat (miinat, ammukset, varustus, jne.) 1 miljardi €/a.
- Palkkauskulut koko henkilöstöstä noin 2 miljardia €/a.
- Ylläpito, huolto, varastointi, tilojen kustannukset jne. 1 miljardi €/a.
- Muut kulut, kertausharjoitukset, koulutus, jne. 1 miljardi €/a.
= Vuositasolla maanpuolustus maksaisi n. 8 miljardia euroa vuodessa.

Lisärahoitusta tarvittaisiin nykyiseen puolustusbudjettiin reilut 5 miljardia euroa vuodessa. Mistä moinen summa saadaan kasaan? No, esimerkiksi valtiovelan korot ja lyhennykset saadaan kuoletettua heti myymällä valtion omaisuutta, tästä tulee jo 5 miljardia euroa joka vuosi. Säästöjä syntyisi myös eroamalla välittömästi EU:sta, jolle maksamme jäsenmaksuja jopa 2 miljardia euroa vuodessa...vaihtoehtoisesti jopa 2,5 miljardia vuodessa saadaan esimerkiksi lakkauttamalla Maa- ja Metsätalousministeriö, jonka toimialaa on lähinnä alaansa liittyvä elinkeinoelämän ja markkinoiden sekoittaminen erilaisilla säätelyillä ja verotukiaisilla. Tai sitten tehdään kuten Kreikka on tehnyt: Rakennetaan kylmästi velkarahalla armeijaa, koska velkoja ei tulla ikinä maksamaan kuitenkaan takaisin. Rahoitus ei ole mitenkään ylitsepääsemätön este. Tahtokysymys.Mitäs mieltä olet Hans tästä hankkeesta?
Mitä mieltä sinä olet? Kerro kommenteissa!

21 kommenttia:

 1. Mikä on sivarien rooli sodan aikana Suomessa?

  VastaaPoista
 2. Miksi koulutuksen pitäisi kestää vuoden ajan, kun nykyisinkin puolustusvoimissa voitaisiin kaikki alikersanttitason asiat voitaisiin opettaa kuukaudessa, kun jätetään kaikki turha pelleily pois?

  VastaaPoista
 3. Visioin tähän tiukan budjetin varusteluohjelman Puolustusvoimille.

  Lähtökohta on se että puolustusbudjetti nostetaan 3 mrd vuositasolle. Vähintään 1 miljardi varataan kalustohankintoihin vuotuisesta budjetista. Tätä linjausta on nykyisinkin painotettu. Että vähintään kolmasosa puolustusbudjetista käytetään kalustohankintoihin.

  Kahden hallituskauden(8 vuotta) varusteluohjelma olisi tämäntapainen:

  8 miljardia euroa rahaa kalustohankintoihin.

  (Ilmavoimien uudet hävittäjäkoneet hankitaan erillisrahoituksella.)

  Painotus on ilmapuolustuksessa ja maavoimien sotilaallisen voiman kasvattamisessa nopeasti.

  Hankitaan :

  NASAMS pitkän kantaman ohjuksia.

  Lähi-ilmatorjuntaan olalta laukaistavia ohjuksia. Operatiivisille joukoille satoja kappaleita.

  ASRAD ilmatorjunta järjestelmiä lisää.

  Pyritään hankkimaan käytettyjä Hornet hävittäjäkoneita 20-40 kpl täydennykseksi nykyisille 60 hävittäjälle.

  Käytettyjä Leopard 2A6 taistelupanssarivaunuja 100 kpl jo aikaisemmin tilattujen 100 lisäksi. Kaikkiin Leopardeihin taistelunkestävyyttä lisäävä tehokas pst ja it-suoja.

  Kaikki nykyiset ohjusveneet pidetään operatiivisessa käytössä. Mikäli mahdollista tehdään niihin muutoksia ja mahdutetaan torpedoita(sukellusvene torjunta) asevalikoimaan.

  MLRS kalustolle ajanmukaisia, tehokkaita, kauko-vaikutteisia ohjuksia/raketteja.

  Luotisuojaliivejä ja pimeänäkölaitteita - suuri määrä.

  Tykistön laajamittainen modernisointi.

  Puolustuvoimien materiaalilaitokselle enemmän rahaa suunnitteluun, kehittämiseen ja testaamiseen.

  Ennakkoluulottomia ratkaisuja. Oveluudelle tilaa.

  Moottoripyörätaistelijoita, kantavat mukana 2-4 kpl kevyitä sinkoja. Nopeus, liikkuvuus, näkymättömyys, tulivoima.

  Leasing sopimus 2-3 sukellusveneestä?

  NATOn ulkopuolella omien joukkotuhoaseiden valmistus?

  EMP-aseita? Omien joukkojen EMP suojaus. Kriittisten kohteiden EMP suojaus.

  Sotilastiedustelulle satelliittiresurssit? Ilman tehokasta tiedustelua olemme sokeita. Täytyy nähdä syvälle itärajan toiselle puolelle ja muualle mitä mahdollisesti on tulossa. Tällöin ehditään varautua "vastaanottamaan" maahantunkeutuja.

  Jo rauhan aikana on puututtava ulkovaltojen tiedustelupalveluiden toimintaan maassa. Eihän ole mitään järkeä siinä että annamme ulkovaltojen tiedustelupalveluiden käyttää Suomea vapaana temmellyskenttänä ja vaarantaa puolustuskykyämme operoimalla aktiivisesti Suomen maaperällä.

  Vapaaehtoiselle maanpuolustustoiminnalle vapaus ja laillinen oikeus. Lainsäädäntöä muutettava siten että aletaan soveltaa nk. USAn mallia. A free militia, being necessary to the security of a free and independent state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed.


  Vapaaehtoiset, motivoituneet, aseistetut kansalaiset on nähtävänä arvokkaana voimavarana ja turvallisuutta lisäävänä tekijänä. Eikä kuten nyt - uhkana ja turvallisuusriskinä yhteiskunnalle. Tässä on suuri vastuu erityisesti medialla ja lainsäätäjillä miten julkisesti suhtaudutaan asiaan.

  Kuuluuko valtiolla olla oikeus ottaa internet hallintaansa sotatilanteessa? Vaikea mutta mielenkiintoinen kysymys. Yhtäältä on ymmärrettävää että valtio pyrkii suojautumaan ulkoista uhkaa vastaan kontrolloimalla julkaisutoimintaa ja mediaa sotatilanteessa tai sodan kaltaisessa tilanteessa. Toisaalta, tärkeä tieto saattaa jäädä kansalaisten ulottumattomiin mikäli internet otetaan liian tiukkaan kontrolliin.

  Tämä yllä oleva varusteluohjelma on suurpiirteinen enkä ole edes yrittänyt tehdä laskelmia. Karkeasti arvioiden 8 miljardilla pitäisi huomattava osa ylläolevista kalustohankinnoista kyetä toteuttamaan.

  Yleinen asevelvollisuus on säilytettävä.

  VastaaPoista
 4. > Lähtökohta on se että
  > puolustusbudjetti nostetaan 3 mrd
  > vuositasolle.

  Puolustusbudjetti on jo nyt miltei 3 mrd, tarkemmin sanottuna 2,8 miljardia euroa vuodessa. Mutta jos se nostettaisiin 4 miljardia vuodessa tasolle, eli saataisiin nykyisten kalustomäärärahojen lisäksi 1 miljardi euroa vuodessa lisää kalustohankintoihin? Silloin voitaisiin tehdä nyt suunnitelmissa olevat hankinnat, ammukset, miinat ja muutkin, mutta sen LISÄKSI vielä ekstrana näitä. Olisiko siinä ideaa? Tämä 1 miljardi saataisiin vaikka lakkauttamalla kehitysapu.

  > NASAMS pitkän kantaman ohjuksia.

  500 miljoonaa euroa per patteri. Ei montaa voi hankkia näillä rahoilla. Jos kolme lisää hankitaan niin 1,5 miljardi menee.

  > Lähi-ilmatorjuntaan olalta
  > laukaistavia ohjuksia.
  > Operatiivisille joukoille satoja
  > kappaleita.

  Hintalappu ehkä 300 miljoonaa.

  > ASRAD ilmatorjunta järjestelmiä
  > lisää.

  10 miljoonaa kappale, ohjuksineen ja ajoneuvoineen vähän enemmänkin. Jos ostetaan vaikka 80 kpl, eli viisinkertaistetaan nykyinen määrä, niin hintalappu 1 miljardi euroa. Se alkaisi jo tuntua ja näkyä jossain oikein todella. Loppuisi Hindeiltä lentelyt aika sukkelaan jos noita olisi vastassa.

  > Pyritään hankkimaan käytettyjä
  > Hornet hävittäjäkoneita 20-40 kpl
  > täydennykseksi nykyisille 60
  > hävittäjälle.

  Hintalappu on 30 miljoonaa per kone minimissään. Ehkä aseistus ja integrointi huomioon ottaen 50 miljoonaa. Ei sinällään huono ajatus, koska USA on luopumassa noista SuperHornettien hyväksi, voisi saada edullisesti kyllä satsin. Jos 40 kpl ostetaan niin hinta lienee 2 miljardia.

  > Käytettyjä Leopard 2A6
  > taistelupanssarivaunuja 100 kpl jo
  > aikaisemmin tilattujen 100 lisäksi.

  Näitä on aina nihkeästi saatavilla juuri nyt. Jos on, hintalappu 3 miljoonaa kappale min, eli 300 miljoonaa.

  > Kaikki nykyiset ohjusveneet
  > pidetään operatiivisessa käytössä.
  > Mikäli mahdollista tehdään niihin
  > muutoksia ja mahdutetaan
  > torpedoita(sukellusvene torjunta)
  > asevalikoimaan.

  Tämä on oikein hyvä ajatus. On käsittämätöntä, että Suomella ole torpedoasetta lainkaan.

  > MLRS kalustolle ajanmukaisia,
  > tehokkaita, kauko-vaikutteisia
  > ohjuksia/raketteja.

  Hintalappu tälle vähintään 200 miljoonaa.

  > Luotisuojaliivejä ja
  > pimeänäkölaitteita - suuri määrä.

  Eivät kauhean kalliita. Jos ostetaan vaikka 50000 kpl, hinta lienee jotain 300 miljoonan luokkaa.

  > Tykistön laajamittainen
  > modernisointi.

  Miten? Tykkikohtaiset laskimet käsittääkseni on jo olemassa. Ehkä voisi ostaa käytettyinä lisää tykkejä esim. USA:sta, heillä on joku pieni tykistön hävitys menossa käsittääkseni. Hajautetussa taistelutoiminnassa hajasijoitetut tykit voidaan tarpeen vaatiessa vaikka hylätä paikoilleen jos on uhkana jäädä vihollisen jalkoihin. Laskimet ja miehet ovat tärkeämpiä säästää kuin vanhat haupitsit jne. joita Suomella piisaa kasapäin.

  Jos 300 miljoonaa tähän?

  VastaaPoista
 5. > Moottoripyörätaistelijoita,
  > kantavat mukana 2-4 kpl kevyitä
  > sinkoja. Nopeus, liikkuvuus,
  > näkymättömyys, tulivoima.

  Meillä on jo mönkijöillä kulkevat taistelupartiot. Mönkijään mahtuu tavaraa enemmän ja se on jopa maastoliikkuvampi kuin moottoripyörä. Lisäksi mönkijöitä saadaan halvalla lisää ja sotatilanteessa ottoteitse suuria määriä.

  Armeijakäyttöön sopivan mönkijän hinta on 20000 euroa. Jos näitä ostetaan vaikka kättelyssä 20000 kpl, niin hinta on vain 400 miljoonaa. Yksi mönkijä voi kuljettaa 2 sotilasta ja peräkärryn kanssa vielä muutaman lisääkin ehkä.

  > Leasing sopimus 2-3
  > sukellusveneestä?

  Ruotsi voisi suostua vanhojen veneidensä leasingiin tai jopa myymiseen. Myös toki muualta voisi kysellä. Ei kaiken tarvitse olla ihan uusinta uutta. Ruotsalaiset pyyhkivät lattiaa USA:n laivastolla omalla sukellusveneellään, joka ei ollut edes huipputekniikkaa, joten luultavasti samantasoinen sukellusvene on Venäjälle aivan liian kova vastus nytkin ja ehkä vielä 20v.

  Sukellusveneen hinta uutena on 500 miljoonaa, ehkä käytettynä tai leesattuna saisi puoleen hintaan tai alle? Kaksi-kolme sukellusvenettä siis 500 miljoonaa

  > NATOn ulkopuolella omien
  > joukkotuhoaseiden valmistus?

  Kemiallisten aseiden ENSIKÄYTTÖ on kielletty, mutta mikään ei toki estä varautumasta käyttöön sen jälkeen kun Venäjä on alkanut omiaan käyttämään. Biologisia aseita ei kannata harkita, koska taistellaan omalla maaperällä. Metsäteollisuuden laitokset voivat helposti tuottaa esim. kloorikaasuja. Hermokaasujen jne. tuotanto onkin vähän monimutkaisempaa, toki onnistuu Suomelta hyvin.

  Kilotonniluokan ydinaseen Suomi pystyisi asiantuntintijoiden mukaan valmistamaan alle puolessa vuodessa. Siinä on toki omat ongelmansa. Ei mahdoton ajatus.

  > EMP-aseita?

  Näitä saisi Ruotsista. Kumma, ettei ole hankittu. Kriittisellä hetkellä vastapuolen joukkojen olennaisimpien kohtien lamauttaminen noilla toisi toviksi selvän etulyöntiaseman meille.

  EMP-pommeja on saatavilla esimerkiksi tykistön 155mm kranaatteihin. Varmasti myös MLRS:n rakettiin saisi ympättyä jos haluttaisiin. 100 miljoonaa?

  > Omien joukkojen EMP suojaus.
  > Kriittisten kohteiden EMP suojaus.

  Tässä ollaan käsittääkseni aika hyvällä tolalla. Tosin sähköverkon suojaus on mitä on. Tämä vie aikaa ja rahaa paljon.

  > Sotilastiedustelulle
  > satelliittiresurssit? Ilman
  > tehokasta tiedustelua olemme
  > sokeita. Täytyy nähdä syvälle
  > itärajan toiselle puolelle ja
  > muualle mitä mahdollisesti on
  > tulossa. Tällöin ehditään varautua
  > "vastaanottamaan" maahantunkeutuja.

  Ruotsilla on Kiirunassa laukaisuvalmiudet satelliiteille ja muille. Myös Israelista voisi saada apua. Tai Intialta, Kiinasta, jne. Satelliitin hinta ei ole kohtuuton. Meillä pitäisi olla vähintään pari satelliittia lillumassa suoraan yläpuolellamme (ehkä tuolla itä-Suomen kohdalla tarkemmin sanottuna) viestintään ja tiedusteluun. Lisäksi pitäisi olla mahdollisuus laukaista 1-2 lisää jos ja kun nuo ammutaan alas.

  Suomen pilvinen sää rajoittaa satelliittitiedustelu aikalailla, mutta on muitakin keinoja kun pelkkä kuvatiedustelu. Omalla satelliittitiedustelulla voitaisiin myös tarkistaa omien joukkojen ja kohteiden suojausta ja näkyvyyttä, eli testata omaa suojautumista. Nyt tämmöistä kykyä meillä ei ole.

  Veikkaisin hintalapun olevan 300 miljoonaa per satelliitti, eli miljardin euron luokkaa koko setti.

  > Jo rauhan aikana on puututtava
  > ulkovaltojen tiedustelupalveluiden
  > toimintaan maassa. Eihän ole mitään
  > järkeä siinä että annamme
  > ulkovaltojen tiedustelupalveluiden
  > käyttää Suomea vapaana
  > temmellyskenttänä ja vaarantaa
  > puolustuskykyämme operoimalla
  > aktiivisesti Suomen maaperällä.

  Virosta on nyt juuri ajankohtainen esimerkki...

  VastaaPoista
 6. > Vapaaehtoiselle
  > maanpuolustustoiminnalle vapaus ja
  > laillinen oikeus. Lainsäädäntöä
  > muutettava siten että aletaan
  > soveltaa nk. USAn mallia. A free
  > militia, being necessary to the
  > security of a free and independent
  > state, the right of the people to
  > keep and bear arms, shall not be
  > infringed.

  Juuri näin.

  > Vapaaehtoiset, motivoituneet,
  > aseistetut kansalaiset on nähtävänä
  > arvokkaana voimavarana ja
  > turvallisuutta lisäävänä tekijänä.
  > Eikä kuten nyt - uhkana ja
  > turvallisuusriskinä yhteiskunnalle.
  > Tässä on suuri vastuu erityisesti
  > medialla ja lainsäätäjillä miten
  > julkisesti suhtaudutaan asiaan.

  Nykyinen läpimätä johto ja systeemimme näkee - ehkä ihan syystäkin - aseistautuneet kansalaiset uhkana itselleen. Syytä olisikin. Mutta ei valtion eikä kansan tehtävä ole palvella vallanpitäjiä, vaan vallanpitäjien tehtävä on palvella kansaa ja valtiota. Jos ja kun nykyiset vallanpitäjät eivät tätä tajua, heidät tulisi vaihtaa.

  > Kuuluuko valtiolla olla oikeus
  > ottaa internet hallintaansa
  > sotatilanteessa?

  Suomen tietoliikenne kulkee ulkomaille vain muutaman solmukohdan kautta. Tämä on ongelma, johon tulisi pikaisesti puuttua ja rakentaa lisää yhteyksiä Ruotsiin, Norjaan, Viroon, keski-Eurooppaan ja jopa Venäjälle.

  > Tämä yllä oleva varusteluohjelma on
  > suurpiirteinen enkä ole edes
  > yrittänyt tehdä laskelmia.
  > Karkeasti arvioiden 8 miljardilla
  > pitäisi huomattava osa ylläolevista
  > kalustohankinnoista kyetä
  > toteuttamaan.

  Noilla mun luvuillani, jotka tähän pistin, 8 miljardia riittää. Sen lisäksi jää sitten rahaa peruskalustohankintoihin, joita muutenkin oltaisiin tekemässä vanhan kaluston korvaamiseksi jne.

  Hyvä lista ja idea! Todellakin, mistään ei pitäisi luopua, jotta nuo saataisiin hankittua. Tai no juu, kehitysavusta. Eli ei mistään tärkeästä eikä hyödyllisestä.

  VastaaPoista
 7. Harpy ja Harop "itsemurhalennokit" olisivat myös varmasti hyödyllisiä Suomelle hankittaviksi. Pysyisi vastapuolen ilmavalvonta, vastatykistö, ilmatorjunta yms. tutkat tehokkaasti poissa päältä tai poissa muonavahvuudesta. Tämä takaisi paremmat toimintamahdollisuudet muille omille tiedustelulennokeille sekä vaikeuttaisi vihollisen omaa lentotoimintaa ja sen kontrollointia. Voisivatpa nämä myös luoda sopivan "ikkunan" Hornettien iskua vasten vihollisen ilmapuolustukseen.

  Harop, kantama 1000km, tällä pimenee vaikka Moskovan tutkat:
  http://www.airforce-technology.com/projects/haroploiteringmuniti/

  Harpy, vanhempi ja kevyempi, mutta silti tappavan tehokas:
  http://defense-update.com/directory/harpy.htm

  VastaaPoista
 8. Isojen yksittäisten välineiden hankinta ei ole järkevää koska liikaa munia yhdessä korissa. Ei siis sukellusveneitä.

  Liikkuvuus on hankala havaittavuus on kaikki kaikessa. Nykyinen tykistö, vaikka niissä olisikin omat moottorit, on liian hidasta. Vihollisen vastatykistö on kuitenkin sen verran tehokasta, että mitään suuria tuntien tykistövalmisteluja ei voida tehdä koska takaisin tulee murkulaa ja paljon. Eli tykistön tulee olla erittäin nopeasti liikuteltavaa, eli telahaupitseja pelkästään. Koska vastatykistö ampuu myös niitä älyammuksia, pitää olla paljon liikkuvuutta.

  Konsepti jotain tällaista: "Pari äijää ajelee "kuorma-autolla" ympäriinsä ja pysähtelee välillä ampumaan tietokonelinkillä saatuihin koordinaatteihin murkuloita ja kuorma-ammuksia. Kantamaa on aina 50 km asti ja tarkkuus murhaava. Kenenkään ei tarvitse poistua ulos sirpaleiden vaikutuksen alaisiksi." (lainaus: http://sfnet.keskustelu.maanpuolustus.taktiikka.narkive.com/fPQhAu5n/epasuorasta-tulesta.6)

  Myös joukkojen lähitiedustelu pitää olla huipussaan, omat lennokit pitää uusia muutaman vuoden välein koska teknologia kehittyy niissä posketonta vauhtia. Niitä pitää olla paljon, ja niiden avulla pitää pystyä antamaan koordinaatteja tykistölle (kuorma-autoilla ajaville äijille).

  Riittävästi kuorma-ammuksia ja tehokasta sekä liikkuvaa tykistöä niin Leopardien määrästä voidaan tinkiä. Jos vihollisen raskaat maavoimat saadaan pysäytettyä älykkäillä miinoitteilla ja tykistöllä, ei tarvita niin paljoa kalliita vaunuja.

  Reaaliaikainen tiedustelutieto on niin tärkeää, että satelliitti-idea on erinomainen. Siinä jopa olisin hiukan valmis tinkimään tuosta hajautuksen periaatteesta. 1 satelliitti geostationääriselle radalle (36000 km) jota ei ihan helpolla ammuta alas. Sitten pari kappaletta tuohon lähemmäs (400-600 km radoille) jotka pyyhkäisevät etelä-Suomen ylitse muutaman tunnin välein. Ja sitten jotain välimallin tavaraa, 100km korkeuteen automatisoituja ilmalaivoja viikon-parin lentoajalla. Sinne ei vihollisen it-ohjukset yllä.

  Kuinka pienelle ja kevyelle alustalle kevyt-Amos saadaan? Saako siihen älykkäitä ammuksia?

  Älyammukset ovat poskettoman kalliita kun ottaa huomioon, että niitä pitäisi olla varastossa vähintään kymmeniä tuhansia, mieluummin satoja tuhansia. Vihollisella kun kuitenkin on hämäysmaaleja, kaikki ei toimi, kaikki ei mene panssarista läpi, osa varastoista tuhoutuu vastatykistötoiminnan takia jne.

  VastaaPoista
 9. > Liikkuvuus on hankala havaittavuus
  > on kaikki kaikessa. Nykyinen
  > tykistö, vaikka niissä olisikin
  > omat moottorit, on liian hidasta.

  Tarkoitus on nykyäänkin hajauttaa tykit yksittäisiksi tykeiksi, joiden etäisyys toisista tykeistä on luokkaa 200-500m. Tällöin vastatykistötoiminta muuttuu äärimmäisen vaikeaksi, etenkin jos tykeillä on vielä kenttälinnoitetut asemat tai edes jotain suojaa. Vihollisen pitää jakaa tykistönsä tuli tarkasti ja nopeasti ja kohdistaa se tarkkaan, sekä käyttää suhteellisesti huomattavasti enemmän sitä yhden tykin tuhoamiseksi. Se menee kannattamattomaksi.

  Periaatteessa tulitoimintaa voidaan tehdä niinkin, että ammutaan ryöppy (esim. 20s kiivata tulitusta), sitten hypätään pakettiautoon ja ajetaan helvettiin sieltä tykiltä. Miehistö ehtii satavarmasti pois vastatykistön alta. Sitten ajetaan vaikka toiselle tykille toisaalla ja toistetaan sama. Ja kolmannelle. Sitten voidaankin palata ykköstykille katsomaan, onko se vielä ehjä vastatykistötoiminnasta ja jos on, ehkä siirtää se toiseen asemaan. Oikein vittumaista viholliselle tuollainen! :-D

  > Eli tykistön tulee olla erittäin
  > nopeasti liikuteltavaa, eli
  > telahaupitseja pelkästään.

  Tämä olisi toki ideaalitilanne, valitettavasti täysin mahdotonta nykyisen tasoisilla budjeteilla. Toki prikaatien tykistö voitaisiin varustaa PzH2000-kalustolla jos haluttaisiin. Se olisi jo jotain se se.

  > Myös joukkojen lähitiedustelu pitää
  > olla huipussaan, omat lennokit
  > pitää uusia muutaman vuoden välein
  > koska teknologia kehittyy niissä
  > posketonta vauhtia. Niitä pitää
  > olla paljon, ja niiden avulla pitää
  > pystyä antamaan koordinaatteja
  > tykistölle

  Lennokeissa onkin paljon parantamisen varaa Suomella. Nykyisellään niitä on aivan liian vähän ja vain paria merkkiä.

  > (kuorma-autoilla ajaville äijille).

  Asemien vaihtaminen kuorma-autoilla, siis niin, että tykki tulee mukana, on tolkuttoman hidasta. Ei toimi enää nykyään. Siksi hajautus ja/tai panssarikanuunat ovat parempi ratkaisu.

  > Jos vihollisen raskaat maavoimat
  > saadaan pysäytettyä älykkäillä
  > miinoitteilla ja tykistöllä, ei
  > tarvita niin paljoa kalliita
  > vaunuja.

  Totta.

  > Kuinka pienelle ja kevyelle
  > alustalle kevyt-Amos saadaan? Saako
  > siihen älykkäitä ammuksia?

  Patria NEMO saadaan esimerkiksi AMV:n päälle oikein mukavasti. Halvempiakin vaihtoehtoja on, kuten ihan vaan MTLB-vaunuun laitettu raskaskrh. NEMO on kuitenkin huomattavasti kustannustehokkaampi. Jos saisi vielä PzH2000 lisäksi NEMOt prikaateille niin huh-huh, siinä olisi todella kova pala viholliselle.

  > Älyammukset ovat poskettoman
  > kalliita

  Eivät ne loppupeleissä ole. Tavalliset tykistön ammuksetkin maksavat, mutta niillä ei saada välttämättä paljoakaan aikaan. Kun ammutaan paljon tavallisia ammuksia, se vaatii paljon tykkejä ja paljon miehiä ja paljon kuorma-autoja ja paljon huoltoa. Kun ammutaan vähän älyammuksia, riittää paljon pienempi määrä kalustoa ja sitä kautta kustannustehokkuus kasvaa.

  Ehdottomasti älyammuksia pitäisi keskittää nimenomaan PzH2000 ja NEMO:ille, sekä tietysti joillekin ylijohdon tykistöjoukoille. Niitä ei pidä missää nimessä tuhlata antamalla niitä tavallisille tykeille ammuttavaksi, vaan pistää ne juuri sinne, missä ne varmimmin säilyvät hengissä ja missä ne pystyvät eniten vaikuttamaan.

  VastaaPoista
 10. [kirjoitin tuon edellisen anonyymin kommentin]

  Tarkoitin, että "äijät ajelee kuorma-autolla ympäriinsä ja ampuu murkuloita koordinaatteihin" jotain tämän tyyppisiä ratkaisuja:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Archer_Artillery_System

  Telatykit ovat varmaan kertaluokkaa kalliimpia kuin tuommoiset kohtuullisen ketterät uuden sukupolven ratkaisut. Tuo norjalais-ruotsalainen ainakin näyttää maastokelpoiselta vaikkei ehkä aivan telavaunuille pärjääkään. Tässäkin painottaisin joukkojen hajasijoitusta ja sitä, ettei yhdellä iskulla saada merkittävää lovea puolustuskykyyn.

  Tuo mainitsemasi tykkien hajasijoitus, 20sek tulitusta ja pakulla toiselle tykille ajaminen on nykyisellä kalustolla varmasti hyvä taktiikka. Pitää vaan tehdä paljon hyviä tykistöasemia, että ne kestää vastatykistön iskut.

  Yksi merkittävä tekijä vihollisen hyökkäyshalujen heikentämisessä on myös keskusteluissa mainitut kansalaisilla kotona olevat aseet. Aktiivipalveluksessa 6kk olleille ja vaikkapa 1v sen jälkeen jonkin kriteerin perusteella oleville joukoille kun jakaisi kertasingot ja/tai kevyet it-ohjukset niin vihollinen tietäisi, että vaikka se valtaisi maan päivässä niin metsistä löytyy 50 000 sissiä joilla on 30 000 sinkoa ja 20 000 it-ohjusta. Siinä ei mikään (realistinen) miehitysjoukko kestä tuollaisen sissijoukon toimintaa.

  Ja kehittyneemmille sissijoukoille jotain raskaita mönkijöitä, kevytlennokkeja, krh:ta älyammuksilla. Saavat aikaan inhottavuuksia vaikka kukaan ei olisikaan tietokoneen päässä antamassa koordinaatteja.

  t. Joulupukki

  VastaaPoista
 11. Tässä on mielenkiintoinen skenaario.

  Kreikka vs. Turkki

  Molemmat ovat NATO maita.

  Selostus on kreikan kielellä mutta se ei haittaa koska asia selviää animaatiosta ja tietoruuduista.

  Uhka tulee idästä.

  Turkkihan on Kreikan ikivanha perivihollinen. Väestöä Turkissa on n. 80 miljoonaa, Kreikassa vain n. 10 miljoonaa. Turkin väestöstä 99 % on islamin uskoisia. Kreikkalaiset ovat ortodoksikristittyjä.

  Kreikalla on vahva puolustus. Ja vielä vahvempi maanpuolustushenki.
  Kuten Markus aikaisemmin totesi, niin Kreikka on satsannut paljon puolustukseen. Saaria on paljon joista osa sijaitsee aivan lähellä Turkin rannikkoa ja merialue on laaja.

  Pääsääntöisesti aikaisemmat sodat ja yhteenotot näiden kahden valtion välillä ovat johtuneet Turkin harjoittamasta
  aggressiosta. Sotilaallisia välikohtauksia tapahtuu aika ajoin.

  https://www.youtube.com/watch?v=-wbSudPWILo

  https://www.youtube.com/watch?v=-wbSudPWILo

  https://www.youtube.com/watch?v=KvBLD2KNd2U

  (sotilaallisessa konfliktissa mukana mm. Harpy lennokki, sukellusveneitä, hävittäjäkoneita, Leopard taistelupanssareita, taisteluhekoja, risteilyohjuksia ym.)

  VastaaPoista
 12. > Telatykit ovat varmaan kertaluokkaa
  > kalliimpia kuin tuommoiset
  > kohtuullisen ketterät uuden
  > sukupolven ratkaisut. Tuo
  > norjalais-ruotsalainen ainakin
  > näyttää maastokelpoiselta vaikkei
  > ehkä aivan telavaunuille
  > pärjääkään.

  Se on totta. Tosin hintaero on "vain" ehkä kaksinkertainen. Archer on siitä huono, että se ei kestä paljon sirpaleita, tulinopeus on hidas ja ammusten kuskaamisessa on ongelmia. Ruotsalaisilla on ollut sen kanssa jotain teknisiä ongelmia, eikä se taida vieläkään olla käyttövalmis. PzH2000 on ollut käytössä jo 15 vuotta ja hyvä onkin!

  > Tuo mainitsemasi tykkien
  > hajasijoitus, 20sek tulitusta ja
  > pakulla toiselle tykille ajaminen
  > on nykyisellä kalustolla varmasti
  > hyvä taktiikka. Pitää vaan tehdä
  > paljon hyviä tykistöasemia, että ne
  > kestää vastatykistön iskut.

  Niin, tämä vaatii aikaa. Toivottavasti sitä olisi saatavilla. Käsittääkseni yksien kenttälinnoitettujen asemien teko vielä 1-2vrk. Jos jokaiselle tykille tehdään ampuma-asema, väistö-asema ja kakkosampuma-asema, niin se tarkoittaa viikon urakkaa. Siihen vielä päällä miehistön suojat ja ammusten suojat, niin puhutaan jo kahdesta viikosta aktiivista linnoitustyötä. Jos vielä valeasemia tehdään, niin kolme viikkoa voisi mennä kaikkiaan. Se on pitkä aika.

  Toisaalta, kun tuo on tehty, niin siinä onkin vittumainen viritys viholliselle tuhottavaksi sitten. Lisäksi kun linnoitettuja asemia on paljon, vihollisen tiedustelulle piisaa paljon ylimääräistä kiusaa. Noita asemia voidaan käyttää myös järjestämään viholliselle tuliylläköitä sun muita härnäämällä sitä esimerkiksi yrittämään koukkausta niiden kimppuun maavoimilla tai ilmaiskua helikopterein tms.

  > Aktiivipalveluksessa 6kk olleille
  > ja vaikkapa 1v sen jälkeen jonkin
  > kriteerin perusteella oleville
  > joukoille kun jakaisi kertasingot
  > ja/tai kevyet it-ohjukset niin
  > vihollinen tietäisi, että vaikka se
  > valtaisi maan päivässä niin
  > metsistä löytyy 50 000 sissiä
  > joilla on 30 000 sinkoa ja 20 000
  > it-ohjusta. Siinä ei mikään
  > (realistinen) miehitysjoukko kestä
  > tuollaisen sissijoukon toimintaa.

  Juuri näin. Ja vaikka ei jakaisi suoraan ihmisille itselleen, mutta edes hajasijoittaisi kuntiin kunnantaloille, suojeluskuntataloille, jne. niin ne saisi sieltä sukkelaan otettua mukaan jos tarve vaatisi. Viholliselle pitää tehdä selväksi, että kaikissa tilanteissa sissisota jatkuu ympäri maata hyvin varustettujen ja motivoituneiden joukkojen muodossa. Se on suurin peloite (ydinaseen jälkeen) mitä maa voi luoda.

  VastaaPoista
 13. Vuodelle 2013

  Puolustusministeriön hallinnonalalle esitetään määrärahoja 2 781 milj. euroa. Tästä on kehykseen kuuluvia menoja 2 446 milj. euroa ja kehyksen ulkopuolisia arvonlisäveromenoja 335 milj. euroa

  Puolustusmateriaalihankinnat

  Puolustusmateriaalihankintoihin esitetään määrärahoja 592 milj. euroa, missä on vähennystä 134 milj. euroa (-18,5 %) vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon verrattuna.

  http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=364987

  Vuodelle 2014

  Puolustusministeriön hallinnonalalle esitetään määrärahoja 2 751 milj. euroa. Tästä on kehykseen kuuluvia menoja 2 413 milj. euroa ja kehyksen ulkopuolisia arvonlisäveromenoja 338 milj. euroa.

  Puolustusmateriaalihankinnat

  Puolustusmateriaalihankintoihin esitetään määrärahoja 470 milj. euroa, missä on vähennystä 215 milj. euroa (-31,4 %) vuoden 2013 talousarvioon verrattuna.

  http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=394081

  Ei tällaisella näpertelyllä kyetä rakentamaan puolustusta.

  Määrärahat puolustusmateriaalihankintoihin ovat käytännössä lähes olemattomat!

  Nyt on aivan selvää että tarvitaan Suomeen perusteellinen muutos lainsäädäntöön joka antaa vapauden ja laillisen oikeuden Suomen kansalaisille perustaa vapaaehtoisia, aseistettuja maanpuolustusjoukkoja.

  Ei uskottavaa puolustusta kyetä ikinä rakentamaan siten että hankitaan ikään kuin muodon vuoksi, kourallinen mallikappaleita sieltä sun täältä.

  Nykyinen puolukkavoimien tila muistuttaakin lähinnä uppoavaa laivaa jonka yhä suurempia vuotokohtia pyritään epätoivoisesti tilkitsemään.

  Muuten, ne 70 JASSM risteilyohjusta mitkä hiljattain hankittiin eivät mitenkään takaa sitä että sotatilanteessa niistä edes puolet pääsee maaliinsa.

  Saattaa naapurin ilmatorjunta pitää siitä huolen.

  VastaaPoista
 14. libertaarina en voi suostua tälläiseen kollektiiviseen pelleilyyn. Mielestäni puolustusbudjetti pitäisi kerätä vapaaehtoisilta lahjoittajilta, sekä painottaa itse kunkin henkilökohtaista puolustusta myös sotatilanteessa.

  VastaaPoista
 15. > libertaarina en voi suostua
  > tälläiseen kollektiiviseen
  > pelleilyyn. Mielestäni
  > puolustusbudjetti pitäisi kerätä
  > vapaaehtoisilta lahjoittajilta,
  > sekä painottaa itse kunkin
  > henkilökohtaista puolustusta myös
  > sotatilanteessa.

  Protip: Et ole libertaari, jos et hyväksy valtion varoista hoidettua maanpuolustusta. Silloin olet anarkokapitalisti.

  VastaaPoista
 16. "Et ole libertaari, jos et hyväksy valtion varoista hoidettua maanpuolustusta. Silloin olet anarkokapitalisti."

  Libertaari voi olla joko minarkisti tai anarkokapitalisti. Katso vaikka Wikipediasta tai käytännössä ihan mistä tahansa muualta. Sinulla on varmaan oma määritelmäsi termille, mutta se ei muuta totuutta

  VastaaPoista
 17. > Libertaari voi olla joko minarkisti
  > tai anarkokapitalisti.

  No joo, mutta jos olet libertaari etkä kannata valtion armeijaa, olet silloin tarkemmin sanottuna anarkokapitalisti. :-)

  VastaaPoista
 18. Hyvä, realistinen ja tarkkaan harkittu kehittämisohjelma! Peukkua tälle!

  VastaaPoista
 19. Tervehdys, pieni huomio: Suomen CV:t on mallia CV9030, ei CV9035..

  VastaaPoista
 20. Kiitoksia. Jeps, korjattu.

  Nyt tulee tietenkin hieman ammushuoltoon lisää vaivaa, kun CV:t ja itpsv:t eivät voi käyttää samaa ammusta. No, shit happens.

  VastaaPoista
 21. Miksi suomi ei itse rakenna esim tulevien hankintojen listasta esim laivat .. suomessa osataan tehdä myös varmasti sotalaivoja.. tähänastiset taitaa kulkea oikeasti vene tittelillä.. joka tapauksessa suomessa on laivanrakennustaitoa , ja aseita täällä on aina osattu tehdä myös ..joten se toisi töitäkin samalla jos tekisimme omat paatttimme.. ehkä ei tkninen osaaminen ole samalla tasolla kuin jollain suurvallalla mutta apua ja tekniikka voi osataa site kun ei enää omat taidot riitä
  ja pieni lisäys CV90 sarjan rynnäkkövaunuihin molempia on suomessa

  VastaaPoista