20. lokakuuta 2011

Viestini kansanedustajille huomisesta perustuslakiäänestyksestä

Lähetin alla olevan sähköpostiviestin kaikille kansanedustajille. Suosittelen myös kaikkia blogini lukijoita vetoamaan kansanedustajiin, jotta huomenna, 21.10.2011 eduskunnassa äänestettävä uusi perustuslaki tyrmätään.Arvoisa kansanedustaja. Kun saatte tämän viestin, on edessä äänestys Suomen uudesta perustuslaista.

Olen varma, että teille on etukäteen kerrottu, mitä teidän on äänestettävä. Pyydänkin teiltä paljon, kun ehdotan, että äänestätte sen sijaan oman mielipiteenne mukaisesti ja pyritte huomioimaan seuraavat tosiasiat uuteen perustuslakiin liittyen:

1) Jos Suomen EU-jäsenyys tulee kirjatuksi perustuslakiin, ei EU:sta eroaminen onnistu ilman huomattavaa ponnistelua, vaan vaatii perustuslain muuttamisen. Tämä on merkittävä riski, varsinkin nyt, kun EU ja Euro ovat syvässä kriisissä, joka uhkaa johtaa niiden hajoamiseen.

2) Uudessa perustuslaissa luovutetaan Suomelle kuuluvaa valtaa ylikansalliselle elimelle ja sen ei-demokraattisesti valitulle komissiolle, presidentille ja "ulkoministerille". Kyse on siis Suomen kansalle ja Suomen eduskunnalle kuuluvan vallan antamisesta epädemokraattisiin käsiin.

3) Uuden perustuslain hylkääminen ei mitenkään estä, heikennä tai viivästytä Suomen suhteita EU:hun ja muihin valtioihin. Mitään kiirettä tai tarvetta kyseisen perustuslain hyväksymiselle ei siis ole.

Kiitän teitä, jos voitte uhrata muutaman hetken näiden asioiden ajattelmiselle ja uskallette äänestää oman näkymyksenne mukaan.Terveisin
Markus Jansson,
Sairaanhoitaja (AMK)
Rauma

4 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Veikkaanpa, että läpi menee. Mitäs sitte? Lisää meiliä?

Markus Jansson kirjoitti...

Monet kansanedustajat vastasivat viestiini. Persujen edustajat olivat ainoita, jotka ilmoittivat vastustavansa. Harva perusteli kannatustaan muuten kuin sillä, että "xxxxvaliokunta kehoitti äänestämään näin".

Alla kuitenkin Kimmo Sasin vastaus, joka oli poikkeus muiden joukossa.

"Kiitän viestistänne, jossa pyysitte minua äänestämään perustuslain muutosta vastaan. Kannatin perustuslakia, koska se vahvistaa eduskunnan asemaa. Eduskunta hyväksyi perjantaina perustuslain muutoksen selkeällä määräenemmistöllä.
Perustuslakiin lisättiin maininta, että Suomi on EU:n jäsen. Suomen jäsenyys EU:ssa on jo aiemmin mainittu perustuslain pykälissä 50, 93, 96 ja 97. Mainita jäsenyydestä on lisätty siitä syystä, että perustuslain tulee antaa kattava kuva valtiosäännön perusteista. Jos Suomi eroaisi EU:sta, pitäisi nämä aiemmin säädetyt pykälät myös poistaa.
Minun ja perustuslakiasiantuntijoiden yksiselitteinen kanta on, että eduskunta voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää erota EU:sta. Tälle tulkinnalle on nyt vahvana uhkana se väärän tiedon levittäminen, jota teillekin on tapahtunut. Teidän kirjeenne voi hyvinkin johtaa siihen, että paineet tulkinnan muuttamiseen vahvistuvat.
Siksi vetoan teihin, että te mahdollisimman pian irtisanoutuisitte tulkinnastanne, että nyt eroaminen EU:sta vaatii perustuslain säätämisjärjestyksen. Siksi ehdotan, että lähettäisitte kaikille niille, joille olette lähettäneet viestinne seuraavan uuden viestin: "Aiemmasta poiketen olen Kimmo Sasin kanssa täsmälleen samaa mieltä, että perustuslain muutos ei merkitse sitä, että eroaminen EU:sta vaatii perustuslain muuttamista vaan että eduskunta voi tehdä päätöksen yksinkertaisella enemmistöllä irtisanomalla EU:n jäsenyyssopimuksen". Näin toimimalla estätte vahingon syntymisen ja vahvistatte Suomen itsemääräämisoikeutta.

ystävällisesti
Kimmo Sasi"

Markus Jansson kirjoitti...

Vastineeni Kimmo Sasille:

Jacob Södermannin eriävässä mielipiteessä todetaan:"Lissabonin sopimus on ristiriidassa niiden Suomen perustuslain pykälien kanssa, joissa säädetään, että "Suomi on täysivaltainen tasavalta", että "Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta", ja että "Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta". Hyväksyessään Lissabonin sopimuksen eduskunta siirtää omaa lainsäädäntövaltaansa ja samalla myös Suomen kansalle perustuslakimme mukaan maassamme kuuluvaa ylintä valtaa, valtiovaltaa, entistä enemmän EU:lle. Tämä on ristiriidassa myös oman perustuslakimme 94 §:n 3 momentin kanssa. Siinä säädetään, että "Kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita".

Suomen jäsenyys EU:ssa on perustuslain vastainen. Mikäli Suomen perustuslakia muutetaan siten, että se on yhtenevä EU-jäsenyyden kanssa, on tästä looginen seuraus se, että sitä pitää sen jälkeen myöskin muuttaa, jos Suomi eroaa EU:sta. Tulkinnanvaraiseksi jää sitten se, pitääkö sitä muuttaa ennen vaiko jälkeen eroamisen.

Tietysti, voimmehan toki jatkaa aina halutessamme perustuslain rikkomista ja tehdä miten lystää, sekä muutella perustuslakia joskus myöhemmin jos sikseen tulee - näinhän on Suomessa toki nyt meneteltykin. Tästä on kuitenkin seurauksena väistämättä se, että mikä tahansa vallassa oleva poliittinen taho voi halutessaan toimia miten huvittaa, perustuslaista riippumatta, koska käytäntö on osoittanut, ettei perustuslakia tarvitse muuttaa käytännössä päätöksiä tehdessä (vaan riittää, että joskus tulevaisuudessa ehkä sitä muutetaan).


Markus Jansson
Rauma

Anonyymi kirjoitti...

No hyvät hyssykät, kylläpä kansanedustaja Sasi lähetti hämmentyneen vastikkeen. Vai pitäisi Janssonin irtisanoutua tulkinnastaan?