19. helmikuuta 2019

Ehdotus virtuaalivaluuttojen verotukseksi

Suomen verottaja on rahanahneudessaan, hulluudessaan ja keskuspankkien käskyttämänä otattanut Suomessa käyttöön mielipuolisen tulkinnan virtuaalivaluuttojen verotuksesta. Tämä tulkinta käytännössä tappaa kaiken virtuaalivaluuttojen käytön Suomessa, sillä sen mukaan jokaisesta transaktiosta (vaikka vain virtuaalivaluutan vaihdosta toiseen) tulisi maksaa pääomaverot myyntivoitoista - mutta myyntitappioita ei saisi verotuksessa kuitenkaan vähentää. Kun vielä louhimistakin halutaan verottaa, on selvää, että jos näitä ohjeita noudatetaan, ei ole käytännössä mitään mahdollisuutta luoda, käyttää tai vaihtaa virtuaalivaluuttoja Suomessa. Näin ollen tämä teknologian ala tulee katoamaan Suomesta kokonaan pois sinne, missä verotus on hieman järkevämmin toteutettu, esim. Saksassa, jossa virtuaalivaluuttoja pidetään valuuttoina, eikä niiden myynnistä, louhinnasta tai myyntivoitoista tarvitse maksaa mitään veroja mihinkään.

Verottaja haluaa ryöstää kansalaistensa rahoja kaikilla mahdollisilla keinoilla, mutta toisaalta verottajan intressissä ei pitäisi ainakaan olla tappaa lypsävää lehmääkään. Miten olisi tämmöinen ehdotus virtuaalivaluuttojen verotuksesta, voisiko tämä oikeasti kantaa jonnekin?

1§ Virtuaalivaluutalla tarkoitetaan mitä tahansa ei-valtioiden tai ei-keskuspankkien tai ei-liikepankkien liikkeelle laittamaa rahankaltaista vaihdon välinettä, joka on ainakin pääsääntöisesti luotu ja olemassa vain digitaalisessa muodossa.

2§ Kun virtuaalivaluuttaa käytetään vähäisissä määrin arkielämän tuotteiden ja palveluiden ostamiseen (esim. maksetaan ruokaostos, sähkölasku, leffalippu tms.), tai sitä muutetaan vähäisissä määrin (ei-virtuaali)valuutaksi, virtuaalivaluuttaa käsitellään verotuksellisesti kuin rahaa: Ei veroja voitoista, eikä tappioita voi vähentää.

3§ Kun virtuaalivaluuttaa käytetään suurissa määrin ei-arkielämän tuotteiden ja palveluiden ostamiseen (esim. ostetaan omakotitalo tai uusi auto), tai sitä muutetaan suuressa määrin (ei-virtuaali)valuutaksi, virtuaalivaluuttaa käsittellään verotuksellisesti kuin arvopaperia: Pääomavero voitoista ja tappiot voi vähentää.

4§ Virtuaalivaluutan vaihtaminen toiseen virtuaalivaluuttaan kaupankäynnissä, mikäli muuta hyödykettä tai palvelua ei samalla osteta: Ei veroja voitoista, eikä tappioita voi vähentää. Mikäli samalla ostetaan muuta hyödykettä tai palvelua, ks. 2§ ja 3§.

5§ Virtuaalivaluutan louhiminen tai luominen ei tuota verovelvollisuutta, sama pätee myös virtuaalivaluutan jakautumiseen uusiin virtuaalivaluuttoihin. Louhitun tai jakautuneen virtuaalivaluutan käytöstä puolestaan mitä 2§ ja 3§ määrää.

6§ Kun virtuaalivaluutalla maksetaan palkkaa, lahjoitusta tai korvausta, pätee soveltaen, mitä 2§ ja 3§ määrää.

7§ Virtuaalivaluutasta maksettavat verot voidaan maksaa joko verotustapahtuman yhteydessä tai kohtuullisen ajan kuluttua sen jälkeen valtiolle kyseisessä virtuaalivaluutassa tai verovuoden osalta euroina tai muuna verottajan erikseen hyväksymänä virtuaali- tai ei-virtuaalivaluuttana.

En pidätä hengitystäni. Tosiasia on, että verottaja ja valtio pyrkii suitsimaan virtuaalivaluuttoja ei niinkään rahanahneuksissaan, vaan siitä pelosta, että ne tulisivat ja syrjäyttäisivät liikepankkien tyhjästä luomat kusetusvelkarahat ja sitä kautta koko länsimaisen yhteiskunnan syövän: Nykyisen pankkijärjestelmän. Valtio on kuitenkin sen verran fiksu, ettei se pyri kieltämään virtuaalivaluuttoja, koska se tietää, että se aiheuttaisi kohua ja kapinointia. Sen sijaan, kun se säätelyllä tappaa koko alan, tyhmät lampaat eivät ymmärrä, eivätkä välitä, mitä on tapahtumassa ja pankkijärjestelmä voi jatkaa ihmisten ja valtioiden kuppaamista vuosikymmenestä toiseen.

Erilaiset virtuaalivaluutat (Bitcoin, Monero, jne.) ovat niin käsittämättömän iso teknologinen innovaatio, että laajamittaisesti käyttöön tullessaan ne muuttaisivat kokonaan yhteiskuntamme rakenteet, sekä lakkauttaisivat himoverotuksen ja pankkisysteemikusetuksen - peruuttamattomasti. Virtuaalivaluutat palauttaisivat rahan rahaksi, eli vaihdon välineeksi, tavalliselle kansalle. Tällä hetkellähän raha on liikepankkien voitontekoväline ja kansainvälisen klikin politiikan jatke, sekä tavallisten kansalaisten kuppausautomaatti ja piiloverotuksen lähde nro1. Ja tällä linjalla asiantila lienee jatkossakin, koska kansalaiset ovat liian tyhmiä ja sokeita vaatiakseen muutosta, samalla ihmetellen, mihin se kaikki varallisuus katoaa...

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti