5. joulukuuta 2013

Valitukseni hovioikeuteen kiihotustuomiosta

Sain tehtyä ja lähetettyä hovioikeuteen valituksen saamastani kiihotustuomiosta. Jätin loppupeleissä pois maininnut natsituomareista, dhimmeilystä ja muusta, jotta mokutususkovaiset eivät voi ainakaan väittää niiden "pilanneen mahdollisuuteni reiluun oikeudenkäyntiin" tms. paskaa. Tuomion lopputulokseen sillä ei tietenkään ole mitään vaikutusta, koska hovioikeus ei missää nimessä tule kumoamaan käräjäoikeuden tuomiota. Ajatusrikos on ajatusrikos, eikä munaton hovioikeus tietenkään siihen uskalla sanoa vastaan yhtään mitään. Wait and see.

Alla valitus. Jätin jälleen tuosta pois henkilökohtaiset tietoni jne. Lähettämäni valitus on myös luettavissa täältä nimellä "Valitus hovioikeuteen.pdf".


VAASAN HOVIOIKEUDELLE


Alioikeustiedot: Satakunnan käräjäoikeus 7.11.2013
Rikosasia 13/124288
Asianro R 13/124288

Asia: Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Valittaja: Markus Jansson

VALITUS JA VAATIMUKSET:

1) Pyydän, että minulle myönnetään asiassa jatkokäsittelylupa.

2) Katson, että hovioikeus voi tutkia asian ja hylätä syytteeni pääkäsittelyä toimittamatta. Jos pääkäsittely kuitenkin katsotaan välttämättömäksi pyydän saada esittää todistelua asiassa.

3) Käräjäoikeuden tuomio on kumottava perusteettomana, aiheettomana ja toteennäyttämättömänä.

4) Mikäli hovioikeus katsoo minun syyllistyneen mahdollisesti johonkin rikosoikeudellisesti rangaistavaan menettelyyn, niin tekoa on pidettävä enintään rikoslain 17 luvun 10 §:ssä tarkoitettuna uskonrauhan rikkomisena. Tällöin asian käsittely on palautettava Satakunnan käräjäoikeuteen em. rikosnimikkeellä uudelleen käsiteltäväksi. Hovioikeus voi myös viivytyksen välttämiseksi tutkia asian itse mainitulla rikosnimikkeellä.

5) Joka tapauksessa vaadin, että sakkorangaistustani on alennettava.

6) Syyttäjän vaatimukset verkkoviestin poistamisesta on myös hylättävä perusteettomana ja aiheettomana.

7) Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun 9 luvun 1 a §:n nojalla vaadin, että minulle korvataan valtion varoista käräjäoikeuskulut pääkäsittelyn osalta 17 eurolla ja matkakulut 5 eurolla, sekä lisäksi poliisikuulustelujen osalta myös päiväraha ja matkakulut 5 eurolla. Yhteensä vaatimukseni on siis käräjäoikeuden osalta päiväraha + 34 euroa + matkakulut 10 euroa. Minulle ei ole aiheutunut asiasta taloudellista menetystä, koska olen ollut sairaslomalla. En vaadi korvauksia hovioikeuskäsittelystä aiheutuvista kustannuksista, jos hovioikeus ratkaisee asiani kirjallisella menettelyllä. Jos hovioikeus sen sijaan toimittaa asiassa pääkäsittelyn tulen vaatimaan siellä oikeudenkäyntikulujeni korvauksia tulevassa pääkäsittelyssä esittämälläni tavalla.

PERUSTEET:

Pyydän hovioikeutta tutustumaan kaikkeen käräjäoikeudessa ja sitä ennen esitettyyn materiaaliin ja tekemään sen pohjalta uuden kokonaisarvion syytteestäni. Koen esittäneeni olennaiset asiaan liittyvät seikat jo käräjäoikeudessa, joten en lähde niitä tässä yhteydessä syvemmin enää kertaamaan.

Toistan edelleen toteamukseni, että kirjoitukseni ei ollut tarkoitettu, eikä siitä mielestäni voi sellaista johtopäätöstä edes vetää, että se kohdistuisi yleisesti ottaen maahanmuuttajiin, Afrikasta ja Lähi-Idästä tuleviin ja/tai muslimeihin, vaan yleisellä tasolla pedofiileihin ja nimenomaan kyseisessä kirjoituksessa mainittuun 20 henkilön ryhmään heidän omien tekojensa vuoksi.

Kutsun kirjoituksessani islamia pedofiiliuskonnoksi. Totean tämän olevan oma, lyhyesti luotu ja julkituotu johtopäätös liittyen muun muassa lapsiavioliittoihin, muslimimaissa voimassa oleviin käytäntöihin, Muhammedin toimintaan ja islamin suhtautumiseen Muhammedin toiminnasta. Uskonnon julkinen arvostelu voi täyttää Suomen rikoslain 17 luvun 10 §:n mukaan uskonrauhan rikkomisen kriteerit ja mikäli hovioikeus näin katsoo asian olevan, pyydän sitä palauttamaan jutun käräjäoikeuteen asianmukaisella rikosnimikkeellä käsiteltäväksi tai viivytyksen välttämiseksi ratkaista asian itse mainitulla tavalla.

Suomen oikeusjärjestelmä on saanut voimakkaita moitteita mm. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta liittyen nimenomaisesti sananvapauteen ja oikeudenkäyntien tasapuolisuuteen. Suomi on saanut näitä tuomiota EIT:ltä enemmän kuin kaikki muut pohjoismaat yhteensä. Lisäksi Suomessa syyttäjän ajamista syytteistä miltei kaikki päätyvät langettavaan tuomioon, kun oikeusvaltioissa suhdeluku on yleensä lähempänä 50-50 tilannetta. Suomessa ei myöskään oikeuslaitos uskalla kyseenalaistaa esimerkiksi Mika Illmanin väitteitä eikä perusteluja, vaan poikkeuksetta tuomitsee Illmanin tai muiden syyttäjien vaatimusten mukaan. Oikeuslaitos unohtaa ratkaisuissaan usein inhimillisyyden ja oikeudenmukaisuuden.

Hyvä esimerkki syyttäjän ja oikeuslaitoksen suhtautumiseen sananvapaudesta on se, kun käräjäoikeuskäsittelyssä syyttäjä esitti painokkaasti - yrittäen leimata minua ja käsitystäni sananvapaudesta vääräksi ja ilmeisesti siten perustella tekoni motiiveja - seuraavaa lainausta blogistani:"Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa. Tätä vaativat tuomioistuimen mukaan moniarvoisuus, suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus, joita ilman ei ole kansanvaltaista yhteiskuntaa". Syyttäjän mielestä tuo oli osoitus minun oudosta käsityksestäni sananvapauteen, jonka nojalla tekstejäni kirjoittelen. Jouduin korjaamaan syyttäjää sanomalla olevani pahoillani siitä - kuten yhä olen - että suomalaisen oikeusjärjestelmän mielestä tuollainen lausuma on ”väärä” koskien sananvapautta. Edellä mainittu, blogissanikin oleva lainaus on nimittäin Euroopan ihmisoikeusistuimen nettisivuilta suoraan kopioitu, EIT:n omaama käsitys ja näkemys sananvapaudesta ja sen käytöstä. (Handyside 7.12.1976 A 24; Grigoriades v. Kreikka 25.11.1997.).

On todella ikävää, että Suomen viranomaisten ja oikeuslaitoksen mielestä EIT:n käsitys sananvapaudesta on väärä. Toisaalta se selittää hyvin sen, miksi Suomen valtio, viranomaiset ja oikeusjärjestelmämme ovat saaneet niin massiivisen määrän langettavia tuomioita EIT:ltä. Suomen viranomaisten ja oikeuslaitoksenkin tulkinta sananvapaudesta on yksinkertaisesti väärä ja ihmisoikeuksien vastainen, täysin riippumatta siitä mitä Mika Illman ja poliittinen korrektius asiasta väittävät.

Koen myös huolestuttavana sen, että käräjäoikeus on tuominnut minut sanasta sanaan niillä perusteilla, jotka syytekirjelmässä on esitetty ja myös saman suuruiseen tuomioon, jota syyttäjä on vaatinut. Minun esittämiäni asioita ei juurikaan viitsitty edes kommentoida tuomiolauselmassa. Käräjäoikeus ei ole ilmeisesti ottanut lainkaan huomioon mitään esittämiäni havaintoja ja näkemyksiä, ei sen enempää syyllisyyden arvioinnissa kuin tuomion suuruutta mitatessaan. Käräjäoikeus on ilmeisesti tässä notaarin tuomitsemalla ratkaisulla pyrkinyt ilmeisen ”helppoon” ja nopeaan ratkaisuun, joutumatta analysoimaan tapahtuneita asioita sen enempää.

Käräjäoikeus on tehnyt voimakasta tulkintaa kirjoitukseni sisällöstä ja siitä, miten siihen voidaan suhtautua ulkopuolisen toimesta. Koen vääräksi, että näin voimakasta tulkintaa syytettyä vastaan on mahdollista tehdä, koska käsittääkseni oikeuden tulee, mikäli jokin asia on tulkittavissa sekä syytetylle edullisella että vahingollisella tavalla, tulkita sitä aina syytetylle edullisella tavalla. Koko käräjäoikeuden tuomio perustuu nähdäkseni - ainakin näennäisesti - tähän voimakkaaseen ja epäoikeudenmukaiseen tulkintakysymykseen.

Mikäli hovioikeus katsoo, että minun olisi täytynyt ymmärtää kirjoituksen laatiessani, että se rikkoo laissa rangaistavaksi säädettyjä menettelyjä ja katsoo minun syyllistyneen johonkin rikosoikeudellisesti rangaistavaan menettelyyn pyydän, että oikeus rangaistusta mitatessaan ja harkitessaan ottaa nämä edellä mainitut seikat lieventävinä seikkoina huomioon ratkaisua tehdessään.

RIIDATTOMAT SEIKAT:

Yhdyn syyttäjän näkemykseen riidattomista seikoista.

Raumalla 5.12.2013
Markus Jansson


Muistutan vielä, että sakkorahakeräys on yhä menossa Bitcoineilla (senkin aloitin jo kauan ennen koko oikeudenkäyntiä, koska oli itsestäänselvää, että tuomio tulee, hah). Olen kiitollinen kaikesta tuesta ja avustanne sakkorahojen suhteen. Rahaa on nyt kertonyt noin 300 euroa, kyllä sillä ainakin osan sakoista maksaa. Kiitoksia kaikille lahjoittaneille!

1tXB9u6pMHo91YbK8kaMXm6SWbe2AYe32

4 kommenttia:

 1. Oikein hyvä kirjelmä, mutta mitään vaikutustahan sillä ei valitettasti ole. Kiitos kuitenkin että pidät asiaa esillä.

  VastaaPoista
 2. Kyllä tuo rahankerääminen tuolla tapaa on ihan ok. Vain yhdistykset jne. tarvitsevat rahankeräysluvan. Vaikka eipä se laki nyt ennenkään ole mitään merkinnyt tässä maassa viranomaisille.

  Ks.
  http://oikeusjakohtuus.blogspot.de/2010/01/lahjoita.html

  VastaaPoista
 3. Olisi kannattanut hankkia lakimies. Valitus on huono.

  VastaaPoista